Posts

Posts uit 2012 weergeven

Thyroid Weekly headlines 2012

Thyroid Weekly was de wekelijkse nieuwsbrief van American Thyroid Association (ATA). Hieronder vind je een overzicht van de meest bekeken artikelen via die nieuwsbrief tot 2013. In het kort: 2012 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum New test may help predict which patients with Graves’ disease will remain in remission after stopping antithyroid drugs Should patients with no functional thyroid gland be treated with both thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3)? Should we treat patients with hypothyroidism with T4 and T3 instead of T4 alone? The best treatment for hyperthyroidism Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists Using age-specific upper limit for normal TSH slightly reduces the incidence of subclinical hypothyroidism in the elderly Testing for hypothyroi

Als je schildklier te veel hormoon maakt

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met: schildklierremmers met of zonder levothyroxine (block/replace of titratie) radioactief jodium een operatie Het is belangrijk dat je arts goede uitleg geeft over de behandelingen. De bedoeling is dat je daarna samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kan kiezen voor een behandeling. Voor- en nadelen van de behandelingen zijn een grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, een vergrote kans op de oogziekte bij radioactief jodium, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie. Klachten Deze klachten komen vaak voor bij hyperthyreoïdie. Ze zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Als meer klachten aanwezig zijn is het aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan

Overzicht leveringsproblemen Thyrax

In februari 2012 werden de eerste problemen gemeld rond de levering van Thyrax. Dat gebeurde door patiënten op het Hypoforum en door de KNMP op de site Farmanco . Pas op 26 oktober 2012 kwam eindelijk het bericht dat Thyrax weer voldoende beschikbaar was. Verpakkingsmachine, grondstoffen of technische storingen? In eerste instantie vertelde MSD dat de problemen kwamen door een kapotte verpakkingsmachine. Later veranderde dat in een tekort aan grondstoffen. Dat schreef MSD aan Farmanco. MSD schreef dat ook aan Schildkliertje in een brief: de problemen kwamen door een tekort aan grondstoffen. Schildklierorganisaties Nederland (SON) besteedde pas in augustus aandacht aan de leveringsproblemen met een oproep. In september volgde het bericht dat tien mensen hadden gereageerd en dat het enkele technische storingen betrof. Euthyrox Door de perikelen met Thyrax (100 en 25 mcg) was Euthyrox 112 ook tijdelijk minder beschikbaar. Dat tekort kon opgevangen worden met andere sterktes van Euth

Schildklier en hart, hoger overlijdensrisico bij lagere TSH-waarde

Afbeelding
Hoe lager de TSH-waarde, hoe hoger de kans op atriumfibrilleren . Het risico op atriumfibrilleren blijkt echter ook verhoogd bij een subklinische hyperthyreoïdie, aldus een Deense cohortstudie door Christian Selmer e.a. Eind november 2012 is de Deense studie gepubliceerd. Vaker atriumfibrilleren bij lager TSH Sophie Broersen | Medisch Contact The spectrum of thyroid disease and risk of new onset atrial fibrillation: a large population cohort study Christian Selmer e.a | BMJ Sterfte bij subklinische hyperthyreoïdie Lily Kessel | Medisch Contact

TRUST: onderzoek naar behandeling met levothyroxine bij ouderen met subklinische hypothyreoïdie

Schildklierhormoon heeft verschillende belangrijke functies in het lichaam, bijvoorbeeld het ondersteunen van de functie van hart- en bloedvaten, spieren en hersenen en stofwisseling. Wanneer er een duidelijk tekort aan schildklierhormoon is, kan dit de werking van het lichaam belemmeren. Bij een duidelijk tekort aan schildklierhormoon bestaat er geen twijfel over dat er behandeld moet worden met schildklierhormoon. Bij een licht verminderde schildklierwerking is de tsh-waarde iets verhoogd en de schildklierhormoonspiegel binnen de normale waarden. De afwijkende bloedwaarde komt veel voor bij ouderen: van de mensen boven de 65 jaar heeft 1 op de 6 mogelijk een licht verminderde schildklierwerking. Thyroid Hormone Replacement for Subclinical Hypo-Thyroidism Trial (TRUST) Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe Schildklierforum TRUST-project Schildkliertje TRUST was een onderzoeksproject onder ouderen met een licht verminderde schildklierwerking gehouden door vijf Europ

Over schildklier, spieren en sport ...

Afbeelding
Een schildklieraandoening kan voor beperkingen zorgen bij het beoefenen van sport. Reden genoeg om stil te staan bij aandoeningen van de schildklier, het klachtenpatroon en de relatie met sporten. Aandoeningen van de schildklier kunnen verschillende klachten geven. Een aantal van deze klachten kunnen invloed hebben op het beoefenen van sport, zoals spierklachten, een veranderde hartslag en een verminderd inspanningsvermogen. Hierdoor moeten veel schildklierpatiënten (tijdelijk) minderen of stoppen met sporten. Na een goede instelling op medicatie is beweging vaak weer mogelijk. Opmerking Schildkliertje In de hieronder genoemde Nederlandse artikelen ( 1 , 2 , 3 , 4 ) en in het Nederlandse onderzoek ( 5 ) wordt een verschil verondersteld tussen spiervezels bij de diagnose en na behandeling van hypo- of hyperthyreoïdie. Hyperthyreoïdie zou minder ingrijpend zijn door een kortere ziekteduur en een snellere instelling op medicatie (= schildklierremmers). Schildkliertje meent dat de beha

Met stamcellen een nieuwe schildklier kweken

Afbeelding
De schildklier doet mee. Belgische wetenschappers hebben het orgaan toegevoegd aan het rijtje weefsels dat uit embryonale stamcellen gekweekt kan worden. Hiermee hopen ze de weg te bereiden voor de behandeling van congenitale hypothyreoïdie met stamceltherapie. Stamcel pakt trage schildklier aan NEMO Kennislink Generation of functional thyroid tissue from stem cells Science Daily Met embryonale stamcellen – cellen uit een jong embryo die in theorie nog tot ieder type lichaamscel kunnen uitgroeien – kan je in het lab weefsels bouwen. Door aan embryonale stamcellen in een kweekbakje de juiste combinatie eiwitten toe te voegen, kunnen wetenschappers de cellen sturen uit te groeien tot een specifiek weefsel of orgaan. Zo lukte het vorig jaar bijvoorbeeld al met embryonale stamcellen van muizen een adenohypofyse – een erg ingewikkeld orgaantje in de hersenen – aan te leggen. Belgische onderzoekers van de Universiteit van Brussel, onder leiding van Sabine Costagliola , en hun Amer

Over rechten en plichten van arts en patiënt

Hoe kunnen schildklierpatiënten zich misschien prettiger voelen? Wat kan er beter in het contact tussen arts en patiënt? Hoe is het een en ander nu geregeld? Wat is er mogelijk? Wat vertellen arts en patiënt elkaar? Welke rechten en plichten hebben zij? Allemaal vragen en hopelijk vind je hier een antwoord. Aan de orde komen: wat vertellen de arts en de patiënt elkaar, vier leestips, het consult en de second opinion. Wat vertellen arts en patiënt elkaar over een medische behandeling? Je hebt recht op alle informatie die nodig is om een beslissing te nemen over een medische behandeling. De arts vertelt jou in heldere taal wat er aan de hand is. Je kunt doorvragen als de arts dingen zegt die je niet begrijpt. Daarnaast vertel je wat jouw klachten zijn. Jouw arts vertelt je wat je mankeert (de diagnose) hoe de behandeling verloopt of nader onderzoek nodig is wanneer en hoe je die uitslag te horen krijgt wat eventuele risico's van het onderzoek of de behandeling zijn wat je

Over schildklier en een ontstoken brein

De psychiatrie kijkt niet alleen meer naar de geest, maar ook naar het lichaam. Misschien is een overactief immuunsysteem wel de bron van sommige psychiatrische ziekten. De tv-uitzending Een ontstoken brein van Labyrint besteedde daar aandacht aan. Een ontstoken brein Kennis van nu Met je schildklier naar de psychiater Milou van Hintum Wat is een kraambedpsychose? Website over kraambedpsychose Net zoals je soms kunt hallucineren als je koorts hebt, zo kunnen er biochemische oorzaken zijn voor een psychose. Ook in het brein zijn cellen actief voor onderhoudswerkzaamheden, die in geval van binnendringen van virussen en/of bacteriën in gevecht gaan met deze virussen/bacteriën. Soms staat het immuunsysteem verkeerd afgesteld: het onderhoud van de zenuwcellen is dan verstoord, en de cellen blijven knokken. Dus het systeem reageert anders. Het blijkt dat een psychiatrische aandoening vaak getriggerd wordt door een infectie, allerlei soorten virussen, of door psychische stress. D

De schildklier maakt te veel hormoon ... zoek de verschillen

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. Er zijn verschillende vormen van hyperthyreoïdie: ziekte van Graves (50%) toxisch multinodulair struma (ziekte van Plummer) (35%) toxisch adenoom (5%) thyreoïditis (9%) en de ziekte van Quervain (± 1%) Drie voorbeeldpatiënten Aan de hand van drie voorbeeldpatiënten kun je de verschillende vormen herkennen. Het gaat om de heer De Jager en de dames De Roos en De Graaf. Meneer De Jager is kortademig, gejaagd en hij heeft last van hartkloppingen. Mevrouw De Roos is net bevallen en heeft klachten die passen bij een te snel werkende schildklier. Mevrouw De Graaf is moe, niet lekker en trillerig. Bovendien werkt de schildklier van haar zus te langzaam (= hypothyreoïdie ). Diagnose Wat kun je doen bij deze heer en dames? Bij alle drie wordt eerst bloed geprikt. Bij hyperthyreoïdie is de TSH verlaagd, de T4 en fT4 zijn verhoogd en de T3 is verhoogd. Is dit het geval bij de patiënt, dan volgt een scan. Zoals gezegd:

ThyPRO, over de inzet van kwaliteit van leven-vragenlijsten

Artsen en patiënten hechten een andere waarde aan bepaalde klachten en symptomen. Bij een afspraak met een patiënt kunnen ThyPRO-vragenlijsten een rol spelen. Circa drie weken voor een afspraak wordt een vragenlijst gestuurd naar een patiënt. Een ingevulde vragenlijst is op die manier een hulpmiddel voor de arts bij het spreekuur. Een vragenlijst is niet bedoeld als hulpmiddel voor de patiënt, iets wat je wel zou verwachten. Validity and reliability of the novel thyroid-specific quality of life questionnaire, ThyPRO Is thyroid autoimmunity per se a determinant of quality of life in patients with autoimmune hypothyroidism? Confirmatory factor analysis of the thyroid-related quality of life questionnaire ThyPRO Passende schaalvaliditeit en interne consistentiebetrouwbaarheid zijn in 2012 gedocumenteerd voor de nieuwe, door de schildklier specifieke kwaliteit van leven (QoL) door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaat (PRO) voor goedaardige schildklieraandoeningen, de ThyPRO. Vóór

Beginstadia autoimmuun schildklierziektes: vervolg Amsterdam AITD cohort

Bij patiënten met een auto-immuun schildklierziekte valt het eigen afweersysteem de schildklier aan. Auto-immuun schildklierziekten zijn te beschouwen als een complexe aandoening waarbij het samenspel tussen genetische factoren en omgevingsfactoren leidt tot het manifest worden van de ziekte: of als de ziekte van Hashimoto (hypothyreoidie) of als de ziekte van Graves (hyperthyreoidie). Early stages of thyroid autoimmunity: follow-up studies in the Amsterdam AITD cohort Proefschrift Grigoris Effraimidis (met Nederlandse samenvatting) Grigoris Effraimidis bekeek gedurende vijf jaar een groep van 803 vrouwen die een familielid hebben met een autoimmuun schildklierziekte. Elk jaar onderzocht hij de concentratie schildklierhormoon, de antilichamen tegen de schildklier en vitamine D. Ook verzamelde Effraimidis gegevens over roken, alcohol, stress, jodiumconcentratie en besmetting met de bacterie Yersinia enterocolitica. Hij onderzocht specifiek de rol van deze factoren bij het ontstaan

Omgevingsfactoren en autoimmuun schildklierziektes

Afbeelding
De ziekte van Graves, de ziekte van Hashimoto en een verstoorde schildklierfunctie na de bevalling hebben een autoimmuun oorsprong en worden daarom autoimmuun schildklierziekten genoemd. Het ontstaan van die autoimmuunziekten (AITD) heeft verschillende oorzaken. Erfelijke factoren spelen een belangrijke rol. Maar ook omgevings- en hormonale factoren zijn van invloed. Zo ontwikkelt een autoimmuun schildklierziekte zich niet altijd bij beide individuen van een eeneiige tweeling. Daarnaast krijgen emigranten, afkomstig uit landen waar weinig auto-immuunziekten voorkomen, deze wel als in hun nieuwe land dergelijke ziekten vaak voorkomen. The environment and autoimmune thyroid diseases Mark F. Prummel, Thea Strieder en Wilmar M. Wiersinga Academisch Medisch Centrum in Amsterdam European Journal of Endocrinology (2004) 150 605-618 Op een rijtje De volgende factoren worden behandeld: allergie, bacteriële infecties, behandeling met radioactief jodium, bestraling, groei van de ongeboren

Hoe oud was jij met de diagnose schildklier?

Afbeelding
Van half september tot half oktober konden bezoekers van Schildkliertje aangeven op welke leeftijd bij hen de diagnose schildklier werd gesteld. Van die gelegenheid is goed gebruik gemaakt: 215 mensen vulden de enquête in. De uitslag jonger dan 10 jaar - - - 4 (1%) 10 tot 20 jaar - - - 13 (6%) 20 tot 30 jaar - - - 38 (17%) 30 tot 40 jaar - - - 76 (35%) 40 tot 50 jaar - - - 52 (24%) 50 tot 60 jaar - - - 29 (13%) 60 tot 70 jaar - - - 3 (1%) ouder dan 70 jaar - - - 0 (0%) Totaal aantal stemmen: 215

Ongerustheid rond levering Thyrax

In februari 2012 werden de eerste problemen gemeld rond de levering van Thyrax. Dat gebeurde door patiënten op het Hypoforum (SON) en door KNMP op de site Farmanco . Zoals in het bericht van Farmanco te lezen is, is de levering van Thyrax nog steeds niet in orde. Het is bijna 10 maanden verder. Er is een beperkte levering van Thyrax tablet 0,1 mg. De datum waarop het product weer voldoende beschikbaar zal zijn, is nog onbekend. Verpakkingsmachine, grondstoffen of technische storingen? In eerste instantie vertelde MSD dat de problemen kwamen door een kapotte verpakkingsmachine. Later veranderde dat in een tekort aan grondstoffen. Dat kun je lezen op de site Farmanco en in de brief van MSD aan Farmanco. MSD schreef dat ook aan mij in een brief: de problemen kwamen door een tekort aan grondstoffen. De Schildklierstichting (SON) meldde in september dat het zou gaan om 'enkele technische storingen'.nl/asp/invado.asp?t=show&id=2132">www.schildklier.nl). UPDATE: Thyr

Cognitief functioneren bij behandeling hypothyreoïdie met levothyroxine

Dit is een onderzoek dat neuro-cognitief functioneren evalueert na langdurige LT4-behandeling (gemiddelde behandelingstijd 5,5 jaar). Daarnaast werd onderzocht of psychologisch welzijn in deze patiëntengroep verschilde met gezonde personen. Hypothyreoïdie wordt in verband gebracht met een verminderde functie van het geheugen, de concentratie, de psychomotorische snelheid, visuele waarneming en constructieve vaardigheden (handigheid). Cognitive functioning and well-being in euthyroid patients on thyroxine treated replacement therapy for primary hypothyroidism EM Wekking, BC Appelhof, E Fliers, AH Schene, J Huyser, JGP Tijssen, WM Wiersinga Introduction Overt hypothyroidism is associated with deficits in general intelligence, memory, attention, psychomotor speed, visuoperceptual and constructional skills ( 1 ). Thyroxine (T4) replacement therapy is the standard treatment of hypothyroidism that appears effective in restoring biochemical euthyroidism as evidenced by serum thyrotropin

Wat arts en patiënt elkaar vertellen ...

Afbeelding
Patiënten kunnen heel goed meepraten over de kwaliteit van de communicatie in de spreekkamer en hebben voor zowel artsen als patiënten stevige tips. In de spreekkamer praten twee partijen met elkaar: arts en patiënt. Opmerkelijk genoeg worden patiënten zelden systematisch betrokken bij de vraag wat goede communicatie is. Communicatietrainingen worden ontwikkeld door en voor professionals. Maar is dat wel terecht? Waarom zou je niet aan patiënten zelf vragen wat zij belangrijk vinden in de communicatie met hun arts? En waarom zijn er geen communicatietrainingen voor patiënten? Tips voor dokters en patiënten Patiënten denken dat de dokter het wel weet Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten Patiënten weten beter Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) Zo praat je met je arts: Patiënt Actie Communicatie Kaart Er is weinig reden patiënten níet systematisch te betrekken bij de beoordeling van de kwaliteit van zorg. Daarom is de GULiVER-study opgezet, een in

Hoge ouderdom en lage activiteit schildklier

Een lage schildklieractiviteit is één van de erfelijke factoren die bijdraagt aan het bereiken van een zeer hoge ouderdom volgens een groep Leidse onderzoekers. Zij menen hiervoor opnieuw aanwijzingen gevonden te hebben met behulp van gegevens uit de ‘ Leiden Lang Leven Studie ’, meldden zij in Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Familial Longevity Is Associated with Decreased Thyroid Function MP Rozing, JJ Houwing-Duistermaat, PE Slagboom, M Beekman, M Frölich, AJM de Craen, RGJ Westendorp en D van Heemst Langlevendheid door lage activiteit schildklier Twan van Venrooij Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C683 Schildklierfunctie, dagelijks functioneren en overleving van de oudste ouderen; de 'Leiden 85-plus Studie' J Gussekloo, E van Exel, AJM de Craen, AE Meinders, M Frölich en RGJ Westendorp Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:90-6 Aan de ‘Leiden Lang Leven Studie’ namen 421 families deel waarvan van alle broers of zussen minimaal 2 een zeer hoge leeftijd

Stoppen met roken en ziekten van de schildklier

Current smoking is associated with a low prevalence of thyroid auto-antibodies . On the other hand, smoking withdrawal enhances thyroid autoantibody level and may be a risk factor for development of hypothyroidism . Aim of the study was to assess the association between smoking habits (smoking cessation in particular) and development of autoimmune hypothyroidism. Smoking cessation is followed by a sharp but transient rise in the incidence of overt autoimmune hypothyroidism - A population-based case-control study Carlé A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Jørgensen T, Laurberg P. Department of Endocrinology & Medicine, Aalborg Hospital, Aarhus University Hospital, Denmark Design Populations-based case-control study. Participants Cases (n=140) newly diagnosed with primary autoimmune overt hypothyroidism were identified prospectively by population monitoring (2,027,208 person-years of observation) of all thyroid function tests performed in the two well-d

Welke schildklieraandoening heb jij?

Afbeelding
Afgelopen maand kon je een enquête invullen over welke schildklieraandoening jij hebt. En daar hoort een uitslag bij! Resultaten In totaal hebben 92 mensen gestemd. Hypothyreoïdie 59 (64%) Hyperthyreoïdie 9 (9%) Nodus / Cyste 10 (10%) Schildklierkanker 17 (18%) Oogziekte van Graves 4 (4%) Let op Deze cijfers zeggen alleen iets over bezoekers van Schildkliertje en mensen die gestemd hebben. De uitslag heeft dus geen enkele wetenschappelijke waarde. Ervaringen delen? Facebook Schildklierforum

Levothyroxine innemen met koffie: een goed idee?

Several drugs inhibit the intestinal absorption of levothyroxine (L-T4) when taken simultaneously with the thyroid hormone or shortly later. Recently, in a study on 8 women, coffee has been reported to reduce the intestinal absorption of L-T4, so that L-T4 was added to the list of the medications whose intestinal absorption is decreased by coffee. Coffee impairs intestinal absorption of levothyroxine; report of additional cases A Sindoni, R Vita, S Fusco, G Saraceno, MA Pappalardo, O-R Cotta, S Grasso, F Trimarchi, S Benvenga Coffee interferes with the intestinal absorption of levothyroxine Clinical Thyroidology We report another six adult patients, 5 women and 1 man, aged 38 to 62 years, who were observed during the last 18 months. All patients were referred because of failure of serum TSH to be normalized or suppressed by appropriate replacement (1.6-1.8 μg/kg b.w.) or TSH-suppressive (2.0-2.2 μg/kg b.w.) therapy with L-T4. In each of the six patients, serum TSH failed to be n

Inzicht in schildklierhormoon: slechts het begin, niet het einde

In 2004 en 2005 verschenen twee artikelen van onder meer P. Saravanan en C. M. Dayan op de site Hot Thyroidology van de European Thyroid Association en in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Beschreven werd hoe in die jaren het inzicht van de werking van schildklierhormoon en de effecten van vervangend schildklierhormoon in feite slechts aan het begin stond. Met alle ontwikkelingen in de laatste jaren en nu zelfs met de publicatie van een (experimentele) Europese richtlijn voor de behandeling met L-T4 en L-T3, is er alle reden om aandacht te besteden aan deze artikelen. Zoals Saravanan en Dayan stelden: het was geen einde, maar een begin. Understanding thyroid hormone action and the effects of thyroid hormone replacement – Just the beginning not the end P Saravanan en CM Dayan Partial substitution of thyroxine (T4) with tri-iodothyronine in patients on T4 replacement therapy: results of a large community-based randomized controlled trial P Saravanan, DJ Simm

Schildklierkanker en medicijnen

Tijdens en na de behandeling van schildklierkanker worden de volgende medicijnen gebruikt: recombinant humaan TSH / cytomel levothyroxine tyrosine kinase remmers (sorafenib en vandetanib) Recombinant humaan TSH Bij schildklierkanker wordt als middel wel recombinant humaan TSH (rhTSH of Thyrogen®) gebruikt. Ablatie Bij schildklierkanker wordt de schildklier met een operatie verwijderd. Na deze operatie worden patiënten (meestal) behandeld met radioactief jodium om restweefsel van de schildklier te vernietigen (= ablatie). Nacontroles Aangezien de schildklierkanker in bepaalde gevallen kan terugkeren is regelmatig nazorgonderzoek (follow-up) van belang. Deze follow-up bestaat uit een bloedtest waarbij Tg (thyreoglobuline) wordt gemeten. Vaak wordt er ook een lichaamsscan gemaakt met radioactief jodium. Recombinant humaan TSH kan gebruikt worden bij de eerste behandeling met radioactief jodium na de operatie. En het kan ook gebruikt worden bij de bloedtest en lichaamsscan b

Over gezondheidszorg, democratie en zorgconsumenten

Mensen krijgen met de ontwikkeling naar vraaggestuurde zorg en marktwerking een actievere rol. Van de patiënt of 'zorgconsument' wordt verwacht dat hij of zij zichzelf beter kan informeren over goede zorg, waar dat wel en niet te verkrijgen is en over nut en noodzaak van behandelingen. Verwacht wordt dat ze zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist zij gaan. Op deze manier zouden ze zorgaanbieders dwingen goede kwaliteit te leveren tegen een scherpe prijs. Leestips Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten NIVEL Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie Margo Trappenburg Aandacht voor zelfmanagement en eigen regie is doorgeschoten Jany Rademakers Volgens Margo Trappenburg is deze ontwikkeling niet ingegeven door een beweging ‘van onderop’, dus door ongeruste patiënten die inspraak eisen. De democratie komt ‘van bovenaf’. Het is de overheid die de gezondheidszorg wilde hervormen, met als doel de almaar groeiende kosten te beheersen. Het oude

Richtlijn behandeling T4+T3 bij hypothyreoïdie

Al jaren een wens van patiënten en nu is hij verschenen: de richtlijn voor de behandeling van L-T4 (Thyrax / levothyroxine / Euthyrox) met L-T3 (Cytomel / liothyronine). Voor de behandeling van mensen met hypothyreoïdie betekent deze ETA-richtlijn een enorme vooruitgang. ETA staat voor European Thyroid Association . 2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism Wilmar M. Wiersinga, Leonidas Duntas, Valentin Fadeyev, Birte Nygaard, Mark P.J. Vanderpump De richtlijn behandelt de overwegingen om L-T3 bij de L-T4 voor te schrijven. Aan bod komen eerdere onderzoeken, argumenten, wanneer wel en wanneer geen combinatietherapie en hoeveel L-T3 toegevoegd kan worden aan L-T4. Er is rekening gehouden met de uitscheiding en verhouding van T4 en T3 van een gezonde schildklier. Aan bod komen natuurlijk ook de lange halfwaardetijd van L-T4 van 7 dagen tegenover de korte halfwaardetijd van L-T3 van 19 uur. En het feit dat van een pilletje L-T4 ongeveer 65-75% wor

Wanneer laat jij je bloed prikken?

Afbeelding
Wanneer je schildklierhormoon slikt, luidt het advies: laat iedere keer rond hetzelfde tijdstip onder dezelfde omstandigheden je bloed prikken bij hetzelfde lab. Op die manier kun je de TSH- en fT4 waarde goed met elkaar vergelijken. Laat je bloed altijd op dezelfde tijd en in hetzelfde lab prikken! De ene keer 's ochtends laten prikken en de andere keer later op de dag geeft een vertekend beeld. Dat geldt zowel voor mensen die geen schildklierhormoon slikken als voor mensen die wel hormoon slikken. De TSH-waarde kent immers een dagelijks ritme. (1) TSH-waarde De hypofyse scheidt TSH uit in een vast dagelijks ritme. Over het algemeen is de TSH op z’n hoogst vroeg in de morgen en lager in de late middag en avonduren. Voor een diagnose: één TSH-meting geeft geen nauwkeurig beeld van jouw TSH. Pas bij herhaalde metingen rond hetzelfde tijdstip, ontstaat een juist beeld van jouw TSH-waarde. De grafiek toont de TSH-waarde van gezonde mannen en vrouwen. (2) FT4-waarde Aan te r

T4 plus T3: naar een persoonlijke behandeling met schildklierhormoon ...

Levothyroxine therapy is the traditional lifelong replacement therapy for hypothyroid patients. Over the last several years, new evidence has led clinicians to evaluate the option of combined T3 and T4 treatment to improve the quality of life, cognition, and peripheral parameters of thyroid hormone action in hypothyroidism. The aim of this review is to assess the physiological basis and the results of current studies on this topic. Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism? Bernadette Biondi and Leonard Wartofsky Evidence Acquisition We searched Medline for reports published with the following search terms: hypothyroidism, levothyroxine, triiodothyronine, thyroid, guidelines, treatment, deiodinases, clinical symptoms, quality of life, cognition, mood, depression, body weight, heart rate, cholesterol, bone markers, SHBG, and patient preference for combined therapy. The search was restricted to reports published in English since

Innerlijke onvolkomenheden van endocriene suppletietherapie

Afbeelding
In 2003 verscheen het artikel Intrinsic imperfections of endocrine replacement therapy van JA Romijn, JWA Smit en SWJ Lamberts. Voor veel mensen betekende het artikel een erkenning voor hun ervaringen met een hormoontherapie met z’n tekortkomingen. Ook zorgde het artikel voor begrip. Intrinsic imperfections of endocrine replacement therapy JA Romijn, JWA Smit en SWJ Lamberts Klassieke endocrinologie Volgens de klassieke endocrinologie worden hormonen door endocriene organen gemaakt en via het bloed getransporteerd naar de organen waar ze actief zijn. De hormonen worden geïdentificeerd, geïsoleerd en in de fabriek geproduceerd. Voorheen dodelijke ziektes zoals bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison), diabetes type 1 en hypothyreoïdie, worden inmiddels gedurende vele tientallen jaren redelijk succesvol behandeld tegen lage kosten. In Nederland bijvoorbeeld kost de gemiddelde behandeling van hypothyreoïdie enkele eurocenten per dag. Volkomen perfecte nabootsing van een e

Tijd van inname levothyroxine beïnvloedt TSH-waarde

Afbeelding
Uit dit onderzoek bleek dat inname van schildklierhormoon nuchter na vasten (dus ruim voor het ontbijt) stabielere TSH- en FT4-waarden gaf. Inname kort voor of bij de maaltijd of voor het slapen gaf bij dit korte onderzoek hogere en meer wisselende waarden. Timing of Levothyroxine Administration Affects Serum Thyrotropin Concentration T-G Bach-Huyng, B. Nayak, J. Loh, S. Soldin, J. Jonklaas, oktober 2009 Clinical Thyroidology - samenvatting en commentaar In totaal deden er 65 patiënten mee, 42 met hypothyreoïdie en 23 patiënten na schildklierkanker. Ze namen hun schildklierhormoon in ten minste 1 uur voor het ontbijt, tijdens het ontbijt of net voor het slapen gaan. Na 8 weken wisselden de groepen van behandelstrategie. Als het doel van de behandeling met levothyroxine is om een specifieke TSH-waarde te bereiken binnen een smalle therapeutische range , met minder schommelingen, dan kan inname van levothyroxine ruim voor het ontbijt (ten minste 1 uur) aan te raden zijn. Dit gel

Welk medicijn slik jij?

Afbeelding
Afgelopen maand kon je een enquête invullen over welk medicijn jij slikt. En daar hoort een uitslag bij! Resultaten In totaal hebben 77 mensen gestemd: thyrax of euthyrox: 70 cytomel: 3 strumazol: 4 thyreoïdum: 0 anders: 2 geen: 2 Meer weten? Medicijnen

Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten

De huisarts speelt meestal nog een stevige rol bij de keuze voor een ziekenhuis of specialist. Burgers gaan weinig zelf op zoek naar keuze-informatie. Van een patiëntenorganisatie blijken ze niet zozeer lid of donateur te worden vanwege belangenbehartiging, maar verwachten ze vooral informatie en voorlichting. Margreet Reitsma, Anne Brabers, Willem Masman en Judith de Jong: De kiezende burger Patiëntenorganisaties: samen staan we sterk? De kostenbewuste burger In het nieuwe zorgstelsel wordt van burgers een actieve rol verwacht. Ze worden ‘zorgconsumenten’ die zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist zij gaan. Op deze manier zouden ze zorgaanbieders dwingen goede kwaliteit te leveren tegen een scherpe prijs. Dit kan individueel, maar ook collectief, bijvoorbeeld in patiëntenorganisaties. Maar willen burgers actief kiezen voor een specialist of een ziekenhuis? En zo ja, hoe kiezen ze dan? Leven patiëntenorganisaties onder de bevolking? Waarom wordt een patiënt lid van

Over het natuurlijk beloop van subklinische hypothyreoïdie

Van 1972 tot 1974 werd in Whickham (Noordoost-Engeland) bij 2779 volwassenen een bevolkingsonderzoek verricht naar de prevalentie van struma, schildklierfunctiestoornissen, schildklierautoantistoffen en vetstofwisselingsstoornissen. Prevalentie betreft het aantal ziektegevallen dat op een bepaald moment (puntprevalentie) of in een bepaalde periode (bijvoorbeeld jaarprevalentie) aanwezig is. Dit - belangrijke - onderzoek is twintig jaar later herhaald. Het vertelt veel over het natuurlijk beloop van subklinische hypothyreoïdie (verhoogde TSH-waarde met een normale FT4-waarde, zie normaalwaarden ). The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham survey MPJ Vanderpump, WMG Tunbridge, JM French, D Appleton, D Bates, F Clark et al. Clin Endocrinol (Oxf)1995;43:55-68. Bij 16 vrouwen werd hypothyreoïdie ontdekt bij het eerste onderzoek, bij 59 vrouwen in de periode tussen het eerste en het tweede onderzoek en bij 22 vrouwen bij het tweede

Vrouwen zijn anders

Afbeelding
In de zorg wordt nog te weinig rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Meer kennis over deze verschillen kan de gezondheid van vrouwen verbeteren, het ziekteverzuim terugdringen en maatschappelijke kosten reduceren. In het Signalement Seksespecifieke gezondheidszorg wordt op enkele plaatsen de schildklier aangekaart. Schildklierziekten komen veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen zijn anders ZonMw-Signalement Seksespecifieke gezondheidszorg Hoeveel schildklierpatiënten zijn er in Nederland? Schildklierforum Cijfers Schildklierziekten komen bij vrouwen ongeveer vier maal zo vaak voor als bij mannen. Bij volwassen vrouwen was de prevalentie van hypothyreoïdie 3,5/1000 en van thyreotoxicose 0,8/1000 (cijfers 2007). Prevalentie wil zeggen dat er op een bepaald moment zoveel mensen met die ziekte zijn. Bij schildklierkanker is de incidentie is 1/100.000 per jaar bij mannen en 3/100.000 per jaar bij vrouwen. Incidentie betekent dat er zoveel diagnos