vrijdag 27 juni 2014

Schildklier in beeld!

Hier je zie een overzicht van artikelen op Schildkliertje. Klik hier om de nieuwste artikelen te lezen!dinsdag 24 juni 2014

Thuisarts.nl adviseert: slik altijd hetzelfde merk schildklierhormoon

Advies huisarts voor apotheker

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen staat het volgende advies: ‘Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie.’ Het advies is overgenomen van de KNMP.

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening). Huisarts Wet 2013;56(7):320-330
Van Lieshout J, Felix-Schollaart b, Bolsius EJM, Boer AM, Burgers JS, Bouma M, Sijbom M

Handleiding Geneesmiddelsubstitutie, Uitgave KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum
versie juni 2013, pagina 17 thyreomimetica (levothyroxine, liothyronine)

Gelukkig is er aandacht voor. Immers veranderen van merk kan zorgen voor onder- of overdosering. Dat komt doordat levothyroxine een nauwe therapeutische breedte heeft.

Advies huisarts voor patiënt

Krijgen gebruikers van levothyroxine nu ook het advies om steeds hetzelfde merk te slikken? Gelukkig staat dat advies sinds kort op Thuisarts.nl, de website voor patiënten. Patiënten krijgen dat advies - altijd zelfde merk schildklierhormoon - nu dus ook! Een wens van schildklierpatiënten!


Er zijn verschillende fabrieken die levothyroxine maken.
Per fabriek of per levothyroxinemerk kan de sterkte en de opname in uw lichaam wat verschillen.
Speciaal bij levothyroxine is het daarom belangrijk dat u steeds hetzelfde merk gebruikt.


Dat advies is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat patiënten (te) vaak een ander merk schildklierhormoon of generiek schildklierhormoon krijgen. Dat kan komen doordat onterecht het preferentiebeleid gehanteerd wordt of door leveringsproblemen met schildklierhormoon.


Thuisarts.nlvrijdag 20 juni 2014

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

Volgens Deense onderzoekers was weinig bekend over hoe schildklierziekten het vermogen beïnvloeden om te werken.

Aanleiding voor hen om het risico van arbeidsongeschiktheid bij patiënten met een schildklierziekte te vergelijken met dat van de algemene populatie. Vergeleken werden de gegevens van patiënten met hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves, hypothyreoïdie en struma met de gegevens van een gezonde controlegroep. Het ging om de gegevens van 1994 tot 2011 in Deense nationale registers van sociale voorzieningen, gezondheid en werk.

Hun conclusies bevestigen wat CRoSS (de Nederlandse patiëntenvertegenwoordiging) al in 2007 beargumenteerd inbracht in de Nederlandse internistenrichtlijn.

Increased risk of long-term sickness absence, lower rate of return to work, and higher risk of unemployment and disability pensioning for thyroid patients: A Danish register-based cohort study
MA Nexo, T Watt, J Pedersen, SJ Bonnema, L Hegedüs, AK Rasmussen, U Feldt-Rasmussen, JB Bjorner

Hyperthyroidism patients more likely to take extended sick leave than healthy peers
Mdicalxpress

Aandacht voor schildklier en arbeid in Nederlandse internistenrichtlijn
Schildkliertje

Er was een duidelijk verschil tussen patiënten en de gezonde controlegroep als het ging om ziekteverzuim, uitkering voor arbeidsongeschiktheid, terugkeer na ziekteverzuim en werkloosheid. In het eerste jaar na de diagnose is het risico groter van ziekteverzuim bij patiënten met de oogziekte van Graves en andere patiënten met hyperthyreoïdie. Zij keren minder vaak terug in het arbeidsproces en zij krijgen vaker een uitkering voor arbeidsongeschiktheid dan mensen in de controlegroep. Patiënten met hypothyreoïdie keren ook minder vaak terug in het arbeidsproces.

In de jaren daarna lopen vooral patiënten met de oogziekte van Graves een groter risico op ziekteverzuim en werkloosheid. Zij hebben minder kans om terug te keren in het arbeidsproces en zij krijgen vaker een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Voor patiënten met hyperthyreoïdie is het ook moeilijker om terug te keren in het arbeidsproces.

Arbeidsongeschiktheid bij schildklierpatiënten is het meest uitgesproken in het eerste jaar na de diagnose en zwakt af in de jaren erna. Voor patiënten met de oogziekte van Graves is de kans om arbeidsongeschikt te worden het grootst.

Aandacht voor schildklier en arbeid in Nederlandse internistenrichtlijn

CRoSS (de patiëntenvertegenwoordiging) heeft zich in 2007 ingezet om aandacht voor arbeid in de internistenrichtlijn opgenomen te krijgen. Literatuur is verzameld en conclusies zijn geformuleerd:
 • Patiënten met de ziekte van Graves, met of zonder oogziekte (oftalmopathie) ervaren een verminderde kwaliteit van leven. C Elberling, G Kahaly
 • Patiënten behandeld voor hyperthyreoïdie kunnen nog lange tijd na behandeling een verminderde kwaliteit van leven ervaren. Een belangrijk gedeelte van deze patiënten keert niet terug in zijn/haar eigen werk. Psychosociale problematiek behoeft soms aparte behandeling. B Fahrenfort, C Terwee
 • Patiënten met een adequaat behandelde hypothyreoïdie ervaren ondanks een biochemisch goede instelling soms restklachten, bijvoorbeeld aandachts- en geheugenproblemen. EM Wekking

Helaas is het hoofdstuk Schildklierziekten en arbeid niet meegenomen in de herziening van de NIV-Richtlijn 2012. Pas bij een volgende herziening van die richtlijn zal met de NVAB worden onderzocht hoe dit onderwerp het beste kan worden aangepakt.


dinsdag 17 juni 2014

‘Veel te verliezen met niet vrij kiezen’

Na je diagnose begint een traject van het inregelen van medicatie, behandelingen en het leren leven en werken met een grillige chronische ziekte, stelt het Reumafonds in zijn statement voor vrije artsenkeuze in de Tweede Kamer.

In dit traject zijn huisartsen en specialisten heel belangrijk. De meeste patiënten bouwen dan ook een lange termijn relatie op met hun zorgverleners.

Eenzelfde traject met behandelingen, leren leven en werken met een of meer aandoeningen geldt ook voor veel schildklierpatiënten. En als je hieronder al die artsen ziet met wie zij te maken kunnen krijgen, begrijp je dat ook voor hen een vrije artsenkeuze heel belangrijk is.Huisarts

De huisarts is meestal de arts die je het eerst raadpleegt. Om een diagnose te stellen heeft hij verschillende mogelijkheden tot zijn beschikking. Hij zal vragen naar klachten, mogelijk bevoelt hij de schildklier. Hij wil weten of je eerder een behandeling voor de schildklier hebt gehad. Hij zal bloed laten prikken.

Hypothyreoïdie

Als blijkt dat de schildklier te langzaam werkt (hypothyreoïdie) kan de huisarts zelf behandelen. Hij verwijst patiënten naar een internist:
 • bij een centrale oorzaak (hypofyse)
 • bij hartproblemen, in het bijzonder bij hartfalen en angina pectoris

Doorverwijzen is gewenst bij:
 • een ernstige, langdurig bestaande hypothyreoïdie
 • wanneer de patiënt ook diabetes mellitus heeft
 • bij zwangerschap of zwangerschapswens

Hyperthyreoïdie

Er zijn huisartsen die zelf patiënten behandelen als de schildklier te snel werkt (hyperthyreoïdie). Liever worden deze patiënten verwezen naar een internist of endocrinoloog. In ieder geval verwijst de huisarts bij:
 • patiënten met een koude nodus op de schildklierscan
 • patiënten met de ziekte van Graves en een palpabele nodus
 • patiënten met een centrale oorzaak (hypofyse) van de schildklieraandoening
 • patiënten met hartproblemen, in het bijzonder hartfalen en angina pectoris
 • vrouwen die zwanger zijn of dat binnen korte termijn willen worden, en vrouwen die borstvoeding geven
 • patiënten met oftalmopathie (oogziekte van Graves)
 • met spoed patiënten bij wie een vermoeden bestaat van een thyreotoxische storm
 • patiënten met een toxisch adenoom
 • patiënten die kiezen voor een behandeling met radioactief jodium of voor een operatie

Palpabele afwijking in de schildklier en schildklierkanker

Een palpabele afwijking in de schildklier wil zeggen dat er een afwijking voelbaar is. De arts verwijst de patiënt als er één nodus voelbaar is. Ook bij een multinodulair struma verwijst hij de patiënt als er één nodus duidelijk groter is.

De behandeling van schildklierkanker hoort bij voorkeur thuis in universitair medische centra met speciale expertise op het gebied van schildklierkanker.

Specialisten

Door alle genoemde aandoeningen, hun behandelingen, klachten en symptomen kunnen schildklierpatiënten te maken krijgen met een:
 • cardioloog (hartspecialist)
 • chirurg
 • internist-endocrinoloog (specialist hormonen zoals schildklier)
 • gynaecoloog (specialist vrouwenziekten)
 • internist
 • neuroloog (specialist werking zenuwen en hersenen
 • oogarts
 • psychiater of psycholoog
 • radioloog (specialist die weet van radioactiviteit en bestralen)

Tips

Bij de behandeling van schildklieraandoeningen speelt bloedonderzoek een grote rol. Aan te raden is de waarden (TSH, FT4 en eventueel T3) na elk onderzoek op te schrijven. Maak hierbij aantekeningen hoe je je voelt. Zo krijg je een idee welke klachten je hebt. Je krijgt zo een duidelijker beeld hoe het met je gaat en bij welke dosis schildklierhormoon en waarden je je beter voelt. Bespreek dat met je arts.


maandag 16 juni 2014

Onderzoek schildklier en zwangerschap met T4-LIFE en TABLET

Niet duidelijk is het of toediening van het schildklierhormoon levothyroxine (T4) het risico op een volgende miskraam of vroeggeboorte verlaagt. T4-LIFE en TABLET zijn twee onderzoeken die hopelijk een gunstig effect laten zien van de behandeling met schildklierhormoon (levothyroxine) bij vrouwen met een normale schildklierfunctie en TPO-antistoffen.

TABLET: Randomised controlled trial of the efficacy and mechanism of levothyroxine treatment on pregnancy and neonatal outcomes in women with thyroid antibodies

T4-Life: Levothyroxine for euthyroid women with recurrent miscarriage and positive TPO antibodies

Ongeveer 2-3% van de vrouwen heeft herhaalde miskramen. Een van de oorzaken is schildklier auto-immuniteit. Dit betekent dat zij antistoffen maken tegen hun eigen schildklier, namelijk TPO-antistoffen. De schildklierfunctie zelf is normaal. Aanwezigheid van TPO-antistoffen geeft een 2-3 keer verhoogde kans op een miskraam, maar geeft ook een risico op vroeggeboorte.

Thyroid AntiBodies and LEvoThyroxine (TABLET)

Onderzocht wordt of een kleine (50 µg) dosis levothyroxine bij euthyreote vrouwen met TPO-antistoffen, voor en tijdens de zwangerschap, hun kans vergroot op een bevalling na 34 weken zwangerschap, vergeleken met placebo. Euthyreoot wil zeggen dat de TSH- en fT4 waarden normaal zijn.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat TPO-antistoffen geassocieerd worden met miskramen en vroeggeboorte. Vrouwen slikken tijdens het onderzoek gedurende een jaar dagelijks 50 µg levothyroxine of placebo. Dat doen ze terwijl ze zwanger proberen te raken en tijdens de hele zwangerschap. De schildklierfunctie wordt zorgvuldig gevolgd met TSH- en fT4-waarden.

T4-Life

Een consortium van Nederlandse, een Belgisch en een Deens ziekenhuis onderzoekt met T4-Life het toedienen van extra T4-hormoon bij 240 vrouwen die twee of meer miskramen gehad hebben en die opnieuw zwanger willen worden. De helft van deze vrouwen krijgt geen schildklierhormoon maar een placebo. De vrouwen en de behandelend artsen weten wie de echte pilletjes krijgt en wie de neppillen.

De studie loopt momenteel in tien centra in Nederland. Heb je belangstelling? Laat het de onderzoekers weten. Het adres kun je vinden in deze link: klik hier.

Lees ookwoensdag 11 juni 2014

Meld bijwerkingen zelfzorgmiddelen bij Lareb!

Bij de drogist kun je zelfzorggeneesmiddelen kopen zonder doktersrecept. Denk aan pijnstillers, hoestmiddelen, middelen tegen hooikoorts, neus- en oordruppels, maar ook middelen tegen reisziekte of huidschimmels. Zonder recept betekent niet dat zo’n zelfzorgmiddel geen bijwerkingen heeft. Een bijwerking is een ongewenst effect van een geneesmiddel of gezondheidsproduct. Bijwerkingen die het meest voorkomen zijn maag- en darmklachten, duizeligheid en huidproblemen.

Lareb vraagt je om dergelijke bijwerkingen door het gebruik van zelfzorgmiddelen te melden. Bijwerkingen door het gebruik van zelfzorgmiddelen, voedingssupplementen, natuurgeneesmiddelen, kruidenpreparaten, afslankmiddelen en vitaminepreparaten kun je ook melden.

Belangrijk is ook om bijwerkingen van schildklierhormoon of schildklierremmende medicijnen te melden bij Lareb. Bijwerkingen kunnen bij levothyroxine bijvoorbeeld optreden als je een ander merk krijgt. Bij Strumazol en PTU kunnen weer andere bijwerkingen voorkomen.

Meld een bijwerking met het meldformulier op www.mijnbijwerking.nl

Lees ook
donderdag 5 juni 2014

Mogelijk betere prognose bij schildklierkanker en ziekte van Hashimoto

Evaluation of surgical specimens suggests that patients with Hashimoto thyroiditis (HT) have a higher prevalence of differentiated thyroid cancer. Although patients with HT are reported to present with earlier stage disease, there is controversy as to whether these patients have better prognosis when adjusted for histology and stage at presentation.

Patients with thyroid cancer and Hashimoto’s thyroiditis have a better prognosis than those without thyroiditis
Clinical Thyroidology for patients

Patients with differentiated thyroid cancer and coexistent Hashimoto’s thyroiditis have a better prognosis than those without thyroiditis
Jerome M. Hershman, Clinical Thyroidology

Differentiated thyroid cancer is associated with less aggressive disease and better outcome in patients with coexisting Hashimotos thyroiditis
S Dvorkin, E Robenshtok, D Hirsch, Y Strenov, I Shimon, CA Benbassat

Objective of the study was to investigate differences between patients with differentiated thyroid cancer patients and without HT for aggressiveness of disease and clinical outcome, and the decline rate of antithyroglobulin antibodies titers over time.

Methods

A retrospective study using the Rabin Medical Center Thyroid Cancer Registry. Seven hundred fifty-three patients were included and divided into 2 groups of patients with and without HT at diagnosis. Disease severity at presentation was evaluated using the entire cohort, whereas a control group matched for age, gender, histology, and stage was used to evaluate disease course and outcome.

Results

HT was present in 14.2% (n = 107) of included patients and was associated with smaller primary tumor and less lymph node involvement at presentation. When matched groups were compared, patients with HT received less additional radioactive iodine (RAI) treatments and showed lower rates of persistence at 1 year and higher rates of disease remission at the end of follow-up. On multivariate analysis HT was predictive of a lower rate of lymph nodes involvement and persistent disease at the end of follow-up. Antithyroglobulin antibodies slowly disappeared in most patients with no evidence of disease.

Conclusion

Our study demonstrates that HT is associated with a less aggressive form of differentiated thyroid cancer and a better long-term outcome.

The rate of thyroid cancer is increasing, especially in women. Hashimoto’s thyroiditis, the most common cause of hypothyroidism, is also common in women. Over 30% of patients who undergo surgery for thyroid cancer are found to also have Hashimoto’s thyroiditis. Some prior studies have showed that thyroid cancer is less aggressive in patients with Hashimoto’s thyroiditis. The aim of this study was to evaluate whether thyroid cancer patients who also have Hashimoto’s thyroiditis have a better prognosis compared to thyroid cancer patients without Hashimoto’s thyroiditis.

This study shows that patients with thyroid cancer who also have Hashimoto’s thyroiditis have a less aggressive form of cancer and a better long-term prognosis. A possible explanation for these findings would be that the antibodies that attack the thyroid gland in patients with Hashimoto’s thyroiditis also attack the cancer. Persistence of antithyroglobulin antibodies has been associated with persistent cancer. However, this study suggest that this is not the case if the patient also has Hashimoto’s thyroiditis and can, therefore, suggest a better prognosis.


zondag 1 juni 2014

Vasculitis een zeldzame bijwerking van schildklierremmers

De behandeling van hyperthyreoïdie bij de ziekte van Graves gebeurt vaak met schildklier remmende medicijnen. Strumazol (= methimazol, MMI) en PTU (= propylthiouracil) zijn twee van die medicijnen. Veel patiënten verdragen de schildklierremmende medicijnen goed. Heel soms ontstaan bijwerkingen als agranulocytose en leverfunctiestoornissen. Huiduitslag wordt vaker gemeld als bijwerking.


Op het Schildklierforum vraagt iemand aandacht voor de bijwerking vasculitis. Hij slikte Strumazol toen hij deze bijwerking kreeg. Op zoek naar literatuur op internet, blijkt dat die bijwerking heel, heel soms voorkomt. Daarom krijgt deze zeldzame bijwerking aandacht.

The onset of vasculitis with antithyroid drugs is both rare and unpredictable, but is more common with PTU
A Farwell, Clinical Thyroidology for Patients

The onset of MPO-ANCA–associated vasculitis with antithyroid drugs is both rare and unpredictable, but is more common with PTU
EL Mazzaferri, Clinical Thyroidology

Clinical characteristics of myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis caused by antithyroid drugs
Noh JY, Yasuda S, Sato S, Matsumoto M, Kunii Y, Noguchi Y, Mukasa K, Ito K, Ito K, Sugiyama O, Kobayashi H, Nihojima S, Okazaki M, Yokoyama S

Het doel van deze studie was om te bepalen of en bij welke doses schildklier remmende medicijnen MPO-ANCA geassocieerde vasculitis ontstaat.

Vasculitis is een aandoening van het immuunsysteem waarbij antilichamen bloedvaten aanvallen en ontstekingen veroorzaken. Er zijn vele oorzaken van vasculitis. Medicijnen zijn een belangrijke oorzaak van vasculitis. Zij veroorzaken de ontwikkeling van myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmatische antilichamen (MPO-ANCA) die bloedvaten aanvallen. De ontwikkeling van vasculitis door MPO-ANCA is gemeld bij het gebruik van Strumazol (= methimazol, MMI) en PTU (= propylthiouracil) bij de behandeling van patiënten met Graves hyperthyroïdie.

Conclusie

De bijwerking MPO-ANCA geassocieerde vasculitis door het gebruik van schildklier remmende medicijnen komt heel weinig voor. Een oorzaak is moeilijk te voorspellen. Deze vorm vasculitis komt vaker voor met PTU, maar er is geen verband met de dosis van schildklier remmende medicijnen of de duur van de therapie.

Hoewel deze bijwerking heel zeldzaam is, moet deze overwogen worden bij patiënten die Strumazol of PTU gebruiken met bloed in de urine, plotselinge blauwe plekken, rode puntjes op de huid, onverwachte bloedneuzen of wondjes die moeilijk stoppen met bloeden.

Wat begon met een vraag op het Schildklierforum kreeg een vervolg op Schildkliertje,
een melding bij Lareb, een opname in de databank van Lareb en een artikel in Vascuzine,
het blad van Vasculitis NL ...

Informatie over bijwerkingen

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.