vrijdag 27 juni 2014

Schildklier in beeld!


Hier je zie een overzicht van artikelen op Schildkliertje. Klik hier om de nieuwste artikelen te lezen!

dinsdag 24 juni 2014

Thuisarts.nl adviseert: slik altijd hetzelfde merk schildklierhormoon

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen staat het volgende advies: ‘Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie.’ Het advies is overgenomen van de KNMP.

vrijdag 20 juni 2014

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

Volgens Deense onderzoekers was weinig bekend over hoe schildklierziekten het vermogen beïnvloeden om te werken.

Aanleiding voor hen om het risico van arbeidsongeschiktheid bij patiënten met een schildklierziekte te vergelijken met dat van de algemene populatie. Vergeleken werden de gegevens van patiënten met hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves, hypothyreoïdie en struma met de gegevens van een gezonde controlegroep. Het ging om de gegevens van 1994 tot 2011 in Deense nationale registers van sociale voorzieningen, gezondheid en werk.

Hun conclusies bevestigen wat CRoSS (de Nederlandse patiëntenvertegenwoordiging) al in 2007 beargumenteerd inbracht in de Nederlandse internistenrichtlijn.

dinsdag 17 juni 2014

Traject van diagnose, behandeling en acceptatie

Na je diagnose begint een traject van het inregelen van medicatie, behandelingen en het leren leven en werken met een grillige chronische ziekte. In dit traject zijn huisartsen en specialisten heel belangrijk. De meeste patiënten bouwen een lange termijn relatie op met hun zorgverleners.

maandag 16 juni 2014

Onderzoek schildklier en zwangerschap met T4-LIFE en TABLET

Niet duidelijk is het of toediening van het schildklierhormoon levothyroxine (T4) het risico op een volgende miskraam of vroeggeboorte verlaagt. T4-LIFE en TABLET zijn twee onderzoeken die hopelijk een gunstig effect laten zien van de behandeling met schildklierhormoon (levothyroxine) bij vrouwen met een normale schildklierfunctie en TPO-antistoffen.

woensdag 11 juni 2014

Meld bijwerkingen zelfzorgmiddelen bij Lareb!

Bij de drogist kun je zelfzorggeneesmiddelen kopen zonder doktersrecept. Denk aan pijnstillers, hoestmiddelen, middelen tegen hooikoorts, neus- en oordruppels, maar ook middelen tegen reisziekte of huidschimmels. Zonder recept betekent niet dat zo’n zelfzorgmiddel geen bijwerkingen heeft. Een bijwerking is een ongewenst effect van een geneesmiddel of gezondheidsproduct. Bijwerkingen die het meest voorkomen zijn maag- en darmklachten, duizeligheid en huidproblemen.

donderdag 5 juni 2014

Mogelijk betere prognose bij schildklierkanker en ziekte van Hashimoto

Evaluation of surgical specimens suggests that patients with Hashimoto thyroiditis (HT) have a higher prevalence of differentiated thyroid cancer. Although patients with HT are reported to present with earlier stage disease, there is controversy as to whether these patients have better prognosis when adjusted for histology and stage at presentation.

zondag 1 juni 2014

Vasculitis een zeldzame bijwerking van schildklierremmers

De behandeling van hyperthyreoïdie bij de ziekte van Graves gebeurt vaak met schildklier remmende medicijnen. Strumazol (= methimazol, MMI) en PTU (= propylthiouracil) zijn twee van die medicijnen. Veel patiënten verdragen de schildklierremmende medicijnen goed. Heel soms ontstaan bijwerkingen als agranulocytose en leverfunctiestoornissen. Huiduitslag wordt vaker gemeld als bijwerking.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.