vrijdag 28 oktober 2016

Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat

Gisteren (27 oktober 2016) verschenen de eerste resultaten van het onderzoek door NIVEL en het PHARMO instituut naar de effecten van de switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat. Onderstaand artikel verscheen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE).

Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat
Nieuwsbericht 27 oktober 2016 | Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)

Levothyroxine-substitutie: de kunst van het doseren in optima farma
JRBJ Brouwers, klinisch farmacoloog, BHR Wolffenbuttel, internist-endocrinoloog

NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten
Schildkliertje

NIVEL-onderzoek patiënten
Schildklierforum | Aan de stamtafel


“Naar aanleiding van de leveringsproblemen van Thyrax moeten veel gebruikers overstappen op een alternatief schildklierhormoonpreparaat. Er zijn drie onderzoeken naar de gevolgen hiervan gestart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het PHARMO instituut. Zij richten zich zowel op de klachten en de kwaliteit van leven van mensen die naar een ander preparaat moeten switchen, als op de specifieke veranderingen in schildklierhormoonwaarden gemeten bij bloedonderzoek.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep in het leven geroepen, die deze onderzoeken begeleidt. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de genoemde onderzoeksorganisaties NIVEL en het PHARMO instituut, de patiëntenorganisaties Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Hypofyse Stichting, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Bijwerkingencentrum Lareb, de apothekersorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE).

Advies CBG

In januari 2016 heeft het CBG geadviseerd hoe mensen over te zetten van Thyrax naar een andere schildklierhormoon preparaat:
  • start met een dosis levothyroxine die dicht bij de laatst gebruikte dosis Thyrax ligt;
  • controleer na 6 weken de schildklierfunctie;
  • frequentere controle is mogelijk nodig bij kinderen, zwangere vrouwen en patiënten die eerder moeilijk ingesteld konden worden.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de invloed van de switch op de schildklierfunctie, vastgesteld door de meting van de TSH-waarde. In de klankbordgroep is uitgebreid overlegd of de huidige aanbevelingen op grond van deze resultaten moeten worden aangepast.

De eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten van de switch op de schildklierhormoonwaarden in het bloed laten het volgende beeld zien:
  1. Voor het merendeel van de mensen die Thyrax gebruiken, hoeft bij de switch naar een ander preparaat de dosering niet te worden aangepast. Dit betreft vooral mensen die een dosering van 100 mcg per dag of minder gebruiken.
  2. Bij het gebruik van doseringen van meer dan 100 mcg Thyrax per dag blijkt bij een aanzienlijk deel van de mensen die de switch maken de TSH-waarde te dalen. Bij een deel van hen wordt het TSH te laag (lager dan 0.4 mU/l). Dit suggereert dat het verstandig is om bij Thyrax doseringen hoger dan 100 mcg per dag bij de switch de dosering levothyroxine te verminderen. Met welke hoeveelheid de dosering dient te worden verminderd is een individuele inschatting, die in samenspraak tussen behandelend arts en patiënt dient te worden vastgesteld.
  3. De meeste mensen zijn tot nu toe geswitcht naar Euthyrox of naar levothyroxine TEVA. Voor zover op dit moment met de huidige gegevens kan worden nagegaan, zijn er geen grote verschillen in de effecten op het TSH van de switch naar een van beide preparaten.
  4. In alle gevallen van wijzigingen van levothyroxinepreparaat dient 6 weken later het TSH en zo nodig het vrij T4 gehalte te worden gecontroleerd.

Onderzoek kan geen uitspraak doen over mensen met hypofyse-aandoening

Voor mensen die vanwege een aandoening van de hypofyse levothyroxine gebruiken is de meting van TSH als maat voor de schildklierfunctie niet bruikbaar. Het aantal mensen met een hypofyseaandoening is klein. Het onderzoek kan daarom geen evidente uitspraken doen of het effect van switchen bij hen anders is. Het advies is bij deze mensen dan ook niet anders dan voor andere mensen die schildklierhormoon gebruiken. Bij deze patiënten wordt de schildklierfunctie bepaald aan de hand van vrij T4.

In het kort

Samenvattend kan op basis van de huidige gegevens worden gesteld dat:
  • Het advies om 6 weken na de switch van Thyrax naar een ander schildklierhormoonpreparaat controle van TSH en/of vrij T4 te laten plaatsvinden blijft gehandhaafd.
  • Patiënten met een dosering Thyrax van meer dan 100 µg per dag vaker een dosisaanpassing nodig hebben dan patiënten met een lagere dosering Thyrax. Op basis hiervan kunnen patiënt en arts in samenspraak bij de switch ook kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve preparaat.
  • Er geen verschil lijkt in effect op de laboratorium uitslagen (TSH) bij een switch van Thyrax naar Euthyrox of naar levothyroxine TEVA.

Evaluatie vragenlijsten verwacht in april 2017

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de evaluatie van de resultaten van de ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten, die door veel mensen zijn ingevuld. De resultaten daarvan worden in april 2017 verwacht. Dan is van voldoende deelnemers een follow-up van 3 maanden na de overstap beschikbaar, zodat ook uitspraken gedaan kunnen worden over de iets langere termijn.”
woensdag 19 oktober 2016

Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijn dan je gewend bent

Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijndoosje mee dan je gewend bent. Ook de pil (kleur en vorm) kan er anders uitzien. Waar komt dit door? En is de werking wel hetzelfde? In Nederland hebben we sinds medio 2005 het preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar een voorkeur uitspreekt voor het goedkoopste geneesmiddel in zijn soort. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Zijn generieke middelen gelijk aan het oorspronkelijke medicijn? Nee, niet helemaal.

Medicijnwissel
Zorg Nu

Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ...
Schildkliertje

Bio-equivalentie en substitutie van generieke geneesmiddelen
Schildklierforum

Levothyroxine is een middel met een kleine therapeutische breedte. De dosis luistert nauw per persoon. Iets te veel of iets te weinig schildklierhormoon zorgt al voor klachten. Logisch dat veel gebruikers van levothyroxine last hebben van zulke medicijnwissels.


maandag 10 oktober 2016

Nog geen 1300 deelnemers aan NIVEL-onderzoek gevolgen tekorten Thyrax® Duotab ...

‘Al bijna 1.300 deelnemers aan het Thyrax onderzoek!’, schrijft NIVEL in de vandaag verschenen nieuwsbrief. NIVEL geeft antwoord op veel gestelde vragen over het onderzoek naar de gevolgen van de overstap van Thyrax naar een ander merk levothyroxine. ‘Bijna 1300 mensen hebben de eerste vragenlijst van het onderzoek online ingevuld. Van hen hebben 520 de tweede vragenlijst ontvangen en 319 hebben ook al de derde en laatste vragenlijst ontvangen.’

Deelnemen?

Gebruik je momenteel Thyrax® Duotab en moet je overstappen naar een ander middel of ben je overgestapt? Dan kun je deelnemen aan het onderzoek van NIVEL. Voor dit onderzoek vul je drie keer een vragenlijst in. Klik op de link hieronder om de eerste vragenlijst te starten:

Resultaat onderzoek wordt verwacht in april 2017

Opmerking

Vraag is wel hoe NIVEL zulke subjectieve ervaringen als gevraagd in de lijsten beoordeelt. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want er is geen referentie voor. Het redelijk goed van de een kan slecht zijn voor een ander. En andersom. Denk aan het glas is halfvol, het glas is halfleeg. Dat maakt zulke vragenlijsten dus zinloos.

Schildkliertje: NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duo...: Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Di...

donderdag 6 oktober 2016

Schildklierhormoon luistert nauw

Doordat het veel voorgeschreven schildklierhormoon Thyrax voorlopig niet verkrijgbaar is, moeten veel schildklierpatiënten overstappen op een ander merk. Dat levert veel klachten op. Hoe komt dat?

Schildklierhormoon luistert nauw
Jop de Vrieze in [C2W] Platform voor professionals in de chemie & life sciences

Een grote groep schildklierpatiënten die het met hun thuisvoorraad Thyrax nog dacht uit te zingen, moet er binnenkort toch aan geloven: een overstap naar een ander merk van het schildklierhormoon levothyroxine. Fabrikant Aspen kan het middel naar verwachting pas in het tweede kwartaal van 2017 weer leveren.

Specialistische hulp

Dat overstappen zorgt voor heel wat problemen. De dosering van het schildklierhormoon luistert namelijk erg nauw, en de schildklier neemt een centrale plaats in bij de regulering van het metabolisme. Dat levert allerlei klachten op als gevolg van een tekort of teveel aan schildklierhormoon, legt Marijke Janssens uit, die het onderzoek coördineert dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en de onderzoeksorganisatie Pharmo uitvoeren naar de gevolgen van overstappen voor patiënten. Janssens: ‘Dat kan bijvoorbeeld vermoeidheid, hartproblemen, libidoverlies en gewichtstoename zijn bij een tekort, of juist gewichtsafname, hartkloppingen en gejaagdheid bij een te hoge schildklierhormoonspiegel.’

De schildklier maakt twee hormonen aan, trijodothyronine (T3, ongeveer 20%, met 3 jodiumatomen) en thyroxine (T4, ongeveer 80%, met 4 jodiumatomen). T3 is het direct werkzame hormoon, T4 is eigenlijk een soort voorloperhormoon, dat onder andere in de lever wordt omgezet in het actieve T3. De meeste schildklierpatiënten krijgen T4 toegediend, omdat dit gelijkmatigere spiegels over de dag geeft.

De feedback is bij patiënten verstoord

De regulering van de schildklierhormoonproductie lijkt veel op die van een centrale verwarming. Eerst maken de hersenen het thyrotropinevrijmakend hormoon (TRH) aan, dat in een ander deel van de hersenen het thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) afgeeft. TSH zet de schildklier aan tot hormoonproductie. Als er genoeg schildklierhormoon in het bloed aanwezig is, gaat er een seintje naar de hersenen en wordt de productie van TRH en daarmee TSH gestopt. Bij mensen met schildklieraandoeningen is dit feedbackmechanisme verstoord en moet de dosis met specialistische hulp aangepast worden.

Ook overstappen op een ander middel vraagt vaak hulp. Het lijkt eenvoudig om de dosis van het nieuwe middel af te stemmen. ‘Maar er zijn veel invloeden op de fractie die binnenkomt in het lichaam’, legt ziekenhuisapotheker Tessa Leenders van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg uit. Een bekend alternatief van Thyrax is Euthyrox. Dat bevat 3% minder van het schildklierhormoon levothyroxine, dat soms bovendien anders wordt verwerkt door het lichaam door een verschil in vulmiddelen. Generieke varianten van Euthyrox verschillen daar weer van, en daarvoor is bepaald dat ze maximaal een afwijking in de bloedwaarde door de dag heen mogen geven van zo’n 10% ten opzichte van Euthyrox. ‘Vandaar dat overstappen op een ander merk wordt gezien als ongewenst’, zegt Leenders.

Eenmaal ingeregeld

Aan artsen de taak om bij de overstap alert te zijn op klachten. Dat is vaak ingewikkeld, omdat de symptomen niet altijd duidelijk zijn en ook andere oorzaken kunnen hebben, legt Janssens uit. Een bloedbepaling van het TSH geeft meestal uitsluitsel, eventueel gevolgd door een bepaling van het schildklierhormoon zelf. Janssens besluit: ‘Als een patiënt eenmaal ingeregeld is op het nieuwe middel, zal hij zelden terug willen naar het oude.’

maandag 3 oktober 2016

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.