Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

Evaluatie gebruik richtlijn schildkliercarcinoom

In 2015 is de richtlijn schildkliercarcinoom gereviseerd. Deze multidisciplinair evidence-based richtlijn bevat aanbevelingen en instructies voor de diagnostiek en behandeling van schildkliercarcinomen. In deze evaluatie is door middel van indicatoren bekeken in hoeverre een zestal in de gereviseerde richtlijn genoemde aanbevelingen in de klinische praktijk zijn nageleefd. De benodigde gegevens zijn verzameld door datamanagers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarvan Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) de houder is. In de evaluatie is gebruik gemaakt van (extra verzamelde) gegevens over incidentiejaar 2016. Evaluatie gebruik richtlijn schildkliercarcinoom Landelijke evidence-based richtlijn versie 2.0 Richtlijn schildkliercarcinoom (revisie 2015) Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) Uit de richtlijnevaluatie blijkt dat de implementatie van cytologische verslaglegging volgens het Bethesda systeem (97% volgde het Bethesda systeem) en het echogeleid uitvoe

Of de formule van Euthyrox zal veranderen is nog steeds onduidelijk

In 2017 heeft Merck, de fabrikant van Euthyrox, het verzoek ingediend bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de samenstelling van Euthyrox te veranderen. Merck wil dat Euthyrox lactose-vrij wordt. Ruim anderhalf jaar verder is nog steeds onduidelijk of de samenstelling van Euthyrox zal veranderen. Nieuwe formulering Euthyrox SON | laatst bijgewerkt 18 januari 2018 Schildkliertje: Verzoek wijziging formule Euthyrox door Merck inge... : Zou Nederland nu aan de beurt zijn? Wordt Euthyrox net als het Franse Levothyrox ook lactosevrij. Wijziging Euthyrox ingediend Schildklie...

Geprikt met zelfde dosis, zelfde tijd, zelfde lab (dacht ik)

Afbeelding
Zomaar twee keer bloedonderzoek. Aangevraagd door dezelfde huisarts. Dosis was beide keren hetzelfde. Kwaliteit van leven was beide keren hetzelfde. Test 1 was in april 2015. Test 2 in september 2016. Verschil was het nieuwe gebouw van het ziekenhuis met blijkbaar een nieuw lab met andere apparatuur. Aan de hand van bloedonderzoek worden patiënten behandeld en wordt een dosis hormoon verhoogd of verlaagd. Op basis waarvan? FT4-waarden die onderling niet vergelijkbaar zijn? Lees ook Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst Metrologie, betrouwbaar meten

Uitslag poll ‘welk merk levothyroxine slik je nu’

Afbeelding
De laatste jaren is er veel beweging geweest op de levothyroxine-markt. Onder andere door het preferentiebeleid, door het Thyrax-debacle, met het nieuwe merk Tirosint en ook weer met de nieuwe Thyrax. 1 , 2 , 3 , 4 Door al die veranderingen van hogerhand gingen mensen natuurlijk zelf op zoek naar een middel dat hen beviel. Er werd geswitcht dat het een lieve lust was, leek het wel. 5 De laatste tijd is het rustiger. Een goed moment om met een poll te vragen ‘welk merk levothyroxine je nu slikt’. Uitslag Veel mensen hebben de poll ingevuld, 619 in totaal. Van hen slikten: 217 (35%) Euthyrox, 128 (20%) Thyrax, 120 (19%) Levothyroxine Teva (generiek), 118 (19%) Tirosint, 4 (0%) Eltroxin en 32 (5%) een ander merk. Meer lezen? Generieke levothyroxine-substitutie: wel of niet doen Een terugblik op het Thyrax-debacle Is Tirosint echt anders? Thyrax duotab is weer verkrijgbaar Schildkliertje fb-groep

Als er iets met je schildklier is, wat dan?

Bedoeling van de zes punten is om je op weg te helpen. Met kennis over jouw schildklieraandoening en welke behandelingen er zijn. Met de taal en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat jouw schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat jouw schildklieraandoening betekent. Als je schildklier te weinig of geen hormoon maakt ... Als de schildklier nog gedeeltelijk werkt, vullen de tabletten het tekort aan. Wanneer de schildklier niet meer werkt, vervangen de tabletten de hele schildklier. Er bestaat geen medicijn dat de schildklier stimuleert of geneest. Als je schildklier te veel hormoon maakt ... Het is belangrijk dat je arts goede uitleg geeft over de behandelingen. De bedoeling is dat je daarna samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kan kiezen voor een behandeling. Als je meer wilt weten over schildklierkanker ... Informatie over schildklierkanker is nodig