maandag 26 februari 2018

Mening zorgverlener draagt bij aan suboptimale behandeling van hypothyreoïdie

Met interviews is onderzocht hoe ervaringen en opvattingen van gezondheidswerkers bijdragen aan de suboptimale behandeling van hypothyreoïdie in de huisartspraktijk.

Attitudes and perceptions of health professionals towards management of hypothyroidism in general practice: a qualitative interview study
R Dew, K King, O Okosieme, S Pearce, G Donovan, P Taylor, J Hickey, CM Dayan, G Leese, S Razvi, S Wilkes

De ondervraagde gezondheidswerkers waren van mening dat hypothyreoïdie gemakkelijk te behandelen was. Desondanks wisten ze te weinig over medicamenteuze interacties en de farmacokinetiek van levothyroxine. Apothekers voelden zich beperkt in het advies dat zij aan patiënten verstrekten vanwege een gebrek aan toegang tot patiëntgegevens. De meeste huisartsen en verpleegkundigen volgden de landelijke richtlijnen. Zij vertrouwden meer op bloedonderzoek dan op klinische symptomen bij de aanpassing van de dosis levothyroxine.

De informatie die werd uitgewisseld tussen professional en patiënt was meestal beperkt door de tijd en was vaker gericht op symptomen in plaats van op patiënteneducatie. Gezondheidswerkers waren van mening dat levothyroxine therapieontrouw de belangrijkste reden was voor een suboptimale behandeling, hoewel ook andere factoren zoals comorbiditeit en wisselwerkingen met andere medicatie werden genoemd.

Verbeterpunten

Gezondheidswerkers noemden als mogelijkheden waardoor de behandeling verbeterd kan worden:
  • de continuïteit van de zorg,
  • bloedonderzoekherinneringen,
  • automatische waarschuwingen voor interfererende medicatie en voor receptvernieuwing,
  • toegankelijke bloedtesten en levothyroxine-voorschriften voor patiënten.

Conclusie

Het gedrag van de gezondheidswerker speelt een grote rol bij de behandeling van hypothyreoïdie. Een kleiner verschil tussen de kennis van patiënt en professional zou de belemmeringen voor een optimale behandeling kunnen verminderen. Continuïteit van zorg en verhoogde betrokkenheid van artsen, apothekers en praktijkverpleegkundigen zou helpen een optimale behandeling van hypothyreoïdie te bevorderen.

Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license

This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited and the use is non-commercial. See: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


dinsdag 13 februari 2018

Melding bijwerkingen positief gevolg van interactie media en publiek na nieuwe formule Eltroxin® (levothyroxine)

Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Dat geldt ook voor Eltroxin. In 2007 veranderde de fabrikant van Eltroxin de samenstelling van dit middel en de breuklijn werd verwijderd. Gebruikers in Nieuw-Zeeland wisten van niets en kregen klachten. De problemen met de nieuwe formule van Eltroxin® geven aan dat de veiligheid van geneesmiddelen kan worden verbeterd door mediabronnen actief te gebruiken en door gebruikers aan te moedigen bijwerkingen te melden.

Public engagement and the role of the media in post-marketing drug safety: the case of Eltroxin® (levothyroxine) in New Zealand
Kevin Dew, John Gardner, Elaine H. Morrato, Pauline Norris, Kerry Chamberlain, Darrin Hodgetts

The Eltroxin formulation Change
An analysis of reports en Safety information
New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority

De mogelijke schade door bijwerkingen (adverse drug reactions, ADR) vormt een kritische uitdaging voor de patiëntveiligheid en de volksgezondheid. Dit geldt vooral met een toenemend medicatiegebruik naarmate de bevolking ouder wordt. De Eltroxin®-controverse geeft aan dat de veiligheid van geneesmiddelen kan worden verbeterd door actief gebruik te maken van mediabronnen en door de betrokkenheid en melding van bijwerkingen door patiënten aan te moedigen.

Kevin Dew en zijn team zochten verklaringen voor de plotselinge toename van bijwerkingen nadat de nieuwe formule van Eltroxin® (levothyroxine) werd ingevoerd in Nieuw-Zeeland. De nieuwe formule werd beschouwd als bio-equivalent aan de oude formule. Desondanks trad na de introductie ervan een sterke toename van de melding van bijwerkingen op.

Geanalyseerd zijn de betrokkenheid van het publiek en de rol van gedrukte media, persberichten en notulen van vergaderingen van relevante instanties. Een vroege uitleg van de sterke toename van de melding van bijwerkingen was dat er sprake was van een combinatie van factoren. Gedacht werd aan wantrouwen jegens door de overheid gesubsidieerde toezichthouders en aan media-aandacht die angst veroorzaakte in deze kwetsbare populatie.

Dit document biedt een alternatieve verklaring. Omdat bijwerkingen meestal weinig gemeld worden, zou de Eltroxin® ‘gezondheidsschrik’ juist gezorgd hebben voor een verhoogde waakzaamheid door de interactie tussen patiënten en de media. De Eltroxin®-controverse is een voorbeeld dat gebruikers sneller bijwerkingen melden na toegenomen media-aandacht in de context van een lage bereidheid om klachten te melden.


donderdag 8 februari 2018

‘Je bent meer dan je schildklieraandoening’

Vorig jaar was het motto van de Nederlandse week van de schildklier met ‘Je bent meer dan je schildklieraandoening’. Dat is natuurlijk helemaal waar. Je hebt een aandoening, je bent geen aandoening. En je leven gaat gewoon door. Met de nieuwe week weer in aantocht en nu het thema bekend is, nog even aandacht voor vorig jaar.

Schildklierwaarden versus kwaliteit van leven

Je waarden zijn ‘normaal’ maar je houdt klachten. Wat kun je doen? Er wordt vaak alleen naar de waarden gekeken. Patiënten zouden graag zien dat de arts aandacht heeft voor het gegeven dat de optimale waarden per persoon verschillen en dat een TSH en FT4 geïnterpreteerd kunnen worden als veiligheidslimiet. De patiënt wil gezien worden als mens met zijn/haar kwaliteit van leven en niet als testresultaat.


Familie, relaties en sociale contacten

Gelukkig bestaan er behandelingen als je schildklier niet goed functioneert. Toch kan zo’n behandeling een goedwerkende schildklier niet 100% vervangen. Een schildklieraandoening kan zorgen dat je sneller moe bent, stemmingswisselingen hebt, net een stapje terug moet doen of minder kunt ondernemen. Partners, kinderen en vrienden hebben daar niet altijd begrip voor. Maar, begrijp je zelf hoe je zo reageert? Hoe geef je dat een plaats in je leven?


School, studie en werk

Voordat je wist dat je een schildklieraandoening hebt, was je wellicht moe. Na de diagnose duurt het even voordat je goed bent ingesteld op medicatie. Ook kan het zijn dat de behandeling langer duurt dan verwacht; zeker bij de (oog)ziekte van Graves is dat geen uitzondering. Hoe gaat dat op school, bij je opleiding of bij je werk?


Sport en hobby

Veel mensen met een schildklieraandoening hebben de ervaring dat spieren en gewrichten niet altijd meewerken. Denk aan krachtverlies, trilhanden, kramp, stramme spieren. Aan de andere kant blijkt ook uit ervaringsverhalen dat beweging zorgt voor een betere conditie, soepeler spieren en ontspanning.


Informatie, herkenning, steun en waardevolle tips ...

Bedoeling van Schildkliertje is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met je schildklieraandoening.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.