Posts

Posts uit oktober, 2013 weergeven

Impact of iodine supplementation in mild-to-moderate iodine deficiency

Although the detrimental effects of severe iodine deficiency are well recognised the benefits of correcting mild-to-moderate iodine deficiency are uncertain. Taylor, Okosieme, Dayan and Lazarus undertook a systematic review of the impact of iodine supplementation in populations with mild-moderate iodine deficiency. Impact of iodine supplementation in mild-to-moderate iodine deficiency: systematic review and meta-analysis Peter N Taylor, Onyebuchi E Okosieme, Colin M Dayan, John H Lazarus Interesting quotes In a recent study from the Netherlands low maternal urinary iodine during pregnancy was associated with impaired executive functioning in children at 4 years of age. Low urinary iodine excretion during early pregnancy is associated with alterations in executive functioning in children, The Generation R Study Nina H van Mil et al The advantages of correcting mild iodine deficiency will no doubt be less dramatic than for severe deficiency but substantial returns in productivity

Vijf vrouwen vertellen over hun behandeling met schildklierhormoon

Afbeelding
Wanneer je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, slik je schildklierhormoon. Belangrijk is hoe jij je daarbij voelt. Helaas blijkt in de praktijk dat te veel patiënten ervaren dat het niet meevalt om goed ingesteld te raken op schildklierhormoon. Dat er zoiets bestaat als een persoonlijke instelling op schildklierhormoon, blijkt vaak onbekend. Gevolg is een niet-optimale dosis hormoon. Wat vervolgens zorgt voor klachten, problemen met werk en relaties. Petra Ik werk in de zorg, ben zelf schildklierpatiënt (hashimoto), en merk dat jammer genoeg veel huisartsen niet de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap volgen bij het instellen en controleren van patiënten. Zij hanteren de referentiewaarden en durven of willen niet naar een laag normaal TSH, tussen 1 en 2 zodat de patiënt klachtenvrij is. Soms wordt zelfs aangegeven dat FT4 immers normaal is en TSH 9,6, en dus is geen verhoging van de dosis T4-hormoon nodig. Dit betekent voor veel patiënten minder kw

Antistoffen en de ontwikkeling van euthyreoïdie naar hypo- of hyperthyreoïdie

Bij auto-immuunaandoeningen van de schildklier werkt het afweersysteem van het lichaam niet goed. Het immuunsysteem vergist zich en valt het eigen lichaam aan. Het maakt antistoffen tegen deze eigen cellen: auto-antistoffen. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, omdat veel nog onduidelijk is. Onderwerp van dit deelonderzoek binnen de Amsterdam AITD Cohort Study was de ontwikkeling van euthyreoïdie (= normale schildklierfunctie) naar openlijke auto-immuun hypothyreoïdie of naar openlijke auto-immuun hyperthyreoïdie. Early stages of thyroid autoimmunity: follow-up studies in the Amsterdam AITD cohort Lees de samenvatting in het proefschrift van G Effraimidis Binnen het Amsterdamse onderzoek naar auto-immuun schildklierziektes - AITD Cohort Study - werden 790 euthyreote vrouwen die één of meer eerste of tweede graads verwanten hadden met een schildklieraandoening, 5 jaar gevolgd met een jaarlijks onderzoek. Bij ieder jaarlijks bezoek werd de schildkliertoestand vastgesteld door met

Aandacht voor individueel TSH-FT4 setpoint is gewenst

Afbeelding
Uit onderzoek blijkt dat iedereen een unieke schildklierfunctie heeft. De TSH en FT4 van een individu bestrijken een veel kleiner gebied binnen de referentiewaarden vergeleken met die van een groep. Een testresultaat binnen de referentiegrenzen van een laboratorium is daardoor niet per se normaal voor een individu. Omdat de TSH-waarde sterk reageert op kleine veranderingen van de FT4, kan een afwijkende TSH-waarde erop wijzen dat de FT4-waarde niet goed is voor een individu. Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen is aandacht hiervoor gewenst. A novel minimal mathematical model of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis validated for individualized clinical applications SL Goede, MK Leow, JW Smit, JW Dietrich Set-point of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis and individual TSH-range The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction B Biondi en DS Cooper Narrow individual variations in serum T4 and T3 in normal subjects: A clue to the understa

QoL bij euthyreoot struma en hashimoto na schildklieroperatie

Met vragenlijsten werd de kwaliteit van leven onderzocht bij vrouwen met een goedaardig struma met normale schildklierwaarden na een schildklieroperatie. Conclusie luidde dat zo’n operatie niet bijdroeg aan de kwaliteit van leven. Abstract Hashimoto's thyroiditis is associated with decreased quality of life (QoL). Thyroid surgery could hypothetically lead to an increase in QoL. Quality of life after thyroid surgery in women with benign euthyroid goiter: influencing factors including Hashimoto’s thyroiditis R Promberger, M Hermann, SJ Pallikunnel, R Seemann, M Meusel, J Ott Methods In a follow-up analysis of a prospective cohort study that included euthyroid women undergoing thyroid surgery for benign thyroid disease, 248 patients were willing to answer the SF-36 QoL questionnaire. Results At follow-up after a median of 26 months, only the SF-36 module of ‘bodily pain’ had increased. Preoperative anti–thyroid peroxidase antibody levels were positively correlated with increa

Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon

Afbeelding
Goed ingesteld raken op schildklierhormoon is geen sinecure. De optimale waarden en dosis hormoon verschillen per persoon. TSH en FT4 kunnen geïnterpreteerd worden als veiligheidslimiet. De patiënt is een mens met zijn/haar kwaliteit van leven en geen testresultaat. Zowel mensen met hyperklachten als mensen met hypoklachten krijgen te horen: waarden zijn goed dus je kunt geen klachten hebben. Maar zoals gezegd optimale waarden verschillen: de één kan zich prima voelen met een TSH van 2, terwijl de ander pas van de bank komt met een TSH van 0,4, en weer een ander stuitert met die 0,4. Behandelrichtlijnen In de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 staat: ‘Het doel van de behandeling van hypothyreoïdie is dat de patiënt klachtenvrij is dan wel zich zo optimaal mogelijk voelt en dat het TSH en vrije T4 normaal zijn. Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).’ 14 ) 21 ) ‘Pas de dosering levothyr