Posts

Impact of iodine supplementation in mild-to-moderate iodine deficiency

Vijf vrouwen vertellen over hun behandeling met schildklierhormoon

Antistoffen en de ontwikkeling van euthyreoïdie naar hypo- of hyperthyreoïdie

Aandacht voor individueel TSH-FT4 setpoint is gewenst

QoL bij euthyreoot struma en hashimoto na schildklieroperatie

Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon