Posts

Posts uit maart, 2012 weergeven

Over gewichtsverlies en hypothyreoïdie

Het doel van deze studie was om de oorzaak te bepalen van gewichtsveranderingen geassocieerd met hypothyreoïdie. Deelnemers aan het onderzoek werden doorverwezen naar de Endocrinologiekliniek in Denemarken en bij hen werd de nieuwe diagnose gesteld met autoimmuun hypothyreoïdie (Hashimoto's thyreoïditis). Er waren 12 patiënten opgenomen in deze studie. Possible mechanisms of weight loss during treatment of hypothyroidism Clinical Thyroidology for Patients - Heather Hofflich, MD Weight loss after therapy of hypothyroidism is mainly caused by excretion of excess body water associated with myxoedema Karmisholt J et al., J Clin Endocrinol Metab 2010 De schildklier regelt het energieniveau van het lichaam. Bij hypothyreoïdie vertraagt het energieniveau en worden patiënten vaak zwaarder. Er wordt aangenomen dat dit een toename van de lichaamsvetmassa is, in tegenstelling tot spiermassa (vetvrije massa). Behandeling met schildklierhormoon brengt het energieniveau terug naar normaal

Narrow individual variations in serum T4 and T3 in normal subjects

Afbeelding
High individuality causes laboratory reference ranges to be insensitive to changes in test results that are significant for the individual. We undertook a longitudinal study of variation in thyroid function tests in 16 healthy men with monthly sampling for 12 months using standard procedures. We measured serum T4, T3, free T4 index, and TSH. All individuals had different variations of thyroid function tests around individual mean values (set points). Narrow Individual Variations in Serum T4 and T3 in Normal Subjects: A Clue to the Understanding of Subclinical Thyroid Disease Stig Andersen, Klaus Michael Pedersen, Niels Henrik Bruun and Peter Laurberg The width of the individual 95% confidence intervals were approximately half that of the group for all variables. Accordingly, the index of individuality was low: T4 = 0.58; T3 = 0.54; free T4 index = 0.59; TSH = 0.49. The distribution of 12 monthly measurements of total T4 in 15 healthy men (□) and in one individual, number 11 (▪).

THEA-score voorspelt Hashimoto of Graves

Afbeelding
Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam zijn in 2008 de resultaten bekend geworden van een AITD-Cohort studie naar het risico om een auto-immuun schildklierziekte (AITD) te krijgen. Voor dit onderzoek werden gezonde vrouwen gevolgd met familieleden die een AITD hadden (ziekte van Graves of Hashimoto). De onderzoekers wilden kijken of deze vrouwen een verhoogd risico liepen om ook een AITD te ontwikkelen. Daarvoor werd de groep vijf jaar lang gevolgd. Er werd één keer per jaar beperkt lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek gedaan en de vrouwen vulden een vragenlijst in. Prediction of progression to overt hypothyroidism or hyperthyroidism in female relatives of patients with autoimmune thyroid disease using the Thyroid Events Amsterdam-score (THEA-score) Thea G. A. Strieder, Jan G. P. Tijssen, Björn E. Wenzel, Erik Endert, Wilmar M. Wiersinga Arch Intern Med. 2008;168(15):1657-1663 Bij aanvang van het onderzoek onder 803 gezonde vrouwen, bleken 13 vrouwen een hypo- of hyp

Aan de slag met je geheugen

Afbeelding
Weliswaar is het artikel geschreven voor mensen met kanker. Dat neemt niet weg dat de tips ook voor allerlei andere mensen waardevol kunnen zijn. Dus ook voor mensen met schildklierproblemen. Problemen met aandacht of geheugen na kanker Thea Brouwer en Sanne Schagen Veel mensen ervaren aandacht- en geheugenproblemen, een vertraagd werk- en denktempo of een verminderd vermogen om te plannen en organiseren. Geheugen- en/of concentratieproblemen worden het vaakst genoemd. Sommigen ervaren moeite met werken onder tijdsdruk of het doen van verschillende dingen tegelijkertijd. Anderen moeten een grotere mentale inspanning leveren om tot het hetzelfde resultaat te komen als voor hun ziekte. Cognitieve problemen zijn lastig in het leven van alledag en hebben vaak gevolgen voor werk en activiteiten. Welke oorzaken zijn er bekend? Wat kun je zelf doen aan cognitieve problemen of waar kun je terecht voor hulp? Het artikel gaat uitgebreid in op die vragen op basis van wetenschappelijke ken

Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3

Afbeelding
De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Een deel van de patiënten houdt restklachten na het optimaal instellen op levothyroxine. Soms proberen deze patiënten en hun artsen of aanvullend T3-hormoon (liothyronine) verbetering geeft van deze restklachten. Een naar schatting kleine groep patiënten voelt zich beter met deze combinatiebehandeling en slikt naast T4-hormoon een klein beetje T3-hormoon. T3 of geen T3 bij de behandeling van hypothyreoidie? W.M. Wiersinga, Graves Bulletin T3-hormoon is bekend als Cytomel® of Cynomel®. Het komt ook wel voor als Thybon®. Daarnaast zit T3-hormoon in dierlijk schildklierhormoon (= thyreoïdum, Armour Thyroid). Bij het gebruik van T3-hormoon lijkt het af en toe te gaan om een experiment. Richtlijn behandeling T4+T3 2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism Een hééél korte samenvatting van de voorgestelde richtlijndosering 100 µg LT4 kan omgezet wor

Vergoeding van alternatieve geneeswijzen: onbegrijpelijk

In een tijd waarin niet alleen artsen, maar ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de zorgverzekeraars steeds meer letten op de kwaliteit van de reguliere geneeskunde, is het opmerkelijk dat er nog veel niet wetenschappelijk onderbouwde alternatieve behandelwijzen worden geaccepteerd in Nederland. Hoewel overtuigend is aangetoond dat de meeste alternatieve behandelwijzen niet werken en dat wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid en effectiviteit ervan ontbreekt, vergoeden de zorgverzekeraars de gemaakte kosten vaak wel. Vergoeding van alternatieve geneeswijzen in Nederland: onbegrijpelijk Anti-aging Voedingssupplementen Doordat de veiligheid van alternatieve behandelwijzen niet gegarandeerd is, zijn deze niet in het belang van de patiënt of de samenleving. Bovendien vormen alternatieve behandelwijzen een behoorlijke kostenpost voor de individuele patiënt. Door vergoeding van de kosten van niet of onvoldoende bewezen behandelingen meten de zorgverzekeraars met twee

Over schildklier en arbeid in NIV-richtlijn 2007

Hoofdstuk VI (pagina 91 en verder) van de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2007 besteedt aandacht aan schildklier en werk. CRoSS (de patiëntenvertegenwoordiging die betrokken was bij de richtlijn) had zich ingezet om aandacht voor arbeid in de richtlijn opgenomen te krijgen. Behandeld worden: schildklierfunctiestoornis als gevolg van arbeidsomstandigheden, belastbaarheid bij schildklierfunctiestoornissen en samenwerking bedrijfsartsen, internisten en huisartsen. Onder het kopje 'belastbaarheid bij schildklierfunctiestoornissen' vind je bij de conclusies enkele links naar artikelen over werk bij hyperthyreoïdie met/zonder oogziekte en hypothyreoïdie. In het kort De factor ‘arbeid’ kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van ziekte. Ongezonde arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot werkgerelateerde aandoeningen of een beroepsziekte. Het opsporen van dergelijke omstandigheden, bij uitstek het werkgebied van de bedrijfsarts, kan leiden tot interventies voor

Een bedrijfsarts over schildklier en werk

Aan het woord op een schildkliersymposium was W.A. Slikker, bedrijfsarts. In zijn werk als bedrijfsarts was de heer Slikker geïnteresseerd in de combinatie schildklier en werk. Daarmee had hij te maken met de Wet verbetering poortwachter. Uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor re-integratie en elkaar op hun rechten en plichten moeten aanspreken. FML Hij vertelt over de FML, ofwel voluit: de ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’. Verzekeringsartsen moeten deze FML gebruiken om de mogelijkheden en beperkingen van cliënten vast te leggen. Het is voldoende om beperkingen te omschrijven binnen de kaders van de zes verschillende belastingvelden van de FML. Die zes belastingsvelden zijn: persoonlijk functioneren sociaal functioneren fysieke arbeidsomstandigheden dynamische handelingen statische houdingen en werktijden Essentieel is dat de verzekeringsarts het geheel van de mogelijkheden en beperkingen in zijn eig

Schildklier en supplementen / Thyroid and supplements

Het gebruik van kruidenpreparaten en voedingssupplementen neemt wereldwijd toe. De controle is over het algemeen slecht geregeld. Veel van die ‘zelfzorgmedicijnen’ worden over-the-counter verkocht, wat betekent bij de drogist, de supermarkt of via internet zonder recept. Wat slikken die consumenten eigenlijk? Mary Shomon besteedt op haar website aandacht aan deze supplementen. Kang, G.Y. Thyroxine and Triiodothyronine Content in Commercially Available Thyroid Health Supplements , Abstracts of the American Thyroid Association Annual Meeting 2011 , poster 78 Hoang, T.D. Thyroid Disorders Associated with Over-the-Counter Iodine Supplements: An Increasing Trend , Abstracts of the American Thyroid Association Annual Meeting 2011 , poster 115 Thyroid Health Supplements Researchers recently reported on a study of the thyroid hormone content in the ten most popular over-the-counter (OTC) health supplements that are marketed as thyroid support. The selected products were assessed for the

Behandeling hyperthyreoïdie met medicijnen

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met: medicijnen radioactief jodium een operatie Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie. Medicijnen De volgende medicijnen kunnen gebruikt worden afhankelijk van de oorzaak en situatie: schildklierremmers ( met of zonder levothyroxine ) ziekte van Graves toxisch multinodulair struma / toxisch adenoom levothyroxine betablokkers rituximab dopamine-agonisten of somatostatine Aanbevelingen behandeling hyperthyreoïdie Schildklierremmers Zoals het woord zegt: schildklierremmers remmen de schildklier. Ze zorgen dat de schildklier mi

Schildklier en vruchtbaarheid

Afbeelding
Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk voor de vruchtbaarheid van man en vrouw. In het artikel worden de gevolgen van hypo- en hyperthyreoïdie voor de vruchtbaarheid van man en vrouw overzichtelijk weergegeven. Bij mannen worden erectiestoornissen gemeld. Daarnaast vertoont het sperma afwijkingen bij hypothyreoïdie, wat zich herstelt bij euthyreoïdie. Bij vrouwen geeft de menstruatie problemen. Thyroid Function and Human Reproductive Health G.E. Krassas, K. Poppe and D. Glinoer Hypothyreoïdie wordt tijdens de zwangerschap in verband gebracht met vroege spontane miskramen, hoge bloeddruk, scheuren van de placenta, verhoogd risico op vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen, verhoogd risico op sterfte tijdens de bevalling. Het slikken van extra schildklierhormoon laat al deze risico’s verminderen. Hyperthyreoïdie komt tijdens de zwangerschap veel minder vaak voor. Hyperthyreoïdie wordt tijdens de zwangerschap in verband gebracht met ern