Posts

Posts uit oktober, 2020 weergeven

Is er enige vooruitgang bij de behandeling met T4 + T3?

In 2012 zijn richtlijnen voor de T4 + T3-combinatietherapie gepubliceerd. Deze behandeling is met levothyroxine en cytomel. In deze review wordt onderzocht of de kwestie zeven jaar later beter wordt begrepen. De ontevredenheid over het resultaat van T4-monotherapie blijft hoog. Aanhoudende symptomen bestaan ​​voornamelijk uit vermoeidheid, gewichtstoename, problemen met geheugen en denken en stemmingsstoornissen. Monotherapie met T4 (levothyroxine) gaat gepaard met lage serum T3-spiegels, waarvoor vaak TSH-onderdrukkende doses L-T4 nodig zijn voor normalisatie. Schildklierfunctietests van perifeer weefsel tijdens T4-behandeling duiden op milde hyperthyreoïdie bij TSH < 0,03 mU / l en milde hypothyreoïdie bij TSH 0,3-5,0 mU / l. Euthyreoïdie in weefsels komt het dichtstbij TSH 0,03–0,3 mU / L. Dit wordt verklaard doordat T4 gewoonlijk alomtegenwoordig is bij de afbraak van eiwitten. T4 + T3 combination therapy: any progress? Wilmar M. Wiersinga Informatie over T4 plus T3 Schildkliert

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Afbeelding
Voor dit onderzoek komen patiënten in aanmerking waarbij er kortgeleden in het bloed werd gezien dat het TSH te hoog is, terwijl het schildklierhormoon (vrij T4) nog wel voldoende is en de antistoffen (anti-TPO) aanwezig zijn. Deze fase wordt ook wel (auto-immuun) subklinische hypothyreoïdie genoemd. Het onderzoek richt zich specifiek op deze groep patiënten omdat de onomkeerbare schade van de schildklier hierbij (nog) niet zodanig aanwezig is dat er gestart moet worden met levothyroxine, zoals dat (helaas) al wel zo is bij de ziekte van Hashimoto. IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie Max Nieuwdorp, Aline Fenneman en Eric Fliers  Oproep deelname onderzoek rol darmbacteriën SON De ziekte van Hashimoto is een ziekte van de schildklier, waarbij het eigen afweersysteem zich richt tegen schildkliercellen. Als gevolg hiervan gaan de cellen kapot en produceert de schildklier geleidelijk steeds minder schildklierhormoon. Er ontstaat dan hypothyreoïdie

Schildklierremmers, (langdurige) titratie en remissie

Hengameh Abdi, Atieh Amouzegar en Fereidoun Azizi gaan in hun review uitgebreid in op de behandeling met schildklierremmers. Schildkliertje heeft met de onderwerpen titratie-therapie en remissie een kleine selectie gemaakt. Jarenlang werd in Nederland de ziekte van Graves behandeld met de block en replace-therapie. Naast een hoge dosis schildklierremmers als strumazol (thiamazol; MMI) of propylthiouracil (PTU) slikt de patiënt levothyroxine. De laatste jaren wordt in Nederland steeds meer behandeld met de titratie-therapie. Daarbij slikt iemand een zo laag mogelijke dosis schildklierremmers. Belangrijk is dat patiënten informatie krijgen over die titratie-therapie. In Nederland is daar weinig over te vinden. Antithyroid drugs Hengameh Abdi, Atieh Amouzegar en Fereidoun Azizi Met langdurig lage dosis strumazol minder terugkomst hyperthyreoïdie Fereidoun Azizi en Ramin Malboosbaf Als je meer wilt weten over de behandeling met een lage dosis schildklierremmer Schildkliertje Schildklierre

Informatie, herkenning, steun en waardevolle tips ...

Afbeelding
Bedoeling van Schildkliertje is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Wegwijs in schildklierland Schildklierforum Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met je schildklieraandoening.

Onderzoek bijwerkingen na medicijnwissel

Afbeelding
Bijna vijfduizend meldingen kreeg het Bijwerkingencentrum Lareb de afgelopen vijftien jaar binnen van patiënten die klachten hadden na het wisselen van medicijnen. “We zien een duidelijke toename in de meldingen over de laatste jaren”, zegt directeur Agnes Kant. “Het is het topje van de ijsberg, lang niet iedereen meldt zich bij ons.” Bijwerkingen na wisselen van medicijn: “Duidelijke toename in meldingen over de laatste jaren” De Monitor Geneesmiddelen voor ADHD, schildklieraandoening, inhalatoren voor astmapatiënten en anti-epileptica: het is een greep uit de medicijnwisselingen waarover het Bijwerkingencentrum Lareb de afgelopen jaren meerdere meldingen binnenkreeg. “In vijftien jaar ontvingen we bijna vijfduizend meldingen van medicijnwisseling”, aldus Kant. Tekorten Mensen wisselen van medicijn, omdat een bepaald geneesmiddel niet voorradig is. Al zeven jaar kampt Nederland met medicijntekorten; die nemen volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmaci