donderdag 22 december 2016

Jaaroverzicht Schildkliertje 2016

Aan het eind van een jaar is het weer een mooi moment voor cijfers en statistieken. Vandaar dit jaaroverzicht van Schildkliertje met aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s en blogs.

Uit de statistieken blijkt duidelijk dat de meeste bezoekers meer willen weten over de behandeling van hypothyreoïdie. Hypothyreoïdie betekent dat de schildklier geen of te weinig schildklierhormoon maakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals de ziekte van Hashimoto, de ziekte van Graves en schildklierkanker. Ook kan de dosis schildklierhormoon (T4 (plus T3)) te laag zijn.

Aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s en blogs

 • Aantal bezoeken: 195.733 (2015: 106.963; 2014: 77.254; 2013: 56.664)
 • Unieke bezoekers: 137.983 (2015: 72.593; 2014: 48.845; 2013: 37.312)
 • Paginaweergaven: 331.565 (2015: 201.184; 2014: 156.607; 2013: 127.527)

Speciale vermeldingFavoriete pagina’s

Goed bezochte pagina's zijn: Bloedonderzoek, Hypothyreoïdie, Antistoffen, Hyperthyreoïdie en Medicijnen en bijsluiters.

In Nederland slikken circa 500.000 gebruikers dagelijks hun schildklierhormoon

Top 10 bezochte blogs

 1. Bloedonderzoek TSH, T4, T3 … Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen is bloedonderzoek belangrijk. Denk aan TSH, T4, T3, FT4, FT3, normaalwaarden en a...
 2. Praktische tips voor het slikken van levothyroxine … De Amerikaanse Thyroid Association (ATA) heeft een handig boekje over hypothyreoïdie uitgegeven. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te ...
 3. Slik jij genoeg schildklierhormoon? … Wanneer je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, slik je schildklierhormoon. De volledige dosis schildklierhormoon varieer...
 4. Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon … Goed ingesteld raken op schildklierhormoon is geen sinecure. De optimale waarden en dosis hormoon verschillen per persoon. TSH en FT4 kunnen...
 5. Schildklier en psychische klachten … Schildklierhormoon oefent op vrijwel alle organen invloed uit. Het is van groot belang voor de regeling van de groei, de stofwisseling, en d...
 6. T3-hormoon piek na inname T4 plus T3 … De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine geb...
 7. Aandacht voor individueel TSH-FT4 setpoint is gewenst … Uit onderzoek blijkt dat iedereen een unieke schildklierfunctie heeft. De TSH en FT4 van een individu bestrijken een veel kleiner gebied bin...
 8. Overgangsklachten of een schildklieraandoening? … Schildklieraandoeningen komen regelmatig voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Hoe weet je of je klachten het gevolg zijn van de overgang of do...
 9. 10 tips voor het leven met een schildklieraandoening … Ervaringsverhalen geven informatie, herkenning, steun en niet te vergeten waardevolle tips ... Twijfel nooit aan jezelf! En blijf vechten ...
 10. Leven en werken met je schildklieraandoening … Ongeveer 500.000 mensen in Nederland hebben een schildklieraandoening. Uit onderzoek blijkt dat zij veel behoefte hebben aan informatie ove...

Tot slot

Ga voor meer informatie en ervaringen van anderen ook eens naar:

maandag 19 december 2016

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 2

Bekend is dat verschillende meetmethoden van FT4 worden gebruikt in de verschillende laboratoria. De FT4-waarden van veel gebruikers van levothyroxine hebben geen relatie meer met elkaar. Verhoudingen zijn zoek. Overal worden meetmethoden gebruikt voor FT4 met grote onderlinge verschillen. Zelfs methoden gebaseerd op hetzelfde principe verschillen omdat ze door verschillende fabrikanten geproduceerd worden. Daarom zijn metingen van labs onderling ook niet te vergelijken.

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 1: Betrouwbare laboratoriumtests voor serum TSH en vrije schildklierhormonen zijn onmisbaar voor huisartsen en endocrinologen. Bloedonderzoek s...

Welke test moet dan gebruikt worden?

Gelukkig maakt Steven J Soldin zich al jaren sterk voor de kritische beoordeling van soorten labassays. Meerdere artikelen van zijn hand behandelen dit grote probleem.

How reliable are free thyroid and total T3 hormone assays?
Kerry J Welsh, Steven J Soldin

Schildklierforum

Enkele jaren geleden is een internationale commissie van wijze mensen samengesteld, onder leiding van professor Linda Thienpont te Gent. Standaardisatie en harmonisatie zijn sleutelwoorden. Aandacht hiervoor is er op het Schildklierforum:
 1. Standaardisatie FT4 noodzakelijk
 2. Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst
 3. Betrouwbare labtests FT4 en TSH onmisbaar
Gebruikers, mensen met een hypothyreoïdie, worden afgerekend op de labuitslagen. Voor het leren van de betekenis van onze eigen waarden zijn we afhankelijk van één lab. Zodra we gebruik maken van een ander lab raken we de draad weer kwijt. Ook voor behandelaars zijn de verschillende labmethoden verwarrend.

Geprikt met zelfde dosis, zelfde tijd, zelfde lab

Zomaar twee keer bloedonderzoek. Aangevraagd door zelfde huisarts. Dosis was beide keren hetzelfde. Kwaliteit van leven was beide keren hetzelfde. Test 1 was in april 2015. Test 2 in september 2016.
woensdag 14 december 2016

Tip van het jaar: alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen.

Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje en Ziekte van Graves - Basedow en het Schildklierforum.


Schildkliertje: Alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves is...: De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandeli...

vrijdag 9 december 2016

Van 999.999 naar 1.000.000!

Ergens vannacht is de teller van 999.999 naar 1.000.000 pageviews gesprongen.


dinsdag 6 december 2016

Rationeel aanvragen laboratoriumdiagnostiek schildklieraandoeningen

De laboratoriumdiagnostiek bij de diagnose en controle van schildklierfunctiestoornissen is ondergebracht in het hoofdstuk Schildklieraandoeningen. Aangehouden is de herziene huisartsenrichtlijn uit 2013.

Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek
Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA)

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen: met toegang voor patiënten
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Diagnose schildklier bekend, maar wat dan?
Schildkliertje
vrijdag 25 november 2016

Clinical Thyroidology for the Public met laatste nieuws ‘snelle schildklier’

Elke maand geeft de American Thyroid Association een online blad uit voor het publiek. Het heet Clinical Thyroidology for the Public. Elke maand heeft een speciaal thema. November bijvoorbeeld is de maand van hyperthyreoïdie. Daarom gaat het nu in november allemaal over hyperthyreoïdie. De ATA heeft de nieuwste onderzoeken verzameld.

Een antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

Volgens de nieuwe ATA guideline uit 2016 is langdurig gebruik van strumazol veilig. Uit één studie bleek dat deze aanpak superieur is aan RAI in termen van het vermijden van de schildklier oogziekte, het onderhouden van euthyreoïdie en het stabiliseren van het gewicht.Schildkliertje: November maand van de ‘snelle schildklier’: Bij de Amerikaanse Thyroid Association is november de maand met extra aandacht voor hyperthyreoïdie, ook wel ‘snelle schildklier’ genoemd. D...

dinsdag 22 november 2016

Waar marktwerking en prijsafspraken belangrijker zijn dan de patiënt

‘Gelet op alle commotie en Kamervragen over het niet kunnen leveren van Thyrax, dringt het hopelijk door tot het CBG, het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP dat het tijd wordt voor maatregelen om ook het onvrijwillig substitueren een halt toe te roepen.’

Laat de patiënt niet de eigenaar van het probleem blijven!
Saskia Den Haan

Lees ook

donderdag 17 november 2016

Briefwisseling ASP-advocaten - Schippers over IGZ-onderzoek productiestop Thyrax

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de brief van Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Hierin stelt ASP vragen over het IGZ-onderzoek naar de productiestop van Thyrax van de handelsvergunninghouder Aspen Pharmaceuticals.

Kamerbrief betreft vragen ASP over IGZ-onderzoek naar productiestop Thyrax van Aspen Pharmaceuticals
Kamerbrief | 7-11-2016

Schildklierforum

Schildkliertje


donderdag 3 november 2016

November maand van de ‘snelle schildklier’

Bij de Amerikaanse Thyroid Association is november de maand met extra aandacht voor hyperthyreoïdie, ook wel ‘snelle schildklier’ genoemd. Dat is omdat die ‘snelle schildklier’ alle aandacht verdient en te weinig krijgt.


Hieronder vind je een greep uit de vele blogs over hyperthyreoïdie op Schildkliertje. Want daar is wel aandacht voor deze aandoeningen en behandelingen:

 • Alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves is veilig alternatief ... De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.
 • Klachten en symptomen bij hyperthyreoïdie ... Veel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten.
 • Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan? ... Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg.
 • Als je schildklier te veel hormoon maakt ... Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met: medicijnen, radioactief jodium en/of een operatie.
 • Aanbevelingen therapie thyreotoxicose ... In de Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen uit 2012 van de Nederlandse Internisten Vereniging worden de volgende aanbevelingen gegeven voor de behandeling van thyreotoxicose. In het dagelijks gebruik wordt thyreotoxicose ook wel hyperthyreoïdie genoemd.
 • Agranulocytose en de drie K’s ... Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking voor bij minder dan 0,1% van de patiënten), maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn.
dinsdag 1 november 2016

Omzetting levothyroxine leidt soms tot fouten met dosering mg/mcg

Bij het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR zijn meldingen gedaan over vergissingen bij de omzetting van de ene naar de andere levothyroxine.

Een tienvoudige overdosering

Een patiënt slikte 0,025 mg (= 25 mcg) Thyrax. Dit moest vanwege het leveringsprobleem van Thyrax worden omgezet. In de apotheek is gekozen voor omzetting naar Euthyrox. Per abuis is omgezet naar Euthyrox 250 mcg (tabletten van 100 mcg en van 150 mcg), een 10 maal hogere dosering dan bedoeld. Dit is niet gezien bij de controles in de apotheek. Bij de vanwege de omzetting afgesproken bloedspiegelcontrole bleek de levothyroxine spiegel te hoog. Toen kwam de te hoge dosering aan het licht. De patiënt voelde zich al een aantal dagen niet lekker.

Bij een andere patiënt werd Thyrax 0,025 mg 1 maal daags een halve tablet omgezet naar levothyroxine 125 mcg, 1 maal daags 1 tablet. Ook dit betekent een 10-voudige overdosering.

Analyse

 • Levothyroxine is een risicogeneesmiddel.
 • Euthyrox geeft dosering weer in mcg (microgram).
 • Thyrax, Centrafarm en Nycomed geven dosering weer in mg (milligram).
 • De overige producten zijn weergegeven in mcg (microgram).

Tips voor gebruikers

 • Er is kans op vergelijkbare incidenten vanwege het voortduren van de leveringsproblemen van Thyrax.
 • Controleer dus of je jouw levothyroxine in de juiste dosering krijgt.

Lees hier van alles over medicijnen en schildklieraandoeningen, zoals: welke medicijnen bij welke aandoening, (helaas) leveringsproblemen medicijnen en bijsluiters.

vrijdag 28 oktober 2016

Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat

Gisteren (27 oktober 2016) verschenen de eerste resultaten van het onderzoek door NIVEL en het PHARMO instituut naar de effecten van de switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat. Onderstaand artikel verscheen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE).

Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat
Nieuwsbericht 27 oktober 2016 | Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)

Levothyroxine-substitutie: de kunst van het doseren in optima farma
JRBJ Brouwers, klinisch farmacoloog, BHR Wolffenbuttel, internist-endocrinoloog

NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten
Schildkliertje

NIVEL-onderzoek patiënten
Schildklierforum | Aan de stamtafel


“Naar aanleiding van de leveringsproblemen van Thyrax moeten veel gebruikers overstappen op een alternatief schildklierhormoonpreparaat. Er zijn drie onderzoeken naar de gevolgen hiervan gestart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het PHARMO instituut. Zij richten zich zowel op de klachten en de kwaliteit van leven van mensen die naar een ander preparaat moeten switchen, als op de specifieke veranderingen in schildklierhormoonwaarden gemeten bij bloedonderzoek.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep in het leven geroepen, die deze onderzoeken begeleidt. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de genoemde onderzoeksorganisaties NIVEL en het PHARMO instituut, de patiëntenorganisaties Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Hypofyse Stichting, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Bijwerkingencentrum Lareb, de apothekersorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE).

Advies CBG

In januari 2016 heeft het CBG geadviseerd hoe mensen over te zetten van Thyrax naar een andere schildklierhormoon preparaat:
 • start met een dosis levothyroxine die dicht bij de laatst gebruikte dosis Thyrax ligt;
 • controleer na 6 weken de schildklierfunctie;
 • frequentere controle is mogelijk nodig bij kinderen, zwangere vrouwen en patiënten die eerder moeilijk ingesteld konden worden.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de invloed van de switch op de schildklierfunctie, vastgesteld door de meting van de TSH-waarde. In de klankbordgroep is uitgebreid overlegd of de huidige aanbevelingen op grond van deze resultaten moeten worden aangepast.

De eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten van de switch op de schildklierhormoonwaarden in het bloed laten het volgende beeld zien:
 1. Voor het merendeel van de mensen die Thyrax gebruiken, hoeft bij de switch naar een ander preparaat de dosering niet te worden aangepast. Dit betreft vooral mensen die een dosering van 100 mcg per dag of minder gebruiken.
 2. Bij het gebruik van doseringen van meer dan 100 mcg Thyrax per dag blijkt bij een aanzienlijk deel van de mensen die de switch maken de TSH-waarde te dalen. Bij een deel van hen wordt het TSH te laag (lager dan 0.4 mU/l). Dit suggereert dat het verstandig is om bij Thyrax doseringen hoger dan 100 mcg per dag bij de switch de dosering levothyroxine te verminderen. Met welke hoeveelheid de dosering dient te worden verminderd is een individuele inschatting, die in samenspraak tussen behandelend arts en patiënt dient te worden vastgesteld.
 3. De meeste mensen zijn tot nu toe geswitcht naar Euthyrox of naar levothyroxine TEVA. Voor zover op dit moment met de huidige gegevens kan worden nagegaan, zijn er geen grote verschillen in de effecten op het TSH van de switch naar een van beide preparaten.
 4. In alle gevallen van wijzigingen van levothyroxinepreparaat dient 6 weken later het TSH en zo nodig het vrij T4 gehalte te worden gecontroleerd.

Onderzoek kan geen uitspraak doen over mensen met hypofyse-aandoening

Voor mensen die vanwege een aandoening van de hypofyse levothyroxine gebruiken is de meting van TSH als maat voor de schildklierfunctie niet bruikbaar. Het aantal mensen met een hypofyseaandoening is klein. Het onderzoek kan daarom geen evidente uitspraken doen of het effect van switchen bij hen anders is. Het advies is bij deze mensen dan ook niet anders dan voor andere mensen die schildklierhormoon gebruiken. Bij deze patiënten wordt de schildklierfunctie bepaald aan de hand van vrij T4.

In het kort

Samenvattend kan op basis van de huidige gegevens worden gesteld dat:
 • Het advies om 6 weken na de switch van Thyrax naar een ander schildklierhormoonpreparaat controle van TSH en/of vrij T4 te laten plaatsvinden blijft gehandhaafd.
 • Patiënten met een dosering Thyrax van meer dan 100 µg per dag vaker een dosisaanpassing nodig hebben dan patiënten met een lagere dosering Thyrax. Op basis hiervan kunnen patiënt en arts in samenspraak bij de switch ook kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve preparaat.
 • Er geen verschil lijkt in effect op de laboratorium uitslagen (TSH) bij een switch van Thyrax naar Euthyrox of naar levothyroxine TEVA.

Evaluatie vragenlijsten verwacht in april 2017

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de evaluatie van de resultaten van de ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten, die door veel mensen zijn ingevuld. De resultaten daarvan worden in april 2017 verwacht. Dan is van voldoende deelnemers een follow-up van 3 maanden na de overstap beschikbaar, zodat ook uitspraken gedaan kunnen worden over de iets langere termijn.”
woensdag 19 oktober 2016

Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijn dan je gewend bent

Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijndoosje mee dan je gewend bent. Ook de pil (kleur en vorm) kan er anders uitzien. Waar komt dit door? En is de werking wel hetzelfde? In Nederland hebben we sinds medio 2005 het preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar een voorkeur uitspreekt voor het goedkoopste geneesmiddel in zijn soort. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Zijn generieke middelen gelijk aan het oorspronkelijke medicijn? Nee, niet helemaal.

Medicijnwissel
Zorg Nu

Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ...
Schildkliertje

Bio-equivalentie en substitutie van generieke geneesmiddelen
Schildklierforum

Levothyroxine is een middel met een kleine therapeutische breedte. De dosis luistert nauw per persoon. Iets te veel of iets te weinig schildklierhormoon zorgt al voor klachten. Logisch dat veel gebruikers van levothyroxine last hebben van zulke medicijnwissels.


maandag 10 oktober 2016

Nog geen 1300 deelnemers aan NIVEL-onderzoek gevolgen tekorten Thyrax® Duotab ...

‘Al bijna 1.300 deelnemers aan het Thyrax onderzoek!’, schrijft NIVEL in de vandaag verschenen nieuwsbrief. NIVEL geeft antwoord op veel gestelde vragen over het onderzoek naar de gevolgen van de overstap van Thyrax naar een ander merk levothyroxine. ‘Bijna 1300 mensen hebben de eerste vragenlijst van het onderzoek online ingevuld. Van hen hebben 520 de tweede vragenlijst ontvangen en 319 hebben ook al de derde en laatste vragenlijst ontvangen.’

Deelnemen?

Gebruik je momenteel Thyrax® Duotab en moet je overstappen naar een ander middel of ben je overgestapt? Dan kun je deelnemen aan het onderzoek van NIVEL. Voor dit onderzoek vul je drie keer een vragenlijst in. Klik op de link hieronder om de eerste vragenlijst te starten:

Resultaat onderzoek wordt verwacht in april 2017

Opmerking

Vraag is wel hoe NIVEL zulke subjectieve ervaringen als gevraagd in de lijsten beoordeelt. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Want er is geen referentie voor. Het redelijk goed van de een kan slecht zijn voor een ander. En andersom. Denk aan het glas is halfvol, het glas is halfleeg. Dat maakt zulke vragenlijsten dus zinloos.

Schildkliertje: NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duo...: Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Di...

donderdag 6 oktober 2016

Schildklierhormoon luistert nauw

Doordat het veel voorgeschreven schildklierhormoon Thyrax voorlopig niet verkrijgbaar is, moeten veel schildklierpatiënten overstappen op een ander merk. Dat levert veel klachten op. Hoe komt dat?

Schildklierhormoon luistert nauw
Jop de Vrieze in [C2W] Platform voor professionals in de chemie & life sciences

Een grote groep schildklierpatiënten die het met hun thuisvoorraad Thyrax nog dacht uit te zingen, moet er binnenkort toch aan geloven: een overstap naar een ander merk van het schildklierhormoon levothyroxine. Fabrikant Aspen kan het middel naar verwachting pas in het tweede kwartaal van 2017 weer leveren.

Specialistische hulp

Dat overstappen zorgt voor heel wat problemen. De dosering van het schildklierhormoon luistert namelijk erg nauw, en de schildklier neemt een centrale plaats in bij de regulering van het metabolisme. Dat levert allerlei klachten op als gevolg van een tekort of teveel aan schildklierhormoon, legt Marijke Janssens uit, die het onderzoek coördineert dat het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en de onderzoeksorganisatie Pharmo uitvoeren naar de gevolgen van overstappen voor patiënten. Janssens: ‘Dat kan bijvoorbeeld vermoeidheid, hartproblemen, libidoverlies en gewichtstoename zijn bij een tekort, of juist gewichtsafname, hartkloppingen en gejaagdheid bij een te hoge schildklierhormoonspiegel.’

De schildklier maakt twee hormonen aan, trijodothyronine (T3, ongeveer 20%, met 3 jodiumatomen) en thyroxine (T4, ongeveer 80%, met 4 jodiumatomen). T3 is het direct werkzame hormoon, T4 is eigenlijk een soort voorloperhormoon, dat onder andere in de lever wordt omgezet in het actieve T3. De meeste schildklierpatiënten krijgen T4 toegediend, omdat dit gelijkmatigere spiegels over de dag geeft.

De feedback is bij patiënten verstoord

De regulering van de schildklierhormoonproductie lijkt veel op die van een centrale verwarming. Eerst maken de hersenen het thyrotropinevrijmakend hormoon (TRH) aan, dat in een ander deel van de hersenen het thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) afgeeft. TSH zet de schildklier aan tot hormoonproductie. Als er genoeg schildklierhormoon in het bloed aanwezig is, gaat er een seintje naar de hersenen en wordt de productie van TRH en daarmee TSH gestopt. Bij mensen met schildklieraandoeningen is dit feedbackmechanisme verstoord en moet de dosis met specialistische hulp aangepast worden.

Ook overstappen op een ander middel vraagt vaak hulp. Het lijkt eenvoudig om de dosis van het nieuwe middel af te stemmen. ‘Maar er zijn veel invloeden op de fractie die binnenkomt in het lichaam’, legt ziekenhuisapotheker Tessa Leenders van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg uit. Een bekend alternatief van Thyrax is Euthyrox. Dat bevat 3% minder van het schildklierhormoon levothyroxine, dat soms bovendien anders wordt verwerkt door het lichaam door een verschil in vulmiddelen. Generieke varianten van Euthyrox verschillen daar weer van, en daarvoor is bepaald dat ze maximaal een afwijking in de bloedwaarde door de dag heen mogen geven van zo’n 10% ten opzichte van Euthyrox. ‘Vandaar dat overstappen op een ander merk wordt gezien als ongewenst’, zegt Leenders.

Eenmaal ingeregeld

Aan artsen de taak om bij de overstap alert te zijn op klachten. Dat is vaak ingewikkeld, omdat de symptomen niet altijd duidelijk zijn en ook andere oorzaken kunnen hebben, legt Janssens uit. Een bloedbepaling van het TSH geeft meestal uitsluitsel, eventueel gevolgd door een bepaling van het schildklierhormoon zelf. Janssens besluit: ‘Als een patiënt eenmaal ingeregeld is op het nieuwe middel, zal hij zelden terug willen naar het oude.’

maandag 3 oktober 2016

woensdag 28 september 2016

Kinetiek liothyronine (T3) nader onderzocht

Although most studies of levothyroxine-liothyronine combination therapy employ once-daily hormone administration, the kinetics of once-daily liothyronine have been studied infrequently. The aim of this study was to document both the peak and trough serum triiodothyronine (T3) levels that occur with once-daily liothyronine administration, along with changes in thyroid-responsive parameters.

Daily administration of short-acting liothyronine is associated with significant triiodothyronine excursions and fails to alter thyroid-responsive parameters
Jacqueline Jonklaas, Kenneth D Burman

Onderzoek naar kinetiek en effecten van een enkele dosis T3
Jacqueline Jonklaas, Kenneth D Burman, Hong Wang, Keith R Latham

Participants with hypothyroidism were studied prospectively at an academic institution. Patients were switched from levothyroxine monotherapy to liothyronine monotherapy with 15 μg liothyronine for two weeks, and then continued liothyronine at doses of 30-45 μg for a further four weeks in an open-label, single-arm study. Weekly trough levels of T3 were documented. In addition, hourly T3 concentrations immediately following liothyronine tablet administration were documented for eight hours during the sixth week of therapy. Serum thyrotropin (TSH) and free thyroxine (fT4) concentrations were documented. Biochemical markers, markers of energy metabolism, anthropometric parameters, well-being, and hyperthyroid symptoms were also assessed.

Results

Mean serum TSH levels increased from 1.56 ± 0.81 mIU/L at baseline to 5.90 ± 5.74 mIU/L at two weeks and 3.84 ± 3.66 mIU/L at six weeks. Trough T3 levels decreased from 99.5 ± 22.9 to 91.9 ± 40.2 at two weeks and recovered to 96.1 ± 32.2 at six weeks. The peak T3 concentration after dosing of liothyronine during week 6 was 292.8 ± 152.3 ng/dL. fT4 levels fell once levothyroxine was discontinued and plateaued at 0.44 ng/dL at week 4. The sex hormone binding globulin (SHBG) concentration decreased at week 2 (p = 0.002). Hyperthyroid symptoms and SF36-PCS scores increased significantly at weeks 4-5 of liothyronine therapy (p = 0.04-0.005). Preference for liothyronine therapy increased from 6% to 39% over the study period.

Conclusions

Once-daily dosing of liothyronine at doses of 30-45 μg did not return serum TSH to the values seen during levothyroxine therapy. There were significant excursions in serum total and free T3 concentrations with once-daily therapy. Trials of combination therapy are likely to be associated with similar excursions, albeit of a lesser magnitude. Only the physical component score of the SF36 questionnaire and hyperthyroid symptoms changed significantly with conversion to liothyronine monotherapy. Sustained release preparations with stable serum T3 profiles may have entirely different outcomes.

vrijdag 23 september 2016

Hormoontherapie met geregistreerde of zelfbereide medicijnen?

In Nederland is onduidelijkheid ontstaan over het zelf bereiden door apothekers van levothyroxine. In de berichtgeving rond de nieuwe circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is namelijk verwezen naar de problemen met de levering van Thyrax. Apothekers in Nederland mogen alleen medicatie bereiden indien er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn. Voor Thyrax zijn deze geregistreerde alternatieven wel beschikbaar.

Compounded bioidentical hormones in endocrinology practice: an Endocrine Society Scientific Statement
N Santoro, GD Braunstein, CL Butts, KA Martin, M McDermott, JV Pinkerton

Choosing commercial or compounded medicines
RM Plotzker

In bijgaande artikelen kun je lezen dat de keus tussen het zelf bereiden door apothekers of het gebruik van geregistreerde commerciële medicijnen ook in de Verenigde Staten speelt. Artsen worden aangespoord geregistreerde medicijnen voor te schrijven. Maar ook dan kan het fout gaan. Als voorbeeld wordt Synthroid genoemd, te vergelijken met Thyrax.

Abstract

Custom-compounded bioidentical hormone therapy (HT) has become widely used in current endocrine practice, which has led to unnecessary risks with treatment. This scientific statement reviews the pharmacology and physiology of popular compounded hormones and the misconceptions associated with these therapies. The hormones reviewed include: estradiol and estrogens, progesterone and progestins, testosterone, dehydroepiandrosterone, levothyroxine and triiodothyronine.

Results

Overall, there is a general lack of standardization and quality control regarding how custom-compounded bioidentical hormones are produced and administered, leading to the possibility of overdosing, underdosing, or contamination. There is also recent evidence of patient harm and death associated with treatment, as seen with fungus-contaminated glucocorticoid preparations. With estrogen, progestin, and dehydroepiandrosterone treatments, the practice of baseline hormone measurements to replace “abnormal” hormone deficiencies has no basis in medical practice. Furthermore, there is no evidence that monitoring compounded HT with serial salivary or blood testing is effective, except in the case of thyroid hormone. Finally, no evidence supports the popularized notion that custom-compounded bioidentical hormones have fewer risks when compared with Food and Drug Administration (FDA)-approved hormone treatments.

Conclusion

The widespread availability of FDA-approved bioidentical hormones produced in monitored facilities demonstrates a high quality of safety and efficacy in trials; therefore, there is no rationale for the routine prescribing of unregulated, untested, and potentially harmful custom-compounded bioidentical HTs. Clinicians are encouraged to prescribe FDA-approved hormone products according to labeling indications and to avoid custom-compounded hormones.woensdag 21 september 2016

Schildklierhormoon bij de behandeling van een rapid cycling bipolaire stoornis

Een succesvolle behandeling met schildklierhormoon wordt beschreven van een patiënt die een therapieresistente, rapid cycling bipolaire stoornis heeft. De Life Chart Method is gebruikt om de behandeling te evalueren. De mogelijke verbanden tussen schildklierdisfunctie en bipolaire stoornissen worden besproken.

Het gebruik van schildklierhormoon bij de behandeling van een rapid cycling bipolaire stoornis
GC Zwartjes | Tijdschrift voor psychiatrie

In deze gevalsbeschrijving wordt een patiënt beschreven met een bipolaire stoornis type I, met rapid cycling. De behandeling verloopt uiteindelijk succesvol na additie van levothyroxine. Bij de evaluatie van het verloop werd gebruikgemaakt van de Life Chart Method (Kupka e.a. 1997).

zondag 18 september 2016

Opties voor de behandeling van de ziekte van Graves

Beide artikelen gaan in op voor- en nadelen van de huidige behandelopties van de ziekte van Graves. Denk aan schildklierremmers (block + replace en titratie), radioactief jodium en operatie. Ook aan bod komen minder bekende behandelingen zoals onder andere lithium, rituximab en jodium (lugol).

Current and emerging treatment options for Graves’ hyperthyroidism
Prakash Abraham, Shamasunder Acharya

Treatment of thyrotoxicosis
Andrei Iagaru and I. Ross McDougall

The starting dose of CBZ/MMI is usually between 20 to 40 mg/day depending on the severity of the hyperthyroidism. PTU is started at between 100 to 150 mg 3 times a day with 100 mg of PTU considered equal to about 10 mg of CBZ/MMI. The initial high dose of the drugs can be tapered down after 4 to 8 weeks in what is referred to as the titration regimen. A maintenance dose of 5 to 20 mg of MMI or equivalent is achieved by about 4 to 6 months and this is continued for 12 to 18 months. The block–replace regimen refers to the option of maintaining the high dose of antithyroid drugs while adding levothyroxine to maintain euthyroidism. This has the advantage of fewer thyroid function tests (TFTs) but there is some evidence of a higher frequency of side effects. About 12 trials (Table 1) have examined these regimens. The relapse rates are similar at over 55% but the withdrawal due to side effects (16% versus 9%) and complication rates including rashes and agranulocytosis were higher in the block–replace regimen. One trial that used CBZ 100 mg daily led to 7 out of 17 (46%) withdrawing from the high dose arm due to side effects and 2 cases (12%) had agranulocytosis, a potentially fatal complication.

Radioiodine may be given using fixed high doses or by calculated doses following uptake studies. The risks of radioiodine including eye disease and the role of prophylactic steroid therapy are discussed. The commonly used antithyroid drugs include carbimazole, methimazole and propylthiouracil; however a number of other agents have been tried in special situations or in combination with these drugs. The antithyroid drugs may be given in high (using additional levothyroxine in a block–replace regimen) or low doses (in a titration regimen).

This review examines the current evidence and relative benefits for these options as well as looking at emerging therapies including immunomodulatory treatments such as rituximab which have come into early clinical trials. The use of antithyroid therapies in special situations is also discussed as well as clinical practice issues which may influence the choices.

Other antithyroid agents


Betablockers

Many of the symptoms of hyperthyroidism such as sweating, anxiety, tremor and palpitations are caused by increased sympathetic activity and can be controlled rapidly by beta-blockers. Propranolol in relatively high doses of over 160 mg per day can mildly inhibit conversion of T4 to T3. Once daily betablockers such as atenolol 50 to 100 mg or nadolol 40 to 80 mg can be used to improve compliance. In the absence of contraindications such as asthma, betablockers are used in the first few weeks of treating hyperthyroidism while awaiting the effect of antithyroid medications. They may also be used when antithyroid medications are withdrawn for treating with RAI. Rate-limiting calcium channel blockers may be used if there are contraindications for betablockers.

Iodine and iodine-containing compounds

These are rarely used for the rapid control of hyperthyroidism in the context of thyroid storm or in the preoperative preparation for thyroid surgery. Iodide decreases thyroid hormone synthesis by blocking iodide oxidation and organification – the Wolff–Chaikoff effect. It also inhibits thyroglobulin proteolysis and release of T4 and T3. The effect is rapid and pronounced but lasts for only a few weeks with a potential for subsequent deterioration. Iodide decreases the vascularity of the thyroid but in one controlled study had no significant influence on blood loss or perioperative course. It can be given as Lugol’s solution (8 mg of saturated iodide per drop) 3 to 5 drops 3 times a day or as a saturated solution of potassium iodide (SSKI, 50 ng of iodide per drop) 1 drop 3 times a day. Oral cholecystographic agents (sodium iopanoate and sodium ipodate) have also been used for rapidly lowering thyroid hormone levels in combination with MMI74 and may be useful in thyroid storm.

Lithium

Lithium has a role in inhibiting thyroid hormone synthesis and release. Lithium can rarely be used in patients intolerant of thionamides. It has been shown to reduce the thyroid hormone increase after thionamide withdrawal and RAI therapy in Graves’ disease.

Potassium perchlorate

This is a competitive inhibitor of iodide transport but is rarely used due to its side effects, particularly the risk of aplastic anemia with long-term use. It may be used in the context of amiodarone-induced thyrotoxicosis or while awaiting RAI in patients allergic to thionamides.

Cholestyramine

Cholestyramine decreases the enterohepatic reabsorbtion of thyroid hormones. Thyrotoxic patients have an abnormal increase of thyroid hormones in their enterohepatic circulation. Cholestyramine used in combination with PTU or MMI brought about a more rapid decline of thyroid hormones during the first month of antithyroid therapy.

Rituximab

Graves’ disease is an autoimmune B-cell mediated condition in which TSH receptor antibodies (TRAb) play an important role in the pathogenesis. A few agents are being investigated but the only agent that has entered phase II clinical studies is rituximab (RTX). This is an anti-CD20 monoclonal antibody which causes B cell depletion in the circulation as well as in target organs such as the thyroid. Due to the limited experience and costs further studies are needed before these agents are considered as possible therapies in GH.


woensdag 14 september 2016

Met vragenlijst leer je mens niet of wel kennen?

Hypothyreoïdie wordt vaak gediagnosticeerd en vervolgens behandeld. Deze behandeling gebeurt aan de hand van klachten en bloedonderzoek. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van vragenlijsten. ThyPRO is een ziektespecifieke test en de SF-36 beoordeelt de algehele gezondheid.

Disease-specific as well as generic quality of life is widely impacted in autoimmune hypothyroidism and improves during the first six months of levothyroxine therapy
Kristian Hillert Winther en anderen

Quality of life associated with treated hypothyroidism
Melanie Goldfarb, Clinical Thyroidology for the Public

Met vragenlijst leer je mens niet/wel kennen
Schildklierforum

Hypothyroidism is often diagnosed, and subsequently treated, due to health-related quality of life (HRQL) issues. However, HRQL following treatment has never previously been assessed in longitudinal descriptive studies using validated instruments.


Objective


To investigate disease-specific (ThyPRO) and generic (SF-36) HRQL, following levothyroxine therapy in patients with hypothyroidism due to autoimmune thyroiditis.

Methods

This prospective cohort study was set at endocrine outpatient clinics at two Danish university hospitals. Seventy-eight consecutive patients were enrolled and completed HRQL questionnaires before, six weeks, and six months after initiation of levothyroxine therapy. Normative ThyPRO (n = 739) and SF-36 (n = 6,638) data were available for comparison and changes in HRQL following treatment were estimated and quantified.

Results

Prior to treatment, all ThyPRO scales were significantly impacted, compared to the general population sample. The same was observed for seven of eight SF-36 scales, the exception being Bodily Pain. Tiredness (ThyPRO) and Vitality (SF-36) were the most markedly impacted scales. After six weeks of treatment, nine of thirteen ThyPRO scales had significantly improved. ThyPRO improvements were consistent at six months, where five of eight SF-36 scales had also significantly improved, but deficits persisted for a subset of both ThyPRO and SF-36 scales.

Conclusions

In this population of hypothyroid patients, HRQL was widely affected before treatment, with tiredness as the cardinal impairment according to both ThyPRO and SF-36. Many aspects of HRQL improved during the first six months of LT4 therapy, but full recovery was not obtained. Our results may help clinicians inform patients about expected clinical treatment effects.

zaterdag 3 september 2016

39e jaarlijkse bijeenkomst European Thyroid Association

Van 3 tot 6 september 2016 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Europese Schildklier Associatie. Klik op de link voor alle abstracts.


Allerlei onderzoekers delen in de abstracts hun nieuwste bevindingen. Helaas is dat niet allemaal echt nieuws, terwijl écht nieuwe ontwikkelingen wat de behandelingen betreft welkom zouden zijn.


maandag 22 augustus 2016

It’s not cancer: doctors reclassify a thyroid tumor

An international panel of doctors has decided that a type of tumor that was classified as a cancer is not a cancer at all. As a result, they have officially downgraded the condition, and thousands of patients will be spared removal of their thyroid, treatment with radioactive iodine and regular checkups for the rest of their lives, all to protect against a tumor that was never a threat.

It’s not cancer: doctors reclassify a thyroid tumor
Gina Kolata

Nomenclature revision for encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma
A paradigm shift to reduce overtreatment of indolent tumors

Yuri E. Nikiforov et al.
JAMA Oncol. 2016;2(8):1023-1029. doi:10.1001/jamaoncol.2016.0386

Their conclusion, and the data that led to it, was reported in the journal JAMA Oncology. The change is expected to affect about 10,000 of the nearly 65,000 thyroid cancer patients a year in the United States. It may also offer grist to those who have been arguing for the reclassification of some other forms of cancer, including certain lesions in the breast and prostate.

The reclassified tumor is a small lump in the thyroid that is completely surrounded by a capsule of fibrous tissue. Its nucleus looks like a cancer but the cells have not broken out of their capsule, and surgery to remove the entire thyroid followed by treatment with radioactive iodine is unnecessary and harmful, the panel said.

They have now renamed the tumor. Instead of calling it ‘encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma’ or EFVPTC, they now call it ‘noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features’ or NIFTP. The word carcinoma is gone.

Although growing evidence points to highly indolent behavior of encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma (EFVPTC), most patients with EFVPTC are treated as having conventional thyroid cancer.


woensdag 17 augustus 2016

Over parallel import van Euthyrox

Op het SCHILDKLIERFORUM is onderwerp van gesprek dat gebruikers van Euthyrox hun tabletten krijgen in doosjes met een andere taal of in andere strips. Het blijkt hier te gaan om parallel import uit onder andere Polen, Roemenië en Tsjechië.

Als je wilt weten hoe dat is met jouw Euthyrox?

Vul Euthyrox in als productnaam in het vakje van geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Als je op zoek drukt, kom je op een pagina met een overzicht van doses en registratienummers (RVG) Euthyrox.

Als voorbeeld is nu verder gezocht met RVG 114981//15468 met:
 • informatie over dit geneesmiddel (= Euthyrox)
 • details handelsvergunning
 • patiëntenbijsluiter
 • samenvatting van de productkenmerken (SmCP)

Volgens de patiëntenbijsluiter is de registratiehouder/ompakker Euro Registratie Collectief BV in Krimpen a/d IJssel. Merck in Darmstadt (Duitsland) is fabrikant. Volgens de details van de handelsvergunning is Euro Registratie Collectief BV houder van de handelsvergunning en het land van herkomst is Tsjechië.

Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Als geen SmPC wordt getoond, is de handelsvergunning van het referentieproduct ingetrokken.

Tot slot

In de afbeelding kun je zien dat het om dezelfde tabletten gaat als die in de Euthyrox-bijsluiter van de vergunninghouder Merck BV, Tupolevlaan 41-61, Schiphol-Rijk. Ze komen uit dezelfde fabriek, pas op verpakkingsniveau wordt bepaald hoeveel tabletten er naar welk land gaan.


Klik op de afbeelding als je de tekst wilt lezen!


zaterdag 13 augustus 2016

THEA-score voorspelt kans autoimmuun schildklierziekte

Genetic factors contribute for about 70% to 80% and environmental factors for about 20% to 30% to the pathogenesis of autoimmune thyroid disease (AITD). Relatives of AITD patients carry a risk to contract AITD themselves.

Clinical relevance of environmental factors in the pathogenesis of autoimmune thyroid disease
Wilmar M. Wiersinga - Endocrinol Metab. 2016 Jun;31(2):213-222. English.
Published online May 13, 2016. http://dx.doi.org/10.3803/EnM.2016.31.2.213

The 5-year risk can be quantified by the so-called Thyroid Events Amsterdam-score, based on serum thyroid-stimulating hormone, thyroid peroxidase (TPO)-antibodies and family history. Subjects at risk may ask what they can do to prevent development of AITD.

This review summarizes what is known about modulation of exposure to environmental factors in terms of AITD prevention:
 • To stop smoking decreases the risk on Graves disease but increases the risk on Hashimoto disease.
 • Moderate alcohol intake provides some protection against both Graves and Hashimoto disease.
 • Low selenium intake is associated with a higher prevalence of thyroid autoimmunity, but evidence that selenium supplementation may lower TPO antibodies and prevent subclinical hypothyroidism remains inconclusive.
 • Low serum vitamin D levels are associated with a higher prevalence of TPO antibodies, but intervention studies with extra vitamin D have not been done yet.
 • Stress may provoke Graves hyperthyroidism but not Hashimoto thyroiditis.
 • Estrogen use have been linked to a lower prevalence of Graves disease.
 • The postpartum period is associated with an increased risk of AITD.

Taking together, preventive interventions to diminish the risk of AITD are few, not always feasible, and probably of limited efficacy.


Schildkliertje: THEA-score voorspelt Hashimoto of Graves: Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam zijn in 2008 de resultaten bekend geworden van een AITD-Cohort studie naar het risico om een...

dinsdag 9 augustus 2016

Schildkliermedicijn Thyrax Duotab langer niet leverbaar

Patiënten met schildklierproblemen die het medicijn Thyrax Duotab gebruiken, moeten maanden langer wachten tot ze het middel weer kunnen slikken.

Door een verhuizing van de fabriek van Oss naar Duitsland, zou het medicijn vanaf voorjaar 2016 zeker een halfjaar niet leverbaar zijn.

Nu maakt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bekend dat het minstens tot aan het tweede kwartaal van 2017 duurt voordat farmaceut Aspen de pillen weer kan produceren. En inmiddels blijkt dat weer uitgesteld tot herfst 2017.
Langer tekort Thyrax Duotab (levothyroxine)
Nieuwsbericht | 09-08-2016 | 14:30

Vragen en antwoorden – tekort aan Thyrax Duotab
Laatst geactualiseerd op: 9 augustus 2016

Door de verhuiskwestie is het medicijn, gebruikt door ruim 300.000 Nederlanders, lang niet beschikbaar. Zij werden door het tekort gedwongen over te stappen naar een ander medicijn. Thyrax was verreweg het meest gebruikte middel voor schildklierpatiënten in Nederland.

Doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek?
Ja, de Inspectie voor de Gezondheidszorg is een onderzoek gestart naar de oorzaak van dit tekort.

Heeft het bedrijf zich wel aan zijn wettelijke verplichtingen gehouden om dit tekort te voorkómen?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze zaak in onderzoek. Of er sprake is van een overtreding van de Geneesmiddelenwet maakt deel uit van dat onderzoek. Op de uitkomsten van dit onderzoek kan het CBG niet vooruitlopen.

Meer informatie

zaterdag 30 juli 2016

‘Opnieuw langdurig aanmodderen – van Thyrax naar Euthyrox’

Na een behandeling met radioactief jodium voor de ziekte van Graves slikte Christien jarenlang Thyrax. In mei ging ze over op Euthyrox. Die overstap ging niet vanzelf. Tot overmaat van ramp kreeg ze half juli in plaats van Euthyrox een doosje pillen van Teva en een potje merkloze tabletjes.Inmiddels slikt Christien 132,5 microgram Euthyrox. Wat haar dat gaat brengen: geen idee. Hopelijk wordt dat weer geen langdurig aanmodderen. En dat allemaal omdat een farmaceutische fabriek als gevolg van een verhuizing van de productielijn niet meer in staat vele gebruikers te voorzien van een goed werkend medicijn.

woensdag 27 juli 2016

Radiofrequente ablatie (RFA) als nieuwe operatie-techniek

Goedaardige tumoren van de schildklier zijn goed te behandelen met zogenaamde radiofrequente ablatie (RFA). Daarmee wordt de knobbel zodanig verhit, dat deze afsterft. RFA geeft vergelijkbare resultaten met minder bijwerkingen dan de nu gangbare methodes. Dit zeggen onderzoekers van het Erasmus MC in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, zo meldt het Erasmus MC.

Radiofrequente ablatie van symptomatische benigne schildkliernodus
Tessa van Ginhoven, Elske Massolt, Diederik Bijdevaate, Robin Peeters, Pim Burger en Adriaan Moelker

Nieuwe behandeling voor goedaardige tumoren in schildklier
Persbericht Erasmus MC, Rotterdam

Rijnstate introduceert nieuwe behandeling voor goedaardig gezwel in de schildklier
Schildklierknobbel.nl, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Nieuwe behandeling: warme naald laat schildklierknobbels verschrompelen
Nieuwsbericht Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Mensen met een groot goedaardig gezwel van de schildklier kunnen daar fysiek maar ook psychisch hinder van ondervinden. Een dergelijk gezwel wordt normaliter met een operatie verwijderd of met een behandeling met radioactief jodium verkleind. Bij de operatie bestaat het risico op schade aan de bijschildklier of de stembandzenuw. Daarbij blijft altijd een litteken in de hals aanwezig.

Radioactief jodium kan een tekort aan schildklierhormoon veroorzaken waarvoor tabletten nodig zijn. Interventieradioloog Adriaan Moelker en arts in opleiding tot oncologisch chirurg Tessa van Ginhoven vonden daarom dat de toepassing van RFA bij goedaardige tumoren van de schildklier ook in Nederland geïntroduceerd moest worden. Niet zonder succes: in het Erasmus MC wordt RFA als nieuwe techniek bij deze aandoening inmiddels aangeboden.

RFA is een techniek waarbij de tumor door middel van een naald wordt verhit en afsterft. Er is weinig schade aan de huid en door de selectieve verhitting loopt het omliggende weefsel weinig tot geen schade op. Moelker: “In het eerste jaar na de start van RFA kunnen we de tumor met 80% zien slinken. Daarmee is de tumor vaak al bijna niet meer zichtbaar of voelbaar.”

De techniek is niet nieuw, maar wordt nu voor het eerst toegepast bij deze aandoening in Nederland. Van Ginhoven: “Ongeveer 5 procent van de volwassenen heeft een voelbare knobbel van de schildklier. Hiervan is ongeveer 95% niet kwaadaardig en strikt genomen is behandeling dan niet medisch noodzakelijk. Echter, het gevoel van druk in de hals en esthetiek kunnen redenen zijn om de knobbel toch weg te laten halen.”

Wanneer er sprake is van een inoperabele primaire tumor van de schildklier of een metastase ervan kan radiofrequente ablatie (RFA) ook worden overwogen. Uit de studies in de richtlijn schildkliercarcinoom kan geconcludeerd worden dat RFA effectief kan zijn voor locoregionale controle in patiënten die niet meer geopereerd kunnen worden. Tevens kan RFA worden gebruikt als palliatieve behandeling van afstandsmetastasen.


vrijdag 22 juli 2016

Wegvallen Thyrax versnelt overstap op generiek levothyroxine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kondigde op 13 januari 2016 aan dat fabrikant Aspen vanaf februari 2016 leveringsproblemen zou ondervinden met het geneesmiddel Thyrax. Het spécialité Euthyrox en vooral generiek leverancier Teva profiteerden daarvan. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Teva profiteert meest van leveringsproblemen Thyrax
21 juli 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 29/30

Topic voor ervaringen van overstappers levothyroxine
Schildklierforum

Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ...
Schildkliertje

De leveringsproblemen houden verband met een overgang naar een nieuwe productielocatie die niet tijdig beschikbaar is, terwijl de oude al is ontmanteld. Thyrax bevat het schildklierhormoon levothyroxine. De tekorten zouden het eerst, vanaf februari 2016, merkbaar zijn voor de tabletten met 25 microgram (µg) levothyroxine. Van de beide andere sterkten, 100 µg en 150 µg, had de fabrikant nog voldoende voorraad tot medio 2016.

Ongerustheid onder gebruikers van schildkierhormoon door gedwongen overstap

Cijfers van apotheken lieten inderdaad zien dat er van de 25 µg tabletten in februari 2016 nog maar vijf miljoen werden verstrekt, terwijl dat er in januari zo’n dertien miljoen waren. In de daarop volgende maanden zakte de afzet geleidelijk verder weg tot iets minder dan een half miljoen tabletten in juni 2016.

Voor de andere sterktes was de terugval aanzienlijk minder ingrijpend. In juni 2016 verstrekten apotheken 2,5 miljoen tabletten van de 100 µg tabletten. Dat zijn er ongeveer twee miljoen minder dan in dezelfde maand van 2015. Van de sterkte van 150 µg verstrekten de apothekers in juni van dit jaar 850.000 tabletten, ongeveer twee derde van de hoeveelheid in juni 2015.

Omdat er van levothyroxine meerdere varianten op de markt zijn, dreigde er niet direct een tekort aan het middel, maar toch waren patiënten, artsen en apothekers ongerust over de ontstane situatie. De dosering van levothyroxine komt zeer nauw en overgang op een tablet van dezelfde sterkte van een andere leverancier leidt nogal eens tot andere concentraties in het bloed, waardoor patiënten zich hinderlijk niet lekker voelen. Bij de overgang op een andere variant moet de patiënt opnieuw worden ingesteld op een voor de patiënt juiste dosering.

Alternatieven

Het spécialité Euthyrox is zo’n alternatief. Dit merk is al enige decennia op de Nederlandse markt, momenteel in tien verschillende sterktes, variërend van 25 µg tot 200 µg. Euthyrox heeft flink geprofiteerd van het wegvallen van een deel van de omzet van Thyrax. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) nam de totale verstrekte hoeveelheid Euthyrox toe van 2,25 miljoen DDD’s in november 2015 tot 3,85 miljoen in juni 2016.

Leverancier Teva van generieke varianten van levothyroxine deed het naar verhouding nog beter. Ook deze fabrikant heeft inmiddels tabletten in tien verschillende sterktes op de markt, gelijk aan die van Euthyrox. De afzet van de levothyroxinevarianten van Teva nam toe van 700.000 DDD’s in november 2015 tot 2,6 miljoen in juni van dit jaar.

Fabrikant Aspen heeft naast Thyrax ook het levothyroxine-bevattende Eltroxin in Nederland op de markt. Het marktaandeel daarvan bleef echter ongewijzigd op ongeveer 0,5%. Mogelijk komt dit omdat in Nederland de laagste sterkte van Eltroxin niet 25 µg maar 50 µg is.


maandag 11 juli 2016

Bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking IGZ-rapport Thyrax

Begin dit jaar beloofde minister Schippers een openbaar onderzoeksrapport van de IGZ naar de gang van zaken rond Thyrax. Helaas zal openbaarmaking van het rapport nog even op zich laten wachten.

Kamerbrief

Minister Schippers schreef dit op 23 juni 2016 in haar brief aan de Tweede Kamer:

‘Het onderzoek van de IGZ is afgerond en de direct betrokken partijen (Aspen, MSD en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) hebben enkele weken geleden het conceptrapport naar aanleiding van het onderzoek ontvangen. Van deze partijen is inmiddels een reactie ontvangen wat betreft feitelijke onjuistheden. Deze reacties zijn, waar van toepassing, verwerkt in het definitieve rapport dat op 1 juni 2016 is verstuurd aan dezelfde betrokkenen. Partijen kunnen nog bezwaar maken tegen openbaarmaking.’

Reactie IGZ
Op 9 juli 2016 liet de IGZ in een tweet weten dat er bezwaar gemaakt is tegen openbaarmaking ...Schildkliertje: Correspondentie over Thyrax door VWS en Aspen: Update 30 januari 2016 Met deze kamerbrief informeerde minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer over de voorgeschiedenis van het (verwachte...

maandag 4 juli 2016

‘Remission induction and sustenance in Graves’ disease study’

Graves’ disease (GD) was originally described as a syndrome consisting of hyperthyroidism, goitre, and orbitopathy. It is now clear that the central element is autoimmunity directed against the TSH-receptor, and the vast majority of patients newly diagnosed with Graves’ disease have detectable TSH-receptor autoantibodies (TRAb) in serum.

Association between TSH-receptor autoimmunity, hyperthyroidism, goitre, and orbitopathy in 208 patients included in the ‘Remission Induction and Sustenance in Graves’ Disease Study’
Peter Laurberg, Birte Nygaard, Stig Andersen, Allan Carlé, Jesper Karmisholt, Anne Krejbjerg, Inge Bülow Pedersen, Stine Linding Andersen

Aim of the research was to study associations between serum levels of TSH-receptor autoantibodies and the three main manifestations of Graves’ disease (hyperthyroidism, goiter, and presence of orbitopathy) at the time of diagnosis of hyperthyroidism.


Methods

We describe a cohort of 208 patients with newly diagnosed Graves’ hyperthyroidism. Patients were enrolled in a multiphase study of antithyroid drug therapy of Graves’ hyperthyroidism, entitled ‘Remission Induction and Sustenance in Graves’ Disease (RISG)’. Patients were systematically tested for degree of biochemical hyperthyroidism, enlarged thyroid volume by ultrasonography, and the presence of orbitopathy.


Results

Positive correlations were found between the levels of TSH-receptor autoantibodies in serum and the three manifestations of Graves’ disease: severeness of hyperthyroidism, presence of enlarged thyroid, and presence of orbitopathy, as well as between the different types of manifestations. Only around half of patients had enlarged thyroid gland at the time of diagnosis of hyperthyroidism, whereas 25–30% had orbitopathy.


Conclusions

We describe a large cohort of patients with newly diagnosed Graves’ disease who entered a study aimed to improve quality of ATD therapy. Analysis of patient characteristics corroborated the central role of TSH receptor autoimmunity in Graves’ disease and the association between the three common manifestations of Graves’ disease. Future results of the RISG study may clarify if TRAb levels and the various clinical manifestations at entry are useful for tailoring duration of ATD therapy to individual patients with hyperthyroidism caused by Graves’ disease.

maandag 20 juni 2016

TSH-, FT4- en FT3-profielen bij hypothyreoïdie en T4/T3-behandeling

De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten. Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme.

Twenty-four hour hormone profiles of TSH, Free T3 and free T4 in hypothyroid patients on combined T3/T4 therapy
P Saravanan, H Siddique, DJ Simmons, R Greenwood, CM Dayan

Thyroxine plus low-dose, slow-release triiodothyronine replacement in hypothyroidism: proof of principle
G Hennemann, R Docter, TJ Visser, PT Postema, EP Krenning

Een deel van de patiënten probeert of levothyroxine plus liothyronine (T3, Cytomel) verbetering geeft van restklachten. Een naar schatting kleine groep patiënten voelt zich beter met deze combinatiebehandeling en slikt naast T4-hormoon een klein beetje T3-hormoon.

Bloedonderzoek voor en na inname van schildklierhormoon

In beide onderzoeken zijn TSH, vrij T4 en vrij T3 gemeten voor het slikken van schildklierhormoon (tijd = 0) en na het slikken van schildklierhormoon. Een piek van de vrij T4 en vrij T3 is na inname duidelijk te zien.

T3-hormoon piek

T3-hormoon wordt snel in de darm opgenomen, de halfwaardetijd is kort en het werkt sterk als actief hormoon. Door de snelle opname ontstaat een piek van T3-hormoon in het bloed. Sommige patiënten hebben enige uren verschijnselen van hyperthyreoïdie, andere patiënten merken niets. Onduidelijk is de invloed van die T3-piek op organen en weefsels. Een gezonde schildklierfunctie veroorzaakt geen onnatuurlijke T3-pieken in het bloed. Die pieken zijn er ook niet als de schildklier te veel hormoon maakt door hyperthyreoïdie. De schildklier geeft het T3-hormoon altijd heel geleidelijk af in de bloedbaan. Daarnaast wordt het T4-hormoon in de weefsels heel geleidelijk omgezet in T3-hormoon.

Mean values for the percentage
change from baseline (time = 0) in free T3 ( a ), free
T4 ( b ) and TSH ( c ) over the 24 h period

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.