donderdag 22 december 2016

Jaaroverzicht Schildkliertje 2016

Aan het eind van een jaar is het weer een mooi moment voor cijfers en statistieken. Vandaar dit jaaroverzicht van Schildkliertje met aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s en blogs.

Uit de statistieken blijkt duidelijk dat de meeste bezoekers meer willen weten over de behandeling van hypothyreoïdie. Hypothyreoïdie betekent dat de schildklier geen of te weinig schildklierhormoon maakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals de ziekte van Hashimoto, de ziekte van Graves en schildklierkanker. Ook kan de dosis schildklierhormoon (T4 (plus T3)) te laag zijn.

Aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s en blogs

 • Aantal bezoeken: 195.733 (2015: 106.963; 2014: 77.254; 2013: 56.664)
 • Unieke bezoekers: 137.983 (2015: 72.593; 2014: 48.845; 2013: 37.312)
 • Paginaweergaven: 331.565 (2015: 201.184; 2014: 156.607; 2013: 127.527)

Speciale vermeldingFavoriete pagina’s

Goed bezochte pagina's zijn: Bloedonderzoek, Hypothyreoïdie, Antistoffen, Hyperthyreoïdie en Medicijnen en bijsluiters.

In Nederland slikken circa 500.000 gebruikers dagelijks hun schildklierhormoon

Top 10 bezochte blogs

 1. Bloedonderzoek TSH, T4, T3 … Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen is bloedonderzoek belangrijk. Denk aan TSH, T4, T3, FT4, FT3, normaalwaarden en a...
 2. Praktische tips voor het slikken van levothyroxine … De Amerikaanse Thyroid Association (ATA) heeft een handig boekje over hypothyreoïdie uitgegeven. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te ...
 3. Slik jij genoeg schildklierhormoon? … Wanneer je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, slik je schildklierhormoon. De volledige dosis schildklierhormoon varieer...
 4. Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon … Goed ingesteld raken op schildklierhormoon is geen sinecure. De optimale waarden en dosis hormoon verschillen per persoon. TSH en FT4 kunnen...
 5. Schildklier en psychische klachten … Schildklierhormoon oefent op vrijwel alle organen invloed uit. Het is van groot belang voor de regeling van de groei, de stofwisseling, en d...
 6. T3-hormoon piek na inname T4 plus T3 … De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine geb...
 7. Aandacht voor individueel TSH-FT4 setpoint is gewenst … Uit onderzoek blijkt dat iedereen een unieke schildklierfunctie heeft. De TSH en FT4 van een individu bestrijken een veel kleiner gebied bin...
 8. Overgangsklachten of een schildklieraandoening? … Schildklieraandoeningen komen regelmatig voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Hoe weet je of je klachten het gevolg zijn van de overgang of do...
 9. 10 tips voor het leven met een schildklieraandoening … Ervaringsverhalen geven informatie, herkenning, steun en niet te vergeten waardevolle tips ... Twijfel nooit aan jezelf! En blijf vechten ...
 10. Leven en werken met je schildklieraandoening … Ongeveer 500.000 mensen in Nederland hebben een schildklieraandoening. Uit onderzoek blijkt dat zij veel behoefte hebben aan informatie ove...

Tot slot

Ga voor meer informatie en ervaringen van anderen ook eens naar:

maandag 19 december 2016

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 2

Bekend is dat verschillende meetmethoden van FT4 worden gebruikt in de verschillende laboratoria. De FT4-waarden van veel gebruikers van levothyroxine hebben geen relatie meer met elkaar. Verhoudingen zijn zoek. Overal worden meetmethoden gebruikt voor FT4 met grote onderlinge verschillen. Zelfs methoden gebaseerd op hetzelfde principe verschillen omdat ze door verschillende fabrikanten geproduceerd worden. Daarom zijn metingen van labs onderling ook niet te vergelijken.

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 1: Betrouwbare laboratoriumtests voor serum TSH en vrije schildklierhormonen zijn onmisbaar voor huisartsen en endocrinologen. Bloedonderzoek s...

Welke test moet dan gebruikt worden?

Gelukkig maakt Steven J Soldin zich al jaren sterk voor de kritische beoordeling van soorten labassays. Meerdere artikelen van zijn hand behandelen dit grote probleem.

How reliable are free thyroid and total T3 hormone assays?
Kerry J Welsh, Steven J Soldin

Schildklierforum

Enkele jaren geleden is een internationale commissie van wijze mensen samengesteld, onder leiding van professor Linda Thienpont te Gent. Standaardisatie en harmonisatie zijn sleutelwoorden. Aandacht hiervoor is er op het Schildklierforum:
 1. Standaardisatie FT4 noodzakelijk
 2. Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst
 3. Betrouwbare labtests FT4 en TSH onmisbaar
Gebruikers, mensen met een hypothyreoïdie, worden afgerekend op de labuitslagen. Voor het leren van de betekenis van onze eigen waarden zijn we afhankelijk van één lab. Zodra we gebruik maken van een ander lab raken we de draad weer kwijt. Ook voor behandelaars zijn de verschillende labmethoden verwarrend.

Geprikt met zelfde dosis, zelfde tijd, zelfde lab

Zomaar twee keer bloedonderzoek. Aangevraagd door zelfde huisarts. Dosis was beide keren hetzelfde. Kwaliteit van leven was beide keren hetzelfde. Test 1 was in april 2015. Test 2 in september 2016.
woensdag 14 december 2016

Tip van het jaar: alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen.

Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje en Ziekte van Graves - Basedow en het Schildklierforum.


Schildkliertje: Alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves is...: De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandeli...

vrijdag 9 december 2016

Van 999.999 naar 1.000.000!

Ergens vannacht is de teller van 999.999 naar 1.000.000 pageviews gesprongen.


dinsdag 6 december 2016

Rationeel aanvragen laboratoriumdiagnostiek schildklieraandoeningen

De laboratoriumdiagnostiek bij de diagnose en controle van schildklierfunctiestoornissen is ondergebracht in het hoofdstuk Schildklieraandoeningen. Aangehouden is de herziene huisartsenrichtlijn uit 2013.

vrijdag 25 november 2016

Clinical Thyroidology for the Public met laatste nieuws ‘snelle schildklier’

Elke maand geeft de American Thyroid Association een online blad uit voor het publiek. Het heet Clinical Thyroidology for the Public. Elke maand heeft een speciaal thema. November bijvoorbeeld is de maand van hyperthyreoïdie. Daarom gaat het nu in november allemaal over hyperthyreoïdie. De ATA heeft de nieuwste onderzoeken verzameld.

dinsdag 22 november 2016

Waar marktwerking en prijsafspraken belangrijker zijn dan de patiënt

‘Gelet op alle commotie en Kamervragen over het niet kunnen leveren van Thyrax, dringt het hopelijk door tot het CBG, het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP dat het tijd wordt voor maatregelen om ook het onvrijwillig substitueren een halt toe te roepen.’

donderdag 17 november 2016

Briefwisseling ASP-advocaten - Schippers over IGZ-onderzoek productiestop Thyrax

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de brief van Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Hierin stelt ASP vragen over het IGZ-onderzoek naar de productiestop van Thyrax van de handelsvergunninghouder Aspen Pharmaceuticals.

donderdag 3 november 2016

November maand van de ‘snelle schildklier’

Bij de Amerikaanse Thyroid Association is november de maand met extra aandacht voor hyperthyreoïdie, ook wel ‘snelle schildklier’ genoemd. Dat is omdat die ‘snelle schildklier’ alle aandacht verdient en te weinig krijgt.


Hieronder vind je een greep uit de vele blogs over hyperthyreoïdie op Schildkliertje. Want daar is wel aandacht voor deze aandoeningen en behandelingen:

dinsdag 1 november 2016

Omzetting levothyroxine leidt soms tot fouten met dosering mg/mcg

Bij het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR zijn meldingen gedaan over vergissingen bij de omzetting van de ene naar de andere levothyroxine.

Een tienvoudige overdosering

Een patiënt slikte 0,025 mg ( = 25 mcg) Thyrax. Dit moest vanwege het leveringsprobleem van Thyrax worden omgezet. In de apotheek is gekozen voor omzetting naar Euthyrox. Per abuis is omgezet naar Euthyrox 250 mcg (tabletten van 100 mcg en van 150 mcg), een 10 maal hogere dosering dan bedoeld. Dit is niet gezien bij de controles in de apotheek. Bij de vanwege de omzetting afgesproken bloedspiegelcontrole bleek de levothyroxine spiegel te hoog. Toen kwam de te hoge dosering aan het licht. De patiënt voelde zich al een aantal dagen niet lekker.

Bij een andere patiënt werd Thyrax 0,025 mg 1 maal daags een halve tablet omgezet naar levothyroxine 125 mcg, 1 maal daags 1 tablet. Ook dit betekent een 10-voudige overdosering.

vrijdag 28 oktober 2016

Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat

Gisteren (27 oktober 2016) verschenen de eerste resultaten van het onderzoek door NIVEL en het PHARMO instituut naar de effecten van de switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat. Onderstaand artikel verscheen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE).

woensdag 19 oktober 2016

Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijn dan je gewend bent

Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijndoosje mee dan je gewend bent. Ook de pil (kleur en vorm) kan er anders uitzien. Waar komt dit door? En is de werking wel hetzelfde? In Nederland hebben we sinds medio 2005 het preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar een voorkeur uitspreekt voor het goedkoopste geneesmiddel in zijn soort. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Zijn generieke middelen gelijk aan het oorspronkelijke medicijn? Nee, niet helemaal.

maandag 10 oktober 2016

Nog geen 1300 deelnemers aan NIVEL-onderzoek gevolgen tekorten Thyrax® Duotab ...

‘Al bijna 1.300 deelnemers aan het Thyrax onderzoek!’, schrijft NIVEL in de vandaag verschenen nieuwsbrief. NIVEL geeft antwoord op veel gestelde vragen over het onderzoek naar de gevolgen van de overstap van Thyrax naar een ander merk levothyroxine. ‘Bijna 1300 mensen hebben de eerste vragenlijst van het onderzoek online ingevuld. Van hen hebben 520 de tweede vragenlijst ontvangen en 319 hebben ook al de derde en laatste vragenlijst ontvangen.’

donderdag 6 oktober 2016

Schildklierhormoon luistert nauw

Een grote groep schildklierpatiënten die het met hun thuisvoorraad Thyrax nog dacht uit te zingen, moet er binnenkort toch aan geloven: een overstap naar een ander merk van het schildklierhormoon levothyroxine. Fabrikant Aspen kan het middel naar verwachting pas in het tweede kwartaal van 2017 weer leveren.

maandag 3 oktober 2016

Euthyrox in verpakking met of zonder dagaanduiding

De verpakking van Euthyrox kan met of zonder dagaanduiding zijn. Dat heeft te maken met parallelimport.

woensdag 28 september 2016

Kinetiek liothyronine (T3) nader onderzocht

Although most studies of levothyroxine-liothyronine combination therapy employ once-daily hormone administration, the kinetics of once-daily liothyronine have been studied infrequently. The aim of this study was to document both the peak and trough serum triiodothyronine (T3) levels that occur with once-daily liothyronine administration, along with changes in thyroid-responsive parameters.

vrijdag 23 september 2016

Hormoontherapie met geregistreerde of zelfbereide medicijnen?

In Nederland is onduidelijkheid ontstaan over het zelf bereiden door apothekers van levothyroxine. In de berichtgeving rond de nieuwe circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is namelijk verwezen naar de problemen met de levering van Thyrax. Apothekers in Nederland mogen alleen medicatie bereiden indien er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn. Voor Thyrax zijn deze geregistreerde alternatieven wel beschikbaar.

woensdag 21 september 2016

Schildklierhormoon bij de behandeling van een bipolaire stoornis

Een succesvolle behandeling met schildklierhormoon wordt beschreven van een patiënt die een therapieresistente, rapid cycling bipolaire stoornis heeft. De Life Chart Method is gebruikt om de behandeling te evalueren. De mogelijke verbanden tussen schildklierdisfunctie en bipolaire stoornissen worden besproken.

zondag 18 september 2016

Opties voor de behandeling van de ziekte van Graves

Beide artikelen gaan in op voor- en nadelen van de huidige behandelopties van de ziekte van Graves. Denk aan schildklierremmers (block + replace en titratie), radioactief jodium en operatie. Ook aan bod komen minder bekende behandelingen zoals onder andere lithium, rituximab en jodium (lugol).

woensdag 14 september 2016

Met vragenlijst leer je iemand niet of wel kennen?

Hypothyreoïdie wordt vaak gediagnosticeerd en vervolgens behandeld. Deze behandeling gebeurt aan de hand van klachten en bloedonderzoek. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van vragenlijsten. ThyPRO is een ziektespecifieke test en de SF-36 beoordeelt de algehele gezondheid.

zaterdag 3 september 2016

39e jaarlijkse bijeenkomst European Thyroid Association

Van 3 tot 6 september 2016 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Europese Schildklier Associatie. Klik op de link voor alle abstracts.


Allerlei onderzoekers delen in de abstracts hun nieuwste bevindingen. Helaas is dat niet allemaal echt nieuws, terwijl écht nieuwe ontwikkelingen wat de behandelingen betreft welkom zouden zijn.


maandag 22 augustus 2016

It’s not cancer: doctors reclassify a thyroid tumor

An international panel of doctors has decided that a type of tumor that was classified as a cancer is not a cancer at all. As a result, they have officially downgraded the condition, and thousands of patients will be spared removal of their thyroid, treatment with radioactive iodine and regular checkups for the rest of their lives, all to protect against a tumor that was never a threat.

It’s not cancer: doctors reclassify a thyroid tumor
Gina Kolata

Nomenclature revision for encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma
A paradigm shift to reduce overtreatment of indolent tumors

Yuri E. Nikiforov et al.
JAMA Oncol. 2016;2(8):1023-1029. doi:10.1001/jamaoncol.2016.0386

Their conclusion, and the data that led to it, was reported in the journal JAMA Oncology. The change is expected to affect about 10,000 of the nearly 65,000 thyroid cancer patients a year in the United States. It may also offer grist to those who have been arguing for the reclassification of some other forms of cancer, including certain lesions in the breast and prostate.

The reclassified tumor is a small lump in the thyroid that is completely surrounded by a capsule of fibrous tissue. Its nucleus looks like a cancer but the cells have not broken out of their capsule, and surgery to remove the entire thyroid followed by treatment with radioactive iodine is unnecessary and harmful, the panel said.

They have now renamed the tumor. Instead of calling it ‘encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma’ or EFVPTC, they now call it ‘noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features’ or NIFTP. The word carcinoma is gone.

Although growing evidence points to highly indolent behavior of encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma (EFVPTC), most patients with EFVPTC are treated as having conventional thyroid cancer.


woensdag 17 augustus 2016

Over parallel import van Euthyrox

Op het SCHILDKLIERFORUM is onderwerp van gesprek dat gebruikers van Euthyrox hun tabletten krijgen in doosjes met een andere taal of in andere strips. Het blijkt hier te gaan om parallel import uit onder andere Polen, Roemenië en Tsjechië.

Als je wilt weten hoe dat is met jouw Euthyrox?

Vul Euthyrox in als productnaam in het vakje van geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Als je op zoek drukt, kom je op een pagina met een overzicht van doses en registratienummers (RVG) Euthyrox.

Als voorbeeld is nu verder gezocht met RVG 114981//15468 met:
 • informatie over dit geneesmiddel (= Euthyrox)
 • details handelsvergunning
 • patiëntenbijsluiter
 • samenvatting van de productkenmerken (SmCP)

Volgens de patiëntenbijsluiter is de registratiehouder/ompakker Euro Registratie Collectief BV in Krimpen a/d IJssel. Merck in Darmstadt (Duitsland) is fabrikant. Volgens de details van de handelsvergunning is Euro Registratie Collectief BV houder van de handelsvergunning en het land van herkomst is Tsjechië.

Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Als geen SmPC wordt getoond, is de handelsvergunning van het referentieproduct ingetrokken.

Tot slot

In de afbeelding kun je zien dat het om dezelfde tabletten gaat als die in de Euthyrox-bijsluiter van de vergunninghouder Merck BV, Tupolevlaan 41-61, Schiphol-Rijk. Ze komen uit dezelfde fabriek, pas op verpakkingsniveau wordt bepaald hoeveel tabletten er naar welk land gaan.


Klik op de afbeelding als je de tekst wilt lezen!


zaterdag 13 augustus 2016

THEA-score voorspelt kans autoimmuun schildklierziekte

Genetic factors contribute for about 70% to 80% and environmental factors for about 20% to 30% to the pathogenesis of autoimmune thyroid disease (AITD). Relatives of AITD patients carry a risk to contract AITD themselves.

Clinical relevance of environmental factors in the pathogenesis of autoimmune thyroid disease
Wilmar M. Wiersinga - Endocrinol Metab. 2016 Jun;31(2):213-222. English.
Published online May 13, 2016. http://dx.doi.org/10.3803/EnM.2016.31.2.213

The 5-year risk can be quantified by the so-called Thyroid Events Amsterdam-score, based on serum thyroid-stimulating hormone, thyroid peroxidase (TPO)-antibodies and family history. Subjects at risk may ask what they can do to prevent development of AITD.

This review summarizes what is known about modulation of exposure to environmental factors in terms of AITD prevention:
 • To stop smoking decreases the risk on Graves disease but increases the risk on Hashimoto disease.
 • Moderate alcohol intake provides some protection against both Graves and Hashimoto disease.
 • Low selenium intake is associated with a higher prevalence of thyroid autoimmunity, but evidence that selenium supplementation may lower TPO antibodies and prevent subclinical hypothyroidism remains inconclusive.
 • Low serum vitamin D levels are associated with a higher prevalence of TPO antibodies, but intervention studies with extra vitamin D have not been done yet.
 • Stress may provoke Graves hyperthyroidism but not Hashimoto thyroiditis.
 • Estrogen use have been linked to a lower prevalence of Graves disease.
 • The postpartum period is associated with an increased risk of AITD.

Taking together, preventive interventions to diminish the risk of AITD are few, not always feasible, and probably of limited efficacy.


Schildkliertje: THEA-score voorspelt Hashimoto of Graves: Bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam zijn in 2008 de resultaten bekend geworden van een AITD-Cohort studie naar het risico om een...

dinsdag 9 augustus 2016

Schildkliermedicijn Thyrax Duotab langer niet leverbaar

Patiënten met schildklierproblemen die het medicijn Thyrax Duotab gebruiken, moeten maanden langer wachten tot ze het middel weer kunnen slikken.

Door een verhuizing van de fabriek van Oss naar Duitsland, zou het medicijn vanaf voorjaar 2016 zeker een halfjaar niet leverbaar zijn.

Nu maakt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bekend dat het minstens tot aan het tweede kwartaal van 2017 duurt voordat farmaceut Aspen de pillen weer kan produceren. En inmiddels blijkt dat weer uitgesteld tot herfst 2017.
Langer tekort Thyrax Duotab (levothyroxine)
Nieuwsbericht | 09-08-2016 | 14:30

Vragen en antwoorden – tekort aan Thyrax Duotab
Laatst geactualiseerd op: 9 augustus 2016

Door de verhuiskwestie is het medicijn, gebruikt door ruim 300.000 Nederlanders, lang niet beschikbaar. Zij werden door het tekort gedwongen over te stappen naar een ander medicijn. Thyrax was verreweg het meest gebruikte middel voor schildklierpatiënten in Nederland.

Doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek?
Ja, de Inspectie voor de Gezondheidszorg is een onderzoek gestart naar de oorzaak van dit tekort.

Heeft het bedrijf zich wel aan zijn wettelijke verplichtingen gehouden om dit tekort te voorkómen?
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft deze zaak in onderzoek. Of er sprake is van een overtreding van de Geneesmiddelenwet maakt deel uit van dat onderzoek. Op de uitkomsten van dit onderzoek kan het CBG niet vooruitlopen.

Meer informatie

zaterdag 30 juli 2016

‘Opnieuw langdurig aanmodderen – van Thyrax naar Euthyrox’

Na een behandeling met radioactief jodium voor de ziekte van Graves slikte Christien jarenlang Thyrax. In mei ging ze over op Euthyrox. Die overstap ging niet vanzelf. Tot overmaat van ramp kreeg ze half juli in plaats van Euthyrox een doosje pillen van Teva en een potje merkloze tabletjes.Inmiddels slikt Christien 132,5 microgram Euthyrox. Wat haar dat gaat brengen: geen idee. Hopelijk wordt dat weer geen langdurig aanmodderen. En dat allemaal omdat een farmaceutische fabriek als gevolg van een verhuizing van de productielijn niet meer in staat vele gebruikers te voorzien van een goed werkend medicijn.

woensdag 27 juli 2016

Radiofrequente ablatie (RFA) als nieuwe operatie-techniek

Goedaardige tumoren van de schildklier zijn goed te behandelen met zogenaamde radiofrequente ablatie (RFA). Daarmee wordt de knobbel zodanig verhit, dat deze afsterft. RFA geeft vergelijkbare resultaten met minder bijwerkingen dan de nu gangbare methodes. Dit zeggen onderzoekers van het Erasmus MC in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, zo meldt het Erasmus MC.

vrijdag 22 juli 2016

Wegvallen Thyrax versnelt overstap op generiek levothyroxine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kondigde op 13 januari 2016 aan dat fabrikant Aspen vanaf februari 2016 leveringsproblemen zou ondervinden met het geneesmiddel Thyrax. Het spécialité Euthyrox en vooral generiek leverancier Teva profiteerden daarvan. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

maandag 11 juli 2016

Bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking IGZ-rapport Thyrax

Begin dit jaar beloofde minister Schippers een openbaar onderzoeksrapport van de IGZ naar de gang van zaken rond Thyrax. Helaas zal openbaarmaking van het rapport nog even op zich laten wachten.

Kamerbrief

Minister Schippers schreef dit op 23 juni 2016 in haar brief aan de Tweede Kamer:

‘Het onderzoek van de IGZ is afgerond en de direct betrokken partijen (Aspen, MSD en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) hebben enkele weken geleden het conceptrapport naar aanleiding van het onderzoek ontvangen. Van deze partijen is inmiddels een reactie ontvangen wat betreft feitelijke onjuistheden. Deze reacties zijn, waar van toepassing, verwerkt in het definitieve rapport dat op 1 juni 2016 is verstuurd aan dezelfde betrokkenen. Partijen kunnen nog bezwaar maken tegen openbaarmaking.’

Reactie IGZ
Op 9 juli 2016 liet de IGZ in een tweet weten dat er bezwaar gemaakt is tegen openbaarmaking ...Schildkliertje: Correspondentie over Thyrax door VWS en Aspen: Update 30 januari 2016 Met deze kamerbrief informeerde minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer over de voorgeschiedenis van het (verwachte...

maandag 4 juli 2016

‘Remission Induction and Sustenance in Graves’ Disease (RISG)’

De ziekte van Graves (GD) werd oorspronkelijk beschreven als een syndroom dat bestond uit hyperthyreoïdie, struma en orbitopathie. Het is nu duidelijk dat het centrale element auto-immuniteit is gericht tegen de TSH-receptor, en verreweg de meeste van de nieuw gediagnosticeerde patiënten met de ziekte van Graves hebben detecteerbare TSH-receptor auto-antilichamen (TRAb) in het bloed.

maandag 20 juni 2016

TSH-, FT4- en FT3-profielen bij hypothyreoïdie en T4/T3-behandeling

De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten. Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme.

maandag 13 juni 2016

Is het nieuwe Thevier de opvolger van Thyrax?

Op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kun je in de Geneesmiddeleninformatiebank zien welke merken levothyroxine er zijn in Nederland. Een nieuw merk blijkt Thevier te zijn. Het is van Aspen en het wordt gemaakt in Bad Oldesloe. De locatie waar de productie van Thyrax naartoe zou verhuizen. Vraag: Is het nieuwe Thevier de opvolger van Thyrax? En zitten gebruikers van levothyroxine daar op te wachten?

Levothyroxine
Geneesmiddeleninformatiebank

Zou Aspen Thevier willen inzetten als opvolger Thyrax?
Schildklierforum

Beoordelingsrapport Thevier
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Eind oktober 2015 is de naamsverandering naar Thevier goedgekeurd. In april 2016 zijn productinformatie en patiëntenbijsluiter bijgewerkt. Het is in Nederland dus nieuw. Het wordt gezien als generiek van Euthyrox en uitbreiding van Eltroxin.

Heel opmerkelijk is dat de bioequivalentiegrenzen de volgende zijn: 80 - 125%. Europa heeft blijkbaar verschrikkelijk veel moeite om tot een gezamenlijke/uniforme eis te komen.


Schildkliertje: Nieuwe pillen, capsules, druppels en drankjes levo...: Het lijkt er veel op dat fabrikanten hun kans schoon zien. De markt voor levothyroxine is in beweging. Opeens duiken nieuwe vormen levothyro...

vrijdag 10 juni 2016

Als je meer wilt weten over de behandeling met een lage dosis schildklierremmer

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen.

Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje, Ziekte van Graves - Basedow en Titratie bij hyperthyreoïdie / ziekte van Graves en het Schildklierforum.

vrijdag 3 juni 2016

Bijwerkingen door verpakking Thyrax® beïnvloeden kwaliteit van leven

De wijziging van de verpakking van schildklierhormoon Thyrax (levothyroxine) en de bijwerkingen die als gevolg hiervan werden gerapporteerd, hebben een significante impact op de kwaliteit van leven van de gebruikers. Dat rapporteren onderzoekers van Bijwerkingencentrum Lareb en de Universiteit Groningen in Drug Safety (2016; online 4 mei).

Bijwerkingen door verpakkingswijziging beïnvloeden kwaliteit van leven
Twan van Venrooij, NTvG

The impact of experiencing adverse drug reactions on the patient’s quality of life: A Retrospective Cross-Sectional Study in the Netherlands
Leàn Rolfes, Florence van Hunsel, Katja Taxis, Eugène van Puijenbroek

Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten
Lareb

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum

Leàn Rolfes en collega’s onderzochten de impact van bijwerkingen op de kwaliteit van leven door een vragenlijst te versturen naar ongeveer 1800 patiënten die een bijwerking over Thyrax rapporteerden aan Lareb. Deze bijwerkingen werden gemeld nadat de verpakking was veranderd van een flesje naar een blisterverpakking en er in de media aandacht was besteed aan bijwerkingen die mogelijk hieraan waren gerelateerd. De samenstelling van het medicijn was echter niet veranderd.

1167 patiënten (71,2%) vulden een aangepaste versie van de 5-puntsvragenlijst COOP/WONCA in, waarin zij aangaven hoe zij zich vóór en na het optreden van de bijwerkingen voelden. Dit toonde dat het optreden van bijwerkingen leidde tot een significante afname van alle gemeten domeinen van de kwaliteit van leven. Op fysiek niveau was de afname -0,8, voor mentaal welbevinden -1,2, voor het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten -1,4, voor sociale aspecten -1,3 en voor de algehele gezondheid -1,3.

Uit een analyse naar factoren met invloed op de kwaliteit van leven bleek dat onder meer de ernst van de bijwerkingen gerelateerd was aan verlies van kwaliteit van leven op alle domeinen. De onderzoekers merken op dat dit verband verder onderzoek rechtvaardigt. Als met een eenvoudige vraag over de ernst van bijwerkingen een indruk verkregen kan worden van de impact op de kwaliteit van leven, zou dat op een makkelijke manier een impressie hiervan geven.

woensdag 1 juni 2016

NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Dit zorgt voor onrust onder patiënten omdat zij, binnen afzienbare tijd, moeten overstappen naar een schildklierhormoon van een andere fabrikant.

De onrust komt vooral doordat deze middelen van andere fabrikanten – hoewel in deze middelen dezelfde werkzame stof zit – een andere dosering hebben als Thyrax® Duotab.

Patiënten die overstappen moeten daarom opnieuw ingesteld worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid.NIVEL onderzoek naar de gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Tekort aan Thyrax Duotab (levothyroxine) 0,025, 0,100 en 0,150 mg

Alertheid geboden bij omzetting levothyroxine

Het NIVEL onderzoekt de gevolgen van de overstap. De vraag die centraal staat is of de overstap naar een vervangend schildklierhormoon de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten beïnvloedt. Dit is op twee manieren onderzocht. Patiënten is gevraagd naar hun ervaringen met Thyrax® Duotab en met de vervangende medicijnen. Hierbij is onderzocht of er positieve dan wel negatieve gevolgen voor de gezondheid zijn voor patiënten.

Ook onderzoekt het NIVEL of groepen patiënten verschillen in de gevolgen die zij ervaren bij een overstap naar een ander middel. Daarnaast maakt het onderzoek gebruik van gegevens uit NIVEL Zorgregistraties om te kijken wat de effecten zijn op de gemeten hormoonspiegels en hoe snel patiënten weer goed zijn ingesteld met de vervangende medicatie.

Het NIVEL werkt voor dit onderzoek samen met andere partijen waaronder de patiëntenorganisatie Schildklier Organisatie Nederland (SON), de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en de Landelijke Registratie Bijwerkingen (Lareb). Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZONMW.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met: thyrax@nivel.nl.


vrijdag 27 mei 2016

Titratietherapie geeft iemand met ziekte van Graves extra keus

Als ‘ervaringsdeskundige’ met de ziekte van Graves nam ik als lid van CRoSS deel in de subwerkgroep thyreotoxicose van de werkgroep NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (2007) met toen nog een voorkeur voor block en replace. Mijn interesse voor de behandeling van de ziekte van Graves is gebleven. Zeker nadat wel duidelijk werd dat de keus voor een behandeling vaak lijkt op een greep in een grabbelton en vaste gewoonten.

donderdag 26 mei 2016

Een kleine greep uit onderzoek naar titratie versus block en replace

Antithyroid drug regimen for treating Graves' hyperthyroidism
‘The evidence suggests that the optimal duration of antithyroid drug therapy for the titration regimen is 12 to 18 months. The titration (low dose) regimen had fewer adverse effects than the block-replace (high dose) regimen and was no less effective. Continued thyroxine treatment following initial antithyroid therapy does not appear to provide any benefit in terms of recurrence of hyperthyroidism. Immunosuppressive therapies need further evaluation.’

Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association
and American Association of Clinical Endocrinologists

‘When thyroid hormone levels normalize, MMI doses can be reduced by 50% or more to maintain a euthyroid state. Alternatively, some physicians elect not to reduce the MMI dose and add levothyroxine to make the patient euthyroid, a practice referred to as block and replace. However, because meta-analyses suggest a higher prevalence of adverse events using block-and-replace regimens than dose titration, and there may be dose-related complications associated with MMI, we suggest that this practice in general be avoided.’

Remission of Graves’ disease during anti-thyroid drug therapy. Time to reconsider the mechanism?
‘Acceptance of the mechanism highlights the importance of making and keeping the patient with Graves’ disease euthyroid. This may occasionally include more prolonged use of MMI. To minimize the risk of side effects, the lowest possible dose of the drug should be used. Several investigators have reported that such therapy may prevent relapse of overt Graves’ disease. One mechanism behind such a protective effect of low dose MMI therapy may be a decrease in the risk of reactivation of the vicious cycle. An additional possibility would be that the risk of relapse is diminished by keeping thyroid iodine content low.’


A systematic review of drug therapy for Graves’ hyperthyroidism


woensdag 25 mei 2016

Schildklierdag 2016

The European Thyroid Association (ETA) (www.eurothyroid.com) in collaboration with the American Thyroid Association (ATA) (www.thyroid.org), the Asia & Oceania Thyroid Association (www.aothyroid.org) and the Latin American Thyroid Society (www.lats.org) are this year commemorating the


Established in 2008, the goal of WTD is to substantially promote awareness about thyroid diseases.

Thyroid disease has in our time become a major public health concern worldwide, the multiple risks to thyroid function including not only individuals’ genetic background but also such environmental hazards as inadequate iodine intake, polychlorinated biphenyls, radiation exposure from nuclear fallout and medical radiation, perchlorate in rocket fuel, cigarette smoking and others. Thus, prevention but also timely diagnosis and treatment constitute the best way in which we can all, patients and clinicians alike, substantially alleviate the global burden of thyroid disorders.


dinsdag 24 mei 2016

Kosten en baten titratie versus block en replace

In Nederland krijgen nog steeds meer mensen block en replace bij de behandeling van hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves (GD).

Dat terwijl de internistenrichtlijn [revisie 2012] aangeeft dat de block en replace-therapie en de titratietherapie beide goed bruikbaar zijn.

Daarentegen raadt de Nederlands patiëntenorganisatie SON de titratietherapie af. Waarom nog steeds deze verwarring?

maandag 23 mei 2016

Aftrap Schildklierweek 2016 met ‘titratietherapie’

Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met:

Vaak is een behandeling met medicijnen die de schildklierwerking remmen eerste keus.

Schildklierremmers

Zoals het woord zegt: schildklierremmers remmen de schildklier. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol (= Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven.

 • Bij de ziekte van Graves kan gekozen worden voor de ‘block en replace-therapie’. De patiënt slikt in dat geval een remmer plus levothyroxine.
 • Ook kan de patiënt kiezen voor de ‘titratietherapie’. In dat geval slikt de patiënt alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Beide behandelingen zijn goed bruikbaar. In de praktijk kiest de arts vaak zonder overleg met de patiënt voor de block en replace-therapie. Dat terwijl de titratietherapie een goed alternatief kan zijn.

Week van de Schildklier

Schildkliertje greep deze week van de schildklier aan om zich helemaal te richten op de titratietherapie bij de ziekte van Graves. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen.

Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje en Ziekte van Graves - Basedow en het Schildklierforum.


Lees ook:

 • Aanbevelingen behandeling hyperthyreoïdie ... In de Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 van de Nederlandse Internisten Vereniging staan aanbevelingen voor de behandeling van thyreotoxicose. Vaak wordt thyreotoxicose hyperthyreoïdie genoemd.
 • Behandeling hyperthyreoïdie met medicijnen ... Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst (circa 50-70%) van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie.
 • Block + replace-therapie en titratietherapie zijn beide goed bruikbaar ... Als je schildklier te veel hormoon maakt door de ziekte van Graves kan gekozen worden voor block en replace-therapie waarbij de patiënt een hoge dosis schildklierremmer (= block) slikt. Het ontstane tekort aan schildklierhormoon wordt aangevuld met levothyroxine (= replace). Ook is titratietherapie mogelijk. Daarbij slikt de patiënt een lage dosis schildklierremmer zonder toevoeging van levothyroxine.
 • Mijn behandeling, mijn keus: wat moet ik weten? ... Hoe kan de behandeling van de ziekte van Graves eruit zien vanuit het perspectief van de patiënt? Een behandeling die na gesprekken tussen artsen en een patiënt de beste behandeling is voor die persoon. Misschien niet de beste medische optie. Maar wel een behandeling die het beste past bij die persoon. Een behandeling die goed voelt en goed werkt in het kader van zijn of haar leven.
 • Behandelopties als de ziekte van Graves terugkomt ... Een behandeling met een lage dosis schildklierremmers voor langere tijd kan een alternatief zijn als de ziekte van Graves (GD) terugkomt na een eerste behandeling met MMI/strumazol (schildklierremmers). Het gebruik van lage doses MMI is efficiënt en veilig, en biedt betere resultaten voor de oogziekte van Graves dan behandeling met radioactief jodium. Langdurige lage doses van MMI kan een alternatieve keuze bieden voor patiënten die geen definitieve behandeling willen.


maandag 9 mei 2016

Behandeling met schapenschildklier tot stamcel bij ‘trage schildklier’

Befaamd schildklieronderzoeker en endocrinoloog Wilmar Wiersinga gaf twee jaar geleden in Nature Reviews Endocrinology een overzicht van de vier belangrijkste veranderingen in de behandeling van hypothyreoïdie. Op de website Verywell is onlangs een (update) artikel verschenen van Mary Shomon waarin zij die veranderingen bespreekt. De meeste onderzoeken die zij noemt, krijgen ook aandacht op Schildkliertje. Een goede reden om weer aandacht aan die onderzoeken te besteden.

vrijdag 6 mei 2016

Soja, kokosolie of kelp?

Zij zeggen dat ...

Chinese kruiden, selenium en jodium-tyrosine supplementen hypothyreoïdie genezen. En dat kelp (een soort zeewier) en kruidenremedies je schildklier stimuleren.

En ze zeggen dat je geen broccoli, kool, spruitjes, bloemkool en spinazie zou moeten eten, want deze groentes zouden zorgen dat je schildklier minder hormoon maakt.

In het archief van British Thyroid Foundation vind je een overzicht (in het Engels) van dergelijke ideeën die niet waar zijn.


maandag 2 mei 2016

‘Titratietherapie’ bij ziekte van Graves in Schildklierweek!

Schildklieraandoeningen komen vaak voor. Of het nu gaat om hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves of schildklierkanker.

Thyroid Awareness / Schildklierbewustzijn

Wereldwijd zijn allerlei mensen actief om alle aandacht te vestigen op de schildklier, de aandoeningen en behandelingen. Educatie van patiënten en zorgverleners speelt daarbij een grote rol. Behandelrichtlijnen vind je tegenwoordig online. Er is veel betrouwbare informatie in allerlei soorten en maten en veelal online en direct te downloaden: folders, brochures, wetenschappelijke informatie vertaald naar een toegankelijker formaat en boeken.

Omdat deze schildklieraandoeningen en -behandelingen veel meer aandacht verdienen,
is er elk jaar de Schildkliermaand, de Schildklierweek en de Schildklierdag.

Week van de Schildklier

In Nederland wordt dit jaar van 23 tot en met 28 mei voor de zevende keer de Week van de Schildklier georganiseerd.


Schildkliertje

Schildkliertje grijpt deze week aan om zich helemaal te richten op de ‘titratietherapie’ bij de ziekte van Graves. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn dezelfde behandelingen als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang ‘block en replace’: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat kan dus anders.

Gedeelde besluitvorming bij de behandelingen is de wens van patiënten. Helaas lijkt daar in de praktijk te weinig van terecht te komen. Iets wat zorgt voor verwarring, maar zelfs ook voor complicaties. Beetje bij beetje lijkt het inmiddels wel of artsen vaker bereid zijn hun patiënten met de ziekte van Graves te behandelen met de titratietherapie.

SON

Bij SON staan kinderen en jongeren met de Cyberpoli net als in 2015 centraal in deze Schildklierweek. Een jaar geleden werd de Cyberpoli voor jonge schildklierpatiënten geopend. De Agenda laat zien wat er zoal te doen is.

Overzicht onderwerpen Week van de Schildklier in vorige jarendonderdag 28 april 2016

Vragen en antwoorden jodiumprofylaxe bij kernramp

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opdracht gegeven een distributieplan te maken. Hierin wordt uitgewerkt wanneer en op welke wijze de tabletten verspreid worden. Hieronder vind je veelgestelde vragen en antwoorden over de verspreiding van jodiumtabletten in Nederland.

Distributie jodiumtabletten
Nieuwsbericht ministerie VWS | 10-03-2016

Verstrekking jodiumtabletten bij kernongeval
Schildkliertje

‘Uitdelen jodiumtabletten had al jaren eerder gekund’
NOS

Waarom worden jodiumtabletten verspreid?

Bij een nucleair incident kan een radioactieve wolk vrijkomen waar vaak ook radioactief jodium in zit. Dit type jodium kan zich ophopen in de schildklier. Dat verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker. Jodiumtabletten bieden hiertegen bescherming. De tabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die bij een incident vrijkomen. De verhouding jodium/andere stoffen in een radioactieve wolk vorm varieert.

Aan wie worden jodiumtabletten verspreid?

Hoe jonger je bent, hoe gevoeliger je schildklier is voor schade door radioactief jodium. De schildklier van mensen boven de 40 is minder gevoelig voor radioactief jodium. De kans op het ontwikkelen van schildklierkanker door inname van radioactief jodium neemt dus af naarmate mensen ouder worden. Bovendien nemen met die leeftijd de risico’s van het innemen van jodiumtabletten (allergie, schildklierfunctiestoornissen) ook toe. De tabletten worden aangeraden voor zwangere vrouwen, omdat zij daarmee besmetting van hun ongeboren kind kunnen beperken.

Hoe werkt een jodiumtablet?

Door tijdens een eventueel nucleair incident de jodiumtabletten te slikken, raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium. Hierdoor wordt de opname van radioactief jodium in de schildklier gestopt. Zo zorg je ervoor dat er zo min mogelijk radioactief jodium in uw lichaam wordt opgeslagen. Dit biedt bescherming tegen het risico dat mensen op lange termijn schildklierkanker kunnen ontwikkelen.

Wanneer krijg ik de jodiumtabletten?

Dat is nog niet bekend. Minister Schippers heeft opdracht gegeven een distributieplan te maken. Hierin wordt uitgewerkt wanneer en op welke wijze de tabletten verspreid worden. Uitgangspunt is verspreiding van de tabletten nu en op het moment dat een incident plaatsvindt.

Wat wordt de nieuwe situatie?

De huidige zones worden groter en er wordt een zogenoemde ‘tweede ring’ toegevoegd. Het gaat hier om een 100 kilometer zone rondom een nucleair installatie. Hierin moeten kinderen tot 18 jaar en zwangeren tijdens een eventueel nucleair incident over jodiumtabletten kunnen beschikken. Dat distributieplan moet nu worden uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is een combinatie van predistributie en distributie tijdens een nucleair incident.

Bekijk de kamerbrief over harmonisatie aanpak kernongevallen in Nederland en buurlanden voor meer informatie over de besluitvorming over de uitbreiding van de zones rondom nucleaire installaties.

Hoeveel mensen vallen onder de grotere zones?

Op basis van schattingen moet de maatregel jodiumprofylaxe in totaal voor ongeveer 2,5 miljoen mensen worden voorbereid. Voor de eerste ring (tot 40 jaar en zwangeren) gaat het ongeveer over 270.000 mensen. In de tweede ring (tot 18 jaar en zwangeren) gaat de maatregel gelden voor ongeveer 2,2 miljoen mensen. Dit is exclusief de mensen die in de eerste ring zijn meegeteld. Tijdens een nucleair incident kunnen er natuurlijk ook bezoekers zijn en mensen niet thuis zijn. Dit wordt meegenomen in het distributieplan dat momenteel wordt uitgewerkt.

Waarom het verschil in leeftijd tussen de eerste en tweede ring?

In het geval van een mogelijk nucleair ongeval komen radioactieve stoffen vrij, waaronder radioactief jodium. In het algemeen geldt: hoe verder van de plaats van het mogelijke ongeval, hoe minder de blootstelling aan radioactieve stoffen. Kinderen tot 18 zijn het meest kwetsbaar voor radioactief jodium. Daarom geldt voor hen het grootste distributiegebied. Mensen tussen de 18 en 40 zijn minder kwetsbaar, dus zij krijgen enkel jodiumtabletten in de eerste ring om de nucleaire installatie.

maandag 25 april 2016

Informatie over bijwerkingen van schildklierremmers

Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen. Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol (Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven.

maandag 18 april 2016

Changing trends in the incidence of thyroid cancer in the United States

This study uses data from the SEER registry to examine recent national trends in thyroid cancer incidence.

Changing trends in the incidence of thyroid cancer in the United States
Luc Morris, Michael Tuttle, Louise Davies

Als je meer wilt weten over schildklierkanker
Schildkliertje

The incidence of thyroid cancer in the United States has tripled in 30 years, rising rapidly since the 1990s. This substantial increase, chiefly comprising small papillary cancers, has been attributed to widespread diagnosis of subclinical disease. Autopsy studies show a sizeable prevalence (5%-30%) of clinically occult thyroid cancer in asymptomatic persons. The rising diagnosis of thyroid cancer has been linked to increasing health care utilization and imaging practices, which have led to the increased discovery of small papillary thyroid cancers, which generally exhibit indolent behavior.


donderdag 14 april 2016

Wildwesttaferelen rond schildklierhormoon

Steeds vaker zijn bepaalde medicijnen niet verkrijgbaar. Tekorten zijn de laatste vijf jaar zelfs verviervoudigd. Thyrax is een bekend voorbeeld van een medicijn dat herhaaldelijk niet leverbaar is.

Begin 2016 werden 350.000 mensen plotseling geconfronteerd met een leveringstekort, omdat de verhuizing van de fabriek niet goed was gepland. 1

Al eerder waren er in 2012 problemen met de levering van Thyrax in Nederland. Het is dus helaas een bekend verschijnsel dat schildklierpatiënten zomaar een ander merk of merkloos schildklierhormoon krijgen. Iets wat vanwege de precieze werking van levothyroxine ongewenst is. 2 3

Problemen met levothyroxine zijn alles behalve een Nederlands probleem. Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. 4

In 2014 kwamen daar de bijwerkingen bij door de nieuwe verpakking van Thyrax. Hoe belangrijk wordt een medicijn gevonden dat van levensbelang is voor mensen wiens schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt ... Het moge duidelijk zijn dat zij snakken naar erkenning. 5

Het was een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen geweest als de fabrikant onderzoek had laten doen voor het op de markt brengen van Thyrax in een nieuwe verpakking. Er had toen ook al een brief naar artsen en apothekers kunnen gaan. Maar niets van dat alles. Een brief naar apothekers en artsen kwam pas bijna een jaar na de nieuwe verpakking; een brief naar patiënten volgde 14 maanden na de introductie van de nieuwe verpakking. 6

Weinig patiënten waren vooraf op de hoogte van de verpakkingswijziging, terwijl MSD voor het introduceren van de nieuwe verpakking wel een patiëntenkaart heeft ontworpen. 7

Onderzoek door Aspen naar een product van Aspen gebeurde met goedvinden door IGZ en CBG. Zomer 2015 zijn onderzoeksresultaten gepubliceerd door Lareb, Aspen en het CBG. 8 9

Het volledige onderzoeksrapport is niet openbaar gemaakt. Door het rapport onder de pet te houden, kan op geen enkele manier nagegaan worden of de conclusies bijvoorbeeld niet gemanipuleerd zijn, of dat er geen zwaktes in het onderzoek zitten. Onbekend blijft wat er veranderd is aan de tabletten Thyrax, zoals vulstoffen en/of herkomst van de levothyroxine. Ook de productielocatie bleef lange tijd geheim. Pas begin 2016 was duidelijk dat tot eind 2015 de productielocatie MSD Oss was en niet Aspen Oss. 10

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft het hele gebeuren rond de verhuizing van de Thyrax-productielijn van Aspen onderzocht. Het rapport is al klaar, maar helaas is bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking. Afwachten is wanneer het nu verschijnt. 11


Tot slot

Inmiddels kun je op de fora en facebook de verhalen lezen van de overstappers van Thyrax naar een ander merk levothyroxine. Gelukkig zijn er ook veel positieve verhalen. Veel gebruikers van levothyroxine lopen helaas ook tegen veel onduidelijkheid aan. De ene apotheker blijkt nog wel Thyrax in voorraad te hebben; de andere weer niet. De ene apotheker wil alleen generiek (Teva) leveren; de andere geeft Euthyrox. Jouw ervaring is in ieder geval van harte welkom op het Schildklierforum en Facebook.


Bronnen

 1. Tekort aan Thyrax Duotab® 0,025, 0,100 en 0,150 mg ... Handelsvergunninghouder Aspen Pharma Trading heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laten weten dat ze door de overgang naar een nieuwe productielocatie tijdelijk niet kan produceren.
 2. Overzicht leveringsproblemen Thyrax ... In februari 2012 werden de eerste problemen gemeld rond de levering van Thyrax. Dat gebeurde door patiënten op het Hypoforum en door de KNMP op de site Farmanco. Pas op 26 oktober 2012 kwam eindelijk het bericht dat Thyrax weer voldoende beschikbaar was.
 3. Generiek versus merk schildklierhormoon: info op een rijtje ... Het preferentiebeleid houdt de gemoederen flink bezig. Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering.
 4. Schildkliertje: Wildwesttaferelen rond levothyroxine! ... Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Of het nu gaat om Eltroxin, Thyrax, Euthyrox ...
 5. Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® ... Veel mensen melden klachten die ontstonden na verandering van de Thyrax® verpakking. Bij ongeveer de helft van deze meldingen ging het volgens Lareb om klachten die passen bij hyperthyroïdie, zoals hartkloppingen, gejaagdheid en overmatig zweten.
 6. Wees alert op bijwerkingen bij gebruik van Thyrax Duotab in doordrukstrips ... Gebruikers van THYRAX DUOTAB in doordrukstrips worden opgeroepen hun arts te raadplegen als ze bijwerkingen zoals hartkloppingen, hoofdpijn en verhoogde transpiratie ondervinden (mogelijk veroorzaakt door stijging van de schildklierhormoonspiegels).
 7. Uw vertrouwde produkt in een nieuwe verpakking ... Of ook maar één patiënt deze informatiekaart gezien heeft, blijft onduidelijk.
 8. Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten ... Sinds de wijziging van de verpakking van Thyrax® ontving Bijwerkingencentrum Lareb meer dan 1800 meldingen.
 9. CBG-beoordeling onderzoek door Aspen naar kwaliteit Thyrax® ... Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de beoordeling van een onderzoek door Aspen Pharma naar de kwaliteit van Thyrax Duotab (levothyroxine) afgerond. Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler.
 10. Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® ... De discussie op het Schildklierforum laat duidelijk zien hoe gebruikers van schildklierhormoon duidelijkheid en transparantie op prijs zouden stellen.
 11. Bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking IGZ-rapport Thyrax ... Begin dit jaar beloofde minister Schippers een openbaar onderzoeksrapport van de IGZ naar de gang van zaken rond Thyrax. Helaas zal openbaarmaking van het rapport nog even op zich laten wachten.maandag 11 april 2016

Subclinical hypothyroidism, thyroid autoimmunity and pregnancy loss or live birth

Voorafgaande studies (onder andere dat van Vissenberg e.a.) naar mogelijke gevolgen van subklinische hypothyreoïdie (SCH) en TPO-antistoffen voor vruchtbaarheid en zwangerschap gaven gemengde resultaten. De tijd om zwanger (TTP) te raken was niet onderzocht in deze patiëntenpopulatie. Reden voor nader onderzoek door Plowden en anderen.

Subclinical hypothyroidism and thyroid autoimmunity are not associated with fecundity, pregnancy loss or live birth
TC Plowden, EF Schisterman, LA Sjaarda, S Zarek, NJ Perkins, R Silver, N Galai, AH DeCherney, SL Mumford

Treatment of thyroid disorders before conception and in early pregnancy: a systematic review
R Vissenberg, E van den Boogaard, M van Wely, JA van der Post, E. Fliers, PH Bisschop, M Goddijn

Prior studies examining associations between subclinical hypothyroidism (SCH) and antithyroid antibodies with early pregnancy loss and live birth indicate mixed results and time to pregnancy (TTP) has not been studied in this patient population.

Objective

To examine associations of pre-pregnancy TSH concentrations and thyroid autoimmunity with TTP, pregnancy loss, and live birth among women with proven fecundity and a history of pregnancy loss.

Design

Prospective cohort study from a large, randomized controlled trial.

Setting

Four medical centers in the United States.

Patients or other participants

Healthy women, ages 18–40, who were actively attempting to conceive and had one or two prior pregnancy losses and no history of infertility.

Main Outcome Measure

TTP, pregnancy loss and live birth.

Results

Women with TSH higher than 2.5 did not have an increased risk of pregnancy loss or a decrease in live birth rate or TTP compared to women with TSH lower than 2.5 mIU/L after adjustment for age and body mass index. Similar findings were observed for women with thyroid autoimmunity and after additional adjustment for treatment assignment.

Conclusions

Among healthy fecund women with a history pregnancy loss, TSH levels higher than 2.5, or the presence of anti-thyroid antibodies, were not associated with fecundity, pregnancy loss or live
birth. Thus, women with SCH or thyroid autoimmunity can be reassured that their chances of conceiving and achieving a live birth are likely unaffected by marginal thyroid dysfunction.Schildkliertje: T4-LIFE, onderzoek naar schildklier en miskramen
: T4-LIFE staat voor ‘Levothyroxine for euthyroid women with recurrent miscarriage and positive TPO antibodies’. Met deze studie wordt het ...

donderdag 7 april 2016

Thyroxine products joint position statement

Weet je van wanneer deze verklaring is? Van 8 december 2004. En blijkbaar is het belang van deze verklaring nog steeds niet doorgedrongen in onze contreien. Substitutie van levothyroxine - met alle vervelende gevolgen - vindt nog steeds plaats.Best Physician Practices


Patients should be maintained on the same brand name levothyroxine product. If the brand of levothyroxine medication is changed, either from one brand to another brand, from a brand to a generic product, or from a generic product to another generic product, patients should be retested by measuring serum TSH in six (6) weeks, and the drug reiterated as needed. Since small changes in levothyroxine administration can cause significant changes in TSH serum concentrations, precise and accurate TSH control is necessary to avoid potential adverse iatrogenic effects.

Best Patient Practices


Use the same brand of thyroid medication throughout your treatment. Thyroid disease often requires lifelong therapy and is best managed with consistent and precise treatment with the same brand of thyroid hormone. Your doctor may change your dose of thyroid hormone, but the brand of your thyroid hormone medication should always stay the same.

When you go to the pharmacy, do not change the brand of your thyroid medication without checking with your doctor. You should not change from one brand of thyroid medication to another, from your brand of thyroid medication to a generic product, or from one generic product to another without first checking with your doctor. Repeat blood tests and visits to your doctor may be required, and your dose may need to be readjusted if your thyroid medication is changed, or if you switch to a generic product.

Thyroid disease often requires lifelong therapy and is best managed with consistent and precise treatment. Do not change the brand of your thyroid medication without checking with your doctor. If the pharmacist suggests changing brands or recommends a generic product, you should also check with your doctor. Your insurance company or state aid program may not pay for the cost of a brand name drug or charge a higher co-payment if you want a specific brand name drug. Repeat blood tests and visits to your doctor may be required, and your dose may need to be readjusted if your thyroid medication is changed to a different brand, a generic product, or a different generic product.

References

 1. Hennessey JV. Levothyroxine a new drug? Since when? How could that be? Thyroid. 2003; 13,279-282
 2. Blakesley V, Awni W, Locke C, Ludden T, Granneman GR, Braverman LE. Are bioequivalence studies of levothyroxine sodium formulations in euthyroid volunteers reliable? Thyroid. 2004;14:191-200


vrijdag 25 maart 2016

Over de ziekte van Graves en TSH-receptor antistoffen

Bij de behandeling van Graves’ hyperthyreoïdie met schildklierremmers en operatie verdwijnen de TSH-receptor antistoffen geleidelijk. Na ongeveer 18 maanden zijn die antistoffen verdwenen bij 70-80% van die patiënten. Bij de behandeling met radioactief jodium gaat dat anders. In dat geval neemt het aantal TSH-receptor antistoffen toe en is na vijf jaar de hoeveelheid antistoffen nog steeds verhoogd.

zaterdag 19 maart 2016

Overgangsklachten of een schildklieraandoening?

Schildklieraandoeningen komen regelmatig voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Hoe weet je of je klachten het gevolg zijn van de overgang of door je schildklier komen?

Overgangsklachten of een schildklieraandoening?
www.leef.nl, met mogelijke klachten op een rijtje

Thyroid and menopause
British Thyroid Foundation

Iedereen wil toch slank zijn
Schildklierforum

Onderscheid maken tussen schildklier- en overgangsklachten is moeilijk. Er zijn maar weinig symptomen die heel specifiek wijzen op een schildklieraandoening en deze symptomen komen niet bij iedereen met een schildklieraandoening voor.


Een opgezwollen schildklier, ook wel struma of krop genoemd, is wel typerend voor een schildklieraandoening en kan zowel bij een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie) als een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) voorkomen. Uitpuilende ogen komen soms voor en wijzen sterk in de richting van een te snel werkende schildklier.


Vocht vasthouden in het gezicht, waardoor je een pafferig gezicht krijgt met dikke oogleden en uitgesproken wallen onder de ogen, wijst sterk in de richting van een te traag werkende schildklier.


Typerend voor de overgang is een verandering in het menstruatiepatroon en uiteindelijk het uitblijven van de menstruatie. Ervaar je bovenstaande klachten, maar is je menstruatiepatroon onveranderd, dan is het minder waarschijnlijk dat de klachten met de overgang te maken hebben.

Overgang of schildklieraandoening?

 • Transpiratieaanvallen, gejaagdheid, hartkloppingen en menstruatieverstoringen zijn symptomen die zowel op de overgang als op een te snel werkende schildklier kunnen duiden.
 • Traagheid, somberheid, gewichtstoename, vocht vasthouden en vergeetachtigheid zijn symptomen die bij een te traag werkende schildklier, maar ook bij de overgang kunnen horen.

Hormoontherapie met oestrogenen

Wanneer je levothyroxine slikt wordt aangeraden om bij het begin en bij het einde van de therapie extra bloedonderzoek te doen. Dat is omdat met extra oestrogenen de fT4 in het bloed daalt en met het stoppen van de therapie de fT4-waarde weer stijgt.

Simpele test

Met een simpele TSH-test (één buisje bloed) kan aangetoond worden of een schildklier zijn werk doet zoals hij het zou moeten doen.

TSH is het hypofysehormoon dat de schildklier stimuleert om hormoon te maken. Een verhoogde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te weinig hormoon maakt. Een verlaagde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te veel hormoon maakt.
vrijdag 11 maart 2016

Hoe de zorg beter kan bij kinderen met schildklierkanker

De overleving van kinderen met gedifferentieerde schildklierkanker (DTC) is uitstekend. Daarom heeft het minimaliseren van complicaties (o.a. hypoparathyreoïdie) belangrijke prioriteit. Deze studie toont een veelvuldig voorkomen van zulke levenslange postoperatieve complicaties. Nadelige effecten kunnen worden verminderd door de centralisatie van de zorg en therapie op maat, wat cruciaal is voor kinderen met DTC.

Pediatric differentiated thyroid carcinoma in the Netherlands: a nationwide follow-up study
Mariëlle S. Klein Hesselink, Marloes Nies, Gianni Bocca, Adrienne H. Brouwers, Johannes G.M. Burgerhof, Eveline W.C.M. van Dam, Bas Havekes, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, Eleonora P.M. Corssmit, Leontien C.M. Kremer, Romana T. Netea-Maier, Heleen J.H. van der Pal, Robin P. Peeters, Kurt W. Schmid, Johannes W.A. Smit, Graham R. Williams, John T.M. Plukker, Cécile M. Ronckers, Hanneke M. van Santen, Wim J.E. Tissing, Thera P. Links

Differentiated thyroid carcinoma in children: Late effects of treatment and pathophysiological background in the Netherlands
Nederlands Trial Register

Deze ‘early release’ tekst kan in dit voor-publicatie-stadium nog gewijzigd worden.

Introduction

Treatment for differentiated thyroid carcinoma (DTC) in pediatric patients is based mainly on evidence from adult series due to lack of data from pediatric cohorts. Our objective was to evaluate presentation, treatment-related complications, and long-term outcome in patients with pediatric DTC in the Netherlands.

Patients and methods

In this nationwide study, presentation, complications and outcome of patients with pediatric DTC (age at diagnosis younger than 18 years) treated in the Netherlands between 1970 and 2013 were assessed using medical records.

Results

We identified 170 patients. Overall survival was 99.4% after median follow-up of 13.5 (range 0.3–44.7) years. Extensive follow-up data were available for 105 patients (83.8% women), treated in 39 hospitals. Median age at diagnosis was 15.6 (range 5.8–18.9) years. At initial diagnosis, 43.8% of the patients had cervical lymph node metastases; 13.3% had distant metastases. All patients underwent total thyroidectomy. Radioiodine was administered to 97.1%, with a median cumulative activity of 5.66 (range 0.74–35.15) GBq.

Lifelong postoperative complications (permanent hypoparathyroidism and/or recurrent laryngeal nerve injury) were present in 32.4% of the patients. At last known follow-up, 8.6% of the patients had persistent disease and 7.6% experienced a recurrence. TSH suppression was not associated with recurrences.

Conclusions

Survival of pediatric DTC is excellent. Therefore, minimizing treatment-related morbidity takes major priority. Our study shows a frequent occurrence of lifelong postoperative complications. Adverse effects may be reduced by centralization of care, which is crucial for children with DTC.maandag 7 maart 2016

Leven en werken met je schildklieraandoening

Ongeveer 500.000 mensen in Nederland hebben een schildklieraandoening. Uit onderzoek blijkt dat zij veel behoefte hebben aan informatie over het omgaan met hun aandoening.

De patiëntenorganisaties Schildklierstichting Nederland, Hypo maar niet Happy en de Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten besloten in 2011, de krachten te bundelen voor de Week van de Schildklier om uitgebreid aandacht te besteden aan: Schildklierwaarden versus kwaliteit van leven; Gezin, relaties en sociale contacten; Werk en opleiding en Sport en hobby.

In die Week van de Schildklier verscheen ook een speciale folder met het verhaal van vier schildklierpatiënten: Paula, Ingrid, Nel en Teun.

Schildklierwaarden versus kwaliteit van leven

Je waarden zijn ‘normaal’ maar je houdt klachten. Wat kun je doen? De patiëntenorganisaties horen veel verhalen van patiënten die niet goed ingesteld zijn op schildklierhormoon. Er wordt vaak alleen naar de waarden gekeken. Patiënten zouden graag zien dat de arts aandacht heeft voor het gegeven dat de optimale waarden per persoon verschillen en dat een TSH en FT4 geïnterpreteerd kunnen worden als veiligheidslimiet. De patiënt wil gezien worden als mens met zijn/haar kwaliteit van leven en niet als testresultaat.


Gezin, relaties en sociale contacten

Gelukkig bestaan er behandelingen als je schildklier niet goed functioneert. Toch kan zo’n behandeling een goedwerkende schildklier niet 100% vervangen. Een schildklieraandoening kan zorgen dat je sneller moe bent, stemmingswisselingen hebt, net een stapje terug moet doen of minder kunt ondernemen. Partners, kinderen en vrienden hebben daar niet altijd begrip voor. Maar, begrijp je zelf hoe je zo reageert? Hoe geef je dat een plaats in je leven?


Werk en opleiding

Voordat je wist dat je een schildklieraandoening hebt, was je wellicht moe. Na de diagnose duurt het even voordat je goed bent ingesteld op medicatie. Ook kan het zijn dat de behandeling langer duurt dan verwacht; zeker bij de (oog)ziekte van Graves is dat geen uitzondering. Hoe gaat dat op school, bij je opleiding of bij je werk? Denk aan contact met leraren of je werkgever.


Sport en hobby

Veel mensen met een schildklieraandoening hebben de ervaring dat spieren en gewrichten niet altijd meewerken. Denk aan krachtverlies, trilhanden, kramp, stramme spieren. Aan de andere kant blijkt ook uit ervaringsverhalen dat beweging zorgt voor een betere conditie, soepeler spieren en ontspanning.


Folder Leven en werken met je schildklieraandoening

In die Week van de Schildklier verscheen ook een speciale folder met de titel Leven en werken met je schildklieraandoening. Hierin kwamen vier schildklierpatiënten aan het woord: Paula, Ingrid, Nel en Teun. Zij deden mee aan het onderzoek ‘Goud in Handen’ en vertelden hoe zij omgaan met hun schildklieraandoening.

In die folder wordt een aantal van 800.000 schildklierpatiënten genoemd. Dat was toen wel nattevingerwerk. Uit meer actuele gegevens blijkt het aantal patiënten rond de 500.000 te zijn. Natuurlijk zijn er dan nog mensen die wel klachten maar nog geen diagnose hebben. Maar of je die mensen mee moet tellen?

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.