Posts

Posts uit 2016 weergeven

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 2

Bekend is dat verschillende meetmethoden van FT4 worden gebruikt in de verschillende laboratoria. De FT4-waarden van veel gebruikers van levothyroxine hebben geen relatie meer met elkaar. Verhoudingen zijn zoek. Overal worden meetmethoden gebruikt voor FT4 met grote onderlinge verschillen. Zelfs methoden gebaseerd op hetzelfde principe verschillen omdat ze door verschillende fabrikanten geproduceerd worden. Daarom zijn metingen van labs onderling ook niet te vergelijken. Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 1 : Betrouwbare laboratoriumtests voor serum TSH en vrije schildklierhormonen zijn onmisbaar voor huisartsen en endocrinologen. Bloedonderzoek s... Welke test moet dan gebruikt worden? Gelukkig maakt Steven J Soldin zich al jaren sterk voor de kritische beoordeling van soorten labassays. Meerdere artikelen van zijn hand behandelen dit grote probleem. How reliable are free thyroid and total T3 hormone assays? Kerry J Welsh, Steven J Soldin Schildklierfor

Rationeel aanvragen laboratoriumdiagnostiek schildklieraandoeningen

Afbeelding
De laboratoriumdiagnostiek bij de diagnose en controle van schildklierfunctiestoornissen is ondergebracht in het hoofdstuk Schildklieraandoeningen. Aangehouden is de herziene huisartsenrichtlijn uit 2013. Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) NHG-Standaard Schildklieraandoeningen: met toegang voor patiënten Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) Diagnose schildklier bekend, maar wat dan? Schildkliertje

Clinical Thyroidology for the Public met laatste nieuws ‘snelle schildklier’

Afbeelding
Elke maand geeft de American Thyroid Association een online blad uit voor het publiek. Het heet Clinical Thyroidology for the Public . Elke maand heeft een speciaal thema. November bijvoorbeeld is de maand van hyperthyreoïdie. Daarom gaat het nu in november allemaal over hyperthyreoïdie. De ATA heeft de nieuwste onderzoeken verzameld. Een antwoord wordt gegeven op de volgende vragen: What do the new American Thyroid Association Hyperthyroidism guidelines mean for patients? What are the risks of taking antithyroid drugs for hyperthyroidism during pregnancy? Are low WBC counts in Graves' disease due to antithyroid drugs or the inderlying disease? Can molecular markers identify patients with Graves' disease at risk for agranulocytosis? Volgens de nieuwe ATA guideline uit 2016 is langdurig gebruik van strumazol veilig. Uit één studie bleek dat deze aanpak superieur is aan RAI in termen van het vermijden van de schildklier oogziekte, het onderhouden van euthyreoïdie en het s

Waar marktwerking en prijsafspraken belangrijker zijn dan de patiënt

‘Gelet op alle commotie en Kamervragen over het niet kunnen leveren van Thyrax, dringt het hopelijk door tot het CBG, het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de KNMP dat het tijd wordt voor maatregelen om ook het onvrijwillig substitueren een halt toe te roepen.’ Laat de patiënt niet de eigenaar van het probleem blijven! Saskia Den Haan Lees ook Generieke levothyroxine-substitutie: wel of niet doen Alertheid geboden bij omzetting Thyrax Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ...

Briefwisseling ASP-advocaten - Schippers over IGZ-onderzoek productiestop Thyrax

Afbeelding
Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de brief van Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Hierin stelt ASP vragen over het IGZ-onderzoek naar de productiestop van Thyrax van de handelsvergunninghouder Aspen Pharmaceuticals. Kamerbrief betreft vragen ASP over IGZ-onderzoek naar productiestop Thyrax van Aspen Pharmaceuticals Kamerbrief | 7-11-2016 Schildklierforum Brief ASP-advocaten aan gebruikers Thyrax Zou Aspen Thevier willen inzetten als opvolger Thyrax? Schildkliertje Bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking IGZ-rapport Thyrax Schildkliermedicijn Thyrax Duotab langer niet leverbaar

November maand van de ‘snelle schildklier’

Afbeelding
Bij de Amerikaanse Thyroid Association is november de maand met extra aandacht voor hyperthyreoïdie, ook wel ‘snelle schildklier’ genoemd. Dat is omdat die ‘snelle schildklier’ alle aandacht verdient en te weinig krijgt. Hieronder vind je een greep uit de vele blogs over hyperthyreoïdie op Schildkliertje . Want daar is wel aandacht voor deze aandoeningen en behandelingen: Alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves is veilig alternatief ... De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dos

Omzetting levothyroxine leidt soms tot fouten met dosering mg/mcg

Bij de omzetting van de ene naar de andere levothyroxine kunnen vergissingen ontstaan. Een tienvoudige overdosering Een patiënt slikte 0,025 mg (  = 25 mcg) Thyrax. Dit moest vanwege het leveringsprobleem van Thyrax worden omgezet. In de apotheek is gekozen voor omzetting naar Euthyrox. Per abuis is omgezet naar Euthyrox 250 mcg (tabletten van 100 mcg en van 150 mcg), een 10 maal hogere dosering dan bedoeld.  Dit is niet gezien bij de controles in de apotheek. Bij de vanwege de omzetting afgesproken bloedspiegelcontrole bleek de levothyroxine spiegel te hoog. Toen kwam de te hoge dosering aan het licht. De patiënt voelde zich al een aantal dagen niet lekker. Bij een andere patiënt werd Thyrax 0,025 mg 1 maal daags een halve tablet omgezet naar levothyroxine 125 mcg, 1 maal daags 1 tablet. Ook dit betekent een 10-voudige overdosering. Analyse Levothyroxine is een risicogeneesmiddel. Euthyrox geeft dosering weer in mcg (microgram). Thyrax, Centrafarm en Nycomed geven dosering we

Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat

Oktober 2016 verschenen de eerste resultaten van het onderzoek door NIVEL en het PHARMO instituut naar de effecten van de switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat. De artikelen 'Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat' en 'Levothyroxine-substitutie: de kunst van het doseren in optima farma' zijn niet meer te vinden. Op Schildklierforum kun je het volgende er over vinden. Onderzoek overstap van Thyrax naar andere levothyroxines afgerond Naar aanleiding van de leveringsproblemen van Thyrax moesten veel gebruikers overstappen op een alternatief schildklierhormoonpreparaat. Er zijn drie onderzoeken naar de gevolgen hiervan gestart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het PHARMO instituut. Zij richten zich zowel op de klachten en de kwaliteit van leven van mensen die naar een ander preparaat moeten switchen, als op de specifieke veranderingen in schild

Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijn dan je gewend bent

Afbeelding
Je komt bij de apotheek en krijgt een ander medicijndoosje mee dan je gewend bent. Ook de pil (kleur en vorm) kan er anders uitzien. Waar komt dit door? En is de werking wel hetzelfde? In Nederland hebben we sinds medio 2005 het preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar een voorkeur uitspreekt voor het goedkoopste geneesmiddel in zijn soort. Hoe gaat dit precies in zijn werk? Zijn generieke middelen gelijk aan het oorspronkelijke medicijn? Nee, niet helemaal. Medicijnwissel Zorg Nu Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ... Schildkliertje Bio-equivalentie en substitutie van generieke geneesmiddelen Schildklierforum Levothyroxine is een middel met een kleine therapeutische breedte. De dosis luistert nauw per persoon. Iets te veel of iets te weinig schildklierhormoon zorgt al voor klachten. Logisch dat veel gebruikers van levothyroxine last hebben van zulke medicijnwissels.

Euthyrox in verpakking met of zonder dagaanduiding

Afbeelding
De verpakking van Euthyrox kan met of zonder dagaanduiding zijn. Dat heeft te maken met parallelimport. Over parallelimport van Euthyrox Schildkliertje Verpakking Euthyrox met/zonder dagaanduiding Schildklierforum

Werking liothyronine (T3) nader onderzocht

Although most studies of levothyroxine-liothyronine combination therapy employ once-daily hormone administration, the kinetics of once-daily liothyronine have been studied infrequently. The aim of this study was to document both the peak and trough serum triiodothyronine (T3) levels that occur with once-daily liothyronine administration, along with changes in thyroid-responsive parameters. Participants with hypothyroidism were studied prospectively at an academic institution. Patients were switched from levothyroxine monotherapy to liothyronine monotherapy with 15 μg liothyronine for two weeks, and then continued liothyronine at doses of 30-45 μg for a further four weeks in an open-label, single-arm study. Weekly trough levels of T3 were documented. In addition, hourly T3 concentrations immediately following liothyronine tablet administration were documented for eight hours during the sixth week of therapy. Serum thyrotropin (TSH) and free thyroxine (fT4) concentrations were document

Hormoontherapie met geregistreerde of zelfbereide medicijnen?

Afbeelding
In Nederland is onduidelijkheid ontstaan over het zelf bereiden door apothekers van levothyroxine. In de berichtgeving rond de nieuwe circulaire Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is namelijk verwezen naar de problemen met de levering van Thyrax. Apothekers in Nederland mogen alleen medicatie bereiden indien er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn. Voor Thyrax zijn deze geregistreerde alternatieven wel beschikbaar. Compounded bioidentical hormones in endocrinology practice: an Endocrine Society Scientific Statement N Santoro, GD Braunstein, CL Butts, KA Martin, M McDermott, JV Pinkerton Choosing commercial or compounded medicines RM Plotzker In bijgaande artikelen kun je lezen dat de keus tussen het zelf bereiden door apothekers of het gebruik van geregistreerde commerciële medicijnen ook in de Verenigde Staten speelt. Artsen worden aangespoord geregistreerde m

Schildklierhormoon bij de behandeling van een bipolaire stoornis

Een succesvolle behandeling met schildklierhormoon wordt beschreven van een patiënt die een therapieresistente, rapid cycling bipolaire stoornis heeft. De Life Chart Method is gebruikt om de behandeling te evalueren. De mogelijke verbanden tussen schildklierdisfunctie en bipolaire stoornissen worden besproken. Het gebruik van schildklierhormoon bij de behandeling van een rapid cycling bipolaire stoornis GC Zwartjes | Tijdschrift voor psychiatrie In deze gevalsbeschrijving wordt een patiënt beschreven met een bipolaire stoornis type I, met rapid cycling. De behandeling verloopt uiteindelijk succesvol na additie van levothyroxine. Bij de evaluatie van het verloop werd gebruikgemaakt van de Life Chart Method (Kupka e.a. 1997).

Opties voor de behandeling van de ziekte van Graves

Afbeelding
Deze review onderzoekt de voor- en nadelen van de diverse behandelingen van de ziekte van Graves, zoals schildklierremmers, radioactief jodium en operatie. Aan bod komen hier de behandeling met schildklierremmers (block en replace of titratie) en onder andere ook betablokkers, jodium (lugol), lithium en rituximab.  Current and emerging treatment options for Graves’ hyperthyroidism Prakash Abraham, Shamasunder Acharya Schildklier remmende medicijnen  De startdosering van CBZ / MMI is gewoonlijk tussen 20 en 40 mg / dag, afhankelijk van de ernst van de hyperthyreoïdie. PTU wordt gestart met een dosis van 100 tot 150 mg driemaal daags. PTU 100 mg wordt beschouwd als gelijk aan ongeveer 10 mg CBZ / MMI. De hoge startdosis van de medicijnen kan na 4 tot 8 weken worden afgebouwd in het zogenaamde titratieregime. Een onderhoudsdosis van 5 tot 20 mg MMI of equivalent wordt bereikt na ongeveer 4 tot 6 maanden en dit wordt voortgezet gedurende 12 tot 18 maanden. Het block-replace regime verw

Kun je kwaliteit van leven beoordelen met vragenlijsten?

Hypothyreoïdie wordt vaak gediagnosticeerd en vervolgens behandeld aan de hand van problemen met de kwaliteit van leven (HRQL = health related quality of life). HRQL na behandeling is echter nooit eerder beoordeeld in longitudinale beschrijvende studies met gevalideerde instrumenten. In onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van vragenlijsten. ThyPRO is een ziektespecifieke test en de SF-36 beoordeelt de algehele gezondheid. Disease-specific as well as generic quality of life is widely impacted in autoimmune hypothyroidism and improves during the first six months of levothyroxine therapy Quality of life associated with treated hypothyroidism Met vragenlijsten leer je mens niet/wel kennen? Doel van dit onderzoek was om ziektespecifieke (ThyPRO) en generieke (SF-36) HRQL te onderzoeken, na levothyroxine-therapie bij patiënten met hypothyreoïdie als gevolg van auto-immuun thyroiditis (Hashimoto). Methode Dit prospectieve cohortonderzoek vond plaats in endocriene poliklinieken in tw

It’s not cancer: doctors reclassify a thyroid tumor

Afbeelding
An international panel of doctors has decided that a type of tumor that was classified as a cancer is not a cancer at all. As a result, they have officially downgraded the condition, and thousands of patients will be spared removal of their thyroid, treatment with radioactive iodine and regular checkups for the rest of their lives, all to protect against a tumor that was never a threat. It’s not cancer: doctors reclassify a thyroid tumor Nomenclature revision for encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma A paradigm shift to reduce overtreatment of indolent tumors Their conclusion, and the data that led to it, was reported in the journal JAMA Oncology. The change is expected to affect about 10,000 of the nearly 65,000 thyroid cancer patients a year in the United States. It may also offer grist to those who have been arguing for the reclassification of some other forms of cancer, including certain lesions in the breast and prostate. The reclassified tumor is

Over parallel import van Euthyrox

Afbeelding
Op het SCHILDKLIERFORUM is onderwerp van gesprek dat gebruikers van Euthyrox hun tabletten krijgen in doosjes met een andere taal of in andere strips. Het blijkt hier te gaan om parallel import uit onder andere Polen, Roemenië en Tsjechië. Als je wilt weten hoe dat is met jouw Euthyrox? Vul Euthyrox in als productnaam in het vakje van geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Als je op zoek drukt, kom je op een pagina met een overzicht van doses en registratienummers (RVG) Euthyrox. Als voorbeeld is nu verder gezocht met RVG 114981//15468 met: informatie over dit geneesmiddel (= Euthyrox) details handelsvergunning patiëntenbijsluiter samenvatting van de productkenmerken (SmCP) Volgens de patiëntenbijsluiter is de registratiehouder/ompakker Euro Registratie Collectief BV in Krimpen a/d IJssel. Merck in Darmstadt (Duitsland) is fabrikant. Volgens de details van de handelsvergunning is Euro Registratie Collectief BV houder van de handelsvergunning en het land van herkomst is

THEA-score voorspelt kans autoimmuun schildklierziekte

Genetic factors contribute for about 70% to 80% and environmental factors for about 20% to 30% to the pathogenesis of autoimmune thyroid disease (AITD). Relatives of AITD patients carry a risk to contract AITD themselves. Clinical relevance of environmental factors in the pathogenesis of autoimmune thyroid disease Wilmar M. Wiersinga - Endocrinol Metab. 2016 Jun;31(2):213-222. English. Published online May 13, 2016. http://dx.doi.org/10.3803/EnM.2016.31.2.213 The 5-year risk can be quantified by the so-called Thyroid Events Amsterdam-score, based on serum thyroid-stimulating hormone, thyroid peroxidase (TPO)-antibodies and family history. Subjects at risk may ask what they can do to prevent development of AITD. This review summarizes what is known about modulation of exposure to environmental factors in terms of AITD prevention: To stop smoking decreases the risk on Graves disease but increases the risk on Hashimoto disease. Moderate alcohol intake provides some protect

Schildkliermedicijn Thyrax Duotab langer niet leverbaar

Afbeelding
Patiënten met schildklierproblemen die het medicijn Thyrax Duotab gebruiken, moeten maanden langer wachten tot ze het middel weer kunnen slikken. Door een verhuizing van de fabriek van Oss naar Duitsland, zou het medicijn vanaf voorjaar 2016 zeker een halfjaar niet leverbaar zijn. Nu maakt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bekend dat het minstens tot aan het tweede kwartaal van 2017 duurt voordat farmaceut Aspen de pillen weer kan produceren. En inmiddels blijkt dat weer uitgesteld tot herfst 2017. Langer tekort Thyrax Duotab (levothyroxine) Nieuwsbericht | 09-08-2016 | 14:30 Vragen en antwoorden – tekort aan Thyrax Duotab Laatst geactualiseerd op: 9 augustus 2016 Door de verhuiskwestie is het medicijn, gebruikt door ruim 300.000 Nederlanders, lang niet beschikbaar. Zij werden door het tekort gedwongen over te stappen naar een ander medicijn. Thyrax was verreweg het meest gebruikte middel voor schildklierpatiënten in Nederland. Doet de Inspectie voor

‘Opnieuw langdurig aanmodderen – van Thyrax naar Euthyrox’

Na een behandeling met radioactief jodium voor de ziekte van Graves slikte Christien jarenlang Thyrax. In mei ging ze over op Euthyrox. Die overstap ging niet vanzelf. Tot overmaat van ramp kreeg ze half juli in plaats van Euthyrox een doosje pillen van Teva en een potje merkloze tabletjes. Opnieuw langdurig aanmodderen – van Thyrax naar Euthyrox https://t.co/BLYx38FOQu — Christien Romp (@TekstFontein) 24 juli 2016 Inmiddels slikt Christien 132,5 microgram Euthyrox. Wat haar dat gaat brengen: geen idee. Hopelijk wordt dat weer geen langdurig aanmodderen. En dat allemaal omdat een farmaceutische fabriek als gevolg van een verhuizing van de productielijn niet meer in staat vele gebruikers te voorzien van een goed werkend medicijn.

Radiofrequente ablatie (RFA) als nieuwe behandeltechniek

Goedaardige tumoren van de schildklier zijn goed te behandelen met zogenaamde radiofrequente ablatie (RFA). Daarmee wordt de knobbel zodanig verhit, dat deze afsterft. RFA geeft vergelijkbare resultaten met minder bijwerkingen dan de nu gangbare methodes. Dit zeggen onderzoekers van het Erasmus MC in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, zo meldt het Erasmus MC. Radiofrequente ablatie van symptomatische benigne schildkliernodus Tessa van Ginhoven, Elske Massolt, Diederik Bijdevaate, Robin Peeters, Pim Burger en Adriaan Moelker Radiofrequente ablatie (rfa) van de schildklier Patiëntfolder Erasmus MC, Rotterdam Rijnstate introduceert nieuwe behandeling voor goedaardig gezwel in de schildklier Schildklierknobbel.nl, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem Nieuwe behandeling: warme naald laat schildklierknobbels verschrompelen Nieuwsbericht Catharina Ziekenhuis, Eindhoven Mensen met een groot goedaardig gezwel van de schildklier kunnen daar fysiek maar ook psychisch hinder van onderv

Wegvallen Thyrax versnelt overstap op generiek levothyroxine

Afbeelding
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kondigde op 13 januari 2016 aan dat fabrikant Aspen vanaf februari 2016 leveringsproblemen zou ondervinden met het geneesmiddel Thyrax. Het spécialité Euthyrox en vooral generiek leverancier Teva profiteerden daarvan. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad. Teva profiteert meest van leveringsproblemen Thyrax 21 juli 2016, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 151 Nr 29/30 Topic voor ervaringen van overstappers levothyroxine Schildklierforum Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ... Schildkliertje De leveringsproblemen houden verband met een overgang naar een nieuwe productielocatie die niet tijdig beschikbaar is, terwijl de oude al is ontmanteld. Thyrax bevat het schildklierhormoon levothyroxine. De tekorten zouden het eerst, vanaf februari 2016, merkbaar zijn voor de tabletten met 25 microgram (µg) levothyroxine. Van de beide andere sterkten, 100 µg en 150 µg, had de fabrikant nog vold

Bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking IGZ-rapport Thyrax

Afbeelding
Begin dit jaar beloofde minister Schippers een openbaar onderzoeksrapport van de IGZ naar de gang van zaken rond Thyrax. Helaas zal openbaarmaking van het rapport nog even op zich laten wachten. Kamerbrief Minister Schippers schreef dit op 23 juni 2016 in haar brief aan de Tweede Kamer: ‘Het onderzoek van de IGZ is afgerond en de direct betrokken partijen (Aspen, MSD en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) hebben enkele weken geleden het conceptrapport naar aanleiding van het onderzoek ontvangen. Van deze partijen is inmiddels een reactie ontvangen wat betreft feitelijke onjuistheden. Deze reacties zijn, waar van toepassing, verwerkt in het definitieve rapport dat op 1 juni 2016 is verstuurd aan dezelfde betrokkenen. Partijen kunnen nog bezwaar maken tegen openbaarmaking.’ Reactie IGZ Op 9 juli 2016 liet de IGZ in een tweet weten dat er bezwaar gemaakt is tegen openbaarmaking ... Schildkliertje: Correspondentie over Thyrax door VWS en Aspen : Update 30 januari 2

Relatie tussen antistoffen, hyperthyreoïdie, struma en oogziekte bij remissie ziekte van Graves

De ziekte van Graves (GD) werd oorspronkelijk beschreven als een syndroom dat bestond uit hyperthyreoïdie, struma en orbitopathie oogziekte). Het is nu duidelijk dat het centrale element auto-immuniteit is gericht tegen de TSH-receptor, en verreweg de meeste van de nieuw gediagnosticeerde patiënten met de ziekte van Graves hebben detecteerbare TSH-receptor auto-antilichamen (TRAb) in het bloed. Association between TSH-receptor autoimmunity, hyperthyroidism, goitre, and orbitopathy in 208 patients included in the ‘Remission Induction and Sustenance in Graves’ Disease Study’ Peter Laurberg, Birte Nygaard, Stig Andersen, Allan Carlé, Jesper Karmisholt, Anne Krejbjerg, Inge Bülow Pedersen, Stine Linding Andersen Het doel van het onderzoek was om het verband te bestuderen tussen serumniveaus van TSH-receptor auto-antilichamen (TRAb) en de drie belangrijkste manifestaties van de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie, struma en aanwezigheid van orbitopathie (oogziekte)) op het moment van diagn

TSH-, FT4- en FT3-profielen bij hypothyreoïdie en T4/T3-behandeling

Afbeelding
De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten . Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme. Twenty-four hour hormone profiles of TSH, Free T3 and free T4 in hypothyroid patients on combined T3/T4 therapy P Saravanan, H Siddique, DJ Simmons, R Greenwood, CM Dayan Thyroxine plus low-dose, slow-release triiodothyronine replacement in hypothyroidism: proof of principle G Hennemann, R Docter, TJ Visser, PT Postema, EP Krenning Een deel van de patiënten probeert of levothyroxine plus liothyronine (T3, Cytomel) verbetering geeft van restklachten. Een naar schatting kleine groep patiënten voelt zich beter met deze combinatiebehandeling en slikt naast T4-hormoon een klein beetje T3-hormoon. Bloedonderzoek voor en na inname van schildklierhormoon In beide onderzoeken zijn TSH, vrij T4 en vrij T3 gemeten voo

Als je meer wilt weten over de titratietherapie bij de ziekte Van Graves

Afbeelding
De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis. Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje , Ziekte van Graves - Basedow en het Schildklierforum . Ga voor meer informatie naar: Behandeling hyperthyreoïdie met medicijnen ... Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een b

Bijwerkingen door verpakking Thyrax® beïnvloedden kwaliteit van leven

De wijziging van de verpakking van schildklierhormoon Thyrax (levothyroxine) en de bijwerkingen die als gevolg hiervan werden gerapporteerd, hebben een significante impact op de kwaliteit van leven van de gebruikers. Dat rapporteren onderzoekers van Bijwerkingencentrum Lareb en de Universiteit Groningen in Drug Safety (2016; online 4 mei). Bijwerkingen door verpakkingswijziging beïnvloeden kwaliteit van leven Twan van Venrooij, NTvG The impact of experiencing adverse drug reactions on the patient’s quality of life: A Retrospective Cross-Sectional Study in the Netherlands Leàn Rolfes, Florence van Hunsel, Katja Taxis, Eugène van Puijenbroek Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten Lareb Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® Schildklierforum Leàn Rolfes en collega’s onderzochten de impact van bijwerkingen op de kwaliteit van leven door een vragenlijst te versturen naar ongeveer 1800 patiënten die een bijwerking over Thyrax rapporteerden aan Lar

NIVEL-onderzoek gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Afbeelding
Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Dit zorgde voor onrust onder patiënten omdat zij, binnen afzienbare tijd, moesten overstappen naar een schildklierhormoon van een andere fabrikant. De onrust komt vooral doordat deze middelen van andere fabrikanten andere hulp- en vulstoffen hebben en een andere hoeveelheid werkzame stof. Patiënten die overstappen moeten daarom opnieuw ingesteld worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid. NIVEL onderzoek naar de gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten Alertheid geboden bij omzetting levothyroxine Het NIVEL onderzocht de gevolgen van de overstap. De vraag die centraal stond is of de overstap naar een vervangend schildklierhormoon de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten beïnvloedt. Dit is op twee manieren onderzocht. Patiënten is gevraagd naar hun ervaringen met Thyrax® Duotab en met de vervangende medicijnen.

Titratietherapie geeft iemand met ziekte van Graves extra keus

Als ‘ervaringsdeskundige’ met de ziekte van Graves nam ik als lid van CRoSS deel in de subwerkgroep thyreotoxicose van de werkgroep NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (2007) met toen nog een voorkeur voor block en replace. Mijn interesse voor de behandeling van de ziekte van Graves is gebleven. Zeker nadat wel duidelijk werd dat de keus voor een behandeling vaak lijkt op een greep in een grabbelton en vaste gewoonten. Winst is dat de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (revisie 2012) geen voorkeur meer uitspreekt voor titratie of block/replace. Beide behandelingen zijn bruikbaar. Natuurlijk is dat een kleine stap, maar voor patiënten betekent het wel een extra keus. Het is moeilijk te voorspellen hoe mensen met de ziekte van Graves over 20 jaar behandeld zullen worden. Te hopen is dat er dan een rationele therapie is die de auto-immune oorsprong aanpakt van de ziekte. Dat zou het huidige arsenaal aan behandelingen in één keer obsoleet en verouderd maken; iets w