Over parallel import van Euthyrox

Op het SCHILDKLIERFORUM is onderwerp van gesprek dat gebruikers van Euthyrox hun tabletten krijgen in doosjes met een andere taal of in andere strips. Het blijkt hier te gaan om parallel import uit onder andere Polen, Roemenië en Tsjechië.

Als je wilt weten hoe dat is met jouw Euthyrox?

Vul Euthyrox in als productnaam in het vakje van geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Als je op zoek drukt, kom je op een pagina met een overzicht van doses en registratienummers (RVG) Euthyrox.

Als voorbeeld is nu verder gezocht met RVG 114981//15468 met:
  • informatie over dit geneesmiddel (= Euthyrox)
  • details handelsvergunning
  • patiëntenbijsluiter
  • samenvatting van de productkenmerken (SmCP)

Volgens de patiëntenbijsluiter is de registratiehouder/ompakker Euro Registratie Collectief BV in Krimpen a/d IJssel. Merck in Darmstadt (Duitsland) is fabrikant. Volgens de details van de handelsvergunning is Euro Registratie Collectief BV houder van de handelsvergunning en het land van herkomst is Tsjechië.

Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Als geen SmPC wordt getoond, is de handelsvergunning van het referentieproduct ingetrokken.

Tot slot

In de afbeelding kun je zien dat het om dezelfde tabletten gaat als die in de Euthyrox-bijsluiter van de vergunninghouder Merck BV, Tupolevlaan 41-61, Schiphol-Rijk. Ze komen uit dezelfde fabriek, pas op verpakkingsniveau wordt bepaald hoeveel tabletten er naar welk land gaan.


Klik op de afbeelding als je de tekst wilt lezen!


Reacties

Marcel zei…
Ongelovelijk hoe door meerdere fabrikanten tegelijk zo makkelijk omgesprongen wordt met hun klanten (die geen enkele keuz hebben...)