maandag 1 juli 2019

Wordt levothyroxine te makkelijk voorgeschreven?

Thyroxine is het belangrijkste hormoon dat de schildklier maakt. Levothyroxine is de synthetische vorm van thyroxine en is een van de meest voorgeschreven medicijnen in de wereld. De belangrijkste reden om levothyroxine voor te schrijven is de behandeling van hypothyreoïdie. Levothyroxine wordt ook gebruikt om schildklier knobbeltjes of struma kleiner te maken, hoewel deze behandeling grotendeels ondoeltreffend bleek. Levothyroxine wordt ook ten onrechte gebruikt voor de behandeling van problemen die niet gerelateerd zijn aan de schildklier.

Is levothyroxine therapy overused?
Clinical Thyroidology for the Public

Levothyroxine replacement therapy and overuse: A timely diagnostic approach
S Livadas, C Bothou, I Androulakis, A Boniakos, N Angelopoulos, L Duntas

vrijdag 28 juni 2019

Schildklieraandoeningen en zwangerschap in de nieuwe huisartsenrichtlijn

Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk bij de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap verandert de schildklierfunctie van een gezonde vrouw aanzienlijk. De eerste helft van de zwangerschap is de baby afhankelijk van schildklierhormoon van de moeder. Een vrouw met hypothyreoïdie moet voldoende T4-hormoon slikken. Een vrouw met hyperthyreoïdie moet niet te veel schildklier remmend medicijn slikken.

Schildklieraandoeningen tijdens zwangerschap en post-partumperiode
NHG-standaard Schildklieraandoeningen (volledige tekst)

Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap
Schildkliertje

woensdag 26 juni 2019

Er is iets met je schildklier ... wat dan?

Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg.

dinsdag 11 juni 2019

Op naar de 100 jaar!

Zogenaamde anti-aging therapieën klinken sensationeel, maar zijn pseudowetenschap met potentieel ernstige gezondheidsschade tot gevolg, schrijven Guy T’Sjoen (UZ Gent) en Marleen Finoulst (Bodytalk). ‘De gezondheidsrisico’s zijn veelvuldig, je betaalt je blauw en verjongen doe je al helemaal niet.’

Anti-aging is fake medicine
Guy T'Sjoen & Marleen Finoulst | Knack
Diensthoofd Endocrinologie UZ Gent & Hoofdredacteur Bodytalk

Wees voorzichtig met nepdiagnoses
Schildklierforum

donderdag 6 juni 2019

Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni verkrijgbaar in Nederland

Al langer is bekend dat Merck een nieuwe formule Euthyrox op de markt wil brengen. Nederland is van begin juni aan de beurt. In een tablet is de hulpstof lactose vervangen door mannitol en citroenzuur. Verandering van hulpstoffen bij een gelijkblijvende hoeveelheid werkzame stof kan de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof veranderen. Het effect van de medicatie kan hierdoor veranderen.

PATIËNTENFOLDER EUTHYROX®
Nederlandse folder nieuwe samenstelling

Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland
Schildklierforum

maandag 3 juni 2019

maandag 27 mei 2019

Nieuwe richtlijn raadt behandeling subklinische hypothyreoïdie af

De laatste jaren is het de trend onder endocrinologen en onderzoekers om te waarschuwen voor ‘overbehandeling’ van subklinische ofwel milde hypothyreoïdie. De grens om te behandelen wordt steeds hoger.

Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline
British Medical Journal

Geen behandeling bij subklinische hypothyreoïdie?!
Schildklierforum

Subklinische hypothyreoïdie (SCH) wel of niet behandelen?
Schildkliertje

dinsdag 21 mei 2019

Geen levothyroxine (meer) voor ouderen bij hypothyreoïdie?

Het doel van dit project is om uit te zoeken hoeveel oudere personen die al langer levothyroxine gebruiken, geleidelijk kunnen stoppen met de tabletten zonder dat de gezondheid of het welbevinden ernstig vermindert.

Effects of discontinuation of levothyroxine treatment in older adults: a self-controlled study
Projectleider en penvoerder: Dr. R.K.E. Poortvliet | Leids Universitair Medisch Centrum

Geen behandeling bij subklinische hypothyreoïdie?!
Schildklierforum

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.