Posts

Behandeling schildklierkanker in expertisecentra

Afbeelding
Aangeraden wordt om voor behandeling van schildklierkanker naar een expertisecentrum te gaan. Daar is de meeste kennis en ervaring aanwezig. In jargon betekent het dat topreferente zorg geboden wordt. Voor topreferente zorg ga je naar een universitair medisch centrum (UMC). Dit is een ziekenhuis bij een universiteit. Voor topreferente zorg op het gebied van kanker kun je ook terecht bij het Antoni van Leeuwenhoek.

Er zijn 8 UMC’s in Nederland. Niet alle UMC’s houden zich met dezelfde aandoeningen bezig. Ze hebben zich gespecialiseerd. Het is dus afhankelijk van jouw aandoening welk UMC jou het beste kan helpen. Voor schildklierkanker kun je terecht bij:
AvL Amsterdam Zeldzame aandoeningenErasmus MC SchildkliercentrumUMC Groningen SchildkliercarcinoomLUMC Leiden SchildkliertumorUMC Radboud SchildkliercarcinoomUMC Utrecht EndocrinologieMeer informatieWat is topreferente zorg?Van alles over schildklierkankerVragen, antwoorden en ervaringen


Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH

Met deze studie werd onderzocht of het medicijn levothyroxine een ritmevariatie van serum FT4 en TSH kan veroorzaken bij patiënten met hypothyreoïdie. Conclusie is dat deze ritmevariatie en een verschillend tijdstip van prikken invloed hebben op de beoordeling van de schildklierfunctie. Kortom, prikken na slikken levothyroxine zorgt voor afwijkende tsh- en fT4-waarden. Op het Schildklierforum en op Schildkliertje is daar al vaker aandacht aan besteed. Nu was daar weer aandacht voor op het jaarlijkse symposium van de American Thyroid Association.

The rhythm variation of serum FT4 en TSH induced by levothyroxine and it's impact on thyroid function assessment
J. long, Q. zhen, R. Shi, X. Zheng, C. Liu | Thyroid Hormone Metabolism & Regulation Saturday Poster Clinical, poster 454
Department of Endocrinology, the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, ChinaPrikken en slikken, of slikken en prikken
SchildklierforumLaat jij prikken voor of na het slikk…

Leer hoe de schildklier werkt en wat schildklierhormoon doet!

Afbeelding
Bedoeling van deze tips is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent.

Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die behandeling van je schildklieraandoening. Artsen komen en gaan.

TipsLeer hoe de schildklier werkt en wat schildklierhormoon doet.Schrijf na elk bloedonderzoek de TSH- en FT4-waarde (en eventueel T3) op in een schriftje.Noteer daarbij hoeveel hormoon je slikt en hoe je je voelt. Heb je bijvoorbeeld hypoklachten, hyperklachten of klachten door schildklierkanker?Laat bloed prikken voordat je hormoon slikt. Dan is de TSH hoger en de FT4-waarde lager. Dit kan je een betere onderhandelingspositie geven als je meer T4-hormoon nodig hebt.Leer het schildklierjargon. Dit geeft je toegan…

Laatste dag awareness maand hyperthyreoïdie

Afbeelding
In hun maandelijkse nieuwsbrief voor het publiek besteedt de American Thyroid Associatian (ATA) altijd aandacht aan allerlei onderzoek op het gebied van schildklierziekten. In de maand november krijgen hyperthyreoïdie en de oogziekte altijd extra aandacht. Deze maand krijgen de volgende drie onderzoeken aandacht in de nieuwsbrief.


1. Early and effective control of Graves’ disease is associated with improved survival regardless of treatment method en pdf

Graves’ disease is the most common cause of hyperthyroidism in the United States. Some studies suggest that patients with Graves’ disease have an increased risk of death, mainly due to cardiac disease. The goal of the study was to look at the effect of treatment of Graves’ disease on heart disease and to understand whether the choice of therapy affects the survival in a large group of patients.


2. High levels of some clotting factors may explain the association between high free T4 and cardiovascular disease en pdf

It is well known tha…

Meld bijwerkingen schildklierremmers in #bijwerkingenweek

Afbeelding
Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen (block en replace of titratie). Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of strumazol voor. De arts kan ook carbimazol of propylthiouracil (PTU) voorschrijven. Deze schildklierremmers kunnen net als veel andere medicijnen bijwerkingen hebben.

Meld jouw bijwerkingen!
Overzicht Bijsluiters CBG:Strumazol (thiamazol)
Propylthiouracil (PTU)CarbimazolDatabank bijwerkingen Lareb:Strumazol (thiamazol)Propylthiouracil (PTU)CarbimazolFarmacotherapeutisch Kompas:
Strumazol (thiamazol)Propylthiouracil (PTU)CarbimazolFDA:
Propylthiouracil (PTU)Zeldzame bijwerkingen:AgranulocytoseVasculitisLeverfunctie

Als je meer wilt lezen over de oogziekte van Graves

Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen. De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar soms ook bij de ziekte van Hashimoto.

De oogziekte van Graves noem je met een moeilijk woord Graves’ oftalmopathie. Afgekort ook wel GO. De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan).

Van alle patiënten met GO heeft zo’n 80% ook Graves’ hyperthyreoïdie:
in deze groep ontstaat GO in 20% vóór de Graves’ hyperthyreoïdie,in 40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie enin 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie.
Niet alle patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de verschijnselen van GO: slechts 5-15% ontwikkelt ernstige GO met een duidelijk zichtbare oogafwijking m…

Hoe gaat het met het project Verantwoord Wisselen?

Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit preferentiebeleid is al jarenlang een ongewenste ontwikkeling doordat veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor allerlei klachten. Een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen is gewenst vanwege de positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van bijvoorbeeld levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk.

Als je er meer over wilt weten?!Handleiding Geneesmiddelsubstitutie grondig herzien
KNMPVerantwoord wisselen van medicijnen
SchildklierforumOver verandering van merk levothyroxine
Schildkliertje‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’
SchildkliertjeOnnodig wisselen van medicijnen moet stoppen
SON
De Handleiding Geneesmiddelensubstitutie geeft aan bij welke geneesmiddelgroepen substitutie (wisselen van merk) kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de therapie. Deze han…

Herken jij deze klachten als je schildklier te veel hormoon maakt?

Afbeelding
Veel klachten bij hyperthyreoïdie zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier zorgt voor deze klachten. Welke klachten heb jij die ontbreken in de lijst?

In het kortHartkloppingen (tachycardie)VermoeidheidKortademigheid bij inspanningSnelle, regelmatige polsslagStruma (vergrote schildklier)Last van warmte (overmatig transpireren), voorkeur voor koudeWarme, vochtige handenTrillende handen/vingersZenuwachtig, nervositeit, gejaagdheidAngstPretibiaal myxoedeem, waarbij de huid van vooral de scheenbenen dikker en is gevoelig voor ontstekingenBewegingsonrust, niet stil kunnen zittenSpierzwakte, krachtverlies in spierenSpaarzame menstruatieDarmklachten, diarree/vaker ontlastingG…

Aandacht voor ernstige bijwerking van schildklierremmers blijft nodig

Afbeelding
Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking weinig voor, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts.

Agranulocytose en de drie K’s - Koorts + Keelpijn = Komen (bij arts)Acute agranulocytose bij het gebruik van strumazolThuisarts.nl: Ik word behandeld voor hyperthyreoïdieUitleg over schildklierremmers en agranulocytose moet duidelijker!
Belangrijk is dat deze bijwerking steeds weer aandacht krijgt. Telkens weer wordt bij mensen de diagnose ziekte van Graves met hyperthyreoïdie gesteld. En telkens weer hebben deze nieuwe patiënten een kleine kans om deze bijwerking te krijgen. Maar ook bij jarenlang gebruik van deze middelen kan deze bijwerking optreden.


Welke schildklierziekte kreeg jij na het stoppen met roken?

Afbeelding
In de diverse besloten facebookgroepen vertellen mensen dat zij de eerste tijd nadat zij gestopt zijn met roken de schildklier- en oogziekte van Graves kregen. Dat terwijl in wetenschappelijk onderzoek vaak wordt genoemd dat de ziekte van Hashimoto ontstaat na het stoppen met roken. Reden om de vraag voor te leggen in een poll.


Voor zover deze poll enige wetenschappelijke waarde heeft, is het wel zuur dat door stoppen met roken blijkbaar de ziekte van Graves kan ontstaan. Juist waar mensen met de ziekte van Graves het advies krijgen om te stoppen met roken.
Lees ookOver stoppen met roken en je schildklierOver anatabine, roken, tabak, ziekte van Hashimoto en antistoffenStoppen met roken en ziekten van de schildklierRoken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich