Posts

Posts uit april, 2014 weergeven

Kitty, Iris en Kim vertellen over schildklier, opleiding en werk

Afbeelding
Kitty Ik ben twee jaar geleden geopereerd aan een goedaardige zwelling van de schildklier, de gehele schildklier is verwijderd en vanaf dat moment begon de zoektocht naar het instellen van de medicijnen. In dat jaar ben ik ook begonnen met een thuisstudie tot doktersassistente, het voordeel hiervan was dat ik op eigen tempo kon bepalen hoe ik ging studeren. Nu twee jaar later ben ik gestart met stage lopen, voor 20 uur bij een huisarts. Echter nog in de proeftijd bleek dat ik weer klachten kreeg van moeheid, depressiviteit en andere klachten verwant aan de schildklierwerking. Ik heb dit bespreekbaar gemaakt naar mijn werkgever toe en hij heeft toegezegd dat ik de capaciteit en intentie heb om een goede doktersassistente te worden en dat ik de strijd met mijn schild(KLIER) niet alleen voer. Kortom mijn advies voor iemand die ook wil studeren maar waarbij de reguliere uren veel te veel zijn, volg een thuisstudie en deel zelf je tijd in, en blijf in gesprek met je werkgever. Onbegrip

Mogelijk grotere kans herstel bij medicijnen en Graves

Graves’ disease is the most common cause of hyperthyroidism in the US and is caused by an antibody that turns on the thyroid. There are three different options for the treatment of Graves’ hyperthyroidism: antithyroid drug treatment, radioactive iodine therapy and surgery. The goal with antithyroid drug treatment is to decrease the thyroid antibodies and induce a remission of the disease. Antithyroid drugs remain the first choice for treatment in uncomplicated Graves’ disease Heather Hofflich Long-term prognosis after medical treatment of Graves’ disease in a northern Swedish population 2000-2010 Mohlin E et al 2013 | Eur J Endocrinol 2014;170:419-27. Remission on antithyroid drugs occurs only ~25% of the time in the US. Radioactive iodine therapy and surgery are definitive therapy that destroys the thyroid and usually results in hypothyroidism. In Europe and Japan antithyroid drug therapy is the most common treatment option, whereas in the US radioactive iodine is favored.

Sterke verhalen uit het ziekenhuis ... patiënten weten beter

Afbeelding
Sterke verhalen ... of weten patiënten beter? Hoe mondig zijn patiënten eigenlijk als het op hun eigen zorg aankomt? En: welke rol spelen zij in het ziekenhuis? Het Rathenau Instituut onderzocht welke bijdrage de ervaringen van patiënten kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. Sterke verhalen uit het ziekenhuis S. van Egmond, M. Heerings, G. Munnichs Gelukkig ben ik zelf oplettend Julia’s ervaring met Thyrax en Cytomel, pagina 76/77 van het rapport Patiënten zijn in de afgelopen jaren steeds mondiger geworden. Dat is althans het beeld dat overheid en media vaak neerzetten. De overheid doet ook een steeds groter beroep op die mondigheid. Werkelijke rol van patiënten Dit onderzoek maakt gebruik van de geschreven ervaringen van patiënten met de zorg om de werkelijke rol van de patiënt in het ziekenhuis beter in beeld te krijgen. Via de website www.patientenwetenbeter.nl konden mensen hun ervaring delen in de vorm van een brief. Wens of werkelijkheid? Uit het o

Bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in de urine weinig betrouwbaar

Afbeelding
De FIOD heeft op 15 april 2014 twee bestuurders van het Europees Laboratorium voor Nutriënten in Bunnik opgepakt. Zij zouden voor miljoenen aan verzekeringsgeld achterover hebben gedrukt met vervalste declaraties van bloedonderzoeken. Het Europees Laboratorium voor Nutriënten (ELN) doet tests op bloed, urine, speeksel en ontlasting die andere laboratoria niet doen en wordt veelal ingeschakeld door homeopathische behandelaren, natuurartsen en orthomoleculair genezers. Bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in de urine: een weinig betrouwbare test voor de diagnose ‘hypothyreoïdie’ WM Wiersinga en E Fliers. Klinische les, Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2813-5 Een voorbeeld van zo’n test van het ELN was de bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in de urine. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde toonden Wiersinga en Fliers aan dat het een weinig betrouwbare test was voor de diagnose ‘hypothyreoïdie’. Hun conclusie uit de beschreven casussen en de beschikbare literatuur

Wil je meer weten over je schildklier? Gebruik de zoekknop!

Afbeelding
Als je iets wilt weten over de werking van de schildklier, over aandoeningen van de schildklier of over behandelingen? Vind nu snel je weg op Schildkliertje met de zoekfunctie.

Consensusverklaring EUGOGO voor behandeling oogziekte van Graves

Afbeelding
Wereldwijd krijgen jaarlijks honderdduizenden mensen te maken met de oogziekte van Graves (Graves’ Oftalmopathie). De ziekte veroorzaakt pijn, ongemak, dubbelzien, misvorming en soms blindheid. Mensen met de oogziekte van Graves hebben vaak een verminderde kwaliteit van leven en zij houden vaak psychosociale problemen. Consensus statement of the European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) on management of GO Consensusverklaring EUGOGO voor de behandeling van Graves’ Oftalmopathie Samenvatting in het Nederlands De consensusverklaring is in 2008 opgesteld door leden van de European Group on Graves’ Orbitopathy ( EUGOGO ) met als doel praktische informatie te geven voor de behandeling van patiënten met Graves’ Oftalmopathie (oogziekte van Graves; afkorting: GO). De kwaliteit van de zorg die de meerderheid van deze mensen ontvangt, kan worden verbeterd als zij worden doorverwezen naar centra met effectieve zorg en deskundige artsen doordat: de klachten van de patiënten worden

Verstrekking jodiumtabletten bij kernongeval

Vorige maand (maart 2014) stelden leden van het parlement de minister vragen over het verstrekken van jodiumtabletten in verband met het beperken van effecten van een nucleaire ramp. Op 3 april 2014 gaf minister Schippers antwoord op deze vragen. Als er een ongeluk is met een kerncentrale in Nederland of in België, kan er radioactief jodium verspreid worden in Nederland. Om besmetting met radioactief jodium te voorkomen zorgt de overheid voor het uitdelen van jodiumtabletten. Maatregelen verschillen per situatie en staan in het Nationaal plan kernongevallenbestrijding . Jodiumtabletten en schildklier Inname van radioactief jodium verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker bij kinderen en jongeren. De kans is het grootst bij kinderen. Bij volwassenen is de kans op schildklierkanker veel kleiner en bij mensen boven 40 jaar is er geen verhoogd risico op schildklierkanker aangetoond. Tijdige inname van een relatief grote hoeveelheid niet -radioactief jodium voorkomt o

Beschikbaarheid levothyroxine

Levothyroxine is een stof met een kleine therapeutische breedte. Bij substitutie van het ene levothyroxinepreparaat naar het andere levothyroxinepreparaat kan de patiënt een andere werking ervaren. Extra controle is bij deze patiënten aangeraden. Bron: Farmanco

Met onderdrukte TSH grotere kans hart- en vaatziekten

Afbeelding
Patiënten met gedifferentieerd schildklierkanker slikken vaak een hoge dosis schildklierhormoon (levothyroxine). Hierdoor wordt TSH (= schildklier stimulerend hormoon) onderdrukt, waardoor mogelijk aanwezige schildkliercellen niet actief worden. Door deze hoge dosis hormoon en onderdrukte TSH-waarde hebben deze patiënten een grotere kans op overlijden door hart- en vaatziekten, luidt de conclusie van een Nederlands onderzoek. Thyroid carcinoma suppression therapy ups cardiovascular risk From the Journal of Clinical Oncology Long-term cardiovascular mortality in patients with differentiated thyroid carcinoma: an observational study Esther N Klein Hesselink et al Schildklierkanker, een hoge dosis levothyroxine en gevolgen voor het hart Schildklier Magazine, december 2007 Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vergeleken de sterftecijfers van 524 patiënten met schildklierkanker met die van 1572 controles uit een algemene populatie. Het doel van het on