maandag 28 april 2014

T4-LIFE - onderzoek schildklier en herhaalde miskramen...

Schildkliertje: T4-LIFE - onderzoek schildklier en herhaalde miskr...: Onderzoek naar de effectiviteit van behandeling met levothyroxine bij het voorkomen van een volgende miskraam bij vrouwen met normale schild...

De studie loopt momenteel - augustus 2015 - nog steeds. Heb je belangstelling? Laat het de onderzoekers weten. Adres kun je vinden in link: klik hier.

zondag 27 april 2014

Kitty, Iris en Kim vertellen over schildklier, opleiding en werk

Kitty

Ik ben twee jaar geleden geopereerd aan een goedaardige zwelling van de schildklier, de gehele schildklier is verwijderd en vanaf dat moment begon de zoektocht naar het instellen van de medicijnen. In dat jaar ben ik ook begonnen met een thuisstudie tot doktersassistente, het voordeel hiervan was dat ik op eigen tempo kon bepalen hoe ik ging studeren. Nu twee jaar later ben ik gestart met stage lopen, voor 20 uur bij een huisarts.

Echter nog in de proeftijd bleek dat ik weer klachten kreeg van moeheid, depressiviteit en andere klachten verwant aan de schildklierwerking. Ik heb dit bespreekbaar gemaakt naar mijn werkgever toe en hij heeft toegezegd dat ik de capaciteit en intentie heb om een goede doktersassistente te worden en dat ik de strijd met mijn schild(KLIER) niet alleen voer.

Kortom mijn advies voor iemand die ook wil studeren maar waarbij de reguliere uren veel te veel zijn, volg een thuisstudie en deel zelf je tijd in, en blijf in gesprek met je werkgever. Onbegrip komt meestal voort uit het niet weten wat het in kan houden voor iemand en het niet hebben van inlevingsvermogen. Zoek de oplossing dus niet altijd bij je zelf maar ook bij de andere partij.

***

Iris

Ik vind het best lastig om met de symptomen om te gaan die bij de afwijking van de schildklier horen. Tot voor kort vermeed ik drukke plekken omdat ik hier heel moe van werd. Ik ben toen overgestapt van een voltijdopleiding naar een deeltijdopleiding, dit heeft me goed gedaan. Ik ga sinds september bijna elke lesdag naar school. Alleen als ik het echt niet vol kan houden die dag, blijf ik thuis.

Ook haal ik heel veel energie uit de kinderen in de klas op mijn stage. Zelfs de jongsten kunnen beter met je omgaan dan volwassenen die gewoon zeggen als je een pilletje neemt moet je gewoon mee kunnen doen met de maatschappij. Toch kost het mij nog heel veel energie en heb ik dus geen tijd om ook nog leuke dingen te gaan doen. Werken naast mijn opleiding hou ik niet vol en dit vind ik dan ook heel erg jammer.

Geestelijk ben ik zo stabiel als mijn schildklier en ik merk de verschillen heel erg goed. Gelukkig begrijpen ze het bij mij thuis want ik heb meer familieleden met dezelfde klachten. Ik kan ’s avonds niet slapen, maar als ik slaap dan word ik niet wakker tot iemand mij wakker maakt. Soms slaap ik wel 12 uur lang. Ik weet dat dit niet gezond is maar zonder de slaap red ik het helemaal niet. Ondanks alle klachten die ik nu heb opgesomd en het is nog lang niet alles, heb ik een leuk leven dankzij mijn vriendin/familie en de twee dagen in de week dat ik een paar uurtjes naar school ga. Want ik heb gemerkt dat als je alleen maar thuis zit, je er niet vrolijker van wordt.

***

Kim

Vanaf ongeveer 12-jarige leeftijd heb ik altijd pijn gehad. Echt alle spieren in mijn lijf doen pijn, en dan die verschrikkelijke vermoeidheid. Ik kon niet eens mijn school bijhouden. Volgens de huisarts kwam het van de puberteit, niet veel later was het ineens psychisch. Ook mijn ouders vonden dat ik me aanstelde, want de dokter zei immers dat er niks aan de hand was ...

Ik ben nu 28 jaar, heb twee kinderen en de derde is op komst. Ongeveer drie jaar geleden kon ik niet meer, het werd me te veel en die stomme dokters geloofden me toch niet. Mijn vriend drong er op aan om onze nieuwe huisarts te bezoeken. Dus ik doe daar weer mijn verhaal. Hij vond het allemaal maar vreemd: zo jong en dan eigenlijk niet van je gezin kunnen genieten omdat je de hele dag slaapt, en als je wakker bent heb je pijn.

Na heeeel veeeel onderzoeken hebben ze allerlei afwijkingen gevonden waaronder dus hashimoto. Ik gebruik nu sinds ik zwanger ben thyrax, maar kan nog lang niet wat ik zou willen. En nu het grootste probleem!!! Ik heb een goed figuur dus aan de buitenkant ziet het er best goed uit!! Helaas geldt dit niet voor de binnenkant en vindt dus iedereen dat er niks is. Ook het UWV neemt het niet serieus. Is er iemand die weet hoe ik het UWV er van kan overtuigen dat hashimoto wel degelijk invloed heeft op je leven? En dat het helemaal niet zo makkelijk is, medicijnen geven verlichting maar bij inspanning ben ik nog niks waard!! Ik vind het fijn als iemand me helpen kan.

Tips


donderdag 24 april 2014

Laatste nieuws leverbaarheid Teva levothyroxine en Euthyrox

Update 9 mei 2014

Om kwaliteitsreden zijn bepaalde producten van Teva tijdelijk niet leverbaar [1].

Bron: Farmanco
dinsdag 22 april 2014

Sterke verhalen uit het ziekenhuis ... patiënten weten beter

Sterke verhalen ... of weten patiënten beter? Hoe mondig zijn patiënten eigenlijk als het op hun eigen zorg aankomt? En: welke rol spelen zij in het ziekenhuis? Het Rathenau Instituut onderzocht welke bijdrage de ervaringen van patiënten kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Sterke verhalen uit het ziekenhuis
S. van Egmond, M. Heerings, G. Munnichs

Gelukkig ben ik zelf oplettend
Julia’s ervaring met Thyrax en Cytomel, pagina 76/77 van het rapport

Patiënten zijn in de afgelopen jaren steeds mondiger geworden. Dat is althans het beeld dat overheid en media vaak neerzetten. De overheid doet ook een steeds groter beroep op die mondigheid.

Werkelijke rol van patiënten

Dit onderzoek maakt gebruik van de geschreven ervaringen van patiënten met de zorg om de werkelijke rol van de patiënt in het ziekenhuis beter in beeld te krijgen. Via de website www.patientenwetenbeter.nl konden mensen hun ervaring delen in de vorm van een brief.

Wens of werkelijkheid?

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten vaak minder mondig zijn dan ze zouden willen of dan wenselijk zou zijn. Dit is voor een deel te wijten aan de onzekerheid die een ziekenhuissituatie vaak met zich meebrengt. Patiënten zijn daarnaast onvoldoende op de hoogte van wat ze mogen verwachten of vragen. Bovendien wordt de ‘mondigheid’ van patiënt nog niet overal en door iedereen als een vanzelfsprekendheid beschouwd.

Lees ookvrijdag 18 april 2014

Bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in de urine weinig betrouwbaar

De FIOD heeft op 15 april 2014 twee bestuurders van het Europees Laboratorium voor Nutriënten in Bunnik opgepakt. Zij zouden voor miljoenen aan verzekeringsgeld achterover hebben gedrukt met vervalste declaraties van bloedonderzoeken. Het Europees Laboratorium voor Nutriënten (ELN) doet tests op bloed, urine, speeksel en ontlasting die andere laboratoria niet doen en wordt veelal ingeschakeld door homeopathische behandelaren, natuurartsen en orthomoleculair genezers.

Bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in de urine: een weinig betrouwbare test voor de diagnose ‘hypothyreoïdie’
WM Wiersinga en E Fliers. Klinische les, Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2813-5

Een voorbeeld van zo’n test van het ELN was de bepaling van schildklierhormoon (T3 en T4) in de urine. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde toonden Wiersinga en Fliers aan dat het een weinig betrouwbare test was voor de diagnose ‘hypothyreoïdie’. Hun conclusie uit de beschreven casussen en de beschikbare literatuur was dat bepaling van T4 en T3 in de 24-uursurine geen plaats verdient in de diagnostiek van schildklierfunctiestoornissen. Bij aanwijzingen voor hypothyreoïdie blijft als eerste test de bepaling van het serum-TSH aangewezen, bij afwijkende waarde gevolgd door die van serum-vrij T4.

Het ELN-laboratorium werd in 2001, op verzoek van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, doorgelicht door een adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC). De commissie ontdekte dat in het lab veel onnodige, vreemde en zinloze onderzoeken plaatsvonden.

Lees ook


woensdag 16 april 2014

Wil je meer weten over je schildklier? Gebruik de zoekknop!

Als je iets wilt weten over de werking van de schildklier, over aandoeningen van de schildklier of over behandelingen? Vind nu snel je weg op Schildkliertje met de zoekfunctie.


donderdag 10 april 2014

Consensusverklaring EUGOGO voor behandeling oogziekte van Graves

Wereldwijd krijgen jaarlijks honderdduizenden mensen te maken met de oogziekte van Graves (Graves’ Oftalmopathie). De ziekte veroorzaakt pijn, ongemak, dubbelzien, misvorming en soms blindheid. Mensen met de oogziekte van Graves hebben vaak een verminderde kwaliteit van leven en zij houden vaak psychosociale problemen.


De consensusverklaring is in 2008 opgesteld door leden van de European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) met als doel praktische informatie te geven voor de behandeling van patiënten met Graves’ Oftalmopathie (oogziekte van Graves; afkorting: GO).

Consensus statement of the European Group on Graves’ Orbitopathy (EUGOGO) on management of GO

Consensusverklaring EUGOGO voor de behandeling van Graves’ Oftalmopathie
Samenvatting in het Nederlands

De kwaliteit van de zorg die de meerderheid van deze mensen ontvangt, kan worden verbeterd als zij worden doorverwezen naar centra met effectieve zorg en deskundige artsen doordat:
  • de klachten van de patiënten worden geminimaliseerd omdat de juiste behandeling toegepast wordt. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het leven van de patiënten;
  • er kan worden voorkomen dat de ziekte zich in zeer ernstige mate verder gaat ontwikkelen. Er wordt dus op tijd ingegrepen;
  • men wil proberen om de tijd tussen de eerste klachten en de diagnose te verkorten. Dit geldt ook voor de tijd tussen de diagnose en de behandeling in een gespecialiseerd centrum.

Meer aandacht voor de oogziekte van Gravesmaandag 7 april 2014

Verstrekking jodiumtabletten bij kernongeval

Vorige maand (maart 2014) stelden leden van het parlement de minister vragen over het verstrekken van jodiumtabletten in verband met het beperken van effecten van een nucleaire ramp. Op 3 april gaf minister Schippers antwoord op deze vragen.

Kamerstukken met de vragen en antwoorden

Als er een ongeluk is met een kerncentrale in Nederland of in België, kan er radioactief jodium verspreid worden in Nederland. Om besmetting met radioactief jodium te voorkomen zorgt de overheid voor het uitdelen van jodiumtabletten.

Maatregelen verschillen per situatie en staan in het Nationaal plan kernongevallenbestrijding.

Jodiumtabletten en schildklier

Inname van radioactief jodium verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker bij kinderen en jongeren. De kans is het grootst bij kinderen. Bij volwassenen is de kans op schildklierkanker veel kleiner en bij mensen boven 40 jaar is er geen verhoogd risico op schildklierkanker aangetoond.

Tijdige inname van een relatief grote hoeveelheid niet-radioactief jodium voorkomt ophoping van radioactief jodium in de schildklier. Hoe jonger, hoe belangrijker bescherming is tegen besmetting door radioactief jodium. Voor zwangere vrouwen van alle leeftijden is het advies jodiumtabletten in te nemen ter bescherming van hun ongeboren kind.

Bijsluiter jodiumtabletten

Het innemen van jodiumtabletten heeft nadelen op oudere leeftijd, omdat bij het ouder worden de schildklier gevoeliger is voor bijwerkingen van extra jodium, zoals schildklierfunctiestoornissen. Mensen met een multinodulair struma, de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie) en auto-immuun thyreoïditis hebben meer kans op schildklierfunctiestoornissen. Na herhaalde toediening zou er bij oudere mensen met een struma en jodiumgebrek een thyreotoxicose kunnen ontstaan.

Update 10 maart 2016

Tot voorjaar 2015 kregen alleen inwoners in een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale jodiumpillen. Die zone wordt vergroot naar 100 kilometer: een gebied dat vrijwel heel Oost- en Zuid-Nederland beslaat. Minister Schippers van Volksgezondheid besloot nog voorjaar (2015) over de verspreiding van de pillen: gezinnen krijgen ze thuisgestuurd of moeten ze zelf ophalen. Ook een deel van de Randstad krijgt jodiumtabletten.

Maart 2016 heeft minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de distributie van jodiumtabletten in de nieuwe (grotere) voorbereidingszones. De minister heeft opdracht gegeven om samen met de betrokken partijen een distributie- en implementatieplan op te stellen.

Als je meer wilt lezen ...


vrijdag 4 april 2014

Beschikbaarheid levothyroxine

Levothyroxine is een stof met een kleine therapeutische breedte. Bij substitutie van het ene levothyroxinepreparaat naar het andere levothyroxinepreparaat kan de patiënt een andere werking ervaren. Extra controle is bij deze patiënten aangeraden.


Bron: Farmanco

dinsdag 1 april 2014

Met onderdrukte TSH grotere kans hart- en vaatziekten

Patiënten met gedifferentieerd schildklierkanker slikken vaak een hoge dosis schildklierhormoon (levothyroxine). Hierdoor wordt TSH (= schildklier stimulerend hormoon) onderdrukt, waardoor mogelijk aanwezige schildkliercellen niet actief worden. Door deze hoge dosis hormoon en onderdrukte TSH-waarde hebben deze patiënten een grotere kans op overlijden door hart- en vaatziekten, luidt de conclusie van een Nederlands onderzoek.

Thyroid carcinoma suppression therapy ups cardiovascular risk
From the Journal of Clinical Oncology

Long-term cardiovascular mortality in patients with differentiated thyroid carcinoma: an observational study
Esther N Klein Hesselink et al

Schildklierkanker, een hoge dosis levothyroxine en gevolgen voor het hart
Schildklier Magazine, december 2007

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vergeleken de sterftecijfers van 524 patiënten met schildklierkanker met die van 1572 controles uit een algemene populatie. Het doel van het onderzoek was te bepalen of patiënten hart- en vaatziekten kregen door een behandeling die de TSH onderdrukt. De onderdrukte TSH ontstond door toediening van een hoge dosis levothyroxine.

Mediane follow-up in deze studie was 8,5 jaar (van 4,1 tot 15,9 jaar) voor patiënten met schildkanker en 10,5 jaar (9,9 tot 10,9 jaar) voor controles. Aan het einde van de studie waren 100 patiënten (19,1%) met schildklierkanker overleden:
  • 22 (4,2%) als gevolg van hart- en vaatziekten (HVZ),
  • 39 (7,4%) als gevolg van de progressie van kanker,
  • en 39 (7,4%) door andere oorzaken.

In de controlegroep overleden 85 patiënten (5,4%), 24 (1,5%) door hart- en vaatziekten en 61 (3,9%) door andere oorzaken.

Conclusie

In de groep met schildklierkanker overleden meer mensen aan hart- en vaatziekten dan in de controlegroep. Een onderdrukte TSH-waarde hangt samen met een verhoogde kans op overlijden door hart- en vaatziekten.

Internationale behandelrichtlijnen bevelen aan de TSH minder te onderdrukken bij een laag-risico tumor. Bij deze patiënten is mogelijk een TSH-niveau voldoende van 0,1 tot 0,5 mU/L. Bovendien hebben patiënten met schildklierkanker baat bij de behandeling van hart- en vaatziekten.

Tot slot

Uit dit Britse onderzoek bleek dat patiënten met een hoge TSH (> 4,0) of onderdrukte TSH (< 0,04) vaker last hadden van hart- en vaatziekten en hartritmestoornissen dan patiënten met een normale TSH (0,4-4,0) (zie tabel). Bij patiënten met een iets lagere TSH (0,04-0,4) was de uitkomst hetzelfde als bij die patiënten met een normale TSH. Zij hadden geen grotere kans om genoemde problemen te krijgen.

Reden genoeg om ook bij de behandeling van hypothyreoïdie (zonder schildklierkanker) te zorgen dat de TSH-waarde niet onderdrukt wordt door een hoge dosis schildklierhormoon.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.