vrijdag 30 mei 2014

Laatste nieuws leverbaarheid Teva levothyroxine

Schildkliertje: Laatste nieuws leverbaarheid Teva levothyroxine en...

Update 30 mei 2014

HAARLEM - Reshape heet de operatie die van Teva Pharmachemie in de Waarderpolder een bedrijf moet maken dat de komende jaren niet gaat kwakkelen. Daarom gaan dit jaar tientallen banen verloren in de Haarlemse medicijnenfabriek.

Pillenmaker Teva in Haarlem mag niet gaan kwakkelen
Arthur de Mijttenaere

Veel patiënten krijgen zonder pardon generiek schildklierhormoon
Schildkliertje

Investeren en tegelijk reorganiseren met banenverlies is volgens de directeur een gevolg van de onstuimige groei die Teva de afgelopen heeft doorgemaakt. Om het in een duizelingwekkend cijfer te vatten: de afgelopen jaren vertwintigvoudigde de omzet van het bedrijf van één naar twintig miljard.

Die onstuimige groei kwam tot stand door onder meer de groeiende afzet van het aantal merkloze en dus goedkope medicijnen.

Teva Pharmachemie, wereldwijd nummer één in de productie van merkloze medicijnen, richt zich echter meer en meer op geneesmiddelen met patenten, die al goed zijn voor een derde van de omzet. Tegelijk lopen de marges van de merkloze medicijnen steeds verder terug.

De toekomst?

Wat dit betekent voor de gebruikers van merkloos levothyroxine in de toekomst? Dat is onduidelijk. In het eerste half jaar van 2014 kregen wel veel schildklierpatiënten te horen dat ze zonder pardon moesten overstappen van hun vertrouwde merk naar merkloos.

dinsdag 27 mei 2014

Zonder antistoffen mogelijk milder ziektebeeld hypothyreoïdie

Ondanks de hoge gevoeligheid van de huidige tests voor anti-TPO en anti-Tg, zijn bij sommige patiënten met hypothyreoïdie geen antistoffen tegen de schildklier aantoonbaar. Deze toestand - wel hypothyreoïdie maar geen antistoffen - wordt gewoonlijk aangeduid als seronegatieve autoimmuun thyreoïditis (= seronegatief-CAT).

Serum negative autoimmune thyroiditis displays a milder clinical picture compared with classic Hashimoto's thyroiditis
M Rotondi, L de Martinis, F Coperchini, P Pignatti, B Pirali, S Ghilotti, R Fonte, F Magri, L Chiovato

Met deze studie werd onderzocht of er een verschil is tussen patiënten zonder aantoonbare antistoffen of patiënten met klassieke autoimmuun thyreoïditis (CAT). De onderzoeksresultaten suggereren een milder ziekteverloop bij patiënten zonder antistoffen dan bij patiënten met antistoffen.

Background

Despite high sensitivity of current assays for autoantibodies to thyroperoxidase (TPO) and to thyroglobulin (Tg), some hypothyroid patients still present with negative tests for circulating anti-thyroid Ab. These patients usually referred to as having seronegative autoimmune thyroiditis (seronegative CAT) have not been characterized and definite proof that their clinical phenotype is similar to that of patients with classic chronic autoimmune thyroiditis (CAT) is lacking.

Objective

To compare the clinical phenotype of seronegative-CAT and CAT as diagnosed according to a raised serum level of TSH with negative and positive tests for anti-thyroid Ab, respectively.

Methods

A case-control retrospective study enrolling 55 patients with seronegative-CAT and 110 patients with CAT was performed. Serum FT3, FT4, TSH, Tg-Ab, TPO-Ab were measured in all patients.

Results

Patients with seronegative-CAT displayed significantly lower mean levels of TSH, higher mean FT4 levels and similar FT3 levels as compared to patients with CAT. Mean thyroid volume, was significantly greater in patients with CAT as compared with seronegative-CAT. Logistic regression demonstrated that FT4 and thyroid volume were significantly and independently related to the diagnosis (CAT / seronegative-CAT). Patients with seronegative-CAT had similar prevalence of thyroid nodules and of female gender but lower prevalence of overt hypothyroidism as opposed to patients with CAT.

Conclusions

These results suggest an autoimmune aetiology of seronegative-CAT, which however seems to have a milder clinical course as compared to CAT.

Lees ook
donderdag 22 mei 2014

Leer meer over de schildklier, werking, onderzoek en aandoeningen

Zelfmanagement is het motto van allerlei partijen in de zorg. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die schildklier.

Met deze Amerikaanse website voor studenten leer je meer over de schildklier, onderzoek en aandoeningen. Uitgelegd wordt wat er allemaal komt kijken bij de diagnose en behandeling van een patiënt met een nodus in de schildklier.

Approach to the Patient with a Thyroid Nodule
University of Connecticut Health Center

Aan bod komen de anatomie van de schildklier, de vorming van schildklierhormoon, lab tests, echo, biopsie, scan, hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie en schildklierkanker met stadia en behandelingen.


maandag 19 mei 2014

Klachten aandoening schildklier zijn vaak aspecifiek

Veel klachten van hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie komen voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Bloedonderzoek geeft aan of de schildklier de oorzaak is van deze klachten.

Huisartsenrichtlijn

In de NHG-Standaard schildklieraandoeningen (huisartsenrichtlijn) staat dat vrijwel alle patiënten met een klinische schildklierfunctiestoornis een aantal klachten en symptomen hebben die kunnen passen bij een hypothyreoïdie dan wel een hyperthyreoïdie. Onderzoek is gericht op verheldering van de gepresenteerde klachten.

  • Een uitgesproken beeld met klassieke symptomen is in de praktijk zeldzaam. 11) De patiënt heeft meestal aspecifieke klachten en symptomen.
  • De voorspellende waarde van klachten die gepaard kunnen gaan met schildklierfunctiestoornissen is laag. Dit geldt zowel voor afzonderlijke klachten als voor combinaties van klachten. 12)
  • Een uitzondering hierop vormt oftalmopathie: deze aandoening gaat bijna altijd samen met de ziekte van Graves; soms met de ziekte van Hashimoto.

Masterscriptie Elise Doeschot

Voor haar afstudeerscriptie onderzocht Elise Doeschot hoe een diagnose bij weinig specifieke klachten wordt gesteld in de huisartsenpraktijk. Als voorbeeld heeft zij gekozen voor de ziekte hypothyreoïdie. De huisarts heeft een belangrijke rol in het signaleren van deze aandoening.


Huisartsen (en patiënten) herkennen de vage klachten vaak niet. Een patiënt komt de ene keer naar de praktijk met een klacht en een maand later met een andere klacht. Een tip is om al je klachten op te schrijven, al heb je het idee dat die klachten onderling niets met elkaar te maken hebben. Belangrijk is dat een arts de klachten niet geïsoleerd van elkaar beschouwt, maar dat hij onderzoekt of er een relatie bestaat tussen de klachten. Lastig is dat klachten en symptomen van hypothyreoïdie zelfs kunnen lijken op die van hyperthyreoïdie.

Lifelines Cohort Studie

In dit onderzoek meldden veel mensen een beperkt aantal klachten en symptomen bij de diagnose hypothyreoïdie. De onderzoekers wilden weten of de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HR-QOL) minder is bij personen met schildklierhormoon functietests die grotere afwijkingen laten zien.


Vastgesteld werd dat mensen met primaire hypothyreoidie even goed scoren als leeftijdsgenoten met een normaal TSH. Belangrijk bij het beoordelen van klachten is dat veel mensen moe zijn en toch een normale schildklierfunctie hebben.vrijdag 9 mei 2014

Is rituximab al mogelijk als geneesmiddel bij de (oog)ziekte van Graves?

Huidige behandelingen (medicijnen, radioactief jodium en operatie) bij de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie en oogziekte (GO)) hebben hun nadelen door de bijwerkingen. Daarom wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar nieuwe therapieën. Er is vooruitgang geboekt, met name met medicijnen die de tsh-receptor antistoffen uitschakelen. Rituximab (RTX) is de eerste gerichte biologische therapie die onderzocht is als behandeling voor de (oog)ziekte van Graves. Heeft dat middel de toekomst? Onderzoeksresultaten spreken elkaar tegen.

Rituximab als de ziekte van Graves terugkomt
Mimi Poll
Schildklier Magazine, maart 2009; Graves Bulletin, voorjaar 2008

Rituximab deactiveert oogziekte van Graves
Webredactie SON

Potential utility of rituximab for Graves’ orbitopathy (GO)
Mario Salvi et al

Autoimmunity and Graves Disease
Rebecca Bahn

Conclusies

Mimi Poll beschrijft dat uit onderzoek naar de behandeling met rituximab bij de oogziekte van Graves, bleek dat de oogziekte verbeterde, maar dat rituximab geen effect had bij hyperthyreoïdie. Wel bleek dat rituximab beter werkte dan een prednison-infuus bij de oogziekte, maar ook hier was geen effect bij hyperthyreoïdie.

Op www.medscape.com schrijft Becky McCall in Rituximab inactivates Graves’ Orbitopathy, new data show dat nieuw onderzoek van dr. Mario Salvi laat zien dat een behandeling met rituximab leidt tot een beter resultaat bij een milde tot ernstige vorm van de oogziekte van Graves, dan een behandeling met prednison.

Wil je de artikelen op Medscape kunnen lezen?

Dr. Robin Peeters merkt in dat Medscape-artikel op dat een soortgelijk onderzoek als dat van Mario Salvi eerder is uitgevoerd door dr. Rebecca Bahn. Haar conclusie luidt dat een behandeling met rituximab mogelijk de periodes van remissie (herstel) verlengt bij patiënten met Graves hyperthyreoïdie, met name bij patiënten met een milde hyperthyreoïdie. Het effect van rituximab bij de oogziekte van Graves is nog onbekend. Volgens Rebecca Bahn kunnen voorlopig geen geldige conclusies over werkzaamheid of bijwerkingen van rituximab getrokken worden bij patiënten met de (oog)ziekte van Graves.

In Nederland is rituximab niet geregistreerd als geneesmiddel bij de (oog)ziekte van Graves.

Lees ookmaandag 5 mei 2014

Schildklier in de schijnwerpers!

Schildklieraandoeningen komen vaak voor. Of het nu gaat om hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves of schildklierkanker. Deze aandoeningen en hun behandelingen verdienen veel meer aandacht.

De behandelingen zijn inmiddels decennia ongewijzigd. Bij hypothyreoïdie is dat schildklierhormoon, met name levothyroxine. En bij hyperthyreoïdie: schildklierremmers (plus levothyroxine), radioactief jodium of incidenteel een operatie. Bij de oogziekte van Graves is het een kwestie van afwachten en zo nodig operatief ingrijpen. De oorzaak – een ontsporing van het immuunsysteem – wordt niet aangepakt.

Bij schildklierkanker bestaat de behandeling uit een operatie gevolgd door (afhankelijk van de oorzaak) een behandeling met radioactief jodium. Daar wordt wel meer onderzoek gedaan naar aanvullende behandelingen.

Tips

Thyroid Awareness / Schildklierbewustzijn

Internationaal en nationaal richten organisaties van zorgverleners en patiënten hun aandacht op de schildklier, de aandoeningen en behandelingen. Voorlichting speelt daarbij een grote rol. Folders, brochures, wetenschappelijk informatie vertaald naar een toegankelijker formaat en boeken vind je veelal online en direct te downloaden. Tegenwoordig zijn veel behandelrichtlijnen ook voor iedereen toegankelijk.

In 2009 is 25 mei uitgeroepen tot Schildklierdag.
Met als doel om rond die dag extra aandacht te besteden aan de schildklier.

Week van de Schildklier

In Nederland wordt dit jaar van 19 tot 25 mei voor de vijfde keer de Week van de Schildklier georganiseerd met speciale aandacht voor School, studie en werk.

Eerder was er aandacht voor:

Wereldwijd

Enkele internationale initiatieven zijn:donderdag 1 mei 2014

Aandacht voor de rol van rhTSH bij de nacontrole van schildklierkanker

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een zeldzame en meestal goed behandelbare vorm van kanker. Na behandeling keert de ziekte echter vaak terug. Patiënten moeten daarom hun hele leven onder controle blijven. De tumormerkstof thyreoglobuline (Tg) in het bloed speelt een belangrijke rol bij de nacontrole.

New insights in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma
Proefschrift ACM Persoon, 2007

A sensitive Tg assay or rhTSH stimulated Tg: What's the best in the long-term follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma?
ACM Persoon, PL Jager, WJ Sluiter, JTM Plukker, BHR Wolffenbuttel en TP Links
PLoS ONE. 2007; 2(8): e816.

Uit onderzoek in 2007 van Adrienne Persoon blijkt dat Tg met een nieuwe test beter kan worden aangetoond dan met de gebruikelijke testmethode. De nieuwe methode lijkt bruikbaar om terugkerend schildkliercarcinoom in een vroeger stadium vast te stellen. De precieze betekenis van lage concentraties Tg is overigens nog onduidelijk.

Wanneer de patiënt een verhoogde TSH-waarde heeft (een hormoon dat de schildklier stimuleert), kan de hoeveelheid Tg nauwkeuriger gemeten worden. Met injecties recombinant humaan TSH (rhTSH) kan de hoeveelheid TSH kunstmatig verhoogd worden. Uit onderzoek van Persoon blijkt echter dat dit de diagnostische opbrengst van de Tg-meting amper verbetert. Omdat de methode bovendien duur is en bij de patiënten angst en zorgen over kanker oproept, verbetert deze methode de nacontrole niet.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.