dinsdag 27 mei 2014

Zonder antistoffen mogelijk milder ziektebeeld hypothyreoïdie

Ondanks de hoge gevoeligheid van de huidige tests voor anti-TPO en anti-Tg, zijn bij sommige patiënten met hypothyreoïdie geen antistoffen tegen de schildklier aantoonbaar. Deze toestand - wel hypothyreoïdie maar geen antistoffen - wordt gewoonlijk aangeduid als seronegatieve autoimmuun thyreoïditis (= seronegatief-CAT).

zondag 25 mei 2014

Beware of fraudulent thyroid promises on internet and websites!!

In this age of world wide web, it is easy to access good, reliable and professional help on thyroid related issues. You will find reliable sources of information on thyroid diseases. Beware for being taken for a ride by fraudulent promises on fraudulent websites and this only prolongs your treatment and puts you in despair.

donderdag 22 mei 2014

Leer meer over de schildklier, werking, onderzoek en aandoeningen

Zelfmanagement is het motto van allerlei partijen in de zorg. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die schildklier.

maandag 19 mei 2014

Klachten aandoening schildklier zijn vaak aspecifiek

Veel klachten van hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie komen voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Bloedonderzoek geeft aan of de schildklier de oorzaak is van deze klachten.

vrijdag 9 mei 2014

Is rituximab al mogelijk als geneesmiddel bij de (oog)ziekte van Graves?

Huidige behandelingen (medicijnen, radioactief jodium en operatie) bij de ziekte van Graves (hyperthyreoïdie en oogziekte (GO)) hebben hun nadelen door de bijwerkingen. Daarom wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar nieuwe therapieën. Er is vooruitgang geboekt, met name met medicijnen die de tsh-receptor antistoffen uitschakelen. Rituximab (RTX) is de eerste gerichte biologische therapie die onderzocht is als behandeling voor de (oog)ziekte van Graves. Heeft dat middel de toekomst? Onderzoeksresultaten spreken elkaar tegen.

maandag 5 mei 2014

Schildklier in de schijnwerpers!

Schildklieraandoeningen komen vaak voor. Of het nu gaat om hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, de oogziekte van Graves of schildklierkanker. Deze aandoeningen en hun behandelingen verdienen veel meer aandacht.

De behandelingen zijn inmiddels decennia ongewijzigd. Bij hypothyreoïdie is dat schildklierhormoon, met name levothyroxine. En bij hyperthyreoïdie: schildklierremmers (plus levothyroxine), radioactief jodium of incidenteel een operatie. Bij de oogziekte van Graves is het een kwestie van afwachten en zo nodig operatief ingrijpen. De oorzaak – een ontsporing van het immuunsysteem – wordt niet aangepakt.

Bij schildklierkanker bestaat de behandeling uit een operatie gevolgd door (afhankelijk van de oorzaak) een behandeling met radioactief jodium. Daar wordt wel meer onderzoek gedaan naar aanvullende behandelingen.

donderdag 1 mei 2014

Aandacht voor de rol van rhTSH bij de nacontrole van schildklierkanker

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een zeldzame en meestal goed behandelbare vorm van kanker. Na behandeling keert de ziekte echter vaak terug. Patiënten moeten daarom hun hele leven onder controle blijven. De tumormerkstof thyreoglobuline (Tg) in het bloed speelt een belangrijke rol bij de nacontrole.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.