Posts

Posts uit mei, 2014 weergeven

Zonder antistoffen mogelijk milder ziektebeeld hypothyreoïdie

Afbeelding
Ondanks de hoge gevoeligheid van de huidige tests voor anti-TPO en anti-Tg, zijn bij sommige patiënten met hypothyreoïdie geen antistoffen tegen de schildklier aantoonbaar. Deze toestand - wel hypothyreoïdie maar geen antistoffen - wordt gewoonlijk aangeduid als seronegatieve autoimmuun thyreoïditis (= seronegatief-CAT). Serum negative autoimmune thyroiditis displays a milder clinical picture compared with classic Hashimoto's thyroiditis M Rotondi, L de Martinis, F Coperchini, P Pignatti, B Pirali, S Ghilotti, R Fonte, F Magri, L Chiovato Met deze studie werd onderzocht of er een verschil is tussen patiënten zonder aantoonbare antistoffen of patiënten met klassieke autoimmuun thyreoïditis (CAT). De onderzoeksresultaten suggereren een milder ziekteverloop bij patiënten zonder antistoffen dan bij patiënten met antistoffen. Background Despite high sensitivity of current assays for autoantibodies to thyroperoxidase (TPO) and to thyroglobulin (Tg), some hypothyroid patients still

Beware of fraudulent thyroid promises on internet and websites!!

In this age of world wide web, it is easy to access good, reliable and professional help on thyroid related issues. You will find reliable sources of information on thyroid diseases. Beware for being taken for a ride by fraudulent promises on fraudulent websites and this only prolongs your treatment and puts you in despair. How to see what is genuine or not? Patients can find that out very easily: First these sites post video's of a patient story and get your attention and get you emotionally involved Then they show you books and experts on the subject and suggest how these books and experts changed their lives Then they may show you products that cures it all and how good they feel after that self help treatments They also like to make news in the press by various ways feasible Then they ask you to join today and live a normal life and ask you for your e-mail address Any patient can be frustrated with any current treatment, its normal, as you expect quick results. Hence, s

Leer meer over de schildklier, werking, onderzoek en aandoeningen

Afbeelding
Zelfmanagement is het motto van allerlei partijen in de zorg. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die schildklier. Met deze Amerikaanse website voor studenten leer je meer over de schildklier, onderzoek en aandoeningen. Uitgelegd wordt wat er allemaal komt kijken bij de diagnose en behandeling van een patiënt met een nodus in de schildklier. Approach to the Patient with a Thyroid Nodule University of Connecticut Health Center Aan bod komen de anatomie van de schildklier, de vorming van schildklierhormoon, lab tests , echo , biopsie , scan , hyperthyreoïdie , hypothyreoïdie en schildklierkanker met stadia en behandelingen .

Klachten aandoening schildklier zijn vaak aspecifiek

Afbeelding
Veel klachten van hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie komen voor bij andere aandoeningen. Maar ook komen klachten van hypothyreoïdie vaak voor bij hyperthyreoïdie en vice versa. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Bloedonderzoek geeft aan of de schildklier de oorzaak is van deze klachten. Huisartsenrichtlijn In de NHG-Standaard schildklieraandoeningen (huisartsenrichtlijn) staat dat vrijwel alle patiënten met een klinische schildklierfunctiestoornis een aantal klachten en symptomen hebben die kunnen passen bij een hypothyreoïdie dan wel een hyperthyreoïdie. Onderzoek is gericht op verheldering van de gepresenteerde klachten. Een uitgesproken beeld met klassieke symptomen is in de praktijk zeldzaam. De patiënt heeft meestal aspecifieke klachten en symptomen. De voorspellende waarde van klachten die gepaard kunnen gaan met schildklierfunctiestoornissen is laag

Is rituximab mogelijk als geneesmiddel bij de (oog)ziekte van Graves?

Afbeelding
Huidige behandelingen (medicijnen, radioactief jodium en operatie) bij de ziekte van Graves ( hyperthyreoïdie en oogziekte (GO)) hebben hun nadelen door de bijwerkingen. Daarom wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar nieuwe therapieën. Er is vooruitgang geboekt, met name met medicijnen die de tsh-receptor antistoffen uitschakelen. Rituximab (RTX) is de eerste gerichte biologische therapie die onderzocht is als behandeling voor de (oog)ziekte van Graves. Heeft dat middel de toekomst? Onderzoeksresultaten spreken elkaar tegen. Rituximab als de ziekte van Graves terugkomt Mimi Poll Schildklier Magazine, maart 2009; Graves Bulletin, voorjaar 2008 Autoimmunity and Graves Disease Rebecca Bahn Conclusies Mimi Poll beschrijft dat uit onderzoek naar de behandeling met rituximab bij de oogziekte van Graves, bleek dat de oogziekte verbeterde, maar dat rituximab geen effect had bij hyperthyreoïdie. Wel bleek dat rituximab beter werkte dan een prednison-infuus bij de oogziekte, maar ook hie

Schildklier in de schijnwerpers!

Afbeelding
Schildklieraandoeningen komen vaak voor. Of het nu gaat om hypothyreoïdie , hyperthyreoïdie , de oogziekte van Graves of schildklierkanker . Deze aandoeningen en hun behandelingen verdienen veel meer aandacht. De behandelingen zijn inmiddels decennia ongewijzigd. Bij hypothyreoïdie is dat schildklierhormoon , met name levothyroxine. En bij hyperthyreoïdie: schildklierremmers (plus levothyroxine) , radioactief jodium of incidenteel een operatie . Bij de oogziekte van Graves is het een kwestie van afwachten en zo nodig operatief ingrijpen. De oorzaak – een ontsporing van het immuunsysteem – wordt niet aangepakt. Bij schildklierkanker bestaat de behandeling uit een operatie gevolgd door (afhankelijk van de oorzaak) een behandeling met radioactief jodium. Daar wordt wel meer onderzoek gedaan naar aanvullende behandelingen. Tips Gebruik de zoekknop Bekijk de video’s Lees ervaringen van andere patiënten Thyroid Awareness / Schildklierbewustzijn Internationaal en nationaal richten

Aandacht voor de rol van rhTSH bij de nacontrole van schildklierkanker

Afbeelding
Gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een zeldzame en meestal goed behandelbare vorm van kanker. Na behandeling keert de ziekte echter geregeld terug. Patiënten moeten daarom hun hele leven onder controle blijven. De tumormerkstof thyreoglobuline (Tg) in het bloed speelt een belangrijke rol bij de nacontrole. New insights in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma Proefschrift ACM Persoon, 2007 A sensitive Tg assay or rhTSH stimulated Tg: What's the best in the long-term follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma? ACM Persoon, PL Jager, WJ Sluiter, JTM Plukker, BHR Wolffenbuttel en TP Links PLoS ONE. 2007; 2(8): e816. Uit onderzoek in 2007 van Adrienne Persoon blijkt dat Tg met een nieuwe test beter kan worden aangetoond dan met de gebruikelijke testmethode. De nieuwe methode lijkt bruikbaar om terugkerend schildkliercarcinoom in een vroeger stadium vast te stellen. De precieze betekenis van lage concentraties Tg is overigens nog onduidelijk.