Posts

Oogziekte van Graves en Rundle’s curve

Verband tussen hyperthyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

Bewegen is goed voor je ... met tips en ervaringen

Nieuwe pillen, capsules, druppels en drankjes levothyroxine een aanwinst?

Over anatabine, roken, tabak, ziekte van Hashimoto en antistoffen

Selenium geen effect op TPO-antistoffen bij gezonde vrouwen

Functionele betekenis van anti-TPO is niet opgehelderd

Vermoeidheid bij schildklierkanker verdient aandacht

Is slikken van levothyroxine bij het ontbijt een goed idee?

Onderzoek naar capsules met vloeibaar schildklierhormoon

Betekenis van schildklier antistoffen voordat een diagnose wordt gesteld

Generation R en de schildklier

Uitleg over nut en noodzaak van voedingssupplementen

Impact of iodine supplementation in mild-to-moderate iodine deficiency

Vijf vrouwen vertellen over hun behandeling met schildklierhormoon

Antistoffen en de ontwikkeling van euthyreoïdie naar hypo- of hyperthyreoïdie

Aandacht voor individueel TSH-FT4 setpoint is gewenst

QoL bij euthyreoot struma en hashimoto na schildklieroperatie

Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen: met toegang voor patiënten

Wegwijs op Schildkliertje

Waarden zijn goed dus de dosis schildklierhormoon is goed? Nee!

Meer voorlichting vereist rond zwangerschap en schildklier

10 tips voor het leven met een schildklieraandoening

Veranderingen in het vóórkomen van hypothyreoïdie in Noorwegen