Verband tussen hyperthyreoïdie en psychiatrische aandoeningen

Hyperthyreoïdie bij volwassenen wordt geassocieerd met stemmingswisselingen en verminderde kwaliteit van leven. Met deze studie werd de relatie onderzocht tussen hyperthyreoïdie en de mate waarin psychiatrische aandoeningen voorkomen (= morbiditeit) onder de bevolking.
Hyperthyroidism and psychiatric morbidity. Evidence from a Danish nation-wide register study

Psychiatric manifestations of Graves’ hyperthyroidism. Pathophysiology and treatment options

Gegevens over hyperthyreoïdie en psychiatrische morbiditeit werden verkregen door koppeling van het Deense patiëntregister aan het Deense medicijnregister. Een totaal van 2631 personen met hyperthyreoïdie werden geïdentificeerd en gekoppeld aan controlepersonen zonder hyperthyreoïdie in een verhouding 1:4. De gegevens werden over een periode van gemiddeld zes jaar gevolgd. Rekenmodellen werden gebruikt om het risico te beoordelen van psychiatrische morbiditeit vóór en na de diagnose van hyperthyreoïdie.

Conclusie

Voor en na de diagnose lopen personen met hyperthyreoïdie een groter risico om opgenomen te worden met een psychiatrische diagnose en behandeld te worden met antipsychotica, antidepressiva en angstremmers.

Lees ook


Reacties