Richtlijnen schildklieraandoeningen

Richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Richtlijnen gaan uit van gemiddelde patiënten. Daardoor kunnen zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen in de richtlijn.

Afwijken van de richtlijn is, als de situatie van de patiënt dat vereist, soms zelfs noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient de arts dit beargumenteerd, gedocumenteerd en in overleg met de patiënt te doen.

Richtlijnen zijn geschreven voor artsen en patiënten. Zij vormen een belangrijke bron van informatie voor de behandeling van schildklieraandoeningen. Doe je voordeel ermee als patiënt!

Nederlandse richtlijnen (NHG en NIV)

Aanpassingen NIV-richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 (internisten, 2020)


Europese richtlijnen (ETA)


Amerikaanse richtlijnen (ATA en AACE)


Reacties