Posts

Posts uit augustus, 2012 weergeven

Richtlijn behandeling T4+T3 bij hypothyreoïdie

Al jaren een wens van patiënten en nu is hij verschenen: de richtlijn voor de behandeling van L-T4 (Thyrax / levothyroxine / Euthyrox) met L-T3 (Cytomel / liothyronine). Voor de behandeling van mensen met hypothyreoïdie betekent deze ETA-richtlijn een enorme vooruitgang. ETA staat voor European Thyroid Association . 2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism Wilmar M. Wiersinga, Leonidas Duntas, Valentin Fadeyev, Birte Nygaard, Mark P.J. Vanderpump De richtlijn behandelt de overwegingen om L-T3 bij de L-T4 voor te schrijven. Aan bod komen eerdere onderzoeken, argumenten, wanneer wel en wanneer geen combinatietherapie en hoeveel L-T3 toegevoegd kan worden aan L-T4. Er is rekening gehouden met de uitscheiding en verhouding van T4 en T3 van een gezonde schildklier. Aan bod komen natuurlijk ook de lange halfwaardetijd van L-T4 van 7 dagen tegenover de korte halfwaardetijd van L-T3 van 19 uur. En het feit dat van een pilletje L-T4 ongeveer 65-75% wor

Wanneer laat jij je bloed prikken?

Afbeelding
Wanneer je schildklierhormoon slikt, luidt het advies: laat iedere keer rond hetzelfde tijdstip onder dezelfde omstandigheden je bloed prikken bij hetzelfde lab. Op die manier kun je de TSH- en fT4 waarde goed met elkaar vergelijken. Laat je bloed altijd op dezelfde tijd en in hetzelfde lab prikken! De ene keer 's ochtends laten prikken en de andere keer later op de dag geeft een vertekend beeld. Dat geldt zowel voor mensen die geen schildklierhormoon slikken als voor mensen die wel hormoon slikken. De TSH-waarde kent immers een dagelijks ritme. (1) TSH-waarde De hypofyse scheidt TSH uit in een vast dagelijks ritme. Over het algemeen is de TSH op z’n hoogst vroeg in de morgen en lager in de late middag en avonduren. Voor een diagnose: één TSH-meting geeft geen nauwkeurig beeld van jouw TSH. Pas bij herhaalde metingen rond hetzelfde tijdstip, ontstaat een juist beeld van jouw TSH-waarde. De grafiek toont de TSH-waarde van gezonde mannen en vrouwen. (2) FT4-waarde Aan te r

T4 plus T3: naar een persoonlijke behandeling met schildklierhormoon ...

Levothyroxine therapy is the traditional lifelong replacement therapy for hypothyroid patients. Over the last several years, new evidence has led clinicians to evaluate the option of combined T3 and T4 treatment to improve the quality of life, cognition, and peripheral parameters of thyroid hormone action in hypothyroidism. The aim of this review is to assess the physiological basis and the results of current studies on this topic. Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism? Bernadette Biondi and Leonard Wartofsky Evidence Acquisition We searched Medline for reports published with the following search terms: hypothyroidism, levothyroxine, triiodothyronine, thyroid, guidelines, treatment, deiodinases, clinical symptoms, quality of life, cognition, mood, depression, body weight, heart rate, cholesterol, bone markers, SHBG, and patient preference for combined therapy. The search was restricted to reports published in English since

Innerlijke onvolkomenheden van endocriene suppletietherapie

Afbeelding
In 2003 verscheen het artikel Intrinsic imperfections of endocrine replacement therapy van JA Romijn, JWA Smit en SWJ Lamberts. Voor veel mensen betekende het artikel een erkenning voor hun ervaringen met een hormoontherapie met z’n tekortkomingen. Ook zorgde het artikel voor begrip. Intrinsic imperfections of endocrine replacement therapy JA Romijn, JWA Smit en SWJ Lamberts Klassieke endocrinologie Volgens de klassieke endocrinologie worden hormonen door endocriene organen gemaakt en via het bloed getransporteerd naar de organen waar ze actief zijn. De hormonen worden geïdentificeerd, geïsoleerd en in de fabriek geproduceerd. Voorheen dodelijke ziektes zoals bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison), diabetes type 1 en hypothyreoïdie, worden inmiddels gedurende vele tientallen jaren redelijk succesvol behandeld tegen lage kosten. In Nederland bijvoorbeeld kost de gemiddelde behandeling van hypothyreoïdie enkele eurocenten per dag. Volkomen perfecte nabootsing van een e

Tijd van inname levothyroxine beïnvloedt TSH-waarde

Afbeelding
Uit dit onderzoek bleek dat inname van schildklierhormoon nuchter na vasten (dus ruim voor het ontbijt) stabielere TSH- en FT4-waarden gaf. Inname kort voor of bij de maaltijd of voor het slapen gaf bij dit korte onderzoek hogere en meer wisselende waarden. Timing of Levothyroxine Administration Affects Serum Thyrotropin Concentration T-G Bach-Huyng, B. Nayak, J. Loh, S. Soldin, J. Jonklaas, oktober 2009 Clinical Thyroidology - samenvatting en commentaar In totaal deden er 65 patiënten mee, 42 met hypothyreoïdie en 23 patiënten na schildklierkanker. Ze namen hun schildklierhormoon in ten minste 1 uur voor het ontbijt, tijdens het ontbijt of net voor het slapen gaan. Na 8 weken wisselden de groepen van behandelstrategie. Als het doel van de behandeling met levothyroxine is om een specifieke TSH-waarde te bereiken binnen een smalle therapeutische range , met minder schommelingen, dan kan inname van levothyroxine ruim voor het ontbijt (ten minste 1 uur) aan te raden zijn. Dit gel

Welk medicijn slik jij?

Afbeelding
Afgelopen maand kon je een enquête invullen over welk medicijn jij slikt. En daar hoort een uitslag bij! Resultaten In totaal hebben 77 mensen gestemd: thyrax of euthyrox: 70 cytomel: 3 strumazol: 4 thyreoïdum: 0 anders: 2 geen: 2 Meer weten? Medicijnen

Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten

De huisarts speelt meestal nog een stevige rol bij de keuze voor een ziekenhuis of specialist. Burgers gaan weinig zelf op zoek naar keuze-informatie. Van een patiëntenorganisatie blijken ze niet zozeer lid of donateur te worden vanwege belangenbehartiging, maar verwachten ze vooral informatie en voorlichting. Margreet Reitsma, Anne Brabers, Willem Masman en Judith de Jong: De kiezende burger Patiëntenorganisaties: samen staan we sterk? De kostenbewuste burger In het nieuwe zorgstelsel wordt van burgers een actieve rol verwacht. Ze worden ‘zorgconsumenten’ die zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist zij gaan. Op deze manier zouden ze zorgaanbieders dwingen goede kwaliteit te leveren tegen een scherpe prijs. Dit kan individueel, maar ook collectief, bijvoorbeeld in patiëntenorganisaties. Maar willen burgers actief kiezen voor een specialist of een ziekenhuis? En zo ja, hoe kiezen ze dan? Leven patiëntenorganisaties onder de bevolking? Waarom wordt een patiënt lid van

Over het natuurlijk beloop van subklinische hypothyreoïdie

Van 1972 tot 1974 werd in Whickham (Noordoost-Engeland) bij 2779 volwassenen een bevolkingsonderzoek verricht naar de prevalentie van struma, schildklierfunctiestoornissen, schildklierautoantistoffen en vetstofwisselingsstoornissen. Prevalentie betreft het aantal ziektegevallen dat op een bepaald moment (puntprevalentie) of in een bepaalde periode (bijvoorbeeld jaarprevalentie) aanwezig is. Dit - belangrijke - onderzoek is twintig jaar later herhaald. Het vertelt veel over het natuurlijk beloop van subklinische hypothyreoïdie (verhoogde TSH-waarde met een normale FT4-waarde, zie normaalwaarden ). The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham survey MPJ Vanderpump, WMG Tunbridge, JM French, D Appleton, D Bates, F Clark et al. Clin Endocrinol (Oxf)1995;43:55-68. Bij 16 vrouwen werd hypothyreoïdie ontdekt bij het eerste onderzoek, bij 59 vrouwen in de periode tussen het eerste en het tweede onderzoek en bij 22 vrouwen bij het tweede