Posts

Richtlijn behandeling T4+T3 bij hypothyreoïdie

Wanneer laat jij je bloed prikken?

Innerlijke onvolkomenheden van endocriene suppletietherapie

Tijd van inname levothyroxine beïnvloedt TSH-waarde

Welk medicijn slik jij?

Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten

Over het natuurlijk beloop van subklinische hypothyreoïdie