dinsdag 28 augustus 2012

Richtlijn behandeling T4+T3 bij hypothyreoïdie

Al jaren een wens van patiënten en nu is hij verschenen: de richtlijn voor de behandeling van L-T4 (Thyrax / levothyroxine / Euthyrox) met L-T3 (Cytomel / liothyronine). Voor de behandeling van mensen met hypothyreoïdie betekent deze ETA-richtlijn een enorme vooruitgang. ETA staat voor European Thyroid Association.

2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism
Wilmar M. Wiersinga, Leonidas Duntas, Valentin Fadeyev, Birte Nygaard, Mark P.J. Vanderpump

De richtlijn behandelt de overwegingen om L-T3 bij de L-T4 voor te schrijven. Aan bod komen eerdere onderzoeken, argumenten, wanneer wel en wanneer geen combinatietherapie en hoeveel L-T3 toegevoegd kan worden aan L-T4. Er is rekening gehouden met de uitscheiding en verhouding van T4 en T3 van een gezonde schildklier. Aan bod komen natuurlijk ook de lange halfwaardetijd van L-T4 van 7 dagen tegenover de korte halfwaardetijd van L-T3 van 19 uur. En het feit dat van een pilletje L-T4 ongeveer 65-75% wordt opgenomen, terwijl L-T3 bijna helemaal (66-99%) wordt opgenomen. De aanbevolen verhouding L-T4:L-T3 is: van 13:1 tot 20:1.


maandag 27 augustus 2012

Wanneer laat jij je bloed prikken?

Wanneer je schildklierhormoon slikt, luidt het advies: laat iedere keer rond hetzelfde tijdstip onder dezelfde omstandigheden je bloed prikken bij hetzelfde lab. Op die manier kun je de TSH- en fT4 waarde goed met elkaar vergelijken.De ene keer 's ochtends laten prikken en de andere keer later op de dag geeft een vertekend beeld. Dat geldt zowel voor mensen die geen schildklierhormoon slikken als voor mensen die wel hormoon slikken. De TSH-waarde kent immers een dagelijks ritme. (1)


TSH-waarde

De hypofyse scheidt TSH uit in een vast dagelijks ritme. Over het algemeen is de TSH op z’n hoogst vroeg in de morgen en lager in de late middag en avonduren. Voor een diagnose: één TSH-meting geeft geen nauwkeurig beeld van jouw TSH. Pas bij herhaalde metingen rond hetzelfde tijdstip, ontstaat een juist beeld van jouw TSH-waarde.

De grafiek toont de TSH-waarde van gezonde mannen en vrouwen. (2)FT4-waarde

Aan te raden is om - als je levothyroxine slikt – er rekening mee te houden dat de fT4-waarde de eerste 2 tot 4 uur na inname van het schildklierhormoon (T4) extra verhoogd is, en gedurende ongeveer 6 uur boven normaal blijft. (3)

Voorbeeld

De tabel laat zien hoeveel schildklierhormoon in het bloed is wanneer je alleen T4 (levothyroxine) slikt. Voor inname (= basistijd) en na inname.

----------------------Basistijd---na 1.5 uur-----na 3 uur-----na 6 uur-----na 9 uur
lab T4----------------8.5-----------9.1------------9.7----------9.0----------8.4


Wat kun je doen?

Wanneer meer levothyroxine jou zou kunnen helpen, laat dan je bloed prikken 's ochtends vroeg vóór het slikken van je schildklierhormoon. Je TSH-waarde is dan iets hoger, je fT4-waarde is nog niet verhoogd.


Bronnen

  1. Clinical Significance of TSH Circadian Variability in Patients with Hypothyroidism. MA Sviridonova, VV Fadeyev, YP Sych, GA Melnichenko. Endocr Res 2012 Aug 2.
  2. Thyrotropin Secretion Profiles Are Not Different in Men and Women. F Roelfsema, AM Pereira, JD Veldhuis, R Adriaanse, E Endert, E Fliers en JA Romijn
  3. Pharmacology of thyroid hormone replacement preparations. WM Wiersinga. Adult Hypothyroidism, Thyroid Disease Manager.maandag 20 augustus 2012

T4 plus T3: naar een persoonlijke behandeling met schildklierhormoon ...

Levothyroxine therapy is the traditional lifelong replacement therapy for hypothyroid patients. Over the last several years, new evidence has led clinicians to evaluate the option of combined T3 and T4 treatment to improve the quality of life, cognition, and peripheral parameters of thyroid hormone action in hypothyroidism. The aim of this review is to assess the physiological basis and the results of current studies on this topic.

Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism?
Bernadette Biondi and Leonard Wartofsky

maandag 13 augustus 2012

Innerlijke onvolkomenheden van endocriene suppletietherapie

In 2003 verscheen het artikel Intrinsic imperfections of endocrine replacement therapy van JA Romijn, JWA Smit en SWJ Lamberts. Voor veel mensen betekende het artikel een erkenning voor hun ervaringen met een hormoontherapie met z’n tekortkomingen. Ook zorgde het artikel voor begrip.

Intrinsic imperfections of endocrine replacement therapy
J.A. Romijn, J.W.A Smit en S.W.J. Lamberts

donderdag 9 augustus 2012

Tijd van inname levothyroxine beïnvloedt TSH-waarde

Uit dit onderzoek bleek dat inname van schildklierhormoon nuchter na vasten (dus ruim voor het ontbijt) stabielere TSH- en FT4-waarden gaf. Inname kort voor of bij de maaltijd of voor het slapen gaf bij dit korte onderzoek hogere en meer wisselende waarden.

Timing of Levothyroxine Administration Affects Serum Thyrotropin Concentration
T-G Bach-Huyng, B. Nayak, J. Loh, S. Soldin, J. Jonklaas, oktober 2009
Clinical Thyroidology - samenvatting en commentaar

vrijdag 3 augustus 2012

Welk medicijn slik jij?

Afgelopen maand kon je een enquête invullen over welk medicijn jij slikt. En daar hoort een uitslag bij!

Resultaten

In totaal hebben 77 mensen gestemd:
  • thyrax of euthyrox: 70
  • cytomel: 3
  • strumazol: 4
  • thyreoïdum: 0
  • anders: 2
  • geen: 2

Meer weten?

Medicijnen

donderdag 2 augustus 2012

Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten

Bron: NIVEL

De huisarts speelt meestal nog een stevige rol bij de keuze voor een ziekenhuis of specialist. Burgers gaan weinig zelf op zoek naar keuze-informatie. Van een patiëntenorganisatie blijken ze niet zozeer lid of donateur te worden vanwege belangenbehartiging, maar verwachten ze vooral informatie en voorlichting.

Margreet Reitsma, Anne Brabers, Willem Masman en Judith de Jong:

In het nieuwe zorgstelsel wordt van burgers een actieve rol verwacht. Ze worden ‘zorgconsumenten’ die zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist zij gaan. Op deze manier zouden ze zorgaanbieders dwingen goede kwaliteit te leveren tegen een scherpe prijs. Dit kan individueel, maar ook collectief, bijvoorbeeld in patiëntenorganisaties. Maar willen burgers actief kiezen voor een specialist of een ziekenhuis? En zo ja, hoe kiezen ze dan? Leven patiëntenorganisaties onder de bevolking? Waarom wordt een patiënt lid van een vereniging of donateur van een stichting? Een andere rol die in het nieuwe zorgstelsel van de burger wordt verwacht is die van ‘kostenbewuste zorgconsument’. De zorguitgaven zullen naar verwachting de komende jaren flink toenemen. Zijn mensen zich bewust van de kosten van de zorg die ze gebruiken?

Lees ook

Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie
Margo Trappenburg

Het NIVEL legde een aantal vragen voor aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg om te weten te komen of en hoe burgers deze rollen op zich nemen.

De kiezende burger

Veel burgers zeggen niet zelf naar informatie te zoeken om te kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist ze het beste kunnen gaan. Als reden noemen ze vooral, dat ze toch al weten waar ze naar toe gaan. Daarnaast komt duidelijk naar voren dat ze het lastig vinden om te kiezen. Ze weten niet op basis waarvan ze moeten kiezen, hoe ze de informatie moeten beoordelen en of die wel betrouwbaar is. Dit geven ze vaker aan dan dat ze er de meerwaarde niet van inzien om keuze-informatie op te zoeken. Of burgers nu wel of geen actieve rol zeggen te spelen in de keuze voor een specialist of ziekenhuis, in beide gevallen speelt de huisarts een grote rol bij deze keuze.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties zijn bekend bij de panelleden. Ruim een op de tien is lid of donateur (geweest) van een patiëntenorganisatie. Informatie en voorlichting spelen een belangrijkere rol om lid of donateur te zijn dan belangenbehartiging. Burgers organiseren zich kennelijk niet zozeer om samen sterk te staan, maar lijken dit vooral te doen vanuit individuele motieven of lotgenotencontact.

De kostenbewuste burger

Burgers zien zichzelf als kostenbewuste zorggebruikers. Over andere ‘zorgconsumenten’ zijn ze minder uitgesproken, maar ze lijken toch het idee te hebben dat die minder kostenbewust zijn in hun zorggebruik dan zijzelf. Zelf betalen voor de zorg lijkt een zeker kostenbewustzijn met zich mee te brengen. Daarnaast geeft het echter ook het gevoel recht te hebben op zorg.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn begin maart 2011 twee vragenlijsten verspreid. Beide vragenlijsten zijn door zo’n 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg ingevuld. Het panel verzamelt informatie onder de algemene bevolking in Nederland over de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit ongeveer 6.000 mensen van 18 jaar en ouder.

Over het natuurlijk beloop van subklinische hypothyreoïdie

Van 1972 tot 1974 werd in Whickham (Noordoost-Engeland) bij 2779 volwassenen een bevolkingsonderzoek verricht naar de prevalentie van struma, schildklierfunctiestoornissen, schildklierautoantistoffen en vetstofwisselingsstoornissen.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.