maandag 1 juli 2019

Wordt levothyroxine te makkelijk voorgeschreven?

Thyroxine is het belangrijkste hormoon dat de schildklier maakt. Levothyroxine is de synthetische vorm van thyroxine en is een van de meest voorgeschreven medicijnen in de wereld. De belangrijkste reden om levothyroxine voor te schrijven is de behandeling van hypothyreoïdie. Levothyroxine wordt ook gebruikt om schildklier knobbeltjes of struma kleiner te maken, hoewel deze behandeling grotendeels ondoeltreffend bleek. Levothyroxine wordt ook ten onrechte gebruikt voor de behandeling van problemen die niet gerelateerd zijn aan de schildklier.

Is levothyroxine therapy overused?
Clinical Thyroidology for the Public

Levothyroxine replacement therapy and overuse: A timely diagnostic approach
S Livadas, C Bothou, I Androulakis, A Boniakos, N Angelopoulos, L Duntas

vrijdag 28 juni 2019

Schildklieraandoeningen en zwangerschap in de nieuwe huisartsenrichtlijn

Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk bij de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap verandert de schildklierfunctie van een gezonde vrouw aanzienlijk. De eerste helft van de zwangerschap is de baby afhankelijk van schildklierhormoon van de moeder. Een vrouw met hypothyreoïdie moet voldoende T4-hormoon slikken. Een vrouw met hyperthyreoïdie moet niet te veel schildklier remmend medicijn slikken.

Schildklieraandoeningen tijdens zwangerschap en post-partumperiode
NHG-standaard Schildklieraandoeningen (volledige tekst)

Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap
Schildkliertje

woensdag 26 juni 2019

Er is iets met je schildklier ... wat dan?

Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg.

dinsdag 11 juni 2019

Op naar de 100 jaar!

Zogenaamde anti-aging therapieën klinken sensationeel, maar zijn pseudowetenschap met potentieel ernstige gezondheidsschade tot gevolg, schrijven Guy T’Sjoen (UZ Gent) en Marleen Finoulst (Bodytalk). ‘De gezondheidsrisico’s zijn veelvuldig, je betaalt je blauw en verjongen doe je al helemaal niet.’

Anti-aging is fake medicine
Guy T'Sjoen & Marleen Finoulst | Knack
Diensthoofd Endocrinologie UZ Gent & Hoofdredacteur Bodytalk

Wees voorzichtig met nepdiagnoses
Schildklierforum

donderdag 6 juni 2019

Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni verkrijgbaar in Nederland

Al langer is bekend dat Merck een nieuwe formule Euthyrox op de markt wil brengen. Nederland is van begin juni aan de beurt. In een tablet is de hulpstof lactose vervangen door mannitol en citroenzuur. Verandering van hulpstoffen bij een gelijkblijvende hoeveelheid werkzame stof kan de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof veranderen. Het effect van de medicatie kan hierdoor veranderen.

PATIËNTENFOLDER EUTHYROX®
Nederlandse folder nieuwe samenstelling

Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland
Schildklierforum

maandag 3 juni 2019

maandag 27 mei 2019

Nieuwe richtlijn raadt behandeling subklinische hypothyreoïdie af

De laatste jaren is het de trend onder endocrinologen en onderzoekers om te waarschuwen voor ‘overbehandeling’ van subklinische ofwel milde hypothyreoïdie. De grens om te behandelen wordt steeds hoger.

Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline
British Medical Journal

Geen behandeling bij subklinische hypothyreoïdie?!
Schildklierforum

Subklinische hypothyreoïdie (SCH) wel of niet behandelen?
Schildkliertje

dinsdag 21 mei 2019

Geen levothyroxine (meer) voor ouderen bij hypothyreoïdie?

Het doel van dit project is om uit te zoeken hoeveel oudere personen die al langer levothyroxine gebruiken, geleidelijk kunnen stoppen met de tabletten zonder dat de gezondheid of het welbevinden ernstig vermindert.

Effects of discontinuation of levothyroxine treatment in older adults: a self-controlled study
Projectleider en penvoerder: Dr. R.K.E. Poortvliet | Leids Universitair Medisch Centrum

Geen behandeling bij subklinische hypothyreoïdie?!
Schildklierforum

dinsdag 7 mei 2019

Euthyrox nieuwe formule in juni in België en Nederland

Al langer is bekend dat Merck een nieuwe formule Euthyrox op de markt wil brengen. België en Nederland zijn begin juni aan de beurt. Op het Schildklierforum vind je uitleg over de nieuwe formule.

Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland
Schildklierforum

In een tablet is de hulpstof lactose vervangen door mannitol en citroenzuur. Verandering van hulpstoffen bij een gelijkblijvende hoeveelheid werkzame stof kan de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof veranderen. Het effect van de medicatie kan hierdoor veranderen.

Eerdere voorbeelden van veranderingen bij levothyroxine zijn Eltroxin, L-thyroxine, Thyrax en Levothyrox (de Franse Euthyrox).


vrijdag 3 mei 2019

Merck stuurt DHPC-brief over nieuwe formule Euthyrox

Begin mei 2019 heeft Merck een DHPC-brief gestuurd over de nieuwe formule van Euthyrox. Een DHPC is een verplichte brief van een farmaceutisch bedrijf om zorgverleners op de hoogte te brengen van nieuwe, belangrijke risico-informatie over een geneesmiddel. De DHPC wordt per post verzonden aan artsen en apothekers die betrokken zijn bij de behandeling van het geneesmiddel waar de DHPC over gaat.

Direct Healthcare Professional Communication
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

dinsdag 30 april 2019

Als er iets met je schildklier is

Bedoeling van deze tips is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent.

Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die behandeling van je schildklieraandoening. Artsen komen en gaan.

zondag 28 april 2019

‘Een rare bult’

Ans Welvaarts hoopt dat het kinderboekje ‘Een rare bult’ op een positieve manier kan bijdragen aan de voorbereiding op de behandeling van een kwaadaardige tumor in de schildklier.

‘Een rare bult’
Ans Welvaarts | bestellen bij Thyroid Cancer Alliance

Door schildklierkanker liet Ans zich niet uit het veld slaan
Ans Welvaarts | Gezondheidsplein

woensdag 27 maart 2019

Wordt bij bloedonderzoek alleen TSH geprikt of TSH en vrij T4?

Geregeld melden gebruikers van levothyroxine (Thyrax, Euthyrox, Tirosint) dat bij bloedonderzoek opeens alleen TSH wordt geprikt en niet TSH plus vrij T4. Reden om deze vraag voor te leggen aan NHG Nieuws: gebruikers van levothyroxine melden dat bij controle #schildklier alleen TSH wordt geprikt. Waarom?

Het snelle antwoord van NHG Nieuws:

De huisarts controleert het TSH en vrije T4:
  • elke 3 maanden in het eerste jaar nadat de patiënt klachtenvrij is en het TSH en vrije T4 normaal zijn;
  • vervolgens jaarlijks bij stabiele waarden;
  • bij klachten of instabiele waardes, dan vindt de controle eerder plaats.

Kortom: alleen TSH prikken is niet volgens de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen.

woensdag 20 maart 2019

In Nederland nieuwe Euthyrox vanaf begin juni

Op de website van SON kun je lezen dat de vernieuwde Euthyrox in Nederland vanaf begin juni beschikbaar is en geleidelijk zal worden geïntroduceerd.

Introductie vernieuwde Euthyrox vanaf de zomer
SON
SON werd door patiënten gewezen op informatie in België over de introductie aldaar van de nieuwe Euthyrox. De situatie en de wijze van introductie is daar echter anders dan in Nederland. In België is de introductie op 1 juni 2019 waarna alleen Euthyrox nieuwe formule verkrijgbaar is. In Nederland gebeurt de introductie geleidelijk vanaf begin juni.

maandag 18 maart 2019

Bijwerking ook na langdurig gebruik van strumazol (thiamazol)

Agranulocytose is een zeldzame bijwerking van schildklierremmers. Eerder werd beschreven dat deze bijwerking in de eerste behandelmaanden optreedt. Bij twee patiënten ontstond deze bijwerking pas na jarenlange behandeling.

Agranulocytose na langdurig gebruik van thiamazol
Margriet Stellingwerf, Wilbert T. Jellema, Ingo A. Eland en Iris M.M.J. Wakelkamp
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2430

zaterdag 16 maart 2019

Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni 2019 in België

De nieuwe formule van EUTHYROX® (levothyroxine), in België beschikbaar vanaf 1 juni 2019, heeft tot doel een betere stabiliteit te verzekeren van het gehalte aan werkzame stof (levothyroxine) gedurende de ganse houdbaarheidsperiode van het geneesmiddel.

Flash VIG-news: EUTHYROX® (levothyroxine) – nieuwe formule vanaf 01.06.2019: opvolging van patiënten bij het overschakelen naar de nieuwe formule
FAGG - België

2019: Euthyrox wordt vernieuwd
Schildklierforum

vrijdag 15 maart 2019

Over schildklier en voeding in vier punten

In vier punten wordt uitgelegd uit hoe jouw voedingskeuzes van invloed kunnen zijn op jouw schildklierstatus en jouw algehele gezondheid:

  1. Richt je op welke groenten je wél kunt eten en niet op welke groenten je beter zou vermijden.
  2. Weersta de verleiding om mode-diëten te volgen.
  3. Beschouw voedingssupplementen als twijfelachtig laatste redmiddel.
  4. Zoek het voedingspatroon dat geschikt voor jou is.

Info

donderdag 14 maart 2019

Natuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie

Het natuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie is in kwantitatieve zin niet goed bekend, staat beschreven in het boek Schildklierziekten uit 1998 van Wiersinga en Krenning. Uit gegevens die verzameld zijn voordat effectieve behandeling mogelijk was, kende het beloop van de ziekte een drietal vormen.

In Schildklierziekten worden genoemd:
  1. Een ernstige vorm (10%) waarbij de ziekte in enkele jaren tot de dood leidde.
  2. Een milde vorm (25%) waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt.
  3. Een tussenvorm (65%) waarbij de ziekte afwisselend periodes kent met remissies en recidieven met als uiteindelijk resultaat vaak hypothyreoïdie.

Behandeling met schildklierremmers geeft na een jaar een kans op remissie van circa 40%. Het aantal permanente remissies daalt na verloop van tijd tot circa 25%. Waarschijnlijk is deze groep identiek aan de tweede groep waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt.maandag 11 maart 2019

Als de bijschildklieren verwijderd of beschadigd zijn (hypoparathyreoïdie)

Helaas komt deze complicatie geregeld voor wanneer de schildklier verwijderd wordt bij schildklierkanker of bij de ziekte van Graves. Bij deze complicatie zijn de bijschildklieren verwijderd of beschadigd bij de operatie. De behandeling van hypoparathyreoïdie valt bepaald niet altijd mee en kent ook zijn bijwerkingen.

Wat is hypoparathyreoïdie?
Met uitleg

Hypoparathyreoïdie na schildklierkanker of de ziekte van Graves
Met ervaringen

Op het Schildklierforum is jouw ervaring ook van harte welkom.

donderdag 7 maart 2019

Goede dosis schildklierhormoon is van groot belang

Voor mensen die schildklierhormoon slikken is een juiste dosis van groot belang. Te veel hormoon geeft klachten, net zoals te weinig hormoon. In 2006 verscheen een nieuwe huisartsenrichtlijn. Patiëntenorganisaties waren daarbij betrokken. In 2013 volgde een herziening. Hoop was gevestigd op een betere dosering van schildklierhormoon door huisartsen. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd even goed te gaan.

Een woordvoerder van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) vertelde in het Schildklier Magazine (nummer 2, juni 2009) hoe de verspreiding van een richtlijn gebeurt. De vrijwilligers van de Schildkliertelefoon vertelden in datzelfde artikel over de ervaringen van gebruikers van schildklierhormoon. In de afgelopen tien jaar is wat ervaringen betreft weinig veranderd.

vrijdag 8 februari 2019

Wie bestelt een reverse T3 (rT3) test?

Deze studie concludeert dat de meeste rT3-tests worden besteld door een relatief klein deel van de artsen, meestal aanbieders van complementaire geneeskunde. De beoordeling van medische literatuur geeft geen argumenten om rT3 routinematig te meten bij de diagnose en behandeling van een patiënt met hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie. Dit is belangrijk om te weten voor patiënten met een schildklieraandoening die graag betrokken willen zijn bij de besluitvorming over hun zorg.

maandag 4 februari 2019

Nieuwe waarschuwingen bij gebruik strumazol

Bij gebruik van de schildklierremmer carbimazol/thiamazol bestaat het risico op een alvleesklierontsteking (acute pancreatitis). In dit geval moet het gebruik direct worden gestopt. Gebruik het medicijn niet als je eerder een alvleesklierontsteking hebt gehad tijdens het gebruik van carbimazol/thiamazol.

Bij gebruik carbimazol/thiamazol risico op alvleesklierontsteking en bij zwangerschap verhoogd risico op aangeboren afwijkingen
Nieuwsbericht | CBG | 04-02-2019

donderdag 24 januari 2019

Schildklier en seksualiteit

Ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking heeft een endocriene ziekte. Dat kan gaan om diabetes, ziektes van de bijnier (Addison en Cushing) en schildklieraandoeningen. Regelmatig ervaren deze patiënten seksuele problemen.

De betekenis van seks is voor iedereen verschillend. Het kan gaan om macht, geld, de ander in een goede stemming brengen, contact, ’t is weekend, omdat het hoort. In de praktijk worden de motieven liefde, seks om te laten zien dat je van elkaar houdt, intimiteit en gezelligheid het meeste genoemd.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.