Posts

Posts uit 2019 weergeven

Linda aan het woord over haar werk na schildklierkanker

Afbeelding
Linda (61) laat niets aan het toeval over. Alles ligt klaar. Haar huis is spic en span. Type opgeruimd. Ze heeft schildklierkanker gehad en is drie keer geopereerd. Ze doet haar verhaal graag. Vlak na haar diagnose ging ze op zoek naar informatie over schildklierkanker, en vond weinig. Vandaar dat ze later naar een praatgroep ging in het ziekenhuis. Linda praat enthousiast over de praatgroep. Ze merkte tijdens de gesprekken dat ze er goed vanaf is gekomen. Ze heeft nauwelijks restklachten. Van alles over schildklierkanker Ze werkt weer 40 uur per week als belastingconsulent. Net als de afgelopen 36 jaar. Linda straalt als ze het over haar werk heeft, haar lust en leven. Naast het adviseren van mensen bij hun belastingaangifte en financiën, is ze curator, bewindvoerder en soms een soort maatschappelijk werker. Hoe het begon? Ze wijst op haar hals. Dikke nekken zitten bij haar in de familie. Haar hartsvriendin bleef aandringen op een doktersbezoek. Linda zwichtte. De huisarts voeld

Behandel schildklierkanker in expertisecentra

Afbeelding
Aangeraden wordt om voor behandeling van schildklierkanker naar een expertisecentrum te gaan. Daar is de meeste kennis en ervaring aanwezig. In jargon betekent het dat topreferente zorg geboden wordt. Voor topreferente zorg ga je naar een universitair medisch centrum (UMC). Dit is een ziekenhuis bij een universiteit. Voor topreferente zorg op het gebied van kanker kun je ook terecht bij het Antoni van Leeuwenhoek. Er zijn 8 UMC’s in Nederland. Niet alle UMC’s houden zich met dezelfde aandoeningen bezig. Ze hebben zich gespecialiseerd. Het is dus afhankelijk van jouw aandoening welk UMC jou het beste kan helpen. Voor schildklierkanker kun je terecht bij: AvL Amsterdam Zeldzame aandoeningen Erasmus MC Schildkliercentrum UMC Groningen Schildkliercarcinoom LUMC Leiden Schildkliertumor UMC Radboud Schildkliercarcinoom UMC Utrecht Endocrinologie Meer informatie Wat is topreferente zorg? Van alles over schildklierkanker Vragen, antwoorden en ervaringen

Leer hoe de schildklier werkt en wat schildklierhormoon doet!

Afbeelding
Met tips om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening en -behandeling betekent. Steeds weer blijkt dat artsen te weinig weten van de schildklier. Zo vertellen te veel mensen dat zij met hun hyperwaarden (te lage tsh en te hoge fT4) geen lagere dosis levothyroxine krijgen. En te veel mensen met hypoklachten (te hoge tsh en te lage fT4) vertellen dat zij geen hogere dosis levothyroxine krijgen. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die behandeling van je schildklieraandoening.  Tips Leer hoe de schildklier werkt en wat schildklierhormoon doet . Schrijf na elk bloedonderzoek de TSH- en FT4-waarde (en eventueel T3) op in een schriftje . Noteer daarbij hoeveel hormoon je slikt en hoe je je voelt. H

Nieuwsbrief ziekte van Graves

Afbeelding
In hun maandelijkse nieuwsbrief voor het publiek besteedt de American Thyroid Associatian (ATA) altijd aandacht aan allerlei onderzoek op het gebied van schildklierziekten. In de maand november krijgen hyperthyreoïdie en de oogziekte altijd extra aandacht. Deze maand krijgen de volgende drie onderzoeken aandacht in de nieuwsbrief. Early and effective control of Graves’ disease is associated with improved survival regardless of treatment method Graves’ disease is the most common cause of hyperthyroidism in the United States. Some studies suggest that patients with Graves’ disease have an increased risk of death, mainly due to cardiac disease. The goal of the study was to look at the effect of treatment of Graves’ disease on heart disease and to understand whether the choice of therapy affects the survival in a large group of patients. High levels of some clotting factors may explain the association between high free T4 and cardiovascular disease It is well known that changes in th

Meld bijwerkingen schildklierremmers!

Afbeelding
Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen (block en replace of titratie). Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of strumazol voor. De arts kan ook carbimazol of propylthiouracil (PTU) voorschrijven. Deze schildklierremmers kunnen net als veel andere medicijnen bijwerkingen hebben. Meld jouw bijwerkingen! Overzicht Bijsluiters CBG: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol Databank bijwerkingen Lareb: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol Farmacotherapeutisch Kompas: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol FDA: Propylthiouracil (PTU) Zeldzame bijwerkingen: Agranulocytose Vasculitis Leverfunctie

Als je meer wilt lezen over de oogziekte van Graves

Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen. De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar soms ook bij de ziekte van Hashimoto. De oogziekte van Graves noem je met een moeilijk woord Graves’ oftalmopathie. Afgekort ook wel GO. De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan). Van alle patiënten met GO heeft zo’n 80% ook Graves’ hyperthyreoïdie: in deze groep ontstaat GO in 20% vóór de Graves’ hyperthyreoïdie, in 40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie en in 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie. Niet alle patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de verschijnselen van GO: slechts 5-15% ontwikkelt ernstige GO met een duidelijk zichtbare oogaf

Hoe ging het met het project Verantwoord Wisselen?

Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit beleid is al jarenlang een ongewenste ontwikkeling doordat veranderingen in levothyroxine kunnen zorgen voor allerlei klachten. Een versoepeling van het beleid is gewenst vanwege de positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van bijvoorbeeld levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk. Als je er meer over wilt weten?! Handleiding Geneesmiddelsubstitutie grondig herzien KNMP Verantwoord wisselen van medicijnen Schildklierforum Over verandering van merk levothyroxine Schildkliertje ‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’ Schildkliertje Rapport wisselen van medicijnen Patiëntenorganisaties Geen akkoord Verantwoord Wisselen De Handleiding Geneesmiddelensubstitutie geeft aan bij welke geneesmiddelgroepen substitutie (wisselen van merk) kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de

Herken jij deze klachten als je schildklier te veel hormoon maakt?

Afbeelding
Veel klachten bij hyperthyreoïdie zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier zorgt voor deze klachten. Welke klachten heb jij die ontbreken in de lijst? In het kort Hartkloppingen (tachycardie) Vermoeidheid Kortademigheid bij inspanning Snelle, regelmatige polsslag Struma (vergrote schildklier) Last van warmte (overmatig transpireren), voorkeur voor koude Warme, vochtige handen Trillende handen/vingers Zenuwachtig, nervositeit, gejaagdheid Angst Pretibiaal myxoedeem, waarbij de huid van vooral de scheenbenen dikker en is gevoelig voor ontstekingen Bewegingsonrust, niet stil kunnen zitten Spierzwakte, krachtverlies in spieren Spaarzame menstruatie Darmkl

Aandacht voor ernstige bijwerking van schildklierremmers blijft nodig

Afbeelding
Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking weinig voor, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts. Agranulocytose en de drie K’s - Koorts + Keelpijn = Komen (bij arts) Acute agranulocytose bij het gebruik van strumazol Thuisarts.nl: Ik word behandeld voor hyperthyreoïdie Uitleg over schildklierremmers en agranulocytose moet duidelijker! Belangrijk is dat deze bijwerking steeds weer aandacht krijgt. Telkens weer wordt bij mensen de diagnose ziekte van Graves met hyperthyreoïdie gesteld. En telkens weer hebben deze nieuwe patiënten een kleine kans om deze bijwerking te krijgen. Maar ook bij jarenlang gebruik van deze middelen kan deze bijwerking optreden.

Welke schildklierziekte kreeg jij na het stoppen met roken?

Afbeelding
In de diverse besloten facebookgroepen vertellen mensen dat zij de eerste tijd nadat zij gestopt zijn met roken de schildklier- en oogziekte van Graves kregen. Dat terwijl in wetenschappelijk onderzoek vaak wordt genoemd dat de ziekte van Hashimoto ontstaat na het stoppen met roken. Reden om de vraag voor te leggen in een poll . Voor zover deze poll enige wetenschappelijke waarde heeft, is het wel zuur dat door stoppen met roken blijkbaar de ziekte van Graves kan ontstaan. Juist waar mensen met de ziekte van Graves het advies krijgen om te stoppen met roken. Lees ook Over stoppen met roken en je schildklier Over anatabine, roken, tabak, ziekte van Hashimoto en antistoffen Stoppen met roken en ziekten van de schildklier Roken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich

Kwaliteit van leven na behandeling van de ziekte van Graves

Afbeelding
Van hyperthyreoïdie is bekend dat het een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven (QoL). Het doel van de huidige studie was om de kwaliteit van leven te beoordelen bij patiënten 6-10 jaar na behandeling van de ziekte van Graves (GD) met radioactief jodium (RAI) in vergelijking met een behandeling met operatie of schildklierremmers (ATD). Gebruik was gemaakt van de schildklier-vragenlijst ThyPRO en algemene gezondheids-vragenlijst (36-item Short Form Health Status) QoL-enquête (SF-36). Impaired quality of life after radioiodine therapy compared to antithyroid drugs or surgical treatment for Graves' Hyperthyroidism: A long-term follow-up with the ThyPRO questionnaire (ThyPRO) and the SF-36 survey O Törring, T Watt, G Sjölin, K Byström, M Abraham-Nordling, J Calissendorff, PK Cramon, H Filipsson Nyström, B Hallengren, M Holmberg, S Khamisi, M Lantz, G Wallin Leestip: Verwarrende wetenschap bhrw, GMED Als je schildklier te veel hormoon maakt Schildkliertje Methode De

Vaker remissie na langdurige titratiebehandeling bij de ziekte van Graves

Afbeelding
Studies verschillen over de vraag of een langdurige titratiebehandeling met de schildklierremmer methimazol (is hetzelfde als strumazol) de frequentie van remissie verhoogt bij patiënten met Graves' hyperthyreoïdie. Azizi e.a. hebben onderzoek gedaan met parallelle groepen waarin de terugvalpercentages werden vergeleken bij patiënten met langdurige titratie met methimazol versus titratie met gebruikelijke duur van 18-24 maanden. Ze zochten ook naar variabelen die verband houden met terugval na titratie met gebruikelijke duur. Increased remission rates after long-term methimazole therapy in patients with Graves' Disease: results of a randomized clinical trial F Azizi, A Amouzegar, M Tohidi, M Hedayati, D Khalili, L Cheraghi, Y Mehrabi, M Takyar Published Online: 17 Sep 2019 | https://doi.org/10.1089/thy.2019.0180 Met langdurig lage dosis strumazol minder terugkomst hyperthyreoïdie Schildkliertje Lange termijn behandeling ziekte van Graves bhrw | GMED Aan het onderzo

Als je meer wilt weten over schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap

Afbeelding
Vruchtbaarheid Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk voor de vruchtbaarheid van man en vrouw. Duidelijk is dat hypo- en hyperthyreoïdie hun gevolgen hebben voor mannen en vrouwen. Bij mannen worden erectiestoornissen gemeld. Daarnaast vertoont het sperma afwijkingen. Bij vrouwen geeft de menstruatie problemen. Door een aantal behandelingen met radioactief jodium kan de kwaliteit van het sperma afnemen. Omdat van tevoren niet voorspeld kan worden of een patiënt meer dan één behandeling nodig heeft, kunnen mannen met schildklierkanker het sperma in laten vriezen (= cryopreservatie). Dit gebeurt vóórdat de patiënt geopereerd wordt. Zwangerschap Tijdens de zwangerschap verandert de schildklierfunctie van een gezonde vrouw aanzienlijk. De eerste helft van de zwangerschap is de baby afhankelijk van schildklierhormoon van de moeder. Een vrouw met hypothyreoïdie moet voldoende T4-hormoon slikken; gebruik van T3-hormoon (Cytomel) wordt dri

Twee vrouwen en hun ervaring met hypothyreoïdie

Afbeelding
Voor mensen die schildklierhormoon slikken is een juiste dosis van groot belang. Te veel hormoon geeft klachten, net zoals te weinig hormoon. In 2013 verscheen een nieuwe huisartsenrichtlijn. Hoop was gevestigd op een betere dosering van schildklierhormoon. In de praktijk blijkt dat niet altijd goed te gaan. Janneke Zij durven niet naar een laag normaal TSH, tussen 1 en 2, zodat de patiënt klachtenvrij is. ‘Ik werk als diëtist, ben zelf schildklierpatiënt (hashimoto), en merk dat jammer genoeg (te) veel huisartsen niet de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap volgen bij het instellen/controleren van patiënten. Zij hanteren de referentiewaarden en durven of willen niet naar een laag normaal TSH, tussen 1 en 2, zodat de patiënt klachtenvrij is. Soms zelfs wordt aangegeven dat fT4 immers normaal is en TSH 9,6, en dus is geen verhoging van de dosis T4-hormoon nodig. Dit betekent voor veel patiënten minder kwaliteit van leven. Vaak zou 12,5 mcg verhoging met als streven TSH

Kan je afvallen door de verwarming lager te zetten?

Afbeelding
Ben je wat te zwaar en wil je graag afvallen? Het helpt om je stofwisseling te verhogen. Dat kan op verschillende manieren. Dat schrijft de Consumentenbond op haar website. 1 Kou zou helpen om zogeheten ‘bruine vetcellen’ te kweken. Deze bijzondere vetcellen slaan geen vet op, zoals gewone witte vetcellen dat doen. Ze verbranden juist vet en zetten dat om in warmte om je lichaam op temperatuur te houden. Bruin vet houdt de stofwisseling daardoor hoog. Uit onderzoek zou blijken dat proefpersonen wel tot 15% meer energie gaan verbruiken in koude omstandigheden. Het zou dus helpen om de verwarming een paar graden lager te zetten. 2 Is er bewijs voor deze stelling? Nee, want niet goed onderzocht Er is wel onderzoek naar gedaan, maar daar mankeert het nodige aan. 3 Een groep onderzoekers uit Maastricht komt tot die conclusie in een zogenaamde narratieve review, dat is een onderzoek waarbij de auteur zelf studies selecteert, zonder aan te geven welke criteria hij daarvoor hanteert.

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Afbeelding
Bij een schildklieraandoening kunnen op lichamelijk en psychisch gebied allerlei klachten ontstaan. Een stoornis van de schildklierfunctie wordt vaak pas na lange tijd ontdekt. Vooral de psychische verschijnselen kunnen in die periode - voor en na de diagnose - zorgen voor allerlei gevoelens en emoties. Het is niet zo dat iedereen dergelijke klachten heeft. Maar mogelijk herken je bepaalde gevoelens ... Voor de diagnose Twijfel Je gaat aan jezelf twijfelen als er geen duidelijke verklaring is voor je vermoeidheid en als je lichamelijke en geestelijke functies achteruitgaan. Angst Je wordt bang als je steeds vergeetachtiger wordt. Beangstigend is het als je geen kracht meer hebt en als je niet meer kunt rennen of tillen. Of als je oogklachten krijgt. Onbegrip Onbegrip ontstaat als je je eigen stemmingswisselingen niet meer begrijpt. Als je zonder aanleiding huilt of agressief wordt, als je het gevoel hebt dat je geen greep meer hebt op allerlei zaken: ze overkomen je. Hetzelfde g

Secundaire hypothyreoïdie en behandeling met schildklierhormoon

Afbeelding
Bij secundaire hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig of geen hormoon doordat de schildklier geen seintje krijgt van de hypofyse. De hypofyse maakt bij deze aandoening geen of te weinig TSH. De behandeling van secundaire hypothyreoïdie bestaat uit schildklierhormoon: T4-hormoon (Thyrax, Euthyrox) plus eventueel T3 (Cytomel). Behandeling primaire hypothyreoïdie Bij primaire hypothyreoïdie (wanneer de oorzaak in de schildklier zelf ligt) speelt de TSH-waarde een grote rol bij de diagnose en behandeling. Veel patiënten voelen zich het beste bij een TSH-waarde in het laag-normale gebied en een vrije-T4-waarde in het hoog-normale gebied. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt. Verder bevinden de TSH-waarden van de meeste gezonde mensen zich in het laag-normale gebied. Behandeling secundaire hypothyreoïdie Bij de behandeling van secundaire hypothyreoïdie moet je het zonder de TSH-meting doen:

Verwijdering schildklier een optie bij Hashimoto?

Afbeelding
De ziekte van Hashimoto is een chronische auto-immuun thyreoïditis. Ondanks adequate hormoonsubstitutie hebben sommige patiënten aanhoudende klachten en symptomen die het gevolg kunnen zijn van TPO-antistoffen. Onderzocht is of totale verwijdering van de schildklier (thyreoïdectomie) de klachten en symptomen verbetert bij 50 patiënten met Hashimoto thyreoïditis. Deze patiënten waren in de leeftijd van 18 tot 79 jaar met aanhoudende Hashimoto-gerelateerde klachten en symptomen ondanks normale tsh- en fT4-waarden bij een behandeling met levothyroxine en TPO-antilichaamtiters hoger dan 1000 IE / ml. Thyroidectomy versus medical management for euthyroid patients with Hashimoto Disease and persisting symptoms: a randomized trial I Guldvog, LC Reitsma, L Johnsen, A Lauzike, C Gibbs, E Carlsen, TH Lende, JK Narvestad, R Omdal, JT Kvaløy, G Hoff, T Bernklev, H Søiland Hashimoto - a surgical disease. Total thyroidectomy makes antibodies disappear and ameliorates symptoms ClinicalTrials:

Hoe oud was jij met de diagnose schildklier?

Afbeelding
Dat was een spectaculair aantal reacties op de enquête van 1 oktober 2019. Vraag was: Hoe oud was jij met de diagnose schildklier. 729 leden van de besloten fb-groep Schildkliertje hebben de enquête ingevuld. Per leeftijdsgroep waren dat er: 23 in de groep 0 - 10 34 in de groep 10 - 20 182 in de groep 20 - 30 224 in de groep 30 - 40 189 in de groep 40 - 50 67 in de groep 50 - 60 8 in de groep 60 - 70 2 in de groep 70 en ouder

Over verandering van merk levothyroxine

Afbeelding
Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering. Oraal toegediende levothyroxine (LT4) is de standaardbehandeling voor patiënten met hypothyreoïdie. Er zijn verschillende LT4-producten beschikbaar (zoals Thyrax, Euthyrox, Tirosint, Levothyroxine, Eltroxin). Geregeld vervangen apothekers het gebruikelijke LT4-product van een patiënt door een goedkoper product. Dat gebeurt vooral als dit het beleid is van de zorgverzekeraar. Levothyroxine formulations: pharmacological and clinical implications of generic substitution Salvatore Benvenga, Allan Carle Handleiding Geneesmiddelsubstitutie Schildkliertje Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ... Schildkliertje Zelfs kleine verschillen tussen LT4-producten kunnen grote effecten hebben op hoe goed het medicijn werkt.

Als je net de diagnose schildklierziekte hebt gekregen

Afbeelding
Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg. De schildklier maakt hormonen die belangrijk zijn bij de stofwisseling van alle weefsels in het lichaam. Bij volwassenen beïnvloedt de stofwisseling zaken als gewicht, concentratie, hartritme, energie en geestelijke stabiliteit. Bij kinderen heeft de stofwisseling invloed op de geestelijke ontwikkeling en groei. Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel hormoon. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig hormoon. Klachten Een schildklieraandoening kan zorgen voor allerlei klachten. Lang niet iedereen heeft alle klachten. Veel klachten komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het voor de arts moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer van de gen

Over te veel en te weinig schildklierhormoon

De schildklier maakt hormonen die belangrijk zijn bij de stofwisseling van alle weefsels in het lichaam. Bij volwassenen beïnvloedt de stofwisseling zaken als gewicht, concentratie, hartritme, energie en geestelijke stabiliteit. Bij kinderen heeft de stofwisseling invloed op de geestelijke ontwikkeling en groei. Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is ook heel belangrijk bij voor, tijdens en na de zwangerschap . Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel hormoon Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig hormoon Hyperthyreoïdie kan ook het gevolg zijn van een te hoge dosis levothyroxine. Hypothyreoïdie kan het gevolg zijn van een te lage dosis levothyroxine.  Lang niet iedereen heeft alle klachten. Veel klachten zijn aspecifiek en komen ook voor bij andere aandoeningen. Ook kunnen klachten die passen bij hypothyreoidie voorkomen bij hyperthyreoïdie en andersom. Dit maakt het voor de arts moeilijk een diagnose te stellen op basis

Wanneer behandeling van subklinische hypothyreoïdie wél belangrijk is

Afbeelding
Een recente klinische praktijkrichtlijn meldde  ‘ een sterke aanbeveling tegen schildklierhormoonbehandeling bij volwassenen met subklinische hypothyreoïdie ’ . In deze reactie geven de auteurs aan dat deze aanbeveling niet geldt voor vrouwen die zwanger proberen te worden, personen met TSH-waarden > 20, personen met ernstige symptomen of voor jongvolwassenen. Patient context and TSH levels are important when considering treatment of subclinical hypothyroidism AM Sawka, A Cappola, R Peeters, PA Kopp, AC Bianco, J Jonklaas Association of thyroid hormone therapy with quality of life and thyroid-related symptoms in patients with subclinical hypothyroidism A systematic review and meta-analysis | M Feller, M Snel, E Moutzouri Britse praktijkrichtlijn raadt behandeling subklinische hypothyreoïdie af Schildkliertje Sawka en anderen hebben alle gemiddelde TSH-waarden, hun standaardafwijkingen en steekproefgroottes afgeleid van een recente metanalyse van de behandeling van subklini

Over een levenslange optimale dosis levothyroxine

Afbeelding
Hypothyreoïdie, een vermindering van schildklierhormoonspiegels, is een van de meest voorkomende ziekten wereldwijd. Het medicijn dat het meest wordt gebruikt om hypothyreoïdie te behandelen, is levothyroxine. Mensen met hypothyreoïdie zullen vaak lang levothyroxine moeten gebruiken, meestal voor de rest van hun leven. Het is dus belangrijk dat hun behandeling nauwlettend wordt gevolgd en de dosis zo nodig wordt aangepast voor het beste effect. Levothyroxine dose adjustment to optimise therapy throughout a patient’s lifetime Leonidas H. Duntas, Jacqueline Jonklaas Nieuwe artikelen over levothyroxine Ineke | Schildklierforum Het doel van de review van Duntas en Jonklaas is om een overzicht te geven van: wanneer toediening van levothyroxine noodzakelijk is, begindosis en daaropvolgende aanpassing van levothyroxine, het belang van het vermijden van onder- en overbehandeling met levothyroxine, de noodzaak van levothyroxine dosisaanpassing in verschillende levensfasen, medische aa

Consortium Schildklier en Zwangerschap

Het Consortium Schildklier en Zwangerschap is een non-profit samenwerking van artsen en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de effecten van de schildklierfunctie op de zwangerschap en de ontwikkeling van het kind. Consortium on Thyroid and Pregnancy Thyroid disease in pregnancy: new insights in diagnosis and clinical management Momenteel bestaat het consortium uit meer dan 50 personen die 20 cohortstudies vertegenwoordigen met gegevens over de schildklierfunctie tijdens de zwangerschap. Er lopen 5 onderzoeken naar verschillende klinische resultaten met behulp van de gegevens over individuele deelnemers van ongeveer 50.000 zwangere vrouwen en hun kinderen. Het consortium is open access en diegenen die geïnteresseerd zijn in samenwerking, sponsoring of studies zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Twee miljoen pageviews Schildkliertje

Afbeelding
Al jaren houd ik me bezig met de schildklier. Wellicht denk je: wat moet je in vredesnaam met zo'n klier? Ik heb er zelf mee te maken (gehad). Uit ervaring weet ik hoe vervelend het is als een arts van niets weet, maar daarentegen weet ik ook hoe prettig het is als je artsen treft die wel van de hoed en de rand weten. Begin 2012 ben ik begonnen met Schildkliertje met een dapper anjertje dat aan kwam waaien op mijn balkon als symbool! Schildkliertje heeft een blog , is op facebook en twitter . Kennis en informatie kunnen ertoe bijdragen dat je achter je behandeling staat. Na uitgebreide voorlichting over voor- en nadelen van behandelingen, kon ik in overleg met de arts een keuze maken. Maar ook kon de kennis van een arts ertoe bijdragen dat ik genoeg hormoon kreeg waarmee ik me (bijna) als vanouds voelde.

Gebruik oude en nieuwe formule Euthyrox niet tegelijkertijd

Afbeelding
Zoals je waarschijnlijk weet is de samenstelling van Euthyrox veranderd. Inmiddels zijn de nieuwe tabletten in alle sterktes leverbaar vanuit de groothandels. Ze zijn in steeds meer apotheken te krijgen. De oude formule wordt niet meer gemaakt. Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland Schildklierforum | Vraag 12 Vragen en antwoorden over de nieuwe samenstelling van Euthyrox CBG | vraag 6 Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni 2019 verkrijgbaar in Nederland Schildkliertje In de praktijk blijkt dat gebruikers van twee doseringen oude en nieuwe formule tabletten krijgen in hun apotheek. Accepteer dit niet, een combinatie van oud en nieuw wordt ontraden. Toelichting SON bij twee doseringen: Het advies luidt om bij het gebruik van twee doseringen in één keer over te gaan op de nieuwe formule. Moet je voor één dosering dus over op de nieuwe formule, dan stap je tegelijkertijd voor de andere dosering over op de nieuwe formule. Al langer was bekend dat Merck een nieuwe formu

Hoe weet je of iets mis is met je schildklier?

Afbeelding
Paula uit Deerlijk kreeg enkele maanden geleden last van vermoeidheid, concentratieproblemen en koude rillingen. "Verder bloedonderzoek zal uitwijzen of er iets mis is met mijn schildklier. Ik maak me zorgen. Wat voor gevolgen zal dit hebben voor mijn gezondheid?" Hoe weet je of iets mis is met je schildklier? Radio 2 België | De madammen met endocrinoloog Kris Poppe Vrijwel alle patiënten met een schildklierfunctiestoornis hebben een aantal klachten en symptomen die kunnen passen bij een te traag of een te snel werkende schildklier. Hypothyreoïdie kan door een verlaagd metabolisme leiden tot klachten als gewichtstoename, kouwelijkheid, obstipatie en traagheid. Hyperthyreoïdie daarentegen kan juist leiden tot klachten als gewichtsverlies, ondanks goede eetlust, diarree en hartkloppingen. Zowel hypo- als hyperthyreoïdie kan moeheid en menstruatiestoornissen veroorzaken. Een uitgesproken beeld met klassieke symptomen is in de praktijk echter zeldzaam. De patiënt heeft m

Wordt levothyroxine te makkelijk voorgeschreven?

Afbeelding
Thyroxine is het belangrijkste hormoon dat de schildklier maakt. Levothyroxine is de synthetische vorm van thyroxine en is een van de meest voorgeschreven medicijnen in de wereld. De belangrijkste reden om levothyroxine voor te schrijven is de behandeling van hypothyreoïdie. Levothyroxine wordt ook gebruikt om schildklier knobbeltjes of struma kleiner te maken, hoewel deze behandeling grotendeels ondoeltreffend bleek. Levothyroxine wordt ook ten onrechte gebruikt voor de behandeling van problemen die niet gerelateerd zijn aan de schildklier. Is levothyroxine therapy overused? Clinical Thyroidology for the Public Levothyroxine replacement therapy and overuse: A timely diagnostic approach S Livadas, C Bothou, I Androulakis, A Boniakos, N Angelopoulos, L Duntas Achtergrond Levothyroxine (LT4) is wereldwijd een van de meest voorgeschreven geneesmiddelen. Eenmaal opgestart, blijft ongeveer 90% van de patiënten levothyroxine gebruiken. Er zijn echter aanwijzingen dat veel patiënten,

Schildklier en zwangerschap in de huisartsenrichtlijn

Voldoende schildklierhormoon - dus niet te veel en niet te weinig - is heel belangrijk bij de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap verandert de schildklierfunctie van een gezonde vrouw aanzienlijk. De eerste helft van de zwangerschap is de baby afhankelijk van schildklierhormoon van de moeder. Een vrouw met hypothyreoïdie moet voldoende T4-hormoon slikken. Een vrouw met hyperthyreoïdie moet niet te veel schildklier remmend medicijn slikken. Schildklieraandoeningen tijdens zwangerschap en post-partumperiode NHG-standaard Schildklieraandoeningen (volledige tekst) Schildklier, vruchtbaarheid en zwangerschap Schildkliertje Achtergrond Bij hypothyreoïdie is er een verhoogde behoefte aan levothyroxine gedurende de zwangerschap. Bij hyperthyreoïdie is er een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties. Post-partumthyreoïditis geneest spontaan en kan zowel een hyper- als een hypothyreoïdie veroorzaken. Beleid Hypothyreoïdie Bepaal TSH-R-antistoffen bij aanvang van de zwangerschap.