Hoe gaat het met het project Verantwoord Wisselen?

Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit beleid is al jarenlang een ongewenste ontwikkeling doordat veranderingen in levothyroxine kunnen zorgen voor allerlei klachten. Een versoepeling van het beleid is gewenst vanwege de positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van bijvoorbeeld levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk.

Als je er meer over wilt weten?!


De Handleiding Geneesmiddelensubstitutie geeft aan bij welke geneesmiddelgroepen substitutie (wisselen van merk) kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de therapie. Deze handleiding heeft geen juridische status waardoor substitutie ongestoord doorgaat. November 2018 ging het traject ‘Verantwoord Wisselen’ van het ministerie van VWS van start. Het doel van dit traject is het maken van afspraken tussen alle betrokkenen: patiënten, apothekers, voorschrijvers, verzekeraars en de overheid. Blijkbaar bedoeld als opvolger van de handleiding.

Patiëntenorganisaties hebben begin 2017 in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen. Een versoepeling heeft positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk en ongewenste gevolgen behoren tot het verleden.

Met 14 patiëntenorganisaties deed SON vervolgens in 2018 een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen. De patiëntenorganisaties willen dat bij bepaalde medicijnen (zoals levothyroxine) en patiëntengroepen niet meer mag worden gewisseld van medicatie, omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is. Het initiatief leidde tot overleg met als doel om te komen tot de leidraad Verantwoord Wisselen.

Waar de leidraad Verantwoord Wisselen eerst voor de zomer zou verschijnen, schrijft minister Bruins nu in zijn brief van 4 november 2019 dat hij verwacht het proces in de tweede helft van december af te ronden. Dan is het maar de vraag of het een leidraad is waaraan de betreffende patiënten iets hebben.

Helaas lopen de besprekingen op 6 februari 2020 vast, met als gevolg geen akkoord Verantwoord Wisselen.


Zoekwoorden

preferentiebeleid
substitutie levothyroxine
generiek

Reacties