Geen akkoord ‘Verantwoord Wisselen’

Patiëntenorganisaties hadden begin 2017 in een brief aan de Tweede Kamer aangedrongen op een versoepeling van het preferentiebeleid generieke geneesmiddelen. Een versoepeling heeft positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk en ongewenste gevolgen zouden behoren tot het verleden. Met 14 patiëntenorganisaties deed SON vervolgens in 2018 een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen. De patiëntenorganisaties willen dat bij bepaalde medicijnen (zoals levothyroxine) en patiëntengroepen niet meer mag worden gewisseld van medicatie, omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is.


Het initiatief leidde tot overleg met als doel om te komen tot de leidraad ‘Verantwoord Wisselen’. November 2018 ging het traject ‘Verantwoord Wisselen’ van het ministerie van VWS van start. Het doel van dit traject was het maken van afspraken tussen alle betrokkenen: patiënten, apothekers, voorschrijvers, verzekeraars en de overheid.

Waar de leidraad ‘Verantwoord Wisselen’ eerst voor de zomer zou verschijnen, werd dat uitgesteld tot december 2019. Naar nu blijkt komt er helemaal geen akkoord.

Zoekwoorden

preferentiebeleid
substitutie levothyroxine
generiek


Reacties

Anoniem zei…
Apothekers zouden het liefst ook geen merkwisselingen uitvoeren bij tevreden gebruikers.
Bij geneesmiddeltekorten is er helaas geen keus.

De wisseling op economische gronden: wie betaalt bepaalt. Polisvoorwaarden dwingen dit af.

Bij toetsing zijn meeste MN niet onderbouwd: wens vs noodzaak.