Over verandering van merk levothyroxine

Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering. Oraal toegediende levothyroxine (LT4) is de standaardbehandeling voor patiënten met hypothyreoïdie. Er zijn verschillende LT4-producten beschikbaar (zoals Thyrax, Euthyrox, Tirosint, Levothyroxine, Eltroxin). Geregeld vervangen apothekers het gebruikelijke LT4-product van een patiënt door een goedkoper product. Dat gebeurt vooral als dit het beleid is van de zorgverzekeraar.


Zelfs kleine verschillen tussen LT4-producten kunnen grote effecten hebben op hoe goed het medicijn werkt. Daarom raden veel behandelrichtlijnen patiënten aan indien mogelijk niet te veranderen van LT4-product. Als de patiënt moet overstappen op een nieuw LT4-product, moeten artsen ervoor zorgen dat de dosis wordt aangepast aan de patiënt.

Belangrijk is dat artsen hun patiënten:
  • waarschuwen dat hun LT4-recept in de apotheek kan worden verwisseld,
  • aanmoedigen om hetzelfde product te blijven gebruiken,
  • uitleggen dat zijn hun tsh- en fT4-waarde opnieuw moeten laten testen telkens wanneer hun LT4-product wordt verwisseld.

In sommige landen, zoals de VS en Denemarken, kunnen artsen op recept stellen (medische noodzaak) dat overstappen niet is toegestaan. In Nederland wordt wel de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie gebruikt. Deze handleiding is geen wet waardoor substitutie toch wel plaatsvindt. In ontwikkeling is de Leidraad verantwoord wisselen. Onduidelijk is wanneer die leidraad verschijnt en welke status die zal hebben.

Belangrijk is dat artsen en patiënten volledig op de hoogte worden gehouden wanneer een geherformuleerd merkproduct wordt geïntroduceerd zoals nu met Euthyrox. En er zou geneesmiddelenbewaking moeten zijn om bijwerkingen te controleren. Patiënten moeten begrijpen dat de aanbeveling om dezelfde LT4-formulering te gebruiken gebaseerd is op de bezorgdheid dat het omschakelen van producten kan leiden tot veranderingen in tsh- en fT4-waarde en klachten waardoor dosisaanpassing nodig is.


Reacties