Posts

Posts uit november, 2014 weergeven

Thyroxine stability and formulation: why the secrecy?

Afbeelding
Dit bericht gaat over een ingezonden brief in de Australian Prescriber uit 2005. De schrijver van de brief is endocrinoloog en hij verbaast zich over de geheimzinnigheid rond de stabiliteit en samenstelling van levothyroxine. We zijn 10 jaar verder en eigenlijk is er niets veranderd. Of het nu gaat over het preferentiebeleid , leveringsproblemen , verandering van verpakking of producent en productielocatie . Thyroxine stability and formulation: why the secrecy? Jim Stockigt, Australian Prescriber Editor, – In May 2004 Australian pharmacists were instructed that thyroxine tablets should be stored refrigerated, before and after dispensing. This uniquely Australian directive, which carried the imprimatur of Sigma, the sole supplier of thyroxine tablets in Australia, and the Therapeutic Goods Administration, appears to have been ill-considered. ( 1 ) Dampness should be avoided during storage of thyroxine ( 2 ); repeated daily opening of a refrigerated glass bottle over many months ca

Uitleg over schildklierremmers en agranulocytose moet duidelijker!

Afbeelding
Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking voor bij minder dan 0,1% van de patiënten, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts. Patient knowledge of antithyroid drug-induced agranulocytosis J Robinson, M Richardson, J Hickey, A James, SH Pearce, SG Ball, R. Quinton, M Morris, M Miller, P Perros Informatie over bijwerkingen van schildklierremmers Schildkliertje Met inbreng van patiënten die een enquête invulden van de British Thyroid Foundation, heeft een team onderzoekers van de Universiteit van Newcastle een artikel gepubliceerd in de European Thyroid Journal. Doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de voorlichting en informatie aan gebruikers van schildk

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®

Lareb ontving ruim 1800 meldingen van klachten die ontstonden na verandering van de Thyrax® verpakking. Bij ongeveer de helft van deze meldingen ging het om klachten die passen bij hyperthyroïdie (verhoogde werking van de schildklier) mogelijk ten gevolge van een te hoge concentratie levothyroxine. Het betrof bijwerkingen als onder andere hartkloppingen, gejaagdheid en overmatig zweten. Lareb heeft in oktober 2014 een brief gestuurd naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om hen te informeren over deze meldingen. De voormalige fabrikant MSD heeft de verpakking van Thyrax® (levothyroxine) veranderd van bruine glazen flesjes naar aluminium blisterverpakking. In de blisterverpakking is de Thyrax® beter beschermd tegen omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld vocht. De samenstelling van de Thyrax® is niet veranderd. In de eerste helft van 2014 werd de handelsvergunning van Thyrax® overgenomen door de fabrikant Aspen Pharma Trading Limited. Aspen Pharma Trading Limited he

Opmerkelijk: productie Thyrax in nevelen gehuld

Afbeelding
Eind 2013 veranderde de verpakking van de tabletten Thyrax van potjes naar blister. Met doel een betere houdbaarheid. Sindsdien worden veel klachten gemeld op schildklierfora en bij Lareb en Mijn Medicijn. In Nederland gebruiken 500.000 mensen levothyroxine. Thyrax is een van de merken. Gebruikers hebben baat bij een juiste instelling van schildklierhormonen. Wijziging van merk betekent nauwgezette controle na 5 weken van TSH en FT4; dit vanwege een verschillende bioequivalentie per merk. Te veel of te weinig T4 kan leiden tot ernstige bijverschijnselen. * * * * * * * * Update 24 november 2014 Om antwoord te krijgen op de vragen ‘waar Thyrax dan wel wordt geproduceerd’ en ‘wie de fabrikant is van Thyrax’ valt niet mee. Het antwoord van de IGZ luidt: ‘Deze informatie zou het beste opgevraagd kunnen worden bij de firma Aspen, maar is ook opgenomen in het registratiedossier, dat wordt beheerd door het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).’ Het CBG mag (nog) niets zeggen e

Verzoek tot behoud Hypoforum heeft niet geholpen ...

Afbeelding
Opeens was daar op 7 november het Hypoforum weg. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestaat al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid. Archief Hypoforum online als schildklier naslagwerk! Verzoek tot behoud van het Hypoforum Hypoforum verdwenen als belangrijk schildklier vraagbaak De mensen die op het Hypoforum informeren/informeerden en informatie geven op het Schildklierforum , zijn dezelfde mensen die zich jarenlang inzetten om de invloed van patiënten op de behandeling te vergroten, door te werken aan kennisontwikkeling en het verspreiden daarvan. Het zijn dezelfde mensen die tijdens de ontwikkeling van de eerste richtlijnen voor internisten en huisartsen voor het patiëntenperspectief geknokt hebben. Zij vormden CRoSS, de commissie richtlijnontwikkeling van samenwerkende schildklierorganisaties. Het is wel heel jammer dat SON, als gefuseerde en eni

Controle van de schildklierfunctie na bestraling van de hals

Bestraling van het hoofd-halsgebied kan leiden tot hypothyreoïdie. De klachten van hypothyreoïdie zijn vaak weinig specifiek en ontwikkelen zich meestal pas enige tijd na de bestraling. De arts weet niet altijd dat hypothyreoïdie een gevolg kan zijn van bestraling van de hals. Daardoor kan een flinke vertraging optreden bij het stellen van deze diagnose. Van groot belang voor patiënten: hoe kan die diagnose zo spoedig mogelijk gesteld worden? Door bijvoorbeeld elke zes maanden of elk jaar controle van de schildklierfunctie? Of door informatie over mogelijke klachten en symptomen? Marije Smit e.a. pleiten voor een jaarlijkse controle van de schildklier na bestraling van het hoofd-halsgebied. Volgens Martijn Sijbom e.a. is niet duidelijk dat een patiënt die tijdens een geplande controle opgespoord wordt beter af is dan een patiënt die zich meldt met klachten. Hypothyreoïdie na bestraling van de hals: controle van de schildklierfunctie is belangrijk Klinische les in Nederlands Tijdsc