Posts

Posts uit 2015 weergeven

Impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence

Thyroid cancer (TC) incidence is rising in many countries, but the corresponding mortality is constant or declining. Incidence increases appear largely restricted to small papillary TC in young/middle-age individuals. We compared age-specific incidence rates across countries and time periods in order to estimate the fraction of TC possibly attributable to increased surveillance of the thyroid gland (diagnostic changes) following the introduction of neck ultrasonography in the 1980s. The impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence: a population-based study in selected high-resource countries S Vaccarella, L Dal Maso, M Laversanne, F Bray, M Plummer, S Franceschi Als je meer wilt weten over schildklierkanker Schildkliertje Methods We focused on high-resource countries, including four Nordic countries, England and Scotland, France, Italy, the United States, Australia, Japan, and the Republic of Korea. Before the 1970s, TC incidence in Nordic countries incr

Een terugblik op het Thyrax-debacle ...

Eerst waren het de leveringsproblemen met Thyrax. Al snel volgde het beleid waarbij schildklierpatiënten zomaar een merkloos schildklierhormoon kregen. 1 2 In 2014 kwamen daar de bijwerkingen bij door de nieuwe verpakking van Thyrax. Hoe belangrijk wordt een medicijn gevonden dat van levensbelang is voor mensen wiens schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt ... Het moge duidelijk zijn dat zij snakken naar erkenning. 3 Het was een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen geweest als de fabrikant onderzoek had laten doen voor het op de markt brengen van Thyrax in een nieuwe verpakking. Er had toen ook al een brief naar artsen en apothekers kunnen gaan. Maar niets van dat alles. Een brief naar apothekers en artsen kwam pas bijna een jaar na de nieuwe verpakking; een brief naar patiënten volgde 14 maanden na de introductie van de nieuwe verpakking. 4 Weinig patiënten waren vooraf op de hoogte van de verpakkingswijziging, terwijl MSD voor het introduceren

Behandeling met T4 plus T3 volgens richtlijnen of trends?

Afbeelding
Toegenomen media-aandacht heeft het voorschrijven van schildklierhormoon in Denemarken veranderd. De combinatiebehandeling met T4 plus T3 is een ‘hot topic’ geworden. Artsen overwegen deze behandeling tegenwoordig vaker voor te schrijven. Patiënten vragen er vaker om. De aanbevelingen in de Europese richtlijn voor de T4 plus T3 combinatiebehandeling blijken niet altijd bekend en worden dus niet altijd opgevolgd. Veel patiënten passen hun medicatie ( = schildklierpoeder) zelf aan, wat een grotere kans op overdosering geeft. Treating hypothyroidism with thyroxine/triiodothyronine combination therapy in Denmark: following guidelines or following trends? L Michaelsson, B Medici, J la Cour, C Selmer, M Røder, H Perrild, N Knudsen, J Faber, B Nygaard Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3 Schildkliertje Bioequivalentie in thyreoïdum Schildklierforum Michaelsson e.a. hebben onderzocht welke trends er zijn in Denemarken bij het voorschrijven van T4 plus T3. Zij o

THYRAGE onderzoekt rol schildklierhormoon bij ouderdomsziekten

Het LUMC coördineert de komende vijf jaar een groot Europees Horizon 2020 project, THYRAGE . Hierin worden de effecten onderzocht van schildklierhormoon op een breed scala aan ouderdomsgerelateerde ziektes, waaronder artrose, dementie en osteoporose. De kennis die in dit innovatieve project wordt gegenereerd is nodig voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën om deze ouderdomsgerelateerde ziektes te voorkomen of te behandelen. Met THYRAGE onderzoek naar rol schildklierhormoon bij ouderdomsziektes Schildklier anders afgesteld bij mensen uit langlevende families Hoge ouderdom en lage activiteit schildklier Dr. ir. Diana van Heemst (afdeling Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde) leidt het project. “We denken dat de hoeveelheid schildklierhormoon in stamcellen een belangrijke rol speelt bij het bepalen of stamcellen zich gaan delen – en zo nieuwe stamcellen vormen – of zich differentiëren tot volwassen cellen. Dat laatste proces is belangrijk voor weefselherstel, maar ka

‘Subclinical’ is a misnomer and should be replaced by a grading system

The ETA guidelines on subclinical hyperthyroidism (SHyper) in the European Thyroid Journal, together with the previously published ETA guidelines on subclinical hypothyroidism (SHypo), offer up-to-date recommendations on the management of subjects with subclinical thyroid dysfunction. Guidance in this field is most welcome because of continuing uncertainty whether or not therapeutic intervention will improve health outcomes. Guidance in subclinical hyperthyroidism and subclinical hypothyroidism: are we making progress? WM Wiersinga, European Thyroid Journal 2015, Vol. 4, No. 3 Although the evidence of associations between SHyper or SHypo and adverse health outcomes has become much stronger in the last decade, evidence is lacking that restoration of the euthyroid state reverses the risk of adverse health outcomes. There are no long-term randomized clinical trials demonstrating that treatment will do more good than harm. Against this background, one may wonder whether the grades of ev

Vasculitis als zeldzame bijwerking van carbimazol

Afbeelding
ANCA-geassocieerde vasculitis is een zeldzame bijwerking van schildklierremmers uit de thionamide groep zoals strumazol en carbimazol. Vasculitis wordt meestal geassocieerd met het gebruik van propylthiouracil (PTU) en p-ANCA positiviteit. Het is zelden gemeld bij carbimazol en c-ANCA positiviteit. Life threatening ANCA associated vasculitis on Carbimazole exposure Vimal Upreti, Shrikant Somani, Narendra Kotwal, DS Bhakuni Vasculitis zeldzame bijwerking schildklierremmers Schildklierforum In dit artikel wordt een levensbedreigende episode beschreven van c-ANCA-geassocieerde vasculitis bij een vrouwelijke patiënt met de ziekte van Graves bij blootstelling aan carbimazol. Met succes is de bijwerking aangepakt door het staken van carbimazol en met immunosuppressieve therapie. Wat begon met een vraag op het Schildklierforum kreeg een vervolg op Schildkliertje, een melding bij Lareb, een opname in de databank van Lareb en een artikel in Vascuzine , het blad van Vasculitis NL ... S

November maand van de ‘snelle schildklier’

Afbeelding
De Amerikaanse Thyroid Association heeft november uitgeroepen als maand voor aandacht voor hyperthyreoïdie, ook wel ‘snelle schildklier’ genoemd. Dat is omdat die ‘snelle schildklier’ alle aandacht verdient en te weinig krijgt. Als je schildklier te veel hormoon maakt ... Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met: medicijnen, radioactief jodium en/of een operatie. Klachten en symptomen bij hyperthyreoïdie ... Veel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan? ... Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kenni

Richtlijnen goede voeding 2015

Afbeelding
Minder vlees, meer planten. Minder suiker, meer volkoren. Nederland moet mediterraner gaan eten. Want dat is niet alleen gezond, maar ook wordt het dan minder snel warm op aarde. Meer thee, minder vlees: dit kun je nu beter wel en niet eten Wim Köhler, nrc.nl, met een duidelijk overzicht Richtlijnen goede voeding 2015 Gezondheidsraad, met de volledige richtlijn, een samenvatting en achtergronddocumenten Dat staat in de Richtlijnen goede voeding 2015 die de Gezondheidsraad 4 november 2015 heeft gepubliceerd. De duurzaamheid in de nieuwe richtlijn van de Gezondheidsraad komt onder meer tot uiting in het advies om iets minder vis te eten dan volgens de vorige richtlijn van tien jaar geleden. Het advies om twee keer per week (vette) vis te eten is nu verlaagd naar eenmaal. Dat is vrijwel net zo gezond en is minder ecologisch belastend, schrijft de Gezondheidsraad. Al met al gaan de aanbevelingen naar een advies dat uitkomt op een dieet zoals dat in de jaren zestig in de landen ro

De wet van Murphy en de behandeling met T4 plus T3

Afbeelding
Volgens Wikipedia is de wet van Murphy een van de leidende principes bij het opstellen van protocollen voor bijvoorbeeld apotheken. Voordat een medicijn aan de patiënt wordt uitgereikt, voeren verschillende personen een groot aantal meervoudige controles uit. Zo zal een apothekersassistente op verschillende momenten de naam van het medicijn vergelijken met de naam op het recept. Voor de leek lijkt dit ritueel soms overbodig. De wet van Murphy geeft echter de reden aan: al is de kans op een ernstige menselijke fout heel klein, als het risico maar vaak genoeg wordt gelopen, dan maakt er vroeg of laat iemand een fout. Omdat er heel veel medicijnen worden verkocht, zouden er zonder deze protocollen doden vallen door menselijke fouten met medicijnen. Ook een dergelijk protocol kan de wet van Murphy echter niet buitenspel zetten: uiteindelijk zal het toch een keer fout gaan. Wat gaat er allemaal fout? Zoals je kunt lezen op de website www.ziekenhuis.nl gebruikt de vragensteller 0,

‘Ophef over bijwerkingen Thyrax liet markt onberoerd’

Afbeelding
Apothekers verstrekten in 2014 aan 490.000 (?) personen het schildklierhormoon levothyroxine. Sinds 2007 is dit aantal jaarlijks met gemiddeld 5% gestegen. Meldingen van bijwerkingen na de verpakkingswijziging van Thyrax leidden niet tot een merkbare verstoring van de markt, waarin zich een generieke leverancier heeft gemeld. Ophef over bijwerkingen Thyrax laat markt onberoerd Stichting Farmaceutische kengetallen Openbaar beoordelingsrapport Thyrax® Schildkliertje Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® Schildklierforum De schildklier produceert twee hormonen, levothyroxine (T4) en liothyronine (T3), die beide noodzakelijk zijn voor een normaal niveau van diverse stofwisselingsprocessen in het lichaam. T4 zelf is vrijwel niet actief, het lichaam zet het eerst om in het actieve T3. Als de schildkier onvoldoende of geen hormonen meer aanmaakt, bieden geneesmiddelen met deze hormonen uitkomst. Het gebruik van T4 als geneesmiddel heeft daarbij de voorkeur boven T3, omdat T

Relatie schildklierfunctie moeder tijdens zwangerschap en IQ kind

Zowel lage als hoog-normale en hoge schildklierhormoon niveaus van de moeder tijdens de vroege zwangerschap kunnen het IQ van een kind verlagen, volgens een nieuwe studie gepresenteerd op het 15th International Thyroid Congress . Omdat het aantal zwangere vrouwen met milde schildklierafwijkingen en gebruik van schildklierhormoon snel toeneemt, verdient de mogelijke overdosering met schildklierhormoon extra aandacht en zorg. Association of maternal thyroid function during early pregnancy with offspring IQ and brain morphology in childhood: a population-based prospective cohort study DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00327-7 Tim Korevaar, Ryan Muetzel, Marco Medici, Layal Chaker, Vincent Jaddoe, Yolanda de Rijke, Eric Steegers, Theo Visser, Tonya White, Henning Tiemeier, Robin Peeters Weinig en veel schildklierhormoon in zwangerschap risico voor IQ kind Schildkliertje Thyroid hormone is involved in the regulation of early brain development. Since the fetal thyroid g

Klachten na overschakeling Thyranon® op levothyroxine

Afbeelding
Zoals het preferentiebeleid en de nieuwe verpakking van Thyrax® voor problemen zorgen. 1 , 2 Zo hadden oud-gebruikers van het dierlijk schildklierpoeder Thyranon® moeite met de omschakeling naar levothyroxine. Thyranon® werd in 1987 uit de handel genomen. 3 Thyrax®, Euthyrox® en Eltroxin® waren de opvolgers. Waar nu actie wordt gevoerd, gebeurde dat toen ook. Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ... Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten Waarom schildklierpoeder uit de handel werd genomen In 1989 had de Consumentenbond een medicijnlijn geopend waar patiënten hun klachten konden melden. Een schildklierpatiënte meldde zich in 1990 bij de Wetenschapswinkel voor Geneesmiddelen van de Rijksuniversiteit Groningen. Schildklierstichting Nederland plaatste in 1991 een enquête voor haar donateurs in de Schildklierkrant. Gegevens werden verzameld bij het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen. Een studente aan de Rijksuniversiteit deed vervol