Posts

Posts uit 2015 weergeven

Impact of diagnostic changes on the rise in thyroid cancer incidence

Thyroid cancer (TC) incidence is rising in many countries, but the corresponding mortality is constant or declining. Incidence increases appear largely restricted to small papillary TC in young/middle-age individuals.

Een terugblik op het Thyrax-debacle ...

Eerst waren het de leveringsproblemen met Thyrax. Al snel volgde het beleid waarbij schildklierpatiënten zomaar een merkloos schildklierhormoon kregen. 12

Behandeling met T4 plus T3 volgens richtlijnen of trends?

Afbeelding
Toegenomen media-aandacht heeft het voorschrijven van schildklierhormoon in Denemarken veranderd. De combinatiebehandeling met T4 plus T3 is een ‘hot topic’ geworden. Artsen overwegen deze behandeling tegenwoordig vaker voor te schrijven. Patiënten vragen er vaker om. De aanbevelingen in de Europese richtlijn voor de T4 plus T3 combinatiebehandeling blijken niet altijd bekend en worden dus niet altijd opgevolgd. Veel patiënten passen hun medicatie ( = schildklierpoeder) zelf aan, wat een grotere kans op overdosering geeft.


Treating hypothyroidism with thyroxine/triiodothyronine combination therapy in Denmark: following guidelines or following trends?
L Michaelsson, B Medici, J la Cour, C Selmer, M Røder, H Perrild, N Knudsen, J Faber, B Nygaard

Als je meer wilt weten over de behandeling met T4 plus T3
Schildkliertje

Bioequivalentie in thyreoïdum
Schildklierforum

Michaelsson e.a. hebben onderzocht welke trends er zijn in Denemarken bij het voorschrijven van T4 plus T3. Zij onderzochten of…

THYRAGE onderzoekt rol schildklierhormoon bij ouderdomsziekten

Het LUMC coördineert de komende vijf jaar een groot Europees Horizon 2020 project, THYRAGE. Hierin worden de effecten onderzocht van schildklierhormoon op een breed scala aan ouderdomsgerelateerde ziektes, waaronder artrose, dementie en osteoporose. De kennis die in dit innovatieve project wordt gegenereerd is nodig voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën om deze ouderdomsgerelateerde ziektes te voorkomen of te behandelen.

Met THYRAGE onderzoek naar rol schildklierhormoon bij ouderdomsziektesSchildklier anders afgesteld bij mensen uit langlevende familiesHoge ouderdom en lage activiteit schildklier
Dr. ir. Diana van Heemst (afdeling Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde) leidt het project. “We denken dat de hoeveelheid schildklierhormoon in stamcellen een belangrijke rol speelt bij het bepalen of stamcellen zich gaan delen – en zo nieuwe stamcellen vormen – of zich differentiëren tot volwassen cellen. Dat laatste proces is belangrijk voor weefselherstel, maar kan leiden to…

‘Subclinical’ is a misnomer and should be replaced by a grading system

The ETA guidelines on subclinical hyperthyroidism (SHyper) in the European Thyroid Journal, together with the previously published ETA guidelines on subclinical hypothyroidism (SHypo), offer up-to-date recommendations on the management of subjects with subclinical thyroid dysfunction. Guidance in this field is most welcome because of continuing uncertainty whether or not therapeutic intervention will improve health outcomes.
Guidance in subclinical hyperthyroidism and subclinical hypothyroidism: are we making progress?
WM Wiersinga, European Thyroid Journal 2015, Vol. 4, No. 3

Vasculitis als zeldzame bijwerking van carbimazol

Afbeelding
ANCA-geassocieerde vasculitis is een zeldzame bijwerking van schildklierremmers uit de thionamide groep zoals strumazol en carbimazol. Vasculitis wordt meestal geassocieerd met het gebruik van propylthiouracil (PTU) en p-ANCA positiviteit. Het is zelden gemeld bij carbimazol en c-ANCA positiviteit.
Life threatening ANCA associated vasculitis on Carbimazole exposure
Vimal Upreti, Shrikant Somani, Narendra Kotwal, DS Bhakuni

Vasculitis zeldzame bijwerking schildklierremmers
Schildklierforum

Uitleg over het TSH-FT4 setpoint in het schildkliersysteem

Afbeelding
Een gezond mens heeft een min of meer constante instelling van schildklierhormonen T4 en T3. De schildklier produceert deze hormonen als een continu stroompje. De hypofyse-hypothalamus [HH] meet dat continue stroompje schildklierhormonen T4 en T3.

November maand van de ‘snelle schildklier’

Afbeelding
De Amerikaanse Thyroid Association heeft november uitgeroepen als maand voor aandacht voor hyperthyreoïdie, ook wel ‘snelle schildklier’ genoemd. Dat is omdat die ‘snelle schildklier’ alle aandacht verdient en te weinig krijgt.

Richtlijnen goede voeding 2015

Afbeelding
Minder vlees, meer planten. Minder suiker, meer volkoren. Nederland moet mediterraner gaan eten. Want dat is niet alleen gezond, maar ook wordt het dan minder snel warm op aarde.

De wet van Murphy en de behandeling met T4 plus T3

Afbeelding
Volgens Wikipedia is de wet van Murphy een van de leidende principes bij het opstellen van protocollen voor bijvoorbeeld apotheken. Voordat een medicijn aan de patiënt wordt uitgereikt, voeren verschillende personen een groot aantal meervoudige controles uit.

‘Ophef over bijwerkingen Thyrax laat markt onberoerd’

Afbeelding
Apothekers verstrekten in 2014 aan 490.000 (?) personen het schildklierhormoon levothyroxine. Sinds 2007 is dit aantal jaarlijks met gemiddeld 5% gestegen. Meldingen van bijwerkingen na de verpakkingswijziging van Thyrax leidden niet tot een merkbare verstoring van de markt, waarin zich een generieke leverancier heeft gemeld.

Ophef over bijwerkingen Thyrax laat markt onberoerd
Stichting Farmaceutische kengetallen

Openbaar beoordelingsrapport Thyrax®
Schildkliertje

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum

Relatie schildklierfunctie moeder tijdens zwangerschap en IQ kind

Zowel lage als hoog-normale en hoge schildklierhormoon niveaus van de moeder tijdens de vroege zwangerschap kunnen het IQ van een kind verlagen, volgens een nieuwe studie gepresenteerd op het 15th International Thyroid Congress. Omdat het aantal zwangere vrouwen met milde schildklierafwijkingen en gebruik van schildklierhormoon snel toeneemt, verdient de mogelijke overdosering met schildklierhormoon extra aandacht en zorg.

Association of maternal thyroid function during early pregnancy with offspring IQ and brain morphology in childhood: a population-based prospective cohort study
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00327-7
Tim Korevaar, Ryan Muetzel, Marco Medici, Layal Chaker, Vincent Jaddoe, Yolanda de Rijke, Eric Steegers, Theo Visser, Tonya White, Henning Tiemeier, Robin Peeters

Weinig en veel schildklierhormoon in zwangerschap risico voor IQ kind
Schildkliertje

Schildklierforum draait op volle toeren!

Afbeelding
Voor uitleg en delen van ervaringen over ziektes en behandelingen van de schildklier is het Schildklierforum een aanrader. Kom gauw eens langs!


S C H I L D K L I E R F O R U M

Het Schildklierforum is onafhankelijk en openbaar. Iedereen kan de informatie lezen en iedereen kan lid worden. Je hoeft je niet te registreren met je eigen naam. Als je het forum bezoekt zal je zien dat je niet de enige bent die meer wil weten over haar of zijn ziekte en de mogelijke behandelingen.


Klachten na overschakeling Thyranon® op levothyroxine

Afbeelding
Zoals het preferentiebeleid en de nieuwe verpakking van Thyrax® voor problemen zorgen. 1, 2 Zo hadden oud-gebruikers van het dierlijk schildklierpoeder Thyranon® moeite met de omschakeling naar levothyroxine. Thyranon® werd in 1987 uit de handel genomen. 3 Thyrax®, Euthyrox® en Eltroxin® waren de opvolgers. Waar nu actie wordt gevoerd, gebeurde dat toen ook.

Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ...Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiëntenWaarom schildklierpoeder uit de handel werd genomen
In 1989 had de Consumentenbond een medicijnlijn geopend waar patiënten hun klachten konden melden. Een schildklierpatiënte meldde zich in 1990 bij de Wetenschapswinkel voor Geneesmiddelen van de Rijksuniversiteit Groningen. Schildklierstichting Nederland plaatste in 1991 een enquête voor haar donateurs in de Schildklierkrant. Gegevens werden verzameld bij het Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen. Een studente aan de Rijksuniversiteit deed vervolgens onderz…

Waarom schildklierpoeder uit de handel werd genomen

Afbeelding
Sinds het eind van de negentiende eeuw wordt hypothyreoïdie behandeld met schildklierhormoon. Eerst gebeurde dat met uitgeperste schapenschildklier, later werd dat gedroogd schildklierpoeder. De chemische structuur van levothyroxine is al in 1927 bekend. Toch duurt het tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voordat levothyroxine op grote schaal geproduceerd wordt. Dat T4-hormoon in het lichaam werd omgezet in T3-hormoon was rond 1960 een belangrijke ontdekking. Meer en meer werd voor de behandeling overgestapt van dierlijk schildklierpoeder naar synthetisch schildklierhormoon. Met de komst van betrouwbare levothyroxinepreparaten werd in Nederland eind 1987 het dierlijke schildklierpoeder (Thyranon®) uit de handel genomen.

In onderstaande artikelen zijn de argumenten te lezen voor de overschakeling van schildklierpoeder op levothyroxine.

* * *
Why does anyone still use desiccated thyroid USP?
IM Jackson, WE Cobb, 1978

The effect on thyroid status of changing from thyroid USP to sodium…

Subclinical hypothyroidism: a ‘laboratory-induced’ condition?

Afbeelding
Een te hoge TSH met een nog ‘normale’ FT4 wordt een subklinische hypothyreoïdie genoemd. Niet iedereen heeft dan klachten, terwijl er in het laboratorium toch een subklinische hypothyreoïdie te zien is. Dit onderzoek laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen het ene lab en het andere. Met name in het gebied van de subklinische hypothyreoïdie pieken de verschillen.
Subclinical hypothyroidism: a ‘laboratory-induced’ condition?
KL Coene, AY Demir, MA Broeren, P Verschuure, EG Lentjes, AK Boer

TSH, over een vergelijkend Nederlands lab-onderzoek
Schildklierforum

Thyreotoxicose veroorzaakt door kruidenmiddelen

Afbeelding
Het gebruik van kruidenpreparaten en voedingssupplementen neemt al jaren wereldwijd toe. De controle is over het algemeen slecht geregeld. Veel van die ‘zelfzorgmedicijnen’ worden over-the-counter verkocht, wat betekent bij de drogist, de supermarkt of via internet zonder recept. Het Geneesmiddelenbulletin besteedde er in 2005 al aandacht aan in onderstaand artikel.

Thyreotoxicose veroorzaakt door kruidenmiddelen
D Bijl, Geneesmiddelenbulletin, 2005

Uitleg over nut en noodzaak van voedingssupplementen
Schildkliertje
AchtergrondThyreotoxicose kan worden veroorzaakt door inname van een overmaat aan schildklierhormoon, dat zich bijvoorbeeld bevindt in zogenoemde ‘dieetpillen’ of door het eten van dierlijk schildklierweefsel. De uit China afkomstige producten ‘Dream Shape’ en ‘Ever Youth’ worden gepropageerd als middelen om gewichtsvermindering tot stand te brengen. Zij zouden uitsluitend natuurlijke voedingsmiddelen bevatten.

OnderzoekOnderzoekers rapporteren 12 patiënten, waarvan er vijf ee…

Uit het collegedictaat van een student geneeskunde in 1941

Afbeelding
Hoe werden mensen vroeger behandeld als hun schildklier te weinig hormoon maakte? Uit vroeger jaren bestaan nauwelijks of geen meetgegevens. Een huisarts behandelde iemand met hypothyreoïdie zelf. Hij voelde de pols. Hij veegde langs de huid om te voelen of die droog, klam of gewoon was. Dat noem je het basaal metabolisme. Precieze testen met TSH en FT4 bestonden nog niet.

De aantekeningen van een student geneeskunde in 1942 geven een idee.


Schildklier anders afgesteld bij mensen uit langlevende families

Afbeelding
Bij mensen die aanleg hebben om lang te leven, is de schildklier anders afgesteld dan bij ‘gewone’ mensen. Hun stofwisseling verloopt echter niet langzamer of sneller. Dat ontdekten onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Als de schildklier te veel hormoon maakt: bronnen en cijfers

Afbeelding
Hoeveel mensen in Nederland zouden hyperthyreoïdie hebben? En hoeveel mensen slikken schildklier remmende medicijnen?

In gesprek met Mary Sjabbens over Schildkliertje

‘Ik verzamelde en schreef van alles over de schildklier als eindredacteur van het magazine en beheerder van de website. Op een moment kwam voor mij de keus om ook op schildkliergebied ‘voor mezelf’ te beginnen. Dat is Schildkliertje geworden, als manier om door te gaan met mijn doel: informatie verzamelen voor een naslagwerk met allerlei nieuws, informatie, feiten en weetjes over de schildklier.’


In gesprek met Mary Sjabbens over Schildkliertje.
Posted by Schildkliertje on vrijdag 4 september 2015

Openbaar beoordelingsrapport / public assessment report Thyrax®

Afbeelding
Deze module geeft de wetenschappelijke discussie en evaluatie weer van mogelijke nadelige bijwerkingen in verband met de verandering van de verpakking van Thyrax Duotab van glazen flesje naar een Alu / Alu blisterverpakking. Deze beoordeling werd op 30 juli 2015 afgerond.
Public Assessment Report Thyrax Duotab 0.025 mg, 0.100 mg and 0.150 mg, tablets (levothyroxine sodium)
NL License RVG: 09334, 08389, 13683. Date: 20 August 2015

CBG-beoordeling onderzoek door Aspen naar kwaliteit Thyrax®
Nieuwsbericht | 30-07-2015 | 17:30

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum
AanbevelingenOp basis van de beoordeling van een toename van gemelde bijwerkingen na de verandering van de verpakking, is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Nederland van mening dat zowel de tabletten verpakt in blisterverpakking als in een glazen flesje voldoen aan de relevante kwaliteitseisen. In gebruik lijkt de blisterverpakking iets consistenter wat leidt tot een verminderde ontbindi…

T4-LIFE, onderzoek naar schildklier en miskramen

Afbeelding
T4-LIFE staat voor ‘Levothyroxine for euthyroid women with recurrent miscarriage and positive TPO antibodies’.

Met deze studie werd het effect onderzocht van behandeling met levothyroxine bij 240 vrouwen met een normaal werkende schildklier, herhaalde miskramen en met schildklier auto-immuniteit. Door loting werd bepaald of een vrouw met herhaalde miskramen en schildklier auto-immuniteit wel of niet levothyroxine krijgt.

Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ...

Afbeelding
Zij vertelt: “Ik ben goed ingesteld momenteel en heb geen klachten. Vanmiddag echter vrij acuut erg veel last gekregen van moeheid en stemmingswisselingen. Reden hiervan is in zekere zin mijn medicatie, oftewel het ophalen van mijn medicatie bij de apotheek. Ik slik momenteel de ene dag 112 mcg Euthyrox en de andere dag 125 mcg Euthyrox. Ik kreeg een doosje van 112 mcg Euthyrox en een potje Levothyroxine Natrium van TEVA met tabletjes van 125 mcg.”

Generiek versus merk schildklierhormoon: info op een rijtje

Er werd direct bijgezegd: ‘Ik weet dat u hier niet blij mee gaat zijn.’ Nou dat is een understatement. Al mijn argumenten en documentatie mochten niet helpen. Ze had geen boodschap aan de handleiding substitutie van de KNMP, het op merknaam uitgeschreven recept van mijn arts, aan de richtlijn van de NHG, aan de schriftelijke toezegging van mijn zorgverzekeraar dat ik gewoon Euthyrox vergoed krijg en ook niet aan de mededeling van minister Schippers dat er geen preferentiebeleid is v…

Lage therapietrouw levothyroxine in puberteit

Afbeelding
Treatment outcome depends largely on treatment adherence (TA). However, studies analyzing TA in chronic endocrine diseases are scarce and controversial in childhood.

Hyperthyreoïdie of als je schildklier te veel hormoon maakt

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met:
medicijnenradioactief jodiumeen operatie
Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie.

In de praktijk maakt de arts vaak een keus zonder overleg met de patiëntKlachtenVeel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier zor…

Archief Hypoforum online als schildklier naslagwerk!

Afbeelding
Het Hypoforum, oftewel het voormalige forum van Hypo maar niet Happy, functioneerde na het opheffen van HmnH zelfstandig naast het SON-forum van Schildklierorganisatie Nederland. Begin november 2014 heeft SON het zonder aankondiging offline gehaald. Na veel protest kwam het weer online, maar plaatsen van nieuwe berichten en registeren van nieuwe leden was niet meer mogelijk. Te voorzien was dat SON het Hypoforum alsnog zou verwijderen of ontoegankelijk maken; wat begin juni 2015 ook is gebeurd. Reden voor een forumdeelnemer om in november al een lokale kopie van het forum te maken.

Archief Hypoforum
Veel mensen hebben door het Hypoforum veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid. Met het archief van het Hypoforum is veel van de verzamelde informatie en ervaringen weer toegankelijk.

Noten bij het gebruikHet oorspronkelijke Hypoforum was een zogeheten dynamische site, waarbij alle informatie in een…

Capsules en vloeibare levothyroxine en hun mogelijke toepassing

Afbeelding
De markt voor levothyroxine is in beweging. Nieuwe vormen levothyroxine duiken op, zoals capsules en drankjes. Maar hebben patiënten er wel iets aan? En zijn deze producten verkrijgbaar? Volgens deze review van AM Formenti en anderen biedt vloeibare levothyroxine duidelijke voordelen. Capsules (zoals Tirosint) en tabletten levothyroxine zouden onderling weinig verschillen.
Liquid levothyroxine and its potential use
AM Formenti, L Daffini, I Pirola, E Gandossi, A Cristiano, C Cappelli

Pharmacokinetics and potential advantages of a new oral solution of levothyroxine vs. other available dosage forms
CS Yue et al.

Nieuwe pillen, capsules, druppels en drankjes levothyroxine een aanwinst?
Schildkliertje

Operatie met robot nu ook bij ‘snelle schildklier’

Afbeelding
Dat in het UMC Utrecht schildklieroperaties bij schildklierkanker werden uitgevoerd met een robot wist ik al langer. Maar waar ik op wachtte, dat was een ervaring met die operatie bij hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves. In dat geval maakt de schildklier te veel hormoon, ook wel snelle schildklier genoemd. Op de facebookpagina van SON kwam ik het verhaal van Samantha tegen. Samantha vond het goed dat ik haar verhaal op de facebookpagina van Schildkliertje plaatste en nu hier.
Schildklieroperatie zonder halslitteken
UMC Utrecht

Samantha vertelt over haar ervaring met de robotoperatie
Facebook Schildkliertje waar reacties ook welkom zijn

CBG-beoordeling onderzoek door Aspen naar kwaliteit Thyrax®

Afbeelding
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de beoordeling van een onderzoek door Aspen Pharma naar de kwaliteit van Thyrax Duotab (levothyroxine) afgerond. Het CBG concludeert op basis van dit onderzoek dat zowel de Thyrax tabletten in de huidige doordrukstrips als die in de oude verpakking (een glazen potje) aan de kwaliteitseisen voldoen. Het onderzoek liet zien dat de hoeveelheid levothyroxine in tabletten uit beide verpakkingen hetzelfde bleef. De tabletten uit de doordrukstrips bleken wel iets stabieler.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Nieuwsbrief beoordeling onderzoek Aspen naar kwaliteit ThyraxVraag en antwoord beoordeling onderzoek Aspen naar kwaliteit Thyrax
Bijwerkingencentrum Lareb
Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten
Schildklierforum, reacties zijn welkom
Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Het is bekend dat de kleinste verandering in medicatie al effect kan hebben op patiënten met schildklierproblemen. De …

Richtlijn L-T4 plus L-T3: een moeizame stap in de goede richting

Afbeelding
Al jaren was het een wens van patiënten en in 2012 is hij verschenen: een richtlijn voor de behandeling van L-T4 (Thyrax / levothyroxine / Euthyrox) met L-T3 (Cytomel / liothyronine). Voor de behandeling van mensen met hypothyreoïdie betekent deze ETA-richtlijn een enorme vooruitgang. ETA staat voor European Thyroid Association.


Petros Perros is endocrinoloog en hij schreef als editorial in de European Thyroid Journal bij het verschijnen van de nieuwe richtlijn:

ETA Guidelines on L-T4 + L-T3 combination for hypothyroidism:
a weary step in the right direction

‘I made a few rather cynical remarks during my presentation, which got me some laughs by the audience. Unaware that I was speaking to anyone but colleagues, I was confronted at the end of my talk by an angry lady, who turned out to be a patient representative. She made sure I noted that her views and personal experience were very different to what I had portrayed. I had unintentionally offended a hypothyroid patient, which I regre…

Graves’ Disease Awareness Month - maand van de ‘snelle schildklier’

Afbeelding
De Graves’ Disease Awareness Month in Amerika is een mooie aanleiding om terug te blikken op de wereldwijde Week van de Schildklier. Schildkliertje greep deze week in mei aan om zich helemaal te richten op de ‘snelle schildklier’. Of preciezer: hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves, als de schildklier te veel hormoon maakt.

De ziekte van Graves is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn dezelfde behandelingen als zestig jaar geleden. Alle reden om aandacht te besteden aan deze ziekte van de schildklier.

Een overzichtIn de schildklierweek besteedde Schildkliertje aandacht aan de diagnose, behandelingen, psychische klachten, sporten, de oogziekte van Graves, zwangerschap en borstvoeding:
Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan? ... Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van j…

Cytomel nu ook verkrijgbaar in 5 microgram tabletten

Afbeelding
Van L-T3 (cytomel) waren in Nederland alleen tabletten van 25 mcg en van 12,5 mcg (deze laatste op artsenverklaring) beschikbaar. Voor een fine-tuning van de dosering was dat niet altijd gemakkelijk. Met name de 12,5 mcg tabletten nogal eens wanneer een tablet in tweeën of in vieren wordt gedeeld.

Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten

Afbeelding
Sinds de wijziging van de verpakking van Thyrax® ontving Bijwerkingencentrum Lareb hierover meer dan 1800 meldingen. Media-aandacht in februari 2015 is mede verantwoordelijk voor het grote aantal meldingen, met name omdat het ertoe leidde dat veel patiënten hun klachten gingen relateren aan de verpakkingswijziging.

Rapport bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum
Weinig patiënten waren vooraf op de hoogte van de verpakkingswijziging, terwijl MSD voor het introduceren van de nieuwe verpakking wel een patiëntenkaart heeft ontworpen (zie afbeelding). Ook werd in december 2013 op de website van de Schildklierorganisatie Nederland (SON) in een blog aandacht besteed aan de aanstaande verpakkingswijziging. Slechts een klein deel maakte zich zorgen over de verpakkingswijziging. Het betrof immers alleen een andere verpakking waarbij de samenstelling van het geneesmiddel hetzelfde was gebleven.

Een overzich…

Over risico's behandeling schildklierkanker bij kinderen en jongeren

In het blad Thyroid van juni 2015 is aandacht voor een onderzoek naar de gevolgen van radioactief jodium (RAI) als behandeling bij schildklierkanker bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Vroeger deed men dat veel minder snel: radioactief jodium bij jongeren. De laatste jaren wordt in toenemende mate RAI voorgeschreven. Van 4% in 1973 tot 62% in 2008.

Dat vaker voorschrijven van RAI heeft gevolgen. Vooral voor het ontstaan van een tweede primaire kanker (SPM). Dat is een kanker die niet met de schildklier te maken heeft. Een stijging is dus te zien bij mensen die met RAI behandeld werden. Die kankers hebben een link met het beenmerg.

Increased risk of second primary malignancy in pediatric and young adult patients treated with radioactive iodine for differentiated thyroid cancer
Jennifer L. Marti, Kunal S. Jain, Luc G.T. Morris
THYROID, Volume 25, Number 6, 2015, Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/thy.2015.0067 Management guidelines for children with thyroid nodules and differentiated th…

Hoe zit dat met die laag-normale TSH en hoog-normale vrije T4 volgens de NHG-standaard?

Wie kent die aanbeveling in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen niet bij de behandeling van hypothyreoïdie: ‘Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (versie 2006) stond de aanbeveling al. En in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening 2013) staat de aanbeveling ook.

Maar ... is er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor die laag-normale TSH en hoog-normale vrij T4?

Drugs that interact with levothyroxine: an observational study

Afbeelding
The aim of this TEARS study was to determine the extent of drug interactions affecting levothyroxine, using study drugs often co-administered to patients on long-term levothyroxine therapy. A retrospective population analysis linking biochemistry and prescription data between 1 January 1993 and 31 December 2012 was used.

Drugs that interact with levothyroxine: an observational study from the Thyroid Epidemiology, Audit and Research Study (TEARS)
Savannah A Irving, Thenmalar Valdiveloo, Graham P Leese

The difficult patient: drug interaction and the influence of concomitant diseases on the treatment of hypothyroidism
Laura S. Ward
PatientsThe study population was Tayside residents prescribed levothyroxine on at least three occasions, within a six-month period, prior to the start of a study drug. Individuals acted as their own controls pre- and postinitiation of study drug. Overall, 10 999 patients (mean age 58 years, 82% female) being treated with thyroxine were included in the study.

Meas…

Hypoforum verdwenen als belangrijke schildklier vraagbaak!

Afbeelding
Begin november 2014 werd het al aangekondigd. Nu is het helaas echt gebeurd. Net na de Week van de Schildklier - de week waarin internationaal en nationaal alle aandacht gevraagd wordt voor de schildklier - is het Hypoforum definitief verdwenen. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestond al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid.

Terug als Archief Hypoforum
De mensen die op het Hypoforum informeerden en die informatie geven op het Schildklierforum, zijn dezelfde mensen die zich inmiddels jarenlang inzetten om de invloed van patiënten op de behandeling te vergroten, door te werken aan kennisontwikkeling en het verspreiden daarvan. Het zijn dezelfde mensen die tijdens de ontwikkeling van de eerste richtlijnen voor internisten en huisartsen voor het patiëntenperspectief geknokt hebben. Zij maakten onder andere deel uit van CRoSS, de commissie richtlijnontwikkeling …

Nieuw: Cyberpoli’s Schildklier en Hypofyse online!

Afbeelding
Cyberpoli is een multidisciplinaire internet polikliniek voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. De cyberpoli is een interactieve website voor diverse chronische ziekten waaronder nu ook schildklier en hypofyse. Het is een initiatief van Artsen voor kinderen.

Zwangerschap, borstvoeding en ‘snelle schildklier’

Afbeelding
Alle vormen van hyperthyreoïdie – de schildklier maakt te veel hormoon – komen voor in de zwangerschap. Graves’ hyperthyreoïdie komt het vaakst voor. Bij een hyperthyreoïdie in de zwangerschap is de kans groter op een miskraam, een vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en doodgeboorte. Gelukkig kan de hyperthyreoïdie goed behandeld worden. Maar welke mogelijkheden zijn er? En wat zijn de gevolgen voor de baby en borstvoeding? Hoe zit het toch met die TSI-antistoffen?

Deze aandacht voor de ziekte van Graves en zwangerschap blijft actueel met een ervaringsverhaal als dat van Agnita (zo moet het niet!). De combinatietherapie (schildklierremmer + T4-hormoon) is ongewenst tijdens de zwangerschap (behalve in de uitzonderlijke situatie als de foetus hyperthyreoïdie heeft). En borstvoeding is mogelijk tijdens de behandeling met medicijnen. Gelukkig is alles goed gegaan met moeder en kind!

Aanbevelingen NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen en zwangerschap 2012
In vraag en antwoordGeen r…

Oogziekte van Graves in perspectief

Afbeelding
Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen.

De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar ook bij de ziekte van Hashimoto.

De oogziekte van Graves noem je met een moeilijk woord Graves’ oftalmopathie. Afgekort ook wel GO. De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan).

Operatie en oogziekteMeestal en bij voorkeur wordt pas definitief behandeld, met een operatie, als de schildklierziekte tot rust is gekomen. Operatieve correcties kunnen bestaan uit een:
oogkas-verruimende operatie (orbita-decompressie)oogspieroperatieooglidcorrectie
Bij sommige patiënten ontstaat vrij snel een daling van het gezichtsvermogen. In die gevallen is ‘acute decompressie’ nodig. …

‘Snelle schildklier’ en sporten ... wees voorzichtig

Afbeelding
Een schildklieraandoening kan voor beperkingen zorgen bij het beoefenen van sport. Reden genoeg om stil te staan bij aandoeningen van de schildklier, het klachtenpatroon en de relatie met sporten.

Aandoeningen van de schildklier kunnen verschillende klachten geven. Een aantal van deze klachten kunnen invloed hebben op het beoefenen van sport, zoals spierklachten, een veranderde hartslag en een verminderd inspanningsvermogen. Hierdoor moeten veel schildklierpatiënten (tijdelijk) minderen of stoppen met sporten. Na een goede instelling op medicatie is beweging weer mogelijk.

Uit je gewone doen zijn door een ‘snelle schildklier’

Afbeelding
De werking van de schildklier kan door allerlei oorzaken verstoord raken. De schildklier maakt dan bijvoorbeeld te weinig of te veel hormoon. Schildklierhormoon oefent op alle organen invloed uit. Het regelt de groei, de stofwisseling, en de ontwikkeling en werking van het centraal zenuwstelsel. Te veel of te weinig schildklierhormoon heeft invloed op aandacht, concentratie (denkvermogen), agressiviteit, angst en seksualiteit.

Herken jij deze klachten?Als de schildklier te veel schildklierhormoon maakt, veroorzaakt dat overactiviteit met onder andere:
rusteloosheidverscherpte waarneming (overgevoeligheid voor geluid)nervositeitconcentratiestoornissenprikkelbaarheid, ongeduldigheidversterkt emotioneel gedragangst (bijv. straatvrees)verhoogde spanningwisselende depressieve gevoelenshuilbuien
Typerend voor iemand met een snelle schildklier zijn rusteloosheid, overactiviteit en gevoelens van agressie. Genoemd worden ‘een constante onrust voelen’, ‘geen moment stil kunnen zitten’, ‘het gevo…

‘Snelle schildklier’, schildklierremmers, radioactief jodium of operatie

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met:
schildklier remmende medicijnen met of zonder schildklierhormoonradioactief jodiumeen operatie
Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie (snelle schildklier) kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie.

Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan?

Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg.

Schildkliertjes aftrap #weekvandeschildklier met ‘snelle schildklier’!

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie of een ‘snelle schildklier’ is er te veel schildklierhormoon in het bloed. Vaak maakt de schildklier te veel hormoon, zoals bij de ziekte van Graves.

Soms is de hyperthyreoïdie tijdelijk, zoals bij een thyreoïditis. Bij een thyreoïditis gaan er cellen kapot, waardoor er tijdelijk te veel T4 en T3 uit deze cellen in het bloed lekt. De schildklier gaat daarna vaak weer normaal werken. Het komt ook voor dat hij daarna te weinig hormoon maakt (hypothyreoïdie).

Soms ontstaat hyperthyreoïdie door jodium in supplementen (o.a. kelp), voeding (zeewier) of door het gebruik van te veel schildklierhormoon.

Graves’ hyperthyreoïdie in en rond de zwangerschap

Afbeelding
Hyperthyroidism in women of reproductive age is predominantly caused by Graves’ disease. Pregnancy-associated changes in the immune system may influence the onset of disease, but population-based incidence rates in and around pregnancy have not been reported.

The objective of Stine Linding Andersen, Jørn Olsen, Allan Carlé and Peter Laurberg was to estimate the incidence of maternal hyperthyroidism (defined by prescriptions for antithyroid drugs being filled) in and around pregnancy and to compare this with the incidence of other autoimmune diseases, such as rheumatoid arthritis (RA) and inflammatory bowel disease (IBD).

Hyperthyroidism incidence fluctuates widely in and around pregnancy and is at variance with some other autoimmune diseases: a Danish population-based study
Stine Linding Andersen, Jørn Olsen, Allan Carlé, Peter Laurberg

The incidence of Graves’ hyperthyroidism increases in early pregnancy and the late postpartum period
Jorge H. Mestman, analyse en commentaar

Graves’ hype…