maandag 20 juni 2016

TSH-, FT4- en FT3-profielen bij hypothyreoïdie en T4/T3-behandeling

De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten. Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme.

maandag 13 juni 2016

Is het nieuwe Thevier de opvolger van Thyrax?

Op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kun je in de Geneesmiddeleninformatiebank zien welke merken levothyroxine er zijn in Nederland. Een nieuw merk blijkt Thevier te zijn. Het is van Aspen en het wordt gemaakt in Bad Oldesloe. De locatie waar de productie van Thyrax naartoe zou verhuizen. Vraag: Is het nieuwe Thevier de opvolger van Thyrax? En zitten gebruikers van levothyroxine daar op te wachten?

Levothyroxine
Geneesmiddeleninformatiebank

Zou Aspen Thevier willen inzetten als opvolger Thyrax?
Schildklierforum

Beoordelingsrapport Thevier
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Eind oktober 2015 is de naamsverandering naar Thevier goedgekeurd. In april 2016 zijn productinformatie en patiëntenbijsluiter bijgewerkt. Het is in Nederland dus nieuw. Het wordt gezien als generiek van Euthyrox en uitbreiding van Eltroxin.

Heel opmerkelijk is dat de bioequivalentiegrenzen de volgende zijn: 80 - 125%. Europa heeft blijkbaar verschrikkelijk veel moeite om tot een gezamenlijke/uniforme eis te komen.


Schildkliertje: Nieuwe pillen, capsules, druppels en drankjes levo...: Het lijkt er veel op dat fabrikanten hun kans schoon zien. De markt voor levothyroxine is in beweging. Opeens duiken nieuwe vormen levothyro...

vrijdag 10 juni 2016

Als je meer wilt weten over de behandeling met een lage dosis schildklierremmer

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen.

Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje, Ziekte van Graves - Basedow en Titratie bij hyperthyreoïdie / ziekte van Graves en het Schildklierforum.

vrijdag 3 juni 2016

Bijwerkingen door verpakking Thyrax® beïnvloeden kwaliteit van leven

De wijziging van de verpakking van schildklierhormoon Thyrax (levothyroxine) en de bijwerkingen die als gevolg hiervan werden gerapporteerd, hebben een significante impact op de kwaliteit van leven van de gebruikers. Dat rapporteren onderzoekers van Bijwerkingencentrum Lareb en de Universiteit Groningen in Drug Safety (2016; online 4 mei).

Bijwerkingen door verpakkingswijziging beïnvloeden kwaliteit van leven
Twan van Venrooij, NTvG

The impact of experiencing adverse drug reactions on the patient’s quality of life: A Retrospective Cross-Sectional Study in the Netherlands
Leàn Rolfes, Florence van Hunsel, Katja Taxis, Eugène van Puijenbroek

Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten
Lareb

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum

Leàn Rolfes en collega’s onderzochten de impact van bijwerkingen op de kwaliteit van leven door een vragenlijst te versturen naar ongeveer 1800 patiënten die een bijwerking over Thyrax rapporteerden aan Lareb. Deze bijwerkingen werden gemeld nadat de verpakking was veranderd van een flesje naar een blisterverpakking en er in de media aandacht was besteed aan bijwerkingen die mogelijk hieraan waren gerelateerd. De samenstelling van het medicijn was echter niet veranderd.

1167 patiënten (71,2%) vulden een aangepaste versie van de 5-puntsvragenlijst COOP/WONCA in, waarin zij aangaven hoe zij zich vóór en na het optreden van de bijwerkingen voelden. Dit toonde dat het optreden van bijwerkingen leidde tot een significante afname van alle gemeten domeinen van de kwaliteit van leven. Op fysiek niveau was de afname -0,8, voor mentaal welbevinden -1,2, voor het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten -1,4, voor sociale aspecten -1,3 en voor de algehele gezondheid -1,3.

Uit een analyse naar factoren met invloed op de kwaliteit van leven bleek dat onder meer de ernst van de bijwerkingen gerelateerd was aan verlies van kwaliteit van leven op alle domeinen. De onderzoekers merken op dat dit verband verder onderzoek rechtvaardigt. Als met een eenvoudige vraag over de ernst van bijwerkingen een indruk verkregen kan worden van de impact op de kwaliteit van leven, zou dat op een makkelijke manier een impressie hiervan geven.

woensdag 1 juni 2016

NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Dit zorgt voor onrust onder patiënten omdat zij, binnen afzienbare tijd, moeten overstappen naar een schildklierhormoon van een andere fabrikant.

De onrust komt vooral doordat deze middelen van andere fabrikanten – hoewel in deze middelen dezelfde werkzame stof zit – een andere dosering hebben als Thyrax® Duotab.

Patiënten die overstappen moeten daarom opnieuw ingesteld worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid.NIVEL onderzoek naar de gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Tekort aan Thyrax Duotab (levothyroxine) 0,025, 0,100 en 0,150 mg

Alertheid geboden bij omzetting levothyroxine

Het NIVEL onderzoekt de gevolgen van de overstap. De vraag die centraal staat is of de overstap naar een vervangend schildklierhormoon de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten beïnvloedt. Dit is op twee manieren onderzocht. Patiënten is gevraagd naar hun ervaringen met Thyrax® Duotab en met de vervangende medicijnen. Hierbij is onderzocht of er positieve dan wel negatieve gevolgen voor de gezondheid zijn voor patiënten.

Ook onderzoekt het NIVEL of groepen patiënten verschillen in de gevolgen die zij ervaren bij een overstap naar een ander middel. Daarnaast maakt het onderzoek gebruik van gegevens uit NIVEL Zorgregistraties om te kijken wat de effecten zijn op de gemeten hormoonspiegels en hoe snel patiënten weer goed zijn ingesteld met de vervangende medicatie.

Het NIVEL werkt voor dit onderzoek samen met andere partijen waaronder de patiëntenorganisatie Schildklier Organisatie Nederland (SON), de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en de Landelijke Registratie Bijwerkingen (Lareb). Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZONMW.

Tot slot

Heeft u nog vragen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met: thyrax@nivel.nl.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.