Posts

Posts uit juni, 2016 weergeven

TSH-, FT4- en FT3-profielen bij hypothyreoïdie en T4/T3-behandeling

Afbeelding
De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine gebeurt op basis van laboratoriumuitslagen en klachten . Doel van de behandeling is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme. Twenty-four hour hormone profiles of TSH, Free T3 and free T4 in hypothyroid patients on combined T3/T4 therapy P Saravanan, H Siddique, DJ Simmons, R Greenwood, CM Dayan Thyroxine plus low-dose, slow-release triiodothyronine replacement in hypothyroidism: proof of principle G Hennemann, R Docter, TJ Visser, PT Postema, EP Krenning Een deel van de patiënten probeert of levothyroxine plus liothyronine (T3, Cytomel) verbetering geeft van restklachten. Een naar schatting kleine groep patiënten voelt zich beter met deze combinatiebehandeling en slikt naast T4-hormoon een klein beetje T3-hormoon. Bloedonderzoek voor en na inname van schildklierhormoon In beide onderzoeken zijn TSH, vrij T4 en vrij T3 gemeten voo

Als je meer wilt weten over de titratietherapie bij de ziekte Van Graves

Afbeelding
De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis. Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje , Ziekte van Graves - Basedow en het Schildklierforum . Ga voor meer informatie naar: Behandeling hyperthyreoïdie met medicijnen ... Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een b

Bijwerkingen door verpakking Thyrax® beïnvloedden kwaliteit van leven

De wijziging van de verpakking van schildklierhormoon Thyrax (levothyroxine) en de bijwerkingen die als gevolg hiervan werden gerapporteerd, hebben een significante impact op de kwaliteit van leven van de gebruikers. Dat rapporteren onderzoekers van Bijwerkingencentrum Lareb en de Universiteit Groningen in Drug Safety (2016; online 4 mei). Bijwerkingen door verpakkingswijziging beïnvloeden kwaliteit van leven Twan van Venrooij, NTvG The impact of experiencing adverse drug reactions on the patient’s quality of life: A Retrospective Cross-Sectional Study in the Netherlands Leàn Rolfes, Florence van Hunsel, Katja Taxis, Eugène van Puijenbroek Verpakkingswijziging van Thyrax® gaf ‘ontregeling’ bij patiënten Lareb Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax® Schildklierforum Leàn Rolfes en collega’s onderzochten de impact van bijwerkingen op de kwaliteit van leven door een vragenlijst te versturen naar ongeveer 1800 patiënten die een bijwerking over Thyrax rapporteerden aan Lar

NIVEL-onderzoek gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten

Afbeelding
Begin 2016 ontstonden tekorten van het schildklierhormoon Thyrax® Duotab door verplaatsing van de productie van Nederland naar Duitsland. Dit zorgde voor onrust onder patiënten omdat zij, binnen afzienbare tijd, moesten overstappen naar een schildklierhormoon van een andere fabrikant. De onrust komt vooral doordat deze middelen van andere fabrikanten andere hulp- en vulstoffen hebben en een andere hoeveelheid werkzame stof. Patiënten die overstappen moeten daarom opnieuw ingesteld worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid. NIVEL onderzoek naar de gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten Alertheid geboden bij omzetting levothyroxine Het NIVEL onderzocht de gevolgen van de overstap. De vraag die centraal stond is of de overstap naar een vervangend schildklierhormoon de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten beïnvloedt. Dit is op twee manieren onderzocht. Patiënten is gevraagd naar hun ervaringen met Thyrax® Duotab en met de vervangende medicijnen.