maandag 29 juni 2015

Zes maanden schildklier in beeld op Schildkliertje!

Bijna zit de eerste helft van 2015 er op. Een mooi moment om terug te kijken wat er allemaal aan schildkliernieuws op Schildkliertje verscheen.

Overzicht per maand
dinsdag 23 juni 2015

Over kosten, baten en levothyroxine ...

Op schildklierfora, Facebook en Twitter houdt het preferentiebeleid de gemoederen flink bezig. Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering. En dat allemaal terwijl dat preferentiebeleid niet geldt voor schildklierhormoon.
Meer informatie

Om je te helpen zet Schildkliertje weer het een en ander op een rijtje. Inmiddels blijkt uit informatie op schildklierfora dat goedgeïnformeerde gebruikers van schildklierhormoon vaker hun eigen merk kunnen blijven slikken, maar ook dan gaat het wel eens mis:woensdag 17 juni 2015

Hoe zit dat met die laag-normale TSH en hoog-normale vrije T4 volgens de NHG-standaard?

Wie kent die aanbeveling in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen niet bij de behandeling van hypothyreoïdie: ‘Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (versie 2006) stond de aanbeveling al. En in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening 2013) staat de aanbeveling ook.

Maar ... is er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor die laag-normale TSH en hoog-normale vrij T4?

Bronvermelding in NHG-Standaard

In de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 wordt de aanbeveling onderbouwd met noot 14: ‘Veelal voelen patiënten zich het beste bij een TSH in het laag-normale gebied en een vrije T4 in het hoog-normale gebied [Wiersinga 2004]. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt.’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2006) is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult hypothyroidism. The thyroid and its diseases (2004). http://www.thyroidmanager.org/Chapter9. Ongetwijfeld werd toen nog verwezen naar een actieve pagina.

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen 2013 is [Wiersinga 2004] voluit: Wiersinga WM. Adult Hypothyroidism. http://www.thyroidmanager.org/Chapter 9. Wat blijkt nu. De link verwijst naar een pagina die niet meer bestaat. De onderbouwing is daar niet meer te vinden.

Levothyroxine monotherapie zorgt voor afwijkende waarden


Bron: Gullo et al.
In de laatste update van Adult Hypothyroidism schrijft Wiersinga: ‘As the goal of levothyroxine therapy is to normalize the thyroid status of the patient, and as serum TSH provides the most sensitive and readily quantification of thyroid status in the patient with primary hypothyroidism, one aims at TSH values in the low normal range. Serum FT4 concentrations will generally be above the middle of the normal range or slightly elevated if serum TSH concentrations are normalized, but serum T3 concentrations will be in the low or midnormal range.’ Bron hiervan is dit artikel in PLOS | One:

Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients
D Gullo, A Latina, F Frasca, R Le Moli, G Pellegriti, R Vigneri

Bij patiënten zonder schildklier die levothyroxine slikken, zijn FT4-waarden hoger en FT3-waarden lager dan mensen in de controlegroep. De met levothyroxine behandelde patiënten hadden beduidend hogere FT4-waarden en lagere FT3-waarden dan mensen in de controlegroep. Van de patiënten had 15,2% een lagere FT3-waarde en 7,2% had een hogere FT4-waarde in vergelijking met de mensen in de controlegroep. De FT3/FT4-verhoudingen lieten grote verschillen zien in de omzetting van T4 naar T3 per individu. De samenhang tussen schildklierhormoon- en TSH-waarden geeft aan dat bij met levothyroxine behandelde patiënten sprake is van een afwijkende terugkoppeling.

Over ‘het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal’ wordt niet meer gesproken.

Aandacht voor individuele behandeling is gewenst

Duidelijk blijkt weer dat een persoonlijke benadering en behandeling gewenst is. Uit onderzoek blijkt dat iedereen een unieke hypothalamus-hypofyse-schildklierhormoonfunctie heeft. De TSH en FT4 van een individu bestrijken een veel kleiner gebied binnen de referentiewaarden vergeleken met die van een groep. Een testresultaat binnen de referentiegrenzen van een laboratorium zegt niets over het individu. Omdat de TSH-waarde sterk reageert op kleine veranderingen van FT4, kan een afwijkende TSH-waarde erop wijzen dat een FT4 niet normaal is voor dat individu.

The homeostatic set point of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis - maximum curvature theory for personalized euthyroid targets
MK Leow, SL Goede

Clinical application of a math model of the HPT axis for personalized euthyroid targets
MK Leow

Verschillen tussen personen in het setpoint van de hypothalamus-hypofyse-schildklieras zijn genetisch bepaald. Dit is mogelijk de reden dat klachten en symptomen verschillen bij personen met dezelfde TSH, en FT4. Ook zou dat mogelijk het verschil in biologische activiteit van schildklierhormoon per persoon kunnen verklaren.
zaterdag 13 juni 2015

Jaarlijks symposium Stichting Schildklieronderzoek Nederland

Vrijdag 12 juni 2015 vond het 19e internationale schildkliersymposium plaats van de Stichting Schildklieronderzoek Nederland (Dutch Thyroid Research Foundation) plaats. De Stichting Schildklieronderzoek Nederland is de opvolger van de Nederlandse Schildklierclub (Dutch Thyroid Club).

Tijdens een symposium vertellen Nederlandse en buitenlandse onderzoekers over hun nieuwe bevindingen op schildkliergebied, gevolgd door discussies.

Leerzaam

Voor mij was het alweer de vierde keer dat ik als toehoorder aanwezig was. De eerste keer als lid van de kenniscommissie van de Schildklierstichting. Daarna als blogger van Schildkliertje. Je leert er veel en in de wandelgangen is er ruimte voor het stellen van vragen. En het is ook wel zo aardig om eens gezichten bij namen te zien.

Programma

Thyroid cancer:

 • Recent developments in thyroid cancer
  Thera Links (UMCG, Groningen)
 • Differentiated thyroid carcinoma in children: a long-term follow-up study
  Mariëlle Klein Hesselink (UMCG, Groningen)
 • Role of autophagy in dedifferentiation and RAI therapy resistance in thyroid cancer
  Theo Plantinga (UMCN, Nijmegen)
 • TKI in thyroid cancer: patient selection and effects
  Kate Newbold (Royal Marsden Hospital, London, UK)

Thyroid hormone action and metabolism:

 • TRα and the HPT-axis
  Marcel Meima (Erasmus MC, Rotterdam)
 • The diverse phenotype of patients with mutations in TRα
  Anja van Gucht (Erasmus MC, Rotterdam)
 • The role of MCT8 in metabolism
  Theo Visser (Erasmus MC, Rotterdam)

Muscle thyroid hormone metabolism:

 • Thyroid hormone, microRNAs and cardiac hypertrophy
  Dop Simonides (VUMC, Amsterdam)
 • Deiodinases in muscle during illness
  Flavia Bloise (AMC, Amsterdam)
 • Deodinases in muscle regeneration
  Monica Dentice (Naples, Italy)

Thyroid clinical:

 • Recent developments in clinical thyroidology
  Marco Medici (Erasmus MC, Rotterdam)
 • Subclinical thyroid dysfunction and neurological disease
  Layal Chaker (Erasmus MC, Rotterdam)
 • Thyroid disorders and quality of life
  Torquil Watt (Copenhagen University Hospital, Denmark)

Schildklierprijs

Voor het eerst werd dit symposium niet afgesloten met de uitreiking van de schildklierprijs voor opvallend onderzoek of een bijzondere onderzoeker.


maandag 8 juni 2015

Drugs that interact with levothyroxine: an observational study

The aim of this TEARS study was to determine the extent of drug interactions affecting levothyroxine, using study drugs often co-administered to patients on long-term levothyroxine therapy. A retrospective population analysis linking biochemistry and prescription data between 1 January 1993 and 31 December 2012 was used.

Drugs that interact with levothyroxine: an observational study from the Thyroid Epidemiology, Audit and Research Study (TEARS)
Savannah A Irving, Thenmalar Valdiveloo, Graham P Leese

The difficult patient: drug interaction and the influence of concomitant diseases on the treatment of hypothyroidism
Laura S. Ward

Patients

The study population was Tayside residents prescribed levothyroxine on at least three occasions, within a six-month period, prior to the start of a study drug. Individuals acted as their own controls pre- and postinitiation of study drug. Overall, 10 999 patients (mean age 58 years, 82% female) being treated with thyroxine were included in the study.

Measurements

Changes in TSH following initiation of study drug.

Results

Iron, calcium, proton pump inhibitors and oestrogen all increased serum TSH concentration: an increase of 0.22 mU/l, 0.27 mU/l, 0.12 mU/l, and 0.08 mU/l, respectively. For these four study drugs, there was a clinically significant increase of over 5 mU/l in serum TSH, in 7.5%, 4.4%, 5.6% and 4.3% patients, respectively. There was a decrease of 0.17 mU/l in the TSH concentration for those patients on statins. The TSH decreased by 5 mU/l in 3.7% of patients. There was no effect with H2 receptor antagonists or glucocorticoids.

Conclusion

This large population-based study demonstrates significant interaction between levothyroxine and iron, calcium, proton pump inhibitors, statins and oestrogens. These drugs may reduce the effectiveness of levothyroxine, and patients' TSH concentrations should be carefully monitored.

Meer informatie
donderdag 4 juni 2015

Hypoforum verdwenen als belangrijke schildklier vraagbaak!

Begin november 2014 werd het al aangekondigd. Nu is het helaas echt gebeurd. Net na de Week van de Schildklier - de week waarin internationaal en nationaal alle aandacht gevraagd wordt voor de schildklier - is het Hypoforum definitief verdwenen. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestond al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid.


De mensen die op het Hypoforum informeerden en die informatie geven op het Schildklierforum, zijn dezelfde mensen die zich inmiddels jarenlang inzetten om de invloed van patiënten op de behandeling te vergroten, door te werken aan kennisontwikkeling en het verspreiden daarvan. Het zijn dezelfde mensen die tijdens de ontwikkeling van de eerste richtlijnen voor internisten en huisartsen voor het patiëntenperspectief geknokt hebben. Zij maakten onder andere deel uit van CRoSS, de commissie richtlijnontwikkeling van samenwerkende schildklierorganisaties.

Het is wel heel jammer dat SON, als gefuseerde en enig overgebleven schildklierpatiëntenorganisatie in Nederland, een dergelijke belangrijke bron van informatie over de schildklier verwijdert ...


Schildkliertje: Hypoforum verdwijnt als belangrijke schildklier vr...: Opeens was daar op 7 november het Hypoforum weg. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestaat al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd o...

maandag 1 juni 2015

Nieuw: Cyberpoli’s Schildklier en Hypofyse online!

Cyberpoli is een multidisciplinaire internet polikliniek voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. De cyberpoli is een interactieve website voor diverse chronische ziekten waaronder nu ook schildklier en hypofyse. Het is een initiatief van Artsen voor kinderen.

Cyberpoli’s voor schildklier en hypofyse online!

Op de cyberpoli is van alles te zien en te doen. Je kunt medische informatie bekijken in de vorm van onder andere animaties over de schildklier en de hypofyse, de verschillende aandoeningen en behandelingen. Interviews met kinderen, jongeren en hun ouders en thema’s gaan over aandoeningen van de schildklier en hypofyse afwijkingen, verworven en aangeboren en geven een beeld van het leven met de ziekte. Deze interviews worden steeds aangevuld.

Uitgangspunt is dat kennis en informatie onontbeerlijk zijn om je ziekte beter te begrijpen. Voor de ontspanning zijn er spelletjes, een quiz, polls, leuke nieuwsfeitjes en columns.

Naast de medische informatie, thema’s en interviews kunnen kinderen, jongeren en hun ouders vragen stellen over de ziekte aan een panel van deskundigen. Dit panel is samengesteld uit de kinderarts-endocrinologen Paul van Trotsenburg (AMC/Emma Kinderziekenhuis), Hanneke van Santen (WKZ/UMCU), Josine van der Heyden (Sint Franciscus Gasthuis) en Hedi Claahsen (Radboud UMC). Het panel wordt uitgebreid met ervaringsdeskundigen Jelle met CHP en Iris met de ziekte van Hashimoto.

Om een vraag te kunnen stellen aan het panel, of elkaar op te zoeken moet je jezelf registreren. Er is een forum, je kunt met elkaar chatten en er is een vriendenzoeker.

De cyberpoli’s voor schildklier en hypofyse zijn ook beschikbaar op de Cyberpoli App. Die is voor alle toepassingen mogelijk, iPhone, iPad's, en androids en tablets. Beschikbaar via App Store of Google Playstore. Je kunt deze app gratis downloaden.

Kortom de cyberpoli is een bron van informatie, ervaringen en empowerment! De cyberpoli voor schildklier en hypofyse levert een bijdrage aan de zorg voor alle kinderen en jongeren met deze aandoeningen en hun ouders!

Genoeg reden dus om een kijkje te nemen op www.cyberpoli.nl!!


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.