Posts

Posts uit juni, 2015 weergeven

Hoe zit dat met die laag-normale TSH en hoog-normale vrije T4 volgens de NHG-standaard?

Wie kent die aanbeveling in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen niet bij de behandeling van hypothyreoïdie: ‘Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied (het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal).’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (versie 2006) stond de aanbeveling al. En in de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening 2013) staat de aanbeveling ook.

Maar ... is er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor die laag-normale TSH en hoog-normale vrij T4?

Bronvermelding in NHG-StandaardIn de NHG-standaard Schildklieraandoeningen 2013 wordt de aanbeveling onderbouwd met noot 14: ‘Veelal voelen patiënten zich het beste bij een TSH in het laag-normale gebied en een vrije T4 in het hoog-normale gebied [Wiersinga 2004]. Een verklaring hiervoor is dat er extra T4 nodig is voor de omzetting in T3, dat anders door de schildklier geproduceerd wordt.’

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (2006) is [Wiersinga 2004] v…

Drugs that interact with levothyroxine: an observational study

Afbeelding
The aim of this TEARS study was to determine the extent of drug interactions affecting levothyroxine, using study drugs often co-administered to patients on long-term levothyroxine therapy. A retrospective population analysis linking biochemistry and prescription data between 1 January 1993 and 31 December 2012 was used.

Drugs that interact with levothyroxine: an observational study from the Thyroid Epidemiology, Audit and Research Study (TEARS)
Savannah A Irving, Thenmalar Valdiveloo, Graham P Leese

The difficult patient: drug interaction and the influence of concomitant diseases on the treatment of hypothyroidism
Laura S. Ward
PatientsThe study population was Tayside residents prescribed levothyroxine on at least three occasions, within a six-month period, prior to the start of a study drug. Individuals acted as their own controls pre- and postinitiation of study drug. Overall, 10 999 patients (mean age 58 years, 82% female) being treated with thyroxine were included in the study.

Meas…

Hypoforum verdwenen als belangrijke schildklier vraagbaak!

Afbeelding
Begin november 2014 werd het al aangekondigd. Nu is het helaas echt gebeurd. Net na de Week van de Schildklier - de week waarin internationaal en nationaal alle aandacht gevraagd wordt voor de schildklier - is het Hypoforum definitief verdwenen. Dat forum van Hypo maar niet Happy bestond al jaren. Veel mensen hebben daar veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid.

Terug als Archief Hypoforum
De mensen die op het Hypoforum informeerden en die informatie geven op het Schildklierforum, zijn dezelfde mensen die zich inmiddels jarenlang inzetten om de invloed van patiënten op de behandeling te vergroten, door te werken aan kennisontwikkeling en het verspreiden daarvan. Het zijn dezelfde mensen die tijdens de ontwikkeling van de eerste richtlijnen voor internisten en huisartsen voor het patiëntenperspectief geknokt hebben. Zij maakten onder andere deel uit van CRoSS, de commissie richtlijnontwikkeling …

Nieuw: Cyberpoli’s Schildklier en Hypofyse online!

Afbeelding
Cyberpoli is een multidisciplinaire internet polikliniek voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. De cyberpoli is een interactieve website voor diverse chronische ziekten waaronder nu ook schildklier en hypofyse. Het is een initiatief van Artsen voor kinderen.

Cyberpoli’s voor schildklier en hypofyse online!
Op de cyberpoli is van alles te zien en te doen. Je kunt medische informatie bekijken in de vorm van onder andere animaties over de schildklier en de hypofyse, de verschillende aandoeningen en behandelingen. Interviews met kinderen, jongeren en hun ouders en thema’s gaan over aandoeningen van de schildklier en hypofyse afwijkingen, verworven en aangeboren en geven een beeld van het leven met de ziekte. Deze interviews worden steeds aangevuld.

Uitgangspunt is dat kennis en informatie onontbeerlijk zijn om je ziekte beter te begrijpen. Voor de ontspanning zijn er spelletjes, een quiz, polls, leuke nieuwsfeitjes en columns.

Naast de medische informatie, thema’s en intervi…