Posts

Posts uit november, 2018 weergeven

Onderzoek behandeling hypoparathyreoïdie met synthetisch humaan PTH

Een verhoogd calciumgehalte in de urine kan een bijwerking zijn bij de gangbare behandeling van hypoparathyreoïdie met calciumtabletten en vitamine D. Deze bijwerking kan leiden tot calciumafzetting in de nier (nefrocalcinose) en nierinsufficiëntie. Treatment of hypoparathyroidism with synthetic human parathyroid hormone 1-34 Karen K. Winer, National Institutes of Health Clinical Center (CC), V.S. | ClinicalTrials.gov Natpar Share | parathyroid hormone European Medicines Agency (EMA) Wat is hypoparathyreoïdie? Schildklierforum De Amerikaanse studie onderzoekt de langetermijneffecten van subcutane parathyroid hormoon (PTH)-therapie op calciummetabolisme, bot- en nierfunctie. Een eerdere kortetermijnpilootstudie waarin subcutaan PTH werd vergeleken met calcitriol vertoonde een significante afname van de calciumuitscheiding via de urine tijdens PTH-therapie. Gebaseerd op deze resultaten, stelden de onderzoekers de hypothese vast dat behandeling met PTH fysiologischer is en verbe

Laat jij prikken voor of na het slikken van je dosis levothyroxine?

Afbeelding
Zo goed mogelijk ingesteld raken op levothyroxine valt niet mee. Aangeraden wordt om je waarden en klachten bij te houden, omdat je op die manier leert hoe jij je beter kan voelen. Van belang is dat je al je TSH’s en fT4’s met elkaar kunt vergelijken. Dat vergelijken kan het best als je je bloed altijd onder dezelfde condities laat prikken. Dan zijn er zo weinig mogelijk verstoringen. Laat dus altijd prikken: in hetzelfde lab, omdat labs vaak verschillende apparatuur hebben met verschillende normaalwaarden ’s ochtends vroeg, want dat zorgt ervoor dat je altijd hetzelfde uitgangspunt hebt voordat je je levothyroxine slikt, want levothyroxine zorgt voor een snelle verlaging van de TSH-waarde en voor een stijging van de fT4-waarde op dezelfde tijd, omdat TSH een dag- en nachtritme heeft (’s nachts het hoogst, ’s middags het laagst) Poll Schildkliertje