woensdag 21 november 2018

November is de maand van de ziekte van Graves

Bij de Amerikaanse Thyroid Association is november de maand met extra aandacht voor hyperthyreoïdie. Meestal gaat het dan om de ziekte van Graves. Dat is omdat die ziekte met de behandelingen alle aandacht verdienen en te weinig krijgen.


Hieronder vind je een greep uit de vele blogs over hyperthyreoïdie op Schildkliertje. Want daar is wel aandacht voor deze aandoeningen en behandelingen:

 • Alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves is veilig alternatief ... De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen. Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.
 • Met langdurig lage dosis strumazol minder terugkomst hyperthyreoïdie ... Vaak komt de hyperthyreoïdie terug na een behandeling met strumazol. Uit onderzoek blijkt dat met een jarenlange vervolgbehandeling met titratie (lage dosis remmer) er een veel kleinere kans is op een terugkomst van hyperthyreoïdie (recidive).
 • Klachten en symptomen bij hyperthyreoïdie ... Veel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten.
 • Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan? ... Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg.
 • Als je schildklier te veel hormoon maakt ... Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met: medicijnen, radioactief jodium en/of een operatie.
 • Aanbevelingen therapie thyreotoxicose ... In de Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen uit 2012 van de Nederlandse Internisten Vereniging worden de volgende aanbevelingen gegeven voor de behandeling van thyreotoxicose. In het dagelijks gebruik wordt thyreotoxicose ook wel hyperthyreoïdie genoemd.
 • Agranulocytose en de drie K’s ... Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking voor bij minder dan 0,1% van de patiënten), maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn.dinsdag 13 november 2018

Onderzoek behandeling hypoparathyreoïdie met synthetisch humaan PTH

Een verhoogd calciumgehalte in de urine kan een bijwerking zijn bij de gangbare behandeling van hypoparathyreoïdie met calciumtabletten en vitamine D. Deze bijwerking kan leiden tot calciumafzetting in de nier (nefrocalcinose) en nierinsufficiëntie.

Treatment of hypoparathyroidism with synthetic human parathyroid hormone 1-34
Karen K. Winer, National Institutes of Health Clinical Center (CC), V.S. | ClinicalTrials.gov

Natpar Share | parathyroid hormone
European Medicines Agency (EMA)

Wat is hypoparathyreoïdie?
Schildklierforum

De Amerikaanse studie onderzoekt de langetermijneffecten van subcutane parathyroid hormoon (PTH)-therapie op calciummetabolisme, bot- en nierfunctie. Een eerdere kortetermijnpilootstudie waarin subcutaan PTH werd vergeleken met calcitriol vertoonde een significante afname van de calciumuitscheiding via de urine tijdens PTH-therapie. Gebaseerd op deze resultaten, stelden de onderzoekers de hypothese vast dat behandeling met PTH fysiologischer is en verbeterde metabolische controle op de lange termijn biedt. Bovendien kan behandeling met PTH de nadelige bijwerkingen op de nieren voorkomen die in verband worden gebracht met conventionele therapie.

European Medicines Agency

Voor gebruik in de Europese Unie is synthetisch humaan parathyroïd hormoon (PTU) geregistreerd door het EMA onder de naam Natpar (USA: Natpara). Er komt nog een groot internationaal onderzoek. Op de website van het EMA vind je allerlei informatie over synthetisch humaan PTH.

Schildklierforum

De meest gangbare oorzaak van verworven hypoparathyreoïdie is na operatie in de hals, bijvoorbeeld aan de schildklier bij schildklierkanker, hyperthyreoïdie of nodussen, waarbij de bijschildklieren per ongeluk zijn beschadigd of weggenomen.

woensdag 7 november 2018

Laat jij prikken voor of na het slikken van je dosis levothyroxine?

Zo goed mogelijk ingesteld raken op levothyroxine valt niet mee. Aangeraden wordt om je waarden en klachten bij te houden, omdat je op die manier leert hoe jij je beter kan voelen. Van belang is dat je al je TSH’s en fT4’s met elkaar kunt vergelijken. Dat vergelijken kan het best als je je bloed altijd onder dezelfde condities laat prikken. Dan zijn er zo weinig mogelijk verstoringen.

Laat dus altijd prikken:


 • in hetzelfde lab, omdat labs vaak verschillende apparatuur hebben met verschillende normaalwaarden
 • ’s ochtends vroeg, want dat zorgt ervoor dat je altijd hetzelfde uitgangspunt hebt
 • voordat je je levothyroxine slikt, want levothyroxine zorgt voor een snelle verlaging van de TSH-waarde en voor een stijging van de fT4-waarde
 • op dezelfde tijd, omdat TSH een dag- en nachtritme heeft (’s nachts het hoogst, ’s middags het laagst)


Poll Schildkliertje

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.