donderdag 27 april 2017

Effect epilepsiegeneesmiddelen op schildklierhormoonfunctie

Patiënten met epilepsie moeten vaak lange tijd anti-epilepsie geneesmiddelen (AEDs) gebruiken. Veel studies hebben aangetoond dat AEDs een negatieve invloed hebben op de werking van de schildklier. Maar de kans om een trage schildklier te krijgen is onduidelijk bij deze epilepsiepatiënten. Deze studie heeft de mogelijke risicofactoren van een trage schildklierfunctie bij patiënten met epilepsie onderzocht.

Effects of antiepileptic drugs on thyroid hormone function in epilepsy patients
FY Shih et al | Seizure | 2017

Wisselwerkingen tussen schildklierhormoon en andere medicijnen
Schildkliertje

PURPOSE:

Patients with epilepsy are frequently required to take antiepileptic drugs (AEDs) for a long period of time. Many studies have shown that AEDs have a negative influence on endocrine function including the thyroid gland, however the risk factors for the development of low thyroid function in these patients are unclear. This study aimed to determine the potential risk factors of low thyroid function in patients with epilepsy.

METHOD:

This was a cross-sectional study including 298 patients with epilepsy. Patients with previous thyroid disease were excluded. Epidemiologic data, type of epilepsy, etiology, the age of seizure onset, duration of epilepsy, intractable epilepsy, and number and dosage of AEDs were recorded. Levels of free thyroxine (fT4) and thyroid stimulating hormone (TSH) were measured.

RESULTS:

Fifty-two of the 298 (17.4%) patients had low fT4. Older age (P=0.004), female sex (P=0.014), longer duration of epilepsy (P=0.001), and intractable epilepsy (P=0.009) were significantly associated with low fT4. Regarding individual AEDs, carbamazepine (30.1%), topiramate (28.6%), and levetiracetam (24.3%) were significantly associated with the presence of low fT4. After stepwise logistic regression of all significant variables, female sex, older age, three or more AEDs, and carbamazepine were independent risk factors for low fT4.

CONCLUSIONS:

Female patients with epilepsy and an older age, AED polytherapy, and carbamazepine treatment had a higher risk of low fT4. Thyroid function in these patients should be monitored closely.


zaterdag 22 april 2017

Weer huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten

De overheid gaat in september verder met de verspreiding van jodiumtabletten (jodiumprofylaxe) voor als er een kernramp plaatsvindt.

Weer huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten
NOS

Vragen en antwoorden jodiumprofylaxe bij kernramp
Schildkliertje

Mensen van 0 tot 40 jaar die binnen een straal van 10 tot 20 kilometer van een kerncentrale wonen, ook die in België en Duitsland, krijgen in september jodiumpillen in de brievenbus. In wat het ministerie van Volksgezondheid de 'tweede ring' rond de kerncentrales noemt, dat is binnen een straal van 100 kilometer, geldt dit voor 0 tot 18-jarigen.

Zwangere vrouwen krijgen informatie over jodiumprofylaxe via de verloskundige of gynaecoloog, zodat zij als dat voor hen zinvol is zelf de jodiumtabletten bij de apotheek of drogisterij kunnen aanschaffen.

De maatregel is een vervolg op eerdere afspraken met Duitsland en België en heeft geen direct verband met de toegenomen ongerustheid over de Belgische kerncentrales, waar geregeld storingen zijn.

Zeeland heeft eerder jodiumpillen uitgedeeld rond de kerncentrales in Borssele en Doel. Twente heeft dit ook gedaan voor de ring rond de kerncentrale in het Duitse Emsland.donderdag 20 april 2017

Onderzoek overstap van Thyrax naar andere levothyroxines afgerond

Door de leveringsproblemen van Thyrax moesten veel gebruikers overstappen op een ander schildklierhormoon (levothyroxine). Onderzoek naar de gevolgen hiervan volgde door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het PHARMO-instituut. NIVEL richtte zich op de klachten en de kwaliteit van leven van mensen die naar een andere levothyroxine moesten overstappen. Het Pharmo-instituut onderzocht de specifieke veranderingen in schildklierhormoonwaarden gemeten bij bloedonderzoek.

Risico op overdosering bij gedwongen overstap Thyrax
KNMP | Met NIVEL- en PHARMO-eindrapport

‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’
Schildkliertje

Al jaren wordt gewaarschuwd om niet te wisselen van de ene levothyroxine naar de andere levothyroxine. Bekend zou moeten zijn dat dergelijke wisselingen veel klachten kunnen geven van over- of onderdosering. Het onderzoek naar de gevolgen van de overstap van Thyrax naar bijvoorbeeld Euthyrox of Levothyroxine Teva toont wederom aan dat veranderen ongewenst is.

Opmerking

De internationale zorg over de standaardisatie van de TSH- en FT4-labtests lijkt helemaal voorbij te zijn gegaan aan deze onderzoeken.Schildkliertje: Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothy...: Gisteren (27 oktober 2016) verschenen de eerste resultaten van het onderzoek door NIVEL en het PHARMO instituut naar de effecten van de swit...

dinsdag 4 april 2017

Conclusie TRUST-onderzoek kort door de bocht

Het doel van het TRUST-onderzoek was om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van behandeling van schildklierhormoon bij ouderen met licht verminderde schildklierwerking. Het onderzoek was specifiek gericht op het voorkómen van hart- en vaatziekten, én het verbeteren van kwaliteit van leven (bijvoorbeeld door verminderen van vermoeidheidsklachten), spierkracht en denkvermogen. In dit artikel van de NEJM wordt het TRUST-onderzoek uitgebreid besproken. De conclusie dat behandeling niet zinvol zou zijn is wel heel kort door de bocht.

TRUST: onderzoek naar behandeling met levothyroxine bij ouderen
Schildkliertje

Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism
The New England Journal of Medicine | 3 april 2017

Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe
Schildklierforum

De inclusiecriteria waren een leeftijd van 65 jaar of ouder en persistente subklinische hypothyreoïdie, gedefinieerd als een verhoogd tsh-gehalte (4,60 tot 19,99 mIU per liter), gemeten op ten minste twee gelegenheden die 3 maanden tot 3 jaar uit elkaar lagen, met een vrij T4-niveau binnen het referentiebereik.

De belangrijkste uitsluitingscriteria voor het onderzoek waren een actueel gebruik van levothyroxine, thyreostatica, amiodaron of lithium; schildklieroperatie of ontvangst van radioactief jodium in de voorafgaande 12 maanden; dementie; ziekenhuisopname voor een ernstige ziekte of een ingrijpende operatie in de voorafgaande vier weken; een acuut coronair syndroom (inclusief myocardinfarct of onstabiele angina) in de voorgaande 4 weken; en terminale ziekte.

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat de symptomen niet verbeteren bij het gebruik van levothyroxine door ouderen met subklinische hypothyreoïdie. De onderzoekers houden enkele slagen om de arm (lees afbeelding). Inmiddels leidt de conclusie al het eigen leven dat ouderen met een subklinische hypothyreoïdie geen levothyroxie nodig zouden hebben.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.