Posts

Posts uit april, 2017 weergeven

Effect epilepsiegeneesmiddelen op schildklierhormoonfunctie

Afbeelding
Patiënten met epilepsie moeten vaak lange tijd anti-epilepsie geneesmiddelen (AEDs) gebruiken. Veel studies hebben aangetoond dat AEDs een negatieve invloed hebben op de werking van de schildklier. Maar de kans om een trage schildklier te krijgen is onduidelijk bij deze epilepsiepatiënten. Deze studie heeft de mogelijke risicofactoren van een trage schildklierfunctie bij patiënten met epilepsie onderzocht. Effects of antiepileptic drugs on thyroid hormone function in epilepsy patients FY Shih et al | Seizure | 2017 Wisselwerkingen tussen schildklierhormoon en andere medicijnen Schildkliertje PURPOSE: Patients with epilepsy are frequently required to take antiepileptic drugs (AEDs) for a long period of time. Many studies have shown that AEDs have a negative influence on endocrine function including the thyroid gland, however the risk factors for the development of low thyroid function in these patients are unclear. This study aimed to determine the potential risk factors of low t

Weer huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten

De overheid gaat in september 2017 verder met de verspreiding van jodiumtabletten (jodiumprofylaxe) voor als er een kernramp plaatsvindt. Weer huis-aan-huis verspreiding van jodiumtabletten NOS Vragen en antwoorden jodiumprofylaxe bij kernramp Schildkliertje Mensen van 0 tot 40 jaar die binnen een straal van 10 tot 20 kilometer van een kerncentrale wonen, ook die in België en Duitsland, krijgen in september jodiumpillen in de brievenbus. In wat het ministerie van Volksgezondheid de 'tweede ring' rond de kerncentrales noemt, dat is binnen een straal van 100 kilometer, geldt dit voor 0 tot 18-jarigen. Zwangere vrouwen krijgen informatie over jodiumprofylaxe via de verloskundige of gynaecoloog, zodat zij als dat voor hen zinvol is zelf de jodiumtabletten bij de apotheek of drogisterij kunnen aanschaffen. De maatregel is een vervolg op eerdere afspraken met Duitsland en België en heeft geen direct verband met de toegenomen ongerustheid over de Belgische kerncentral

Conclusie onderzoek naar behandeling hypothyreoïdie bij ouderen kort door de bocht

Afbeelding
Het doel van het TRUST-onderzoek was om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van behandeling van schildklierhormoon bij ouderen met licht verminderde schildklierwerking. Het onderzoek was specifiek gericht op het voorkómen van hart- en vaatziekten, én het verbeteren van kwaliteit van leven (bijvoorbeeld door verminderen van vermoeidheidsklachten), spierkracht en denkvermogen. In dit artikel van de NEJM wordt het TRUST-onderzoek uitgebreid besproken. De conclusie dat behandeling niet zinvol zou zijn is wel heel kort door de bocht. TRUST: onderzoek naar behandeling met levothyroxine bij ouderen Schildkliertje Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism The New England Journal of Medicine | 3 april 2017 Zinloze vragenlijsten: hypo-ouderen blijven moe Schildklierforum De inclusiecriteria waren een leeftijd van 65 jaar of ouder en persistente subklinische hypothyreoïdie, gedefinieerd als een verhoogd tsh-gehalte (4,60 tot 19,99 mIU per liter), gem