Posts

Posts uit april, 2019 weergeven

Als er iets met je schildklier is

Afbeelding
Bedoeling van deze tips is om je op weg te helpen. Met de taal, met kennis en mogelijk ook met zelfvertrouwen om vragen te stellen aan je arts. Voor jou als schildklierpatiënt betekent het dat je leert wat de schildklier doet, wat je zelf kunt doen en wat een schildklieraandoening betekent. Kennis maakt je weerbaar en je wordt een gelijkwaardige gesprekspartner van je arts. Jij hebt je hele leven te maken met die behandeling van je schildklieraandoening. Artsen komen en gaan.

TipsLeer hoe de schildklier werkt en wat schildklierhormoon doet.Schrijf na elk bloedonderzoek de TSH- en FT4-waarde (en eventueel T3) op in een schriftje.Noteer daarbij hoeveel hormoon je slikt en hoe je je voelt. Heb je bijvoorbeeld hypoklachten, hyperklachten of klachten door schildklierkanker?Laat bloed prikken voordat je hormoon slikt. Dan is de TSH hoger en de FT4-waarde lager. Dit kan je een betere onderhandelingspositie geven als je meer T4-hormoon nodig hebt.Leer het schildklierjargon. Dit geeft je toegan…

‘Een rare bult’

Ans Welvaarts hoopt dat het kinderboekje ‘Een rare bult’ op een positieve manier kan bijdragen aan de voorbereiding op de behandeling van een kwaadaardige tumor in de schildklier.

‘Een rare bult’
Ans Welvaarts | bestellen bij Thyroid Cancer Alliance

Door schildklierkanker liet Ans zich niet uit het veld slaan
Ans Welvaarts | Gezondheidsplein
Op 38-jarige leeftijd werd bij Ans de diagnose schildklierkanker gesteld. Haar gezin wachtte een onbekend proces. Ondanks verdriet, spanning en soms onbegrip, vond zij het een bijzondere taak haar kinderen hierin mee te nemen. Deze taak vormde de inspiratiebron om het behandelingstraject in kindertaal op papier te zetten. Centraal staat het kind dat op een speelse en realistische wijze meegenomen wordt in de voorbereiding op de behandeling van schildklierkanker.

Tijdens de behandeling(en) in de ‘bunker’ heeft Ans korte teksten geschreven waarmee zij haar kinderen wegwijs maakte. Illustrator Marleen Oud is met Ans meegegaan, door te herbeleven en t…

Als je meer wilt weten over struma en knobbels

Met struma of krop wordt een zichtbare of voelbare vergroting van de schildklier bedoeld. Deze vergroting kan egaal (diffuus) of knobbelig (nodulair) zijn. Met één knobbel noem je het een nodus. Met meer knobbels noem je het multinodulair. In Nederland wordt bij 10% van de jong volwassenen (geringe) krop gevonden. Een knobbel zonder symptomen is er bij 18% van een groep gezonde personen.

Een struma kan ontstaan door bijvoorbeeld puberteit, zwangerschap in combinatie met jodiumgebrek, emoties, jodiumtekort, strumagene stoffen zoals thiocyanaat, schildklierremmende middelen en lithium.

Wat wil je weten bij iemand met een struma?Belangrijk is om te weten hoe lang de struma al bestaat, of ze groeit of pijnlijk is en of het in de familie veel voorkomt. Gelet wordt op klachten die bij een hypo- of hyperthyreoïdie kunnen passen of bij een groot of achter het borstbeen gelegen struma en of er klachten bij de ademhaling. Soms kan ook sprake zijn van vernauwing van de luchtpijp en daar heb je la…

Schildklier, halfwaardetijd en steady state

Afbeelding
Een begrip dat je vaak tegenkomt als het over schildklierhormoon gaat is halfwaardetijd.

De biologische halfwaardetijd van een stof is de tijd die het duurt voordat de stof de helft van zijn activiteit verliest. Bij schildklierhormoon gaat het om de tijd die zit tussen de productie of opname van schildklierhormoon en de afbraak van schildklierhormoon. Het gaat om het hormoon dat de schildklier zelf maakt, en het gaat ook om het hormoon dat iemand slikt.

Als je schildklier zelf schildklierhormoon maaktWerkt de schildklier goed, dan is de halfwaardetijd 7 dagen.Maakt de schildklier veel te veel hormoon, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets korter.Maakt de schildklier veel te weinig hormoon, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets langer.
Als je schildklierhormoon sliktIs de dosis schildklierhormoon goed, dan is de halfwaardetijd 7 dagen.Is de dosis veel te hoog, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets korter.Is de dosis veel te laag, dan is de halfwaardetijd mogelijk iets langer.
Die half…