Posts

Posts uit augustus, 2013 weergeven

Veranderingen in het vóórkomen van hypothyreoïdie in Noorwegen

Afbeelding
Untreated hypothyroidism has been common in iodine-replete areas. Frequent thyroid function testing and use of levothyroxine treatment for subclinical hypothyroidism suggest that the prevalence may have decreased. We therefore examined changes in the prevalence of hypothyroidism in a Norwegian county from 1995-97 to 2006-08. Changes in the prevalence of hypothyroidism. The HUNT Study in Norway BO Asvold, LJ Vatten, T Bjøro Design Population surveys of 33 917 individuals in 1995-97 and 49 180 individuals in 2006-08. Methods We compared the prevalence of untreated overt, untreated subclinical, and treated hypothyroidism between 1995-97 and 2006-08. HUNT staat voor Nord-Trøndelag Health Study Results The prevalence of untreated overt hypothyroidism among women decreased by 84% from 1995-97 (0.75%) to 2006-08 (0.12%). The corresponding decrease among men was 43% from 0.21% to 0.12%. For untreated subclinical hypothyroidism, the prevalence among women decreased by 64% from 3.0% to

Graves’ oftalmopathie (GO) - oogziekte van Graves

De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan). NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012,  pagina 75 en verder Van alle patiënten met GO heeft zo’n 87% ook Graves’ hyperthyreoïdie: in deze groep wordt GO in 20% klinisch manifest vóór de Graves’ hyperthyreoïdie, in 40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie en in 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie. Niet alle patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de klinische verschijnselen van GO: slechts 5-15% ontwikkelt ernstige GO, bij 30-40% blijft de GO mild van aard. Van alle GO patiënten heeft 3-6% een primaire hypothyreoïdie en is 10% euthyreoot. TSH-receptorantistoffen zijn doorgaans bij hen aanwezig. Bij hypothyreote GO moet men in de follow-up vaak de thyroxine medicatie staken omdat er een hyperthyreoïdie ontstaat. Bij patiënten met euthyreote GO o

Mogelijk verband autisme en tekort schildklierhormoon in zwangerschap

Afbeelding
Transient gestational hypothyroxinemia in rodents induces cortical neuronal migration brain lesions resembling those of autism. We investigated the association between maternal hypothyroxinemia (gestational weeks 6–18) and autistic symptoms in children. Association of gestational maternal hypothyroxinemia and increased autism risk GC Román, A Ghassabian, JJ Bongers-Schokking, VWV Jaddoe, A Hofman, YB de Rijke, FC Verhulst, H Tiemeier - Article first published online: 13 aug 2013. DOI: 10.1002/ana.23976. Annals of Neurology Autism four times likelier when mother's thyroid is weakened Houston Methodist, 13 aug 2013 Interview met Henning Tiemeier in NRC Schildklier en zwangerschap: Generation R op Schildkliertje Erasmus MC Rotterdam Neurobiological pathways to childhood psychopathology - proefschrift dr. Akhgar Ghassabian Onderzoeksresultaten Generation R op PubMed Methods The mother-and-child cohort of the Generation R Study (Rotterdam, the Netherlands) began prenat

Bij zwangerschap is dosis schildklierhormoon te vaak te laag (TEARS)

Hypothyreoïdie treft voornamelijk vrouwen tijdens hun vruchtbare jaren. In de zwangerschap neemt de behoefte aan schildklierhormoon toe. Vrouwen met hypothyreoïdie die zwanger worden, hebben een 30-50% hogere dosis nodig. TSH wordt vroeg in de zwangerschap gecontroleerd. Door verhoging van de dosis levothyroxine wordt de TSH-waarde in de onderste helft van de normaalwaarden gehouden. Deze studie laat zien hoe vaak TSH in Schotland werd gecontroleerd vóór en tijdens de zwangerschap en of de dosis levothyroxine werd aangepast bij zwangere vrouwen met hypothyreoïdie. Thyroid epidemiology, audit, and research study (TEARS): Thyroid testing in pregnant women with thyroid dysfunction T Vadiveloo, GJ Mires, PT Donnan, GP Leese Bevolkingsonderzoek Tayside, Schotland Clinical care of women with hypothyroidism during their reproductive years requires awareness of the consequences by patients and clinicians Clinical Thyroidology In totaal namen 950 zwangere vrouwen deel aan deze studie

Natuurlijk verloop van subklinische hyperthyreoïdie (TEARS)

Bij subklinische hyperthyreoïdie is de TSH-waarde verlaagd en de FT4-waarde normaal. Dit komt door een licht verhoogde productie van schildklierhormoon. De T3-waarde moet bepaald worden om een T3-toxicose uit te sluiten. Andere oorzaken van een verlaagde TSH-waarde dienen uitgesloten te worden. In deze studie werd gekeken hoe vaak subklinische hyperthyreoïdie zich ontwikkelt tot hyperthyreoïdie of tot een normale schildklierfunctie. Thyroid epidemiology, audit, and research study (TEARS): The natural history of endogenous subclinical hyperthyroidism T Vadiveloo, PT Donnan, L Cochrane en GP Leese For patients with subclinical hyperthyroidism (SH), the objective of the study was to define the rates of progression to frank hyperthyroidism and normal thyroid function. Design Record-linkage technology was used retrospectively to identify patients with SH in the general population of Tayside, Scotland, from January 1, 1993, to December 31, 2009. Patients All Tayside residents with at

Aandacht voor epidemiologie en ziektes van de schildklier

Afbeelding
De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van de incidentie en prevalentie van ziekten onder de bevolking. De epidemiologie houdt zich dus niet bezig met de diagnose en behandeling, maar probeert uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren dat in de hand werken of juist niet. Statistische analyses van vaak grote databestanden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. The epidemiology of thyroid disease MPJ Vanderpump In dit artikel gaat het over de epidemiologie en ziektes van de schildklier. Behandeld worden struma en nodules , schildklierkanker , aangeboren hypothyreoïdie , thyreoïditis , hypothyreoïdie , hyperthyreoïdie , screening op schildklieraandoeningen en een uitgebreide lijst met referenties . Epidemiologie op Schildkliertje Serum TSH, T4, and Thyroid Antibodies in the United States Population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year