zaterdag 24 augustus 2013

Veranderingen in het vóórkomen van hypothyreoïdie in Noorwegen

Untreated hypothyroidism has been common in iodine-replete areas. Frequent thyroid function testing and use of levothyroxine treatment for subclinical hypothyroidism suggest that the prevalence may have decreased. We therefore examined changes in the prevalence of hypothyroidism in a Norwegian county from 1995-97 to 2006-08.

Changes in the prevalence of hypothyroidism. The HUNT Study in Norway
BO Asvold, LJ Vatten, T Bjøro

Design

Population surveys of 33 917 individuals in 1995-97 and 49 180 individuals in 2006-08.

Methods

We compared the prevalence of untreated overt, untreated subclinical, and treated hypothyroidism between 1995-97 and 2006-08.

HUNT staat voor Nord-Trøndelag Health Study

Results

The prevalence of untreated overt hypothyroidism among women decreased by 84% from 1995-97 (0.75%) to 2006-08 (0.12%). The corresponding decrease among men was 43% from 0.21% to 0.12%. For untreated subclinical hypothyroidism, the prevalence among women decreased by 64% from 3.0% to 1.1%, and in men, the prevalence decreased by 54% from 2.1% to 1.0%.

Conversely, the prevalence of treated hypothyroidism among women increased by 60% from 5.0% to 8.0%, and in men, the corresponding prevalence doubled from 1.0% to 2.0%. The prevalence of any form of hypothyroidism remained essentially similar at 9% in women and 3% in men.

Conclusions

The prevalence of untreated hypothyroidism in this Norwegian county strongly decreased from 1995-97 to 2006-08. The findings suggest that populations with easy access to thyroid function testing and levothyroxine treatment may now have a low prevalence of untreated hypothyroidism.

Lees ook over de Nord-Trøndelag Health Study op Schildkliertje

 • Alun Stevens, Newsletter of Thyroid Australia, Volume 3 No 1 January 2002, p. 4-5
 • T. Bjøro et al., Prevalence of thyroid disease, thyroid dysfunction and thyroid peroxidase antibodies in a large, unselected population. The Health Study of Nord-Trøndelag (HUNT)© Alexander Witschgevrijdag 23 augustus 2013

Graves’ oftalmopathie (GO) - oogziekte van Graves

Bron: NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012, pagina 75 en verder

De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan).

Van alle patiënten met GO heeft zo’n 87% ook Graves’ hyperthyreoïdie:
 • in deze groep wordt GO in 20% klinisch manifest vóór de Graves’ hyperthyreoïdie,
 • in 40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie en
 • in 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie.

Niet alle patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de klinische verschijnselen van GO: slechts 5-15% ontwikkelt ernstige GO, bij 30-40% blijft de GO mild van aard.

Van alle GO patiënten heeft 3-6% een primaire hypothyreoïdie en is 10% euthyreoot. TSH-receptorantistoffen zijn doorgaans bij hen aanwezig. Bij hypothyreote GO moet men in de follow-up vaak de thyroxine medicatie staken omdat er een hyperthyreoïdie ontstaat. Bij patiënten met euthyreote GO ontstaat bij ongeveer 25% binnen enkele jaren alsnog hyperthyreoïdie.

Lees ook
Oogziekte van Graves

Aanbevelingen

Immunosuppressieve of chirurgische behandeling van GO patiënten kan het best plaats vinden in gespecialiseerde centra met multidisciplinaire gecombineerde spreekuren van internist en oogarts. Patiënten met unilaterale GO of euthyreoïde GO dienen altijd naar een oogarts te worden verwezen.

Stoppen met roken moet dringend worden geadviseerd aan iedere roker met Graves’ oftalmopathie

Patiënten met GO dienen urgent naar een oogarts te worden verwezen indien er sprake is van:
 1. visusdaling,
 2. verandering in intensiteit of kwaliteit van kleurenzien,
 3. subluxatie van de oogbol,
 4. troebele cornea,
 5. papiloedeem.

Niet-urgente verwijzing van GO patiënten is geïndiceerd bij:
 1. excessief zandgevoel in de ogen, niet verbeterend na 1 week kunsttranen,
 2. lichtschuwheid of pijn in of achter de ogen, verergerend in laatste 1-2 maanden,
 3. veranderend uiterlijk in laatste 1-2 maanden,
 4. dubbelzien, beperkte oogbewegingen, of torticollis oculi,
 5. hinderlijke ooglidretractie, of abnormale zwelling/roodheid van oogleden/conjunctiva.donderdag 15 augustus 2013

European Thyroid Association, 37e schildkliercongres in Leiden

Elk jaar organiseert de European Thyroid Association een internationaal schildkliercongres. Een mooie gelegenheid voor deskundigen en belangstellenden om elkaar te ontmoeten en om te leren over nieuwe ontwikkelingen op schildkliergebied. Het 37e schildkliercongres is in Leiden van 7 t/m 11 september 2013.

37th Annual Meeting LEIDEN, The Netherlands

Lees ook
woensdag 14 augustus 2013

Mogelijk verband autisme en tekort schildklierhormoon in zwangerschap

Transient gestational hypothyroxinemia in rodents induces cortical neuronal migration brain lesions resembling those of autism. We investigated the association between maternal hypothyroxinemia (gestational weeks 6–18) and autistic symptoms in children.

Association of gestational maternal hypothyroxinemia and increased autism risk
GC Román, A Ghassabian, JJ Bongers-Schokking, VWV Jaddoe, A Hofman, YB de Rijke, FC Verhulst,
H Tiemeier - Article first published online: 13 aug 2013. DOI: 10.1002/ana.23976. Annals of Neurology

Autism four times likelier when mother's thyroid is weakened
Houston Methodist, 13 aug 2013

Interview met Henning Tiemeier in NRC

Schildklier en zwangerschap: Generation R op Schildkliertje

Erasmus MC Rotterdam
Neurobiological pathways to childhood psychopathology - proefschrift dr. Akhgar Ghassabian
Onderzoeksresultaten Generation R op PubMed

Methods

The mother-and-child cohort of the Generation R Study (Rotterdam, the Netherlands) began prenatal enrollment between 2002 and 2006. At a mean gestational age of 13.4 weeks (standard deviation = 1.9, range = 5.9–17.9), maternal thyroid function tests (serum thyrotropin [TSH], free thyroxine [fT4], and thyroid peroxidase [TPO] antibodies) were assessed in 5,100 women. We defined severe maternal hypothyroxinemia as fT4 < 5th percentile with normal TSH. Six years later, parents reported behavioral and emotional symptoms in 4,039 children (79%) using the Pervasive Developmental Problems (PDP) subscale of the Child Behavior Checklist and/or the Social Responsiveness Scale (SRS). We defined a probable autistic child by a PDP score > 98th percentile and SRS score in the top 5% of the sample (n = 81, 2.0%).


The association emerged from a study of more than 
4,000 Dutch mothers and their children, 
and it supports a growing view that autism spectrum disorders 
can be caused by a lack of maternal thyroid hormone, 
which past studies have shown is crucial to the migration 
of fetal brain cells during embryo development.


Results

Severe maternal hypothyroxinemia (n = 136) was associated with an almost 4-fold increase in the odds of having a probable autistic child (adjusted odds ratio = 3.89, 95% confidence interval [CI] = 1.83–8.20, p < 0.001). Using PDP scores, children of mothers with severe hypothyroxinemia had higher scores of autistic symptoms by age 6 years (adjusted B = 0.23, 95% CI = 0.03–0.37); SRS results were similar. No risk was found for children of TPO-antibody–positive mothers (n = 308).

Interpretation

We found a consistent association between severe, early gestation maternal hypothyroxinemia and autistic symptoms in offspring. Findings are concordant with epidemiological, biological, and experimental data on autism. Although these findings cannot establish causality, they open the possibility of preventive interventions.

donderdag 8 augustus 2013

Wildwesttaferelen rond levothyroxine!

Al langer zijn er wereldwijd problemen met de levering en/of samenstelling van levothyroxine. Of het nu gaat om Eltroxin, Thyrax, Euthyrox, Levoxyl, Levothroid en Levothyrox ...

maandag 5 augustus 2013

Bij zwangerschap is dosis schildklierhormoon te vaak te laag (TEARS)

Hypothyreoïdie treft voornamelijk vrouwen tijdens hun vruchtbare jaren. In de zwangerschap neemt de behoefte aan schildklierhormoon toe. Vrouwen met hypothyreoïdie die zwanger worden, hebben een 30-50% hogere dosis levothyroxine nodig. TSH wordt vroeg in de zwangerschap gecontroleerd. Door verhoging van de dosis levothyroxine wordt de TSH-waarde in de onderste helft van de normaalwaarden gehouden.

Natuurlijk verloop van subklinische hyperthyreoïdie (TEARS)

Bij subklinische hyperthyreoïdie is de TSH-waarde verlaagd en de FT4-waarde normaal. Dit komt door een licht verhoogde productie van schildklierhormoon. De T3-waarde moet bepaald worden om een T3-toxicose uit te sluiten. Andere oorzaken van een verlaagde TSH-waarde dienen uitgesloten te worden. In deze studie werd gekeken hoe vaak subklinische hyperthyreoïdie zich ontwikkelt tot hyperthyreoïdie of tot een normale schildklierfunctie.

donderdag 1 augustus 2013

Aandacht voor epidemiologie en ziektes van de schildklier

De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van de incidentie en prevalentie van ziekten onder de bevolking. De epidemiologie houdt zich dus niet bezig met de diagnose en behandeling, maar probeert uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren dat in de hand werken of juist niet. Statistische analyses van vaak grote databestanden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.