Over Schildkliertje

Deskundigheid

Schildkliertje (sinds januari 2012) is een digitaal naslagwerk met allerlei nieuws, informatie, feiten en weetjes over de schildklier, aandoeningen en behandelingen. Laura van Reijen, beheerder van Schildkliertje, is geen arts. Wel heeft ze zelf te maken (gehad) met ‘schildkliergedoe’. Uit ervaring weet ze hoe vervelend het is als een arts van niets weet, maar daarentegen weet ze hoe prettig het is als je artsen treft die wel van de hoed en de rand weten.

Ervaring

‘De arts die van niets wist, schreef kelp voor bij vermoeidheid. Bij het vermoeden van hypothyreoïdie werd geen bloed geprikt maar op afstand de diagnose gesteld en Thyranon (dierlijk schildklierpoeder) voorgeschreven. Dat was in 1982.

In 1992 luidde de diagnose hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves. Een diagnose die voelde als een enorme opluchting: eindelijk kregen die rare klachten na zoveel jaar een plaats. De internist legde de behandelopties medicijnen, radioactief jodium en operatie uit met de voor- en nadelen. Zijn advies was: radioactief jodium. Dat leek mij een goede aanpak: ik wilde geen medicijnen met die grote kans op terugkeer van die ziekte. Wat hem wel weer overviel: waarom niet even overleggen met je man? De behandeling van hypothyreoïdie die na twee behandelingen ontstond, was adequaat. Het was een kwestie van geduld, maar gelukkig kreeg ik voldoende uitleg en mijn huisarts had schildklier als hobby. TSH en fT4 goed waardoor ik me ook goed moest voelen? Nee, het ging hem om klachten die mogelijk verholpen konden worden door iets meer of minder schildklierhormoon.

Op schildklierfora vertellen veel patiënten dat hun arts niets vertelt over de behandelopties bij hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves. De arts bepaalt meestal dat de patiënt behandeld wordt met een schildklierremmer en -hormoon, de block en replace-therapie. Dat terwijl de titratietherapie (alleen schildklierremmers) een veilig alternatief is. De bedoeling is dat de patiënt samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest voor een behandeling. Iets wat in de praktijk dus (te) weinig gebeurt. Het belang van deze keuze is mogelijk wel dé inspiratie voor Schildkliertje.’

Betrouwbare informatie

De informatie op Schildkliertje is verzameld, vertaald, geredigeerd en/of geschreven door Laura van Reijen. Zij wil betrouwbare informatie bieden over de symptomen, diagnose en behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen van de schildklier.

Als ‘ervaringsdeskundige’ met de ziekte van Graves nam zij deel in de (CRoSS)-subwerkgroep thyreotoxicose van de werkgroep NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen.

Daarna was zij als vrijwilliger bij Schildklierstichting Nederland (nu SON), hoofd- en eindredacteur van het Schildklier Magazine (nu Schild). Twee artikelen van haar hand die veel gelezen worden op Schildkliertje, Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon en Slik jij genoeg schildklierhormoon? (vanzelfsprekend geüpdatet), stonden eerder in het magazine.

In 2008 heeft ze toenmalige content voor www.schildklier.nl verzameld, ge- en herschreven. In 2010 heeft ze vervolgens gezorgd voor een update. Tot begin 2012 was ze beheerder van die website.

Op internet, in bladen, in de krant staat veel onvolledige, onduidelijke en zelfs verkeerde informatie over de schildklier. Betrouwbare informatie is dus heel belangrijk. In deze tijd wordt dat meer en meer verwacht: patiënten die kunnen meepraten over hun behandeling. Dat kan alleen maar als zij beschikken over betrouwbare ‘evidence based’ informatie. Als patiënten goede, betrouwbare informatie krijgen, dan pas kunnen zij iets kiezen.

Financiering

Schildkliertje ontvangt geen subsidie of sponsorgelden van wie dan ook. Kosten voor het in stand houden van Schildkliertje en verzamelen van informatie financiert zij zelf. Op Schildkliertje staan geen advertenties. Er is geen sprake van belangenconflicten.

Publiek

De informatie op Schildkliertje is bedoeld voor alle belangstellenden, patiënten en hun naasten, studenten en zorgverleners.

Disclaimer

De informatie op Schildkliertje is niet geschikt voor (zelf-)diagnose of behandeling. Bezoekers wordt geadviseerd altijd tijdig een arts te raadplegen bij vragen of bij klachten en symptomen die aanleiding kunnen geven tot aanvullende onderzoeken, diagnose of medische hulp.

Privacybeleid

Schildkliertje verzamelt geen gegevens van bezoekers. Zij respecteert de geldende wetgeving.

Cookies
Google analytics plaatst cookies op de website waarmee herkend kan worden welke mensen al eerder op de website geweest zijn om het website bezoek te meten. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kun je nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.

Bronnen

Informatie en beweringen zijn met bronnen en HTML-links onderbouwd. Aandacht is er voor de geldende behandelrichtlijnen en links naar betrouwbare schildklierinformatie op internet.

Op elke pagina geeft de datum aan wanneer de informatie is geplaatst dan wel voor het laatst bijgewerkt is.

Toegankelijkheid

Gebruik voor reacties, vragen en opmerkingen de beschikbare reactie-ruimte.
Reacties

Vijay Joghi zei…
Top website hartelijk dank.
Laura zei…
Dankjewel voor je reactie!