Aandacht voor epidemiologie en ziektes van de schildklier

De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van de incidentie en prevalentie van ziekten onder de bevolking. De epidemiologie houdt zich dus niet bezig met de diagnose en behandeling, maar probeert uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren dat in de hand werken of juist niet. Statistische analyses van vaak grote databestanden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.
The epidemiology of thyroid disease
MPJ Vanderpump

In dit artikel gaat het over de epidemiologie en ziektes van de schildklier. Behandeld worden struma en nodules, schildklierkanker, aangeboren hypothyreoïdie, thyreoïditis, hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, screening op schildklieraandoeningen en een uitgebreide lijst met referenties.

Epidemiologie op SchildkliertjeReacties