Aandacht voor epidemiologie en ziektes van de schildklier

De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van de incidentie en prevalentie van ziekten onder de bevolking. De epidemiologie houdt zich dus niet bezig met de diagnose en behandeling, maar probeert uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren dat in de hand werken of juist niet. Statistische analyses van vaak grote databestanden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.
The epidemiology of thyroid disease
MPJ Vanderpump

In dit artikel gaat het over de epidemiologie en ziektes van de schildklier. Behandeld worden struma en nodules, schildklierkanker, aangeboren hypothyreoïdie, thyreoïditis, hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, screening op schildklieraandoeningen en een uitgebreide lijst met referenties.

Epidemiologie op SchildkliertjeReacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH