Posts

Posts uit maart, 2019 weergeven

Wordt bij bloedonderzoek alleen TSH geprikt of TSH en vrij T4?

Afbeelding
Geregeld melden gebruikers van levothyroxine (Thyrax, Euthyrox, Tirosint) dat bij bloedonderzoek opeens alleen TSH wordt geprikt en niet TSH plus vrij T4. Reden om deze vraag voor te leggen aan NHG Nieuws: gebruikers van levothyroxine melden dat bij controle #schildklier alleen TSH wordt geprikt. Waarom? Het snelle antwoord van NHG Nieuws: De huisarts controleert het TSH en vrije T4: elke 3 maanden in het eerste jaar nadat de patiënt klachtenvrij is en het TSH en vrije T4 normaal zijn; vervolgens jaarlijks bij stabiele waarden; bij klachten of instabiele waardes, dan vindt de controle eerder plaats. Kortom: alleen TSH prikken is niet volgens de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen . Poll Op de openbare fb-pagina van Schildkliertje heeft een poll gestaan.

In Nederland nieuwe Euthyrox vanaf begin juni 2019

Afbeelding
Op de website van SON kun je lezen dat de vernieuwde Euthyrox in Nederland vanaf begin juni beschikbaar is en geleidelijk zal worden geïntroduceerd. Introductie vernieuwde Euthyrox vanaf de zomer SON SON werd door patiënten gewezen op informatie in België over de introductie aldaar van de nieuwe Euthyrox. De situatie en de wijze van introductie is daar echter anders dan in Nederland. In België is de introductie op 1 juni 2019 waarna alleen Euthyrox nieuwe formule verkrijgbaar is. In Nederland gebeurt de introductie geleidelijk vanaf begin juni. Invoeringsmoment Het moment van invoering wordt in elk land zelfstandig bepaald. In Nederland gebeurt dit in overleg met het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), de farmaceut (Merck), zorgverleners (KNMP, NVE) en de patiëntenorganisaties SON en NHS (Nederlandse Hypofyse Stichting). Omdat uit voorgaande situaties blijkt dat kleine wijzigingen in schildkliermedicatie (levothyroxine) een behoorlijke impact kan hebben op patiënten,

Agranulocytose ook na langdurig gebruik van strumazol (thiamazol)

Agranulocytose is een zeldzame bijwerking van schildklierremmers. Eerder werd beschreven dat deze bijwerking in de eerste behandelmaanden optreedt. Bij twee patiënten ontstond deze bijwerking pas na jarenlange behandeling. Agranulocytose na langdurig gebruik van thiamazol Margriet Stellingwerf, Wilbert T. Jellema, Ingo A. Eland en Iris M.M.J. Wakelkamp Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;154:A2430 Agranulocytose / granulocytopenie is een zeldzame bijwerking van thyreostatica. Meestal treedt deze bijwerking bij thiamazol op in de eerste behandelmaanden. Bij twee patiënten ontstond deze thiamazol-geïnduceerde agranulocytose / granulocytopenie pas na jarenlange behandeling. De eerste was een 53-jarige man die zich presenteerde met koortspieken. Hij gebruikte sinds 12 jaar thiamazol in verband met een graves-hyperthyreoïdie. De tweede patiënt, een 31-jarige vrouw, meldde zich op de Spoedeisende Hulp met klachten van koorts en keelpijn na 13 jaar intermitterende behandeling met thiamazol. Beide

Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni 2019 in België

Afbeelding
De nieuwe formule van EUTHYROX® (levothyroxine), in België beschikbaar vanaf 1 juni 2019, heeft tot doel een betere stabiliteit te verzekeren van het gehalte aan werkzame stof (levothyroxine) gedurende de ganse houdbaarheidsperiode van het geneesmiddel. Flash VIG-news: EUTHYROX® (levothyroxine) – nieuwe formule vanaf 01.06.2019: opvolging van patiënten bij het overschakelen naar de nieuwe formule FAGG - België 2019: Euthyrox wordt vernieuwd Schildklierforum Bij het overschakelen naar de nieuwe formule kan de schildklierbalans verstoord raken. Op basis van de klinische toestand van sommige patiënten en hun TSH-niveaus kan een aanpassing van de dosering nodig zijn. Zorgvuldige medische opvolging van patiënten wordt daarom aanbevolen. 1. Waarvoor wordt levothyroxine gebruikt? Levothyroxine is een vervangend hormoon voor het schildklierhormoon dat wordt gebruikt in gevallen van hypothyroïdie (onvoldoende of geen secretie van het hormoon door de schildklier), of in situaties wa

Schildklierdieet: hoe te eten met een schildklieraandoening

In de hieronder genoemde vier punten wordt uitgelegd uit hoe jouw voedingskeuzes van invloed kunnen zijn op jouw schildklierstatus en jouw algehele gezondheid: Richt je op welke groenten je wél kunt eten en niet op welke groenten je beter zou vermijden. Weersta de verleiding om mode-diëten te volgen. Beschouw voedingssupplementen als twijfelachtig laatste redmiddel. Zoek het voedingspatroon dat geschikt voor jou is. Info Thyroid diet: how to eat with a thyroid disorder Schildklierforum Uitleg over nut en noodzaak van voedingssupplementen Schildkliertje Thyroid and Diet factsheet British Thyroid Foundation

Natuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie

Het natuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie is in kwantitatieve zin niet goed bekend, staat beschreven in het boek Schildklierziekten uit 1998 van Wiersinga en Krenning. Uit gegevens die verzameld zijn voordat effectieve behandeling mogelijk was, zou het beloop van de ziekte een drietal vormen gekend hebben. In Schildklierziekten worden genoemd: Een ernstige vorm (10%) waarbij de ziekte in enkele jaren tot de dood leidde. Een milde vorm (25%) waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt. Een tussenvorm (65%) waarbij de ziekte afwisselend periodes kent met remissies en recidieven met als uiteindelijk resultaat vaak hypothyreoïdie. Behandeling met schildklierremmers geeft na een jaar een kans op remissie van circa 40%. Het aantal permanente remissies daalt na verloop van tijd tot circa 25%. Waarschijnlijk is deze groep identiek aan de tweede groep waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt.

Goede dosis schildklierhormoon is van groot belang

Afbeelding
Voor mensen die schildklierhormoon slikken is een juiste dosis van groot belang. Te veel hormoon geeft klachten, net zoals te weinig hormoon. In 2006 verscheen een nieuwe huisartsenrichtlijn. Patiëntenorganisaties waren daarbij betrokken. In 2013 volgde een herziening. Hoop was gevestigd op een betere dosering van schildklierhormoon door huisartsen. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd even goed te gaan. Een woordvoerder van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) vertelde in het Schildklier Magazine (nummer 2, juni 2009) hoe de verspreiding van een richtlijn gebeurt. De vrijwilligers van de Schildkliertelefoon vertelden in datzelfde artikel over de ervaringen van gebruikers van schildklierhormoon. In de afgelopen tien jaar is wat ervaringen betreft weinig veranderd. Hoe wordt een nieuwe richtlijn verspreid? Een medewerker van afdeling Richtlijnenontwikkeling en Wetenschap Nederlands Huisartsen Genootschap vertelt: ‘De tekst van een standaard wordt gepubliceerd met het b