Posts

Posts uit maart, 2019 weergeven

Wordt bij bloedonderzoek alleen TSH geprikt of TSH en vrij T4?

Afbeelding
Geregeld melden gebruikers van levothyroxine (Thyrax, Euthyrox, Tirosint) dat bij bloedonderzoek opeens alleen TSH wordt geprikt en niet TSH plus vrij T4. Reden om deze vraag voor te leggen aan NHG Nieuws: gebruikers van levothyroxine melden dat bij controle #schildklier alleen TSH wordt geprikt. Waarom?

Het snelle antwoord van NHG Nieuws:

De huisarts controleert het TSH en vrije T4:
elke 3 maanden in het eerste jaar nadat de patiënt klachtenvrij is en het TSH en vrije T4 normaal zijn;vervolgens jaarlijks bij stabiele waarden;bij klachten of instabiele waardes, dan vindt de controle eerder plaats.
Kortom: alleen TSH prikken is niet volgens de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen.

PollOp de openbare fb-pagina van Schildkliertje heeft een poll gestaan.In Nederland nieuwe Euthyrox vanaf begin juni

Afbeelding
Op de website van SON kun je lezen dat de vernieuwde Euthyrox in Nederland vanaf begin juni beschikbaar is en geleidelijk zal worden geïntroduceerd.

Introductie vernieuwde Euthyrox vanaf de zomer
SONSON werd door patiënten gewezen op informatie in België over de introductie aldaar van de nieuwe Euthyrox. De situatie en de wijze van introductie is daar echter anders dan in Nederland. In België is de introductie op 1 juni 2019 waarna alleen Euthyrox nieuwe formule verkrijgbaar is. In Nederland gebeurt de introductie geleidelijk vanaf begin juni.

InvoeringsmomentHet moment van invoering wordt in elk land zelfstandig bepaald. In Nederland gebeurt dit in overleg met het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), de farmaceut (Merck), zorgverleners (KNMP, NVE) en de patiëntenorganisaties SON en NHS (Nederlandse Hypofyse Stichting). Omdat uit voorgaande situaties blijkt dat kleine wijzigingen in schildkliermedicatie (levothyroxine) een behoorlijke impact kan hebben op patiënten, hebben …

Bijwerking ook na langdurig gebruik van strumazol (thiamazol)

Agranulocytose is een zeldzame bijwerking van schildklierremmers. Eerder werd beschreven dat deze bijwerking in de eerste behandelmaanden optreedt. Bij twee patiënten ontstond deze bijwerking pas na jarenlange behandeling.

Agranulocytose na langdurig gebruik van thiamazol
Margriet Stellingwerf, Wilbert T. Jellema, Ingo A. Eland en Iris M.M.J. Wakelkamp
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2430
De eerste was een 53-jarige man die zich koortspieken had na een vakantie. Hij gebruikte sinds 12 jaar thiamazol in verband met een hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves.
De tweede patiënt, een 31-jarige vrouw, meldde zich met klachten van koorts en keelpijn na 13 jaar behandeling met thiamazol.

Beide patiënten hadden een agranulocytose die paste bij het gebruik van thiamazol. De bloedwaarden normaliseerden na het staken van de medicatie. Beide patiënten werden behandeld met antibiotica en daarna kregen zij radioactief jodium.

Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni 2019 in België

Afbeelding
De nieuwe formule van EUTHYROX® (levothyroxine), in België beschikbaar vanaf 1 juni 2019, heeft tot doel een betere stabiliteit te verzekeren van het gehalte aan werkzame stof (levothyroxine) gedurende de ganse houdbaarheidsperiode van het geneesmiddel.

Flash VIG-news: EUTHYROX® (levothyroxine) – nieuwe formule vanaf 01.06.2019: opvolging van patiënten bij het overschakelen naar de nieuwe formule
FAGG - België

2019: Euthyrox wordt vernieuwd
Schildklierforum
Bij het overschakelen naar de nieuwe formule kan de schildklierbalans verstoord raken. Op basis van de klinische toestand van sommige patiënten en hun TSH-niveaus kan een aanpassing van de dosering nodig zijn. Zorgvuldige medische opvolging van patiënten wordt daarom aanbevolen.

1. Waarvoor wordt levothyroxine gebruikt?
Levothyroxine is een vervangend hormoon voor het schildklierhormoon dat wordt gebruikt in gevallen van hypothyroïdie (onvoldoende of geen secretie van het hormoon door de schildklier), of in situaties waarbij het no…

Over schildklier en voeding in vier punten

In vier punten wordt uitgelegd uit hoe jouw voedingskeuzes van invloed kunnen zijn op jouw schildklierstatus en jouw algehele gezondheid:

Richt je op welke groenten je wél kunt eten en niet op welke groenten je beter zou vermijden.Weersta de verleiding om mode-diëten te volgen.Beschouw voedingssupplementen als twijfelachtig laatste redmiddel.Zoek het voedingspatroon dat geschikt voor jou is.
InfoThyroid diet: how to eat with a thyroid disorder
SchildklierforumUitleg over nut en noodzaak van voedingssupplementen
SchildkliertjeThyroid and Diet factsheet
British Thyroid FoundationNatuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie

Het natuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie is in kwantitatieve zin niet goed bekend, staat beschreven in het boek Schildklierziekten uit 1998 van Wiersinga en Krenning. Uit gegevens die verzameld zijn voordat effectieve behandeling mogelijk was, kende het beloop van de ziekte een drietal vormen.

In Schildklierziekten worden genoemd:
Een ernstige vorm (10%) waarbij de ziekte in enkele jaren tot de dood leidde.Een milde vorm (25%) waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt.Een tussenvorm (65%) waarbij de ziekte afwisselend periodes kent met remissies en recidieven met als uiteindelijk resultaat vaak hypothyreoïdie.
Behandeling met schildklierremmers geeft na een jaar een kans op remissie van circa 40%. Het aantal permanente remissies daalt na verloop van tijd tot circa 25%. Waarschijnlijk is deze groep identiek aan de tweede groep waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt.Als de bijschildklieren verwijderd of beschadigd zijn (hypoparathyreoïdie)

Helaas komt deze complicatie geregeld voor wanneer de schildklier verwijderd wordt bij schildklierkanker of bij de ziekte van Graves. Bij deze complicatie zijn de bijschildklieren verwijderd of beschadigd bij de operatie. De behandeling van hypoparathyreoïdie valt bepaald niet altijd mee en kent ook zijn bijwerkingen.

Wat is hypoparathyreoïdie?
Met uitleg

Hypoparathyreoïdie na schildklierkanker of de ziekte van Graves
Met ervaringen
Op het Schildklierforum is jouw ervaring ook van harte welkom.

Goede dosis schildklierhormoon is van groot belang

Afbeelding
Voor mensen die schildklierhormoon slikken is een juiste dosis van groot belang. Te veel hormoon geeft klachten, net zoals te weinig hormoon. In 2006 verscheen een nieuwe huisartsenrichtlijn. Patiëntenorganisaties waren daarbij betrokken. In 2013 volgde een herziening. Hoop was gevestigd op een betere dosering van schildklierhormoon door huisartsen. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd even goed te gaan.

Een woordvoerder van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) vertelde in het Schildklier Magazine (nummer 2, juni 2009) hoe de verspreiding van een richtlijn gebeurt. De vrijwilligers van de Schildkliertelefoon vertelden in datzelfde artikel over de ervaringen van gebruikers van schildklierhormoon. In de afgelopen tien jaar is wat ervaringen betreft weinig veranderd.

Hoe wordt een nieuwe richtlijn verspreid?Een medewerker van afdeling Richtlijnenontwikkeling en Wetenschap Nederlands Huisartsen Genootschap vertelt: ‘De tekst van een standaard wordt gepubliceerd met het blad H…