Natuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie

Het natuurlijk beloop van Graves hyperthyreoïdie is in kwantitatieve zin niet goed bekend, staat beschreven in het boek Schildklierziekten uit 1998 van Wiersinga en Krenning. Uit gegevens die verzameld zijn voordat effectieve behandeling mogelijk was, kende het beloop van de ziekte een drietal vormen.

In Schildklierziekten worden genoemd:
  1. Een ernstige vorm (10%) waarbij de ziekte in enkele jaren tot de dood leidde.
  2. Een milde vorm (25%) waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt.
  3. Een tussenvorm (65%) waarbij de ziekte afwisselend periodes kent met remissies en recidieven met als uiteindelijk resultaat vaak hypothyreoïdie.

Behandeling met schildklierremmers geeft na een jaar een kans op remissie van circa 40%. Het aantal permanente remissies daalt na verloop van tijd tot circa 25%. Waarschijnlijk is deze groep identiek aan de tweede groep waarbij de ziekte spontaan in een blijvende remissie komt.Reacties