donderdag 22 december 2016

Jaaroverzicht Schildkliertje 2016

Aan het eind van een jaar is het weer een mooi moment voor cijfers en statistieken. Vandaar dit jaaroverzicht van Schildkliertje met aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s en blogs.

Uit de statistieken blijkt duidelijk dat de meeste bezoekers meer willen weten over de behandeling van hypothyreoïdie. Hypothyreoïdie betekent dat de schildklier geen of te weinig schildklierhormoon maakt. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals de ziekte van Hashimoto, de ziekte van Graves en schildklierkanker. Ook kan de dosis schildklierhormoon (T4 (plus T3)) te laag zijn.

Aantallen bezoeken, unieke bezoekers en bezochte pagina’s en blogs

 • Aantal bezoeken: 195.733 (2015: 106.963; 2014: 77.254; 2013: 56.664)
 • Unieke bezoekers: 137.983 (2015: 72.593; 2014: 48.845; 2013: 37.312)
 • Paginaweergaven: 331.565 (2015: 201.184; 2014: 156.607; 2013: 127.527)

Speciale vermeldingFavoriete pagina’s

Goed bezochte pagina's zijn: Bloedonderzoek, Hypothyreoïdie, Antistoffen, Hyperthyreoïdie en Medicijnen en bijsluiters.

In Nederland slikken circa 500.000 gebruikers dagelijks hun schildklierhormoon

Top 10 bezochte blogs

 1. Bloedonderzoek TSH, T4, T3 … Bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen is bloedonderzoek belangrijk. Denk aan TSH, T4, T3, FT4, FT3, normaalwaarden en a...
 2. Praktische tips voor het slikken van levothyroxine … De Amerikaanse Thyroid Association (ATA) heeft een handig boekje over hypothyreoïdie uitgegeven. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te ...
 3. Slik jij genoeg schildklierhormoon? … Wanneer je schildklier te weinig of geen schildklierhormoon maakt, slik je schildklierhormoon. De volledige dosis schildklierhormoon varieer...
 4. Tips om zo goed mogelijk ingesteld te raken op schildklierhormoon … Goed ingesteld raken op schildklierhormoon is geen sinecure. De optimale waarden en dosis hormoon verschillen per persoon. TSH en FT4 kunnen...
 5. Schildklier en psychische klachten … Schildklierhormoon oefent op vrijwel alle organen invloed uit. Het is van groot belang voor de regeling van de groei, de stofwisseling, en d...
 6. T3-hormoon piek na inname T4 plus T3 … De meeste patiënten met hypothyreoïdie slikken alleen levothyroxine. Dat is de standaardbehandeling. Deze behandeling met levothyroxine geb...
 7. Aandacht voor individueel TSH-FT4 setpoint is gewenst … Uit onderzoek blijkt dat iedereen een unieke schildklierfunctie heeft. De TSH en FT4 van een individu bestrijken een veel kleiner gebied bin...
 8. Overgangsklachten of een schildklieraandoening? … Schildklieraandoeningen komen regelmatig voor bij vrouwen boven de 50 jaar. Hoe weet je of je klachten het gevolg zijn van de overgang of do...
 9. 10 tips voor het leven met een schildklieraandoening … Ervaringsverhalen geven informatie, herkenning, steun en niet te vergeten waardevolle tips ... Twijfel nooit aan jezelf! En blijf vechten ...
 10. Leven en werken met je schildklieraandoening … Ongeveer 500.000 mensen in Nederland hebben een schildklieraandoening. Uit onderzoek blijkt dat zij veel behoefte hebben aan informatie ove...

Tot slot

Ga voor meer informatie en ervaringen van anderen ook eens naar:

maandag 19 december 2016

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 2

Bekend is dat verschillende meetmethoden van FT4 worden gebruikt in de verschillende laboratoria. De FT4-waarden van veel gebruikers van levothyroxine hebben geen relatie meer met elkaar. Verhoudingen zijn zoek. Overal worden meetmethoden gebruikt voor FT4 met grote onderlinge verschillen. Zelfs methoden gebaseerd op hetzelfde principe verschillen omdat ze door verschillende fabrikanten geproduceerd worden. Daarom zijn metingen van labs onderling ook niet te vergelijken.

Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst deel 1: Betrouwbare laboratoriumtests voor serum TSH en vrije schildklierhormonen zijn onmisbaar voor huisartsen en endocrinologen. Bloedonderzoek s...

Welke test moet dan gebruikt worden?

Gelukkig maakt Steven J Soldin zich al jaren sterk voor de kritische beoordeling van soorten labassays. Meerdere artikelen van zijn hand behandelen dit grote probleem.

How reliable are free thyroid and total T3 hormone assays?
Kerry J Welsh, Steven J Soldin

Schildklierforum

Enkele jaren geleden is een internationale commissie van wijze mensen samengesteld, onder leiding van professor Linda Thienpont te Gent. Standaardisatie en harmonisatie zijn sleutelwoorden. Aandacht hiervoor is er op het Schildklierforum:
 1. Standaardisatie FT4 noodzakelijk
 2. Standaardisatie van schildklierfunctie tests gewenst
 3. Betrouwbare labtests FT4 en TSH onmisbaar
Gebruikers, mensen met een hypothyreoïdie, worden afgerekend op de labuitslagen. Voor het leren van de betekenis van onze eigen waarden zijn we afhankelijk van één lab. Zodra we gebruik maken van een ander lab raken we de draad weer kwijt. Ook voor behandelaars zijn de verschillende labmethoden verwarrend.

Geprikt met zelfde dosis, zelfde tijd, zelfde lab

Zomaar twee keer bloedonderzoek. Aangevraagd door zelfde huisarts. Dosis was beide keren hetzelfde. Kwaliteit van leven was beide keren hetzelfde. Test 1 was in april 2015. Test 2 in september 2016.
woensdag 14 december 2016

Tip van het jaar: alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves

De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandelingen zijn nog steeds als zestig jaar geleden. In Nederland was dat jarenlang block en replace: schildklier stilleggen en daarnaast schildklierhormoon slikken. Dat moet anders kunnen.

Beetje bij beetje lijkt het tij te keren. Patiënten vertellen vaker dat artsen bereid zijn hen te behandelen met de titratietherapie. Of preciezer: behandeling met alleen een schildklierremmer in een zo laag mogelijke dosis.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van al de informatie die verzameld en gedeeld wordt door Schildkliertje. Maar natuurlijk ook door al die ervaringen die gedeeld worden in de besloten Facebook-groepen Schildkliertje en Ziekte van Graves - Basedow en het Schildklierforum.


Schildkliertje: Alleen schildklierremmers bij ziekte van Graves is...: De ziekte van Graves - als de schildklier te veel hormoon maakt - is een aandoening die flink ingrijpt in het dagelijkse leven. De behandeli...

vrijdag 9 december 2016

Van 999.999 naar 1.000.000!

Ergens vannacht is de teller van 999.999 naar 1.000.000 pageviews gesprongen.


dinsdag 6 december 2016

Rationeel aanvragen laboratoriumdiagnostiek schildklieraandoeningen

De laboratoriumdiagnostiek bij de diagnose en controle van schildklierfunctiestoornissen is ondergebracht in het hoofdstuk Schildklieraandoeningen. Aangehouden is de herziene huisartsenrichtlijn uit 2013.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.