Posts

Posts uit oktober, 2017 weergeven

Teprotumumab bij een actieve oogziekte van Graves

De behandeling van de oogziekte blijft moeizaam en lastig. De oogziekte komt voor bij de ziekte van Graves en Hashimoto. Huidige behandelingen, die voornamelijk bestaan uit prednison, hebben een beperkte werkzaamheid maar wel veel bijwerkingen. Met teprotumumab kan mogelijk de insuline-achtige groeifactor I receptor (IGF-IR) geremd worden. Dat zou een nieuwe aanpak zijn om het onderliggende auto-immuun ziekteverloop van de oogziekte te verzwakken. Teprotumumab for thyroid-associated ophthalmopathy Terry J. Smith en anderen N Engl J Med 2017; 376:1748-1761 May 4, 2017DOI: 10.1056/NEJMoa1614949 Teprotumumab treatment in patients with active thyroid eye disease ClinicalTrials.gov number, NCT01868997 Thyroid-associated ophthalmopathy, a condition commonly associated with Graves’ disease, remains inadequately treated. Current medical therapies, which primarily consist of glucocorticoids, have limited efficacy and present safety concerns. Inhibition of the insulin-like growth factor

‘Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen’

Afbeelding
Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. Opvallend is dat in de enquête niet wordt gevraagd naar chronische ziekten, menstruatie- of overgangsklachten. Geen wonder dat de oorzaak van het verzuim daardoor vaak onbekend is. Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen NEA: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid Daar waar schildklierpatiënten al jaren erop wijzen dat schildklieraandoeningen gevolgen hebben voor ziekteverzuim. Wat ook bevestigd is in wetenschappelijk onderzoek. Uit dat onderzoek bleek een duidelijk verschil tussen patiënten en de gezonde controlegroep als het ging om ziekteverzuim, uitkering voor arbeidsongeschiktheid, terugkeer na ziekteverzuim en werkloosheid. In het eerste jaar na de diagnose is het risico groter van ziekteverzuim bij patiënten met de oogziekte van Graves en andere patiënten met hyperthyreo

Onderzoek naar behandelmogelijkheden bij de oogziekte

Afbeelding
Het artikel ‘De oogziekte van Graves: nieuwe therapeutische mogelijkheden?’ is een al wat ouder artikel. Het heeft gestaan in het septembernummer 2009 van het Schildklier Magazine van Schildklierstichting Nederland (in 2012 opgegaan in SON). Het is geschreven door Leendert van Steensel en Willem Dik van de afdeling Immunologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Het is een ingewikkeld onderwerp. Uitleg is welkom. Ook omdat de genoemde mogelijkheden mogelijk in de praktijk toegepast zullen worden. Nieuwe ontwikkelingen bij de oogziekte Schildklierforum ‘De ziekte van Graves wordt gekarakteriseerd door een teveel aan schildklierhormoon op basis van schildklier stimulerende autoantistoffen. Naast de overmaat aan schildklierhormoon komen in 10-45% van de patiënten ook problemen aan de ogen voor. Deze afwijking, Graves’ orbitopathie (GO) geheten, uit zich door oedeem van de oogleden, een toename van orbitaal vet (oogkasvet) of een verdikking van de oogspieren. Hoewel het beloop verschilt p

Komt vitamine B12-tekort vaak voor bij schildklierziektes?

Afbeelding
Volgens veel deelnemers aan schildklierfora zou vitamine B12-tekort vaak samengaan met de ziekte van Hashimoto. Is dat wel zo? Om daar antwoord op te vinden valt niet mee. Hier is een heel kleine greep uit beschikbare bronnen. Informatie en discussie over vitamine B12-tekort Schildklierforum Verschil auto-immuniteit Hashimoto versus Graves Schildkliertje Vitamine B12-tekort: Niet alles wat afwijkt is te meten Marjolein te Winkel | Kennisinzicht.umcg.nl Vitamine B12-tekort Maag, Lever, Darm Stichting Wat een goede aanpak is, blijft onduidelijk. In de Kennisagenda (2017) van de Nederlandse Internisten Vereniging worden veel vragen gesteld, maar het antwoord blijft men schuldig. Vragen Wat is de beste diagnostiek van vitamine B12 tekort? Zijn er betere parameters dan MMA en homocysteïne om vitamine B12 tekort op weefselniveau aan te tonen? Wat is de kinetiek van B12 injecties, waarop zoveel patiënten beter reageren dan op tabletten? Wat is het beste behandelschem

De opname van schildklierhormoon in de darm

In dit proefschrift beschrijft Nienke Kelderman-Bolk de behandeling van hypothyreoïdie en absorptie van LT4 (levothyroxine). Het proefschrift geeft inzicht in de factoren die invloed hebben op die LT4-absorptie. De Nederlandse samenvatting begint op pagina 157. De opname van schildklierhormoon in de darm / Intestinal absorption of thyroid hormone N Kelderman-Bolk (Nienke) In this thesis the treatment of hypothyroidism and absorption of T4 is described from a clinical and basic point of view. Put together the thesis gives insight in the factors influencing LT4 absorption and its results have influenced the timing of LT4 intake. Contents Chapter 1 General Introduction Chapter 2 Effects of evening versus morning thyroxine ingestion on thyroid hormone profiles in hypothyroid patients Chapter 3 Effects of evening versus morning levothyroxine intake: A randomized double blind crossover trial Chapter 4 Quality of life in patients with primary hypothyroidism related to BMI Chapter