maandag 23 maart 2015

Hoe zit dat met parallel import van Euthyrox?

Op het Schildklierforum is onderwerp van gesprek dat gebruikers van Euthyrox hun tabletten krijgen in doosjes met een andere taal of in andere strips. Het blijkt hier te gaan om parallel import uit onder andere Polen, Roemenië en Tsjechië.

Meestal zijn de fabrikant en samenstelling van het
parallelimportproduct dezelfde als die van het Nederlandse product

Als je wilt weten hoe dat is met jouw Euthyrox? Vul Euthyrox in als productnaam in de geneesmiddeleninformatiebank van het CBG. Als je op zoek drukt, kom je op een pagina met een overzicht van doses en registratienummers (RVG) Euthyrox.

Als voorbeeld is nu verder gezocht met RVG 114601//09009. Op de oude website van het CBG zag het er uit zoals de afbeelding. Dat blijkt te gaan om Euthyrox afkomstig uit Roemenië. Volgens de patiëntenbijsluiter is Eureco-Pharma B.V. registratiehouder/ompakker en Merck fabrikant.

Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen verschillen van die van het parallelproduct, zie ook de disclaimer in het zoekscherm. Productkenmerken van het parallelproduct staan in de patiëntenbijsluiter.


Bron: CBG-MEB


donderdag 19 maart 2015

Onderzoek naar kinetiek en effecten van een enkele dosis T3

Met dit onderzoek is bekeken wat een enkele dosis T3 doet bij gezonde mensen. Het onderzoek gaat dus niet over T3 als behandeling van hypothyreoïdie. Maar om te leren wat T3 doet, is het wel nuttig om de kinetiek en effecten te bestuderen.

Single-dose T3 administration: kinetics and effects on biochemical and physiological parameters
Jacqueline Jonklaas, Kenneth D Burman, Hong Wang, Keith R Latham

Behandeling schildklier: vroeger, nu en in de toekomst
Jacqueline Jonklaas, Kenneth D Burman, Antonio C Bianco

As changes in thyroid stimulating hormone (TSH), thyroid hormones, and vital signs after administration of a single dose of liothyronine have typically only been documented for 24 hours, we documented these parameters more than 96 hours.

Methods

Blood samples were obtained for 4 days after administration of 50-mcg liothyronine to 12 healthy euthyroid participants. Concentrations of total and free triiodothyronine, free and total thyroxine, and TSH were measured. Vital signs were documented.

Results

Triiodothyronine concentrations peaked at 2.5 hours after liothyronine administration. Heart rate (HR) increased by 5 hours after liothyronine administration, subsequently reaching a value higher than baseline. Suppression of TSH concentrations began at 2 hours. The nadir TSH value at 12 hours was significantly different from baseline and remained lower than the baseline value for 2–3 days.

Conclusions

A single dose of liothyronine has both short-term and long-term effects. There is clearly a different lag time between the serum concentrations of triiodothyronine and its effects on the heart and pituitary, respectively. The increase in serum triiodothyronine concentration occurred within hours and was then followed by an increase in HR. The increased HR was transient and was followed by a reduction in TSH concentration. The suppression of TSH was delayed but was more sustained. Thus, sustained TSH reduction beyond 24 hours was achieved by a single dose of liothyronine that produced only brief increases in serum triiodothyronine levels and transient increases in HR.
dinsdag 17 maart 2015

Scintigrafie, echo, CT-scan en MRI bij onderzoek en diagnose

Om vast te stellen wat een schildklier mankeert, wordt vaak gebruik gemaakt van afbeeldend onderzoek, zoals scintigrafie of echografie. Veel minder vaak wordt gebruik gemaakt van CT-scan of MRI.

Scintigrafie

Met scintigrafie wordt de schildklier afgebeeld. Meestal krijg je eerst een injectie van een kleine hoeveelheid radioactief jodium of technetium. Dat is vergelijkbaar met het inspuiten van contrastvloeistof om aandoeningen aan zachte weefsels in het lichaam zichtbaar te maken.

Van een schildklier die te veel hormoon maakt, kan de oorzaak bepaald worden. Bij Graves hyperthyreoïdie nemen alle schildkliercellen evenveel radioactief jodium of technetium op. Warme en koude knobbels die te veel of te weinig schildklierhormoon maken, en dus ook radioactief jodium of technetium abnormaal opnemen, worden ook zichtbaar met dit onderzoek. Ook een meer knobbelig struma, een multinodulair struma, kan zo goed worden vastgesteld.

Bron: Spreekuur Thuis

Beïnvloeding van diagnostiek en onderzoek door jodium

Scintigrafie met jodium of technetium kan verstoord worden door jodiumhoudende medicijnen. De schildklier is dan verzadigd met jodium en er kan er geen radioactief jodium meer bij.

Bij schildklierkanker is het volgen van een jodiumarm dieet noodzakelijk om nauwkeurig te kunnen meten hoeveel opname er is van radioactief jodium door schildklierweefsel en om het effect van de behandeling met radioactief jodium te verhogen.


Echografie

Bij echografie wordt met geluidsgolven de anatomie van de schildklier en omgeving afgetast. Zo kan de grootte van de schildklier worden bepaald, maar ook of er al of niet knobbels aanwezig zijn. Te zien is of er in zo'n knobbel vocht zit (cyste), of dat er sprake is van abnormaal weefsel.

Echografie geeft geen stralingsbelasting en kan het dus gemakkelijk worden herhaald. Nadeel is dat bij heel veel mensen kleine knobbeltjes worden gevonden die niet van belang zijn.

CT-scan of MRI

Veel minder vaak wordt gebruik gemaakt van CT-scans of MRI. Als een struma is afgezakt tot in de borstholte, dan kan CT of MRI helpen bij het afbakenen van de afwijkingen.

woensdag 11 maart 2015

Kan risico verkleind worden om de schildklier oogziekte te krijgen?

Volgens dit onderzoek kan het gebruik van statines en chirurgische verwijdering van de schildklier als behandeling van de ziekte van Graves, de kans op schildklier gerelateerde oogziekte aanzienlijk verminderen.

Can patients with Graves disease minimize their risk for developing thyroid eye disease?
University of Michigan Health System

Risk factors for developing thyroid-associated ophthalmopathy among individuals with Graves’ disease
Joshua D. Stein, David Childers, Shivani Gupta, Nidhi Talwar, Bin Nan, Brian J. Lee, Terry J. Smith, Raymond Douglas

Statins and thyroidectomy may reduce the risk of orbitopathy developing in patients with Graves’ disease
Jerome M. Hershman

ANN ARBOR, Mich.— A University of Michigan study reports that patients with Graves disease had a significantly reduced risk of developing thyroid eye disease (TED) after taking statins or undergoing surgical removal of the thyroid.

The study, based on an analysis of healthcare claims data and published in the December issue of JAMA Ophthalmology, suggests that physicians may, for the first time, be able to modify their patients’ risk for TED through medical or surgical intervention. Individuals with Graves disease, an autoimmune condition characterized by overproduction of a thyroid hormone, often develop TED, which can cause bulging eyes, double vision, dry eye, and in some cases, vision loss.

Study suggests that use of statins and surgical removal of the thyroid could
significantly reduce the risk for thyroid-related eye disease.

“Previously, aside from recommending not smoking cigarettes, we did not know of ways to prevent TED from developing in patients with Graves disease”, says Joshua D. Stein, M.D., M.S., a study author and health services researcher at the University of Michigan Kellogg Eye Center. “There are only a few known risk factors that can be modified, for example, smoking and exposure to radioactive iodine.”

Stein and colleagues analyzed longitudinal health care claims data for 8,404 individuals with newly-diagnosed Graves disease. The data included the patients’ diagnoses, tests ordered, medications prescribed, and surgeries performed. Of that group, 8.8 percent eventually developed TED.

The study found that surgical thyroidectomy (removal of the thyroid), alone or combined with medical therapy, was associated with a 74 percent decrease in risk for TED, compared with radioactive iodine therapy (RAI) treatment alone. Statin use for 60 or more days was associated with a 40 percent reduced risk for developing TED compared to less or no use of statins.

“We wanted to know whether medications or other interventions could keep patients with Graves disease from developing TED”, says co-author, Raymond S. Douglas, M.D., Ph.D., oculoplastics surgeon and director of Kellogg’s Thyroid Eye Disease Center. “Specifically, we investigated whether standard approaches for managing hyperthyroidism in Graves disease - anti-thyroid medications, RAI therapy, and thyroidectomy - altered the risk of developing TED.”

The team chose to investigate statins, a drug class typically used to lower cholesterol, after reviewing recent studies showing that statins also reduce inflammation, which is believed to play a role in TED. The study authors also say that several reports have shown that statins reduce fibrosis and excess connective tissue in the orbit associated with the eye disease.

While the findings are promising, the authors propose to conduct a clinical trial before recommending any changes in treatment. Stein adds that because all treatments have side effects, it will be important to learn whether statins or thyroidectomy offer patients with Graves disease benefits that outweigh the risks associated with these interventions.


zaterdag 7 maart 2015

Weinig en veel schildklierhormoon in zwangerschap risico voor IQ kind

Zowel lage als hoge schildklierhormoon niveaus van de moeder tijdens de vroege zwangerschap kunnen het IQ van een kind verlagen, volgens een nieuwe studie gepresenteerd op ENDO 2015. De studie suggereert dat behandeling van zwangere vrouwen met een klein tekort aan schildklierhormoon niet zonder risico’s is voor de ontwikkeling van de hersenen van een kind.

Outstanding Abstract Award - Novel insights into the effects of maternal thyroid function on child IQ reveal detrimental effects of high FT4 levels
Tim Korevaar, Marco Medici, Henning Tiemeier, Edward Visser, Theo J Visser and Robin P Peeters

High, low thyroid hormone levels during pregnancy may affect fetal brain development
John Schieszer, Endocrinology Advisor

‘Het IQ van een kind is een belangrijke marker van de cognitieve functie en wordt geassocieerd met levenslange prestaties, diverse ziekten bij volwassenen, sterfte en economische gevolgen. De relatie tussen het schildklierhormoon niveau van moeders en het IQ van kinderen werd voor het eerst gelegd in de late jaren 1990’, vertelt onderzoeker Tim Korevaar, promovendus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Nederland.

Tim Korevaar en collega’s beoordeelden gegevens van 3839 moeder-kind paren die hebben deelgenomen aan de Nederlandse Generation R Study, een bevolkingsonderzoek in Rotterdam. Tussen zwangerschapsweek 9 en 18 werd van de moeders het schildklier-stimulerend hormoon (TSH) en vrij T4 gemeten. Hun kinderen ondergingen een IQ-test op non-verbale prestaties taken tussen de leeftijd van 5 en 8 jaar.

Het gemiddelde non-verbale IQ van kinderen van wie de moeder een hogere vrij T4 had, was 2,1-3,8 punten lager dan het gemiddelde van de referentiegroep. In de referentiegroep hadden de moeders vrij T4-niveaus in het midden van het bereik. Die hogere vrij T4 wordt gezien als ver in het normale bereik. Opvallend in deze studie is de omgekeerde U-vormige relatie met kind-IQ niveau en vrij T4-niveaus van de moeders. Zowel lage als hoge vrije T4-niveaus worden geassocieerd met lagere kind-IQ niveaus.

Artsen weten al dat lage schildklierhormoon niveaus bij zwangere vrouwen zijn gekoppeld aan lagere kind IQ-scores en andere risico’s voor de foetus. Richtlijnen van de American Thyroid Association in 2011 en de Endocrine Society in 2012 adviseren medische behandeling van zwangere vrouwen met subklinische hypothyreoïdie. Algemeen wordt aangenomen dat de potentiële voordelen van de behandeling opwegen tegen de mogelijke risico’s van overbehandeling.

Uit deze studie blijkt dat hoge of hoog-normale schildklierhormoon niveaus ook schadelijk kunnen zijn. Omdat het aantal zwangere vrouwen met milde schildklierafwijkingen en schildklierhormoon suppletie snel toeneemt, verdient de mogelijke overdosering met schildklierhormoon extra aandacht en zorg.


donderdag 5 maart 2015

Schildklier en de periode na de bevalling (post partum)

Een post partum thyreoïditis (PPT) is een tijdelijke of permanente schildklierfunctiestoornis. De stoornis ontstaat in het eerste jaar na een bevalling. In een klassiek geval wordt een fase met te veel schildklierhormoon (hyperthyreoïdie) gevolgd door een fase met te weinig schildklierhormoon (hypothyreoïdie). (1) In Nederland komt het bij ruim 5% van de zwangerschappen voor. (2) Niet alle vrouwen met een PPT krijgen een normale schildklierfunctie terug. Ongeveer 40% van de vrouwen krijgt uiteindelijk een permanente hypothyreoïdie.

Hyperthyreoïdie

De fase met hyperthyreoïdie komt voor vanaf de eerste tot de zesde maand na de bevalling, duurt doorgaans één tot twee maanden en gaat spontaan over. Bij een kwart van de patiënten wordt de hyperthyreoïdie niet gevolgd door hypothyreoïdie. Bij een kwart wordt de hyperthyreoïdie gevolgd door een hypothyreoïdie. De overige 50% heeft een hypothyreoïdie zonder voorafgaande (manifeste) hyperthyreoïdie.

Hypothyreoïdie

De fase met hypothyreoïdie begint meestal in de vierde tot achtste maand na de bevalling en duurt vier tot zes maanden. Van alle patiënten met post partum thyreoiditis ontwikkelt uiteindelijk ongeveer 40% een permanente hypothyreoïdie.

PPT lijkt op Hashimoto

Een post partum thyreoïditis lijkt op de ziekte van Hashimoto. Veel vrouwen hebben antistoffen en de waarden tonen een tekort aan schildklierhormoon. Er is wel een verschil. Meestal duurt een post partum thyreoïditis van een paar maanden tot anderhalf jaar. Na deze periode werkt de schildklier bij de meeste vrouwen weer normaal. Dat gebeurt slechts zelden bij de ziekte van Hashimoto.

Kans om PPT te krijgen

Je hebt meer kans op een PPT als er in de familie schildklierziekten of andere autoimmuunziekten aanwezig zijn. En ook als je voor de bevalling TPO-antistoffen hebt. (3) Daarnaast lijkt het roken van sigaretten ook bij te dragen aan de ontwikkeling van een tijdelijke PPT. (4)

Behandeling

Hypothyreoïdie wordt behandeld met levothyroxine. Na enkele maanden kan een proefstop gemaakt worden. Als er nog een kinderwens is, dan zou voor de zekerheid gekozen kunnen worden om de levothyroxine te continueren tot een jaar na de volgende bevalling. (3)
Hyperthyroïdie wordt bij hinderlijke klachten behandeld met een betablokker. (5)

Bronnen

 1. Schildklier en zwangerschap
  Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 2. Cell-mediated immunity and postpartum thyroid dysfunction: a possibility for the prediction of disease?
  JL Kuijpens, M Haan-Meulman, HL Vader, VJ Pop, WM Wiersinga, HA Drexhage
 3. Postpartum thyroiditis and autoimmune thyroiditis in women of childbearing age: recent insights and consequences for antenatal and postnatal care
  AF Muller, HA Drexhage, A Berghout
 4. Prediction of post partum thyroid dysfunction: can it be improved?
  JL Kuijpens, VJ Pop, HL Vader, HA Drexhage, WM Wiersinga
 5. Schildklieraandoeningen tijdens zwangerschap en post-partumperiode
  NHG-Standaard schildklieraandoeningen


Thyroid Manager Postpartum thyroid dysfunction


dinsdag 3 maart 2015

Verstrekking jodiumpillen bij kernramp

De overheid moet op korte termijn miljoenen jodiumtabletten verspreiden. De pillen zijn nodig om een groot deel van de kinderen en zwangere vrouwen in Nederland te beschermen bij een kernramp of nucleaire aanslag. Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in de kranten die zijn aangesloten bij de Persdienst.

Vragen en antwoorden jodiumprofylaxe bij kernramp
Schildkliertje

Aan de jodiumpil bij kernramp
De Telegraaf

Verstrekking jodiumtabletten bij kernongeval
Schildkliertje

Tot nu toe kregen alleen inwoners in een straal van 10 tot 25 kilometer rond een kerncentrale jodiumpillen. Die zone wordt vergroot naar 100 kilometer: een gebied dat vrijwel heel Oost- en Zuid-Nederland beslaat.

Minister Schippers van Volksgezondheid besluit nog dit voorjaar over de verspreiding van de pillen: gezinnen krijgen ze thuisgestuurd of moeten ze zelf ophalen. Ook een deel van de Randstad krijgt jodiumtabletten.

Bij een kernramp kan een deel van de bevolking baat hebben bij jodium. De tabletten bieden bescherming tegen schildklierkanker. Wie een pil slikt, verzadigt het lichaam met ‘ongevaarlijk’ jodium. De schildklier sluit zich af, waardoor er geen radioactief jodium meer bij kan.


zondag 1 maart 2015

Onderzoek naar schildklier remmende medicijnen in de zwangerschap

Schildklier remmende medicijnen dragen mogelijk bij aan het ontstaan van afwijkingen bij de ongeboren vrucht als ze gebruikt worden in de vroege zwangerschap.

Antithyroid drug use in early pregnancy and birth defects: time windows of relative safety and high risk
Peter Laurberg, Stine Linding Andersen

Graves’ hyperthyreoïdie, zwangerschap en borstvoeding
Schildkliertje

Laurberg en Andersen onderzochten of er een verband is tussen de blootstelling aan schildklierremmers in het begin van de zwangerschap en de ontwikkeling van aangeboren afwijkingen. Hiervoor verzamelden ze publicaties over geboorteafwijkingen die optraden door het gebruik van methimazol (MMI, Strumazol), carbimazol (CMZ) en PTU.

Conclusie

Strumazol en PTU kunnen beide bij gebruik in de vroege zwangerschap afwijkingen veroorzaken bij 2–3% van de kinderen. De onderzoekers geven aanbevelingen hoe de risico's zo klein mogelijk gemaakt kunnen worden voor vruchtbare vrouwen met hyperthyreoïdie, zwangerschap(swens) en schildklier remmende medicijnen.

Commentaar Schildkliertje

In de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 luidt de aanbeveling: Thyreotoxische vrouwen dienen bij [2012] voorkeur een definitieve behandeling te ondergaan voordat pogingen tot zwangerschap worden ondernomen. [2012] Naar de mening van de commissie is operatieve behandeling een goede keuze. (sterke aanbeveling).

Volgens ‘Een kleine klier met grote gevolgen’, rapport van het kwalitatief onderzoek van SON en HOB naar persoonlijke ervaringen van twaalf vrouwen, zou een ‘shared decision making-tool’ ontbreken om de juiste behandeling bij zwangerschap(swens) en hyperthyreoïdie te kunnen kiezen. Vraag is of een dergelijk hulpmiddel zin heeft als uitleg over en verwijzing naar wetenschappelijk onderbouwde behandelingen ontbreekt.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.