Posts

Posts uit mei, 2015 weergeven

Graves’ hyperthyreoïdie, zwangerschap en borstvoeding

Afbeelding
Alle vormen van hyperthyreoïdie – de schildklier maakt te veel hormoon – komen voor in de zwangerschap . Graves’ hyperthyreoïdie komt het vaakst voor. Bij een hyperthyreoïdie in de zwangerschap is de kans groter op een miskraam, een vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en doodgeboorte. Gelukkig kan de hyperthyreoïdie goed behandeld worden. Maar welke mogelijkheden zijn er? En wat zijn de gevolgen voor de baby en borstvoeding? Hoe zit het toch met die TSI-antistoffen? Deze aandacht voor Graves' hyperthyreoïdie, zwangerschap en borstvoeding blijft actueel met een ervaringsverhaal als dat van Agnita (zo moet het niet!). Borstvoeding is mogelijk tijdens de behandeling met schildklierremmers. De combinatietherapie (schildklierremmer + T4-hormoon) is ongewenst tijdens de zwangerschap (behalve in de uitzonderlijke situatie als de foetus hyperthyreoïdie heeft). O ja, gelukkig is alles goed gegaan met moeder en kind! Aanbevelingen NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen en zwang

Oogziekte van Graves in perspectief

Afbeelding
Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen. De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar ook bij de ziekte van Hashimoto. De oogziekte van Graves noem je met een moeilijk woord Graves’ oftalmopathie. Afgekort ook wel GO. De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan). Operatie en oogziekte Meestal en bij voorkeur wordt pas definitief behandeld, met een operatie, als de schildklierziekte tot rust is gekomen. Operatieve correcties kunnen bestaan uit een: oogkas-verruimende operatie (orbita-decompressie) oogspieroperatie ooglidcorrectie Bij sommige patiënten ontstaat vrij snel een daling van het gezichtsvermogen. In die gevallen is ‘acute decompre

‘Snelle schildklier’ en sporten ... wees voorzichtig

Afbeelding
Een schildklieraandoening kan voor beperkingen zorgen bij het beoefenen van sport. Reden genoeg om stil te staan bij aandoeningen van de schildklier, het klachtenpatroon en de relatie met sporten. Aandoeningen van de schildklier kunnen verschillende klachten geven. Een aantal van deze klachten kunnen invloed hebben op het beoefenen van sport, zoals spierklachten, een veranderde hartslag en een verminderd inspanningsvermogen. Hierdoor moeten veel schildklierpatiënten (tijdelijk) minderen of stoppen met sporten. Na een goede instelling op medicatie is beweging weer mogelijk. Doe rustig aan Mensen met hyperthyroïdie krijgen van hun arts vaak (terecht) het advies om rustig aan te doen. Hun hart wordt in deze fase van hun ziekte zwaar belast en vaak hebben ze weinig kracht in arm- en beenspieren. Acute hartdood door te snel werkende schildklier Over schildklier, spieren en sport ... Advies om niet op te volgen Volgens het artikel Schildklieraandoeningen en sport zouden mensen met

Uit je gewone doen zijn door een ‘snelle schildklier’

Afbeelding
De werking van de schildklier kan door allerlei oorzaken verstoord raken. De schildklier maakt dan bijvoorbeeld te weinig of te veel hormoon. Schildklierhormoon oefent op alle organen invloed uit. Het regelt de groei, de stofwisseling, en de ontwikkeling en werking van het centraal zenuwstelsel. Te veel of te weinig schildklierhormoon heeft invloed op aandacht, concentratie (denkvermogen), agressiviteit, angst en seksualiteit. Herken jij deze klachten? Als de schildklier te veel schildklierhormoon maakt, veroorzaakt dat overactiviteit met onder andere: rusteloosheid verscherpte waarneming (overgevoeligheid voor geluid) nervositeit concentratiestoornissen prikkelbaarheid, ongeduldigheid versterkt emotioneel gedrag angst (bijv. straatvrees) verhoogde spanning wisselende depressieve gevoelens huilbuien Typerend voor iemand met een snelle schildklier zijn rusteloosheid, overactiviteit en gevoelens van agressie. Genoemd worden ‘een constante onrust voelen’, ‘geen moment stil k

Diagnose ‘snelle schildklier’ ... wat dan?

Wanneer net de diagnose is gesteld 'er is iets met je schildklier', dan komt er veel over je heen. Je krijgt te maken met onderzoeken en het jargon is een soort abracadabra. Dat jargon is wel de taal van je arts en bijvoorbeeld de doktersassistent. Kennis van die taal helpt jou op weg. Wat doet de schildklier? De schildklier maakt hormonen die belangrijk zijn bij de stofwisseling van alle weefsels in het lichaam. Bij volwassenen beïnvloedt de stofwisseling zaken als gewicht, concentratie, hartritme, energie en geestelijke stabiliteit. Bij kinderen heeft de stofwisseling invloed op de geestelijke ontwikkeling en groei. Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel hormoon. Bij hypothyreoïdie maakt de schildklier te weinig hormoon. Een schildklieraandoening kan zorgen voor allerlei klachten . Lang niet iedereen heeft alle klachten. Veel klachten komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het voor de arts moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als

In het kort over een ‘snelle schildklier’!

Afbeelding
Bij hyperthyreoïdie of een ‘snelle schildklier’ is er te veel schildklierhormoon in het bloed. Vaak maakt de schildklier te veel hormoon, zoals bij de ziekte van Graves. Soms is de hyperthyreoïdie tijdelijk, zoals bij een thyreoïditis. Bij een thyreoïditis gaan er cellen kapot, waardoor er tijdelijk te veel T4 en T3 uit deze cellen in het bloed lekt. De schildklier gaat daarna vaak weer normaal werken. Het komt ook voor dat hij daarna te weinig hormoon maakt (hypothyreoïdie). Soms ontstaat hyperthyreoïdie door jodium in supplementen (o.a. kelp), voeding (zeewier) of door het gebruik van te veel schildklierhormoon. Klachten Veel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan

Graves’ hyperthyreoïdie in en rond de zwangerschap

Afbeelding
Hyperthyreoïdie bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt voornamelijk veroorzaakt door de ziekte van Graves. Zwangerschap gerelateerde veranderingen in het immuunsysteem kunnen het begin van de ziekte beïnvloeden, maar populatie-gebaseerde incidentiecijfers tijdens en rond de zwangerschap zijn niet gemeld. Het doel van Stine Linding Andersen, Jørn Olsen, Allan Carlé en Peter Laurberg was om de incidentie van maternale hyperthyreoïdie (gedefinieerd door voorschriften van schildklierremmers tijdens en rond de zwangerschap te schatten en dit te vergelijken met de incidentie van andere auto-immuunziekten. Hyperthyroidism incidence fluctuates widely in and around pregnancy and is at variance with some other autoimmune diseases: a Danish population-based study Stine Linding Andersen, Jørn Olsen, Allan Carlé, Peter Laurberg The incidence of Graves’ hyperthyroidism increases in early pregnancy and the late postpartum period Jorge H. Mestman, analyse en commentaar Graves’ hyperthyr