Posts

Posts uit juli, 2013 weergeven

Veel hormoon in ‘schildkliersupplementen’

Het gebruik van kruidenpreparaten en voedingssupplementen neemt wereldwijd toe. De controle is over het algemeen slecht geregeld. Veel van die ‘schildkliersupplementen’ worden in Amerika over-the-counter verkocht, wat betekent bij de drogist, de supermarkt of via internet zonder recept. Wat slikken die consumenten eigenlijk? In dit onderzoek werden ‘schildklier ondersteunende preparaten’ onder de loep genomen. Thyroxine and triiodothyronine content in commercially available thyroid health supplements GY Kang, JR Parks, F Bader, A Chang, MM Abdel-Rahim, HB Burch, V Bernet Kang e.a. onderzochten of de over-the-counter verkochte ‘schildklier ondersteunende supplementen’ schildklierhormoon bevatten. Ze kochten tien schildkliersupplementen in plaatselijke winkels en via internet, nadat ze eerst hadden gekeken op internet welke supplementen het populairst waren. De hoeveelheid T4 en T3 werd van ieder supplement apart gemeten. Negen van de tien supplementen bevatten T3: van 1,3 tot

Acute agranulocytose bij het gebruik van strumazol

Afbeelding
Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking weinig voor, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts. Klinische les Acute agranulocytose bij thiamazolgebruik - Verbeterpunten voor de dagelijkse praktijk KM Bessembinders, JM Brinkers, PD van der Linden, K van Keulen en JJ de Sonnaville Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6351 In dit artikel beschrijven de auteurs het optreden van agranulocytose met een fataal beloop bij een vrouw die thiamazol gebruikte. Wanneer de betrokken zorgprofessionals direct bedacht waren geweest op deze ernstige bijwerking van thiamazol, dan was patiënte mogelijk niet overleden. Wat kan er gedaan worden om acute agranulocytose als bijwerking niet over he

Advies huisartsen: altijd zelfde merk schildklierhormoon

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen staat het volgende advies: ‘Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie.’ Het advies is overgenomen van de KNMP. NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening) . Huisarts Wet 2013;56(7):320-330 Van Lieshout J, Felix-Schollaart b, Bolsius EJM, Boer AM, Burgers JS, Bouma M, Sijbom M Handleiding Geneesmiddelsubstitutie , Uitgave KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum versie juni 2013, pagina 17 thyreomimetica (levothyroxine, liothyronine) Gelukkig is er aandacht voor. Immers veranderen van merk kan zorgen voor onder- of overdosering. Dat komt doordat levothyroxine een nauwe therapeutische breedte heeft. Advies huisarts voor patiënt? Krijgen gebruikers van levothyroxine nu ook het advies om steeds hetzelfde merk te slikken? Vreemd genoeg stond er eerst niets over het merktrouw zijn op Thuisarts.nl , de website

Selenium geen effect op TPO-Ab bij gezonde vrouwen

Afbeelding
Een aantal jaren geleden ging het AMC-onderzoek Selenium supplementation in euthyroid patients with thyroid peroxidase antibodies van start. Het AMC (Amsterdam Medisch Centrum) vroeg patiënten met de ziekte van Hashimoto of Graves om hun gezonde vrouwelijke familieleden met TPO-antistoffen mee te laten doen aan dit onderzoek. Na lang wachten is nu een publicatie verschenen ... Selenite supplementation in euthyroid subjects with thyroid peroxidase antibodies SA Eskes, E Endert, E Fliers, E Bernie, B Hollenbach, L Schomburg, J Körhrle, WM Wiersinga Conclusie Zes maanden suppletie liet een toename zien van de markers van de selenium status, maar dit had geen effect op de serum TPO-Ab, TSH of kwaliteit van het leven van gezonde vrouwen met TPO-antistoffen. Lees meer over schildklier en selenium

Screening functie schildklier tijdens zwangerschap

Met een simpele TSH-test (één buisje bloed) kan aangetoond worden of een schildklier z'n werk doet zoals hij 't zou moeten doen. TSH is het hypofysehormoon dat de schildklier stimuleert om hormoon te maken. Een verhoogde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te weinig hormoon maakt. Een verlaagde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te veel hormoon maakt. Zo'n screening in de vorm van een TSH-test zou mogelijk een idee zijn als een vrouw zwanger wil raken of net zwanger is. Een verlaagde of verhoogde schildklierwerking kan voor problemen zorgen tijdens de zwangerschap , denk aan miskramen en vroeggeboortes. Ook loopt het ongeboren kind risico door een grotere kans op ontwikkelingsstoornissen. Maar ... hoe zit dat met de wetenschappelijke onderbouwing van zo'n TSH-test? Is het zo simpel? Aanbevelingen screening rond zwangerschap In de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 is de uitgebreide onderbouwing van screening van de TSH en TPO-antistoffen rond d

Schildklierafwijking op Thuisarts.nl

Afbeelding
Op Thuisarts.nl zijn de teksten over Schildklierafwijking vernieuwd en uitgebreid. Aanleiding is het verschijnen van de herziene richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen . De volgende situaties zijn bij dit onderwerp verschenen: Mijn schildklier werkt te langzaam Mijn schildklier werkt te snel Ik word behandeld voor hypothyreoïdie Ik word behandeld voor hyperthyreoïdie Ik wil meer weten over schildklierproblemen en zwangerschap De informatie op Thuisarts.nl wijkt door de beknoptheid op belangrijke punten af van de standaard. Dit geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van hypothyreoïdie, de behandeling van hyperthyreoïdie en bij zwangerschap.

Nederlands onderzoek naar T4 plus T3 in twee verhoudingen

Afbeelding
In 2005 werd dit onderzoek gedaan naar T4 plus T3 in het AMC. Je kunt het zien als een voorloper van de latere richtlijn. In 2013 verscheen het artikel pas online. In dit Nederlandse onderzoek werden drie patiëntgroepen onderzocht: Groep 1 - voortzetting behandeling levothyroxine (T4). Groep 2 - T4 plus T3, verhouding 10:1. Groep 3 - T4 plus T3, verhouding 5:1. Combined therapy with levothyroxine and liothyronine in two ratios, compared with levothyroxine monotherapy in primary hypothyroidism: a double-blind, randomized, controlled clinical trial BC Appelhof, E Fliers, EM Wekking, AH Schene, J Huyser, JGP Tijssen, E Endert, HCPM van Weert en WM Wiersinga Na 15 weken gaf respectievelijk 29,2%, 41,3% en 52,2% van de patiënten de voorkeur aan alleen levothyroxine, T4-T3 in de verhouding 10:1 en T4-T3 in de verhouding 5:1. Het gemiddelde eindpunt van de TSH was respectievelijk 0,64, 0,35 en 0,07. De gemiddelde gewichtsverandering was respectievelijk +0,1, −0,5 en -1,7 kg. Gewichts

Hoe vaak laat jij je bloed prikken?

Afbeelding
Een onderzoek dat telkens terugkomt, is het bloedonderzoek . Wanneer het bloed geprikt is, is het gewenst dat de arts eerst naar mogelijke klachten luistert. Daarna vergelijkt hij een gemeten waarde met de normaalwaarden. Zo ziet hij of deze binnen de normale grenzen ligt. Als er klachten zijn kan de dosis hormoon worden verhoogd of verlaagd. Op schildklierfora zie je allerlei termijnen voorbijkomen. De één laat elke 3 maanden bloed prikken, de ander elk jaar, een volgende heeft in geen jaren bloed laten prikken. Aangeraden wordt om het regelmatig te laten doen. Enquête Op Schildkliertje stond de enquête: Hoe vaak jij je bloed laat prikken? Aanleiding om dit te vragen was een column van Daniëlle Oerlemans op de website van SON. Zij vertelt in de column hoe vaak ze laat prikken. Na 22 jaar is dat nog steeds elke 3 maanden. Resultaat In totaal stemden 85 mensen: elke 3 maanden: 27 (31%) elke 6 maanden: 15 (17%) elke 9 maanden: 2 (2%) elke 12 maanden: 15 (17%) bij klachten: 9