maandag 29 juli 2013

Veel hormoon in ‘schildkliersupplementen’

Het gebruik van kruidenpreparaten en voedingssupplementen neemt wereldwijd toe. De controle is over het algemeen slecht geregeld. Veel van die ‘schildkliersupplementen’ worden in Amerika over-the-counter verkocht, wat betekent bij de drogist, de supermarkt of via internet zonder recept. Wat slikken die consumenten eigenlijk? In dit onderzoek werden ‘schildklier ondersteunende preparaten’ onder de loep genomen.

donderdag 25 juli 2013

Acute agranulocytose bij het gebruik van strumazol

Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking weinig voor, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts.

maandag 22 juli 2013

Advies huisartsen: altijd zelfde merk schildklierhormoon

In de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen staat het volgende advies: ‘Maak afspraken met de preferente apotheker over het afleveren van steeds hetzelfde geneesmiddelmerk levothyroxine in verband met mogelijke verschillen in resorptie.’ Het advies is overgenomen van de KNMP.

dinsdag 16 juli 2013

Selenium geen effect op TPO-Ab bij gezonde vrouwen

Een aantal jaren geleden ging het AMC-onderzoek Selenium supplementation in euthyroid patients with thyroid peroxidase antibodies van start. Het AMC (Amsterdam Medisch Centrum) vroeg patiënten met de ziekte van Hashimoto of Graves om hun gezonde vrouwelijke familieleden met TPO-antistoffen mee te laten doen aan dit onderzoek.

maandag 15 juli 2013

Aandacht voor de ingewikkelde relatie tussen TSH en vrij T4

This study aimed to determine the relationship between median fT4 and TSH in a large population and to assess effects of age and gender on the relationship over a range of fT4 levels. A subset of patients on thyroxine therapy was included in the analysis.

maandag 8 juli 2013

Screening functie schildklier tijdens zwangerschap

Met een simpele TSH-test (één buisje bloed) kan aangetoond worden of een schildklier z'n werk doet zoals hij 't zou moeten doen. TSH is het hypofysehormoon dat de schildklier stimuleert om hormoon te maken. Een verhoogde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te weinig hormoon maakt. Een verlaagde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te veel hormoon maakt.

vrijdag 5 juli 2013

donderdag 4 juli 2013

Schildklierafwijking op Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl zijn de teksten over Schildklierafwijking vernieuwd en uitgebreid. Aanleiding is het verschijnen van de herziene richtlijn voor huisartsen, de NHG-Standaard Schildklieraandoeningen.

dinsdag 2 juli 2013

Nederlands onderzoek naar T4 plus T3 in twee verhoudingen

In 2005 werd dit onderzoek gedaan naar T4 plus T3 in het AMC. Je kunt het zien als een voorloper van de latere richtlijn. In 2013 verscheen het artikel pas online.

In dit Nederlandse onderzoek werden drie patiëntgroepen onderzocht:
  • Groep 1 - voortzetting behandeling levothyroxine (T4).
  • Groep 2 - T4 plus T3, verhouding 10:1.
  • Groep 3 - T4 plus T3, verhouding 5:1.

Hoe vaak laat jij je bloed prikken?

Een onderzoek dat telkens terugkomt, is het bloedonderzoek. Wanneer het bloed geprikt is, is het gewenst dat de arts eerst naar mogelijke klachten luistert. Daarna vergelijkt hij een gemeten waarde met de normaalwaarden. Zo ziet hij of deze binnen de normale grenzen ligt. Als er klachten zijn kan de dosis hormoon worden verhoogd of verlaagd.

Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.