Screening functie schildklier tijdens zwangerschap

Met een simpele TSH-test (één buisje bloed) kan aangetoond worden of een schildklier z'n werk doet zoals hij 't zou moeten doen. TSH is het hypofysehormoon dat de schildklier stimuleert om hormoon te maken. Een verhoogde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te weinig hormoon maakt. Een verlaagde TSH-waarde geeft aan dat de schildklier te veel hormoon maakt. Zo'n screening in de vorm van een TSH-test zou mogelijk een idee zijn als een vrouw zwanger wil raken of net zwanger is. Een verlaagde of verhoogde schildklierwerking kan voor problemen zorgen tijdens de zwangerschap, denk aan miskramen en vroeggeboortes. Ook loopt het ongeboren kind risico door een grotere kans op ontwikkelingsstoornissen. Maar ... hoe zit dat met de wetenschappelijke onderbouwing van zo'n TSH-test? Is het zo simpel?

Aanbevelingen screening rond zwangerschap

In de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen 2012 is de uitgebreide onderbouwing van screening van de TSH en TPO-antistoffen rond de zwangerschap te vinden in hoofdstuk V.2, pagina 158 en verder. Alle aanbevelingen voor screening zijn samengevat op pagina 16 t/m 18 van de richtlijn. Hieronder vind je de aanbevelingen over de TSH-test in de zwangerschap.

 1. Dienen alle zwangeren te worden getest op serum TSH in het eerste trimester van de zwangerschap?
  [2012] Er is onvoldoende bewijs om routinematig testen van alle zwangeren op een schildklierziekte d.m.v. bepaling van TSH en/of vrij T4 in de zwangerschap aan te bevelen.
 2. Bij welke doelgroepen van zwangeren dient serum TSH getest te worden?
  • Aan alle zwangeren moet bij het eerste bezoek vanwege zwangerschap worden gevraagd naar een verleden van schildklierfunctiestoornissen en/of belaste familiegeschiedenis en/of gebruik van schildklierhormoon (LT4) of thyreostatica (MMI, carbimazol, of PTU).
  • [2012] Serum TSH-waarden dienen vroeg in de zwangerschap te worden verkregen bij de volgende vrouwen met een hoog risico op klinische hypothyreoïdie:
   • geschiedenis van schildklierfunctiestoornissen of vroegere schildklierchirurgie
   • symptomen van een schildklierfunctiestoornis of de aanwezigheid van struma
   • TPOAb positiviteit (uitleg en aanbevelingen staan in de richtlijn)
   • type 1 diabetes of andere auto-immuunziekte
   • geschiedenis van meerdere miskramen of vroegtijdige bevallingen
   • geschiedenis van bestraling van hoofd of hals
   • familiegeschiedenis van schildklierfunctiestoornissen
   • gebruik van amiodaron of lithium
   • recente toediening van jodium houdende contrastmiddelen.

Ga voor meer informatie over schildklier en zwangerschap naar:
Reacties

Populaire berichten

Bloedonderzoek TSH, T4, T3

Praktische tips voor het slikken van levothyroxine

Levothyroxine: ’s avonds of ’s ochtends slikken?

Depressieve klachten als er iets met je schildklier is

Onderzoek naar schildklierziekte en arbeidsongeschiktheid

IMITHOT-studie naar rol van darmflora op ontstaan van trage schildklierfunctie

Schildklier en psychische klachten

Herken jij zo’n nagel?

Gevoelens rond de diagnose schildklieraandoening

Prikken na slikken levothyroxine kan zorgen voor verkeerde beoordeling FT4 en TSH