donderdag 27 augustus 2015

Openbaar beoordelingsrapport / public assessment report Thyrax®

Deze module geeft de wetenschappelijke discussie en evaluatie weer van mogelijke nadelige bijwerkingen in verband met de verandering van de verpakking van Thyrax Duotab van glazen flesje naar een Alu / Alu blisterverpakking. Deze beoordeling werd op 30 juli 2015 afgerond.

Public Assessment Report Thyrax Duotab 0.025 mg, 0.100 mg and 0.150 mg, tablets (levothyroxine sodium)
NL License RVG: 09334, 08389, 13683. Date: 20 August 2015

CBG-beoordeling onderzoek door Aspen naar kwaliteit Thyrax®
Nieuwsbericht | 30-07-2015 | 17:30

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum

Aanbevelingen

Op basis van de beoordeling van een toename van gemelde bijwerkingen na de verandering van de verpakking, is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Nederland van mening dat zowel de tabletten verpakt in blisterverpakking als in een glazen flesje voldoen aan de relevante kwaliteitseisen. In gebruik lijkt de blisterverpakking iets consistenter wat leidt tot een verminderde ontbinding van de tabletten.

Het CBG erkent dat een lichte aanpassing in geneesmiddelen voor behandeling van hypothyreoïdie kan leiden tot klinisch relevante veranderingen van levothyroxine-evenwicht van de patiënt. Dit zou de stijging van het aantal gemelde bijwerkingen kunnen verklaren bij het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb na invoering van de blisterverpakking. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar om de waargenomen verschillen in oplosprofielen tussen Thyrax in blisterverpakking en glazen flesje daadwerkelijk te vertalen naar toegenomen levothyroxine-bloedspiegels.

Onderzoek van de houder van de handelsvergunning, Aspen Pharma Trading Limited, is nodig om openstaande vragen te verduidelijken om de kwaliteit van dit geneesmiddel te waarborgen. CBG en Lareb zullen nauwlettend toezicht blijven houden op het gebruik van Thyrax Duotab.

Managementsamenvatting

Thyrax Duotab bevat het werkzame bestanddeel levothyroxine, een synthetisch bereide levoisomer van thyroxine, het belangrijkste hormoon van de schildklier, en wordt geïndiceerd voor de behandeling van hypothyreoïdie. Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland sinds 1980.

De verandering van de verpakking van Thyrax Duotab van een glazen flesje naar een blister werd door het College goedgekeurd in december 2012. De goedkeuring omvatte ook een analytische controle en werkwijze voor de test en onzuiverheden van het geneesmiddel, en de specificaties voor verontreinigingen van het geneesmiddel. De samenstelling van de tabletten en het proces van vervaardiging van de tabletten bleef ongewijzigd.

Op 16 september 2014 ontving het CBG een brief van het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb met een overzicht van de verslagen over bijwerkingen die mogelijk verband hielden met de recente wijziging van de verpakking van thyrax. Op basis van deze rapporten, besloot het CBG om opnieuw het proces van verandering te evalueren en te beoordelen of een relatie kon worden vastgesteld tussen de wijziging van de verpakking en de gemelde bijwerkingen. Een verband was niet duidelijk op dat moment.

De vergunninghouder werd gevraagd om een vergelijking te maken van de gemelde bijwerkingen voor en na de verandering van de verpakking, onderzoek te doen naar de oorzaak van de toename van de meldingen, en een risico-analyse op te stellen.

De vergunninghouder bevestigde dat geen verband kon worden gevonden tussen de gerapporteerde bijwerkingen en specifieke partijen op de Nederlandse markt. Het glazen flesje was een multi-dosisverpakking. In de blisterverpakking is elk tablet beschermd in zijn individuele verpakking totdat het tablet uit de verpakking gehaald wordt. Door dit verschil in verpakking verzocht het CBG de vergunninghouder om te onderzoeken of er sprake is van een verschil in stabiliteit tussen het product in het glazen flesje en in de blisterverpakking. Bij dit verzoek verstrekte de vergunninghouder de onderzoeksresultaten van een vergelijkende in gebruik stabiliteitsstudie, gebaseerd op een aanvaardbaar protocol.

In dit public assessment report (openbaar beoordelingsrapport) worden de details van het onderzoek bekend gemaakt. Daarnaast Lareb publiceerde een bijgewerkte analyse van de meldingen ontvangen op hun website, getiteld Bijwerkingen na Verpakkingswijziging Thyrax®, gedateerd 3 juli 2015, waarbij ook rekening werd gehouden in de beoordeling.

Opmerkelijk

De vergunninghouder heeft geconstateerd dat rond de tijd van de invoering van de nieuwe verpakking, een communicatiecampagne werd gevoerd in Nederland om huisartsen en endocrinologen te informeren over de verandering van de verpakking van het product. Bovendien werden de patiënten geïnformeerd over de nieuwe verpakking met een patiëntenkaart.

De vergunninghouder gaf aan dat deze campagne een factor was waardoor het melden van bijwerkingen gestimuleerd zou zijn in de periode na de verpakkingsverandering. Opvallend is dat deze campagnestrategie nauwelijks gewerkt heeft. Op sociale media en fora blijkt dat de patiëntenkaart onbekend is.

maandag 24 augustus 2015

T4-LIFE, onderzoek naar schildklier en miskramen

T4-LIFE staat voor ‘Levothyroxine for euthyroid women with recurrent miscarriage and positive TPO antibodies’.

Met deze studie werd het effect onderzocht van behandeling met levothyroxine bij 240 vrouwen met een normaal werkende schildklier, herhaalde miskramen en met schildklier auto-immuniteit. Door loting werd bepaald of een vrouw met herhaalde miskramen en schildklier auto-immuniteit wel of niet levothyroxine krijgt.

Herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit

Ongeveer 2-3% van de vrouwen heeft herhaalde miskramen. Hier spreken we van als een vrouw twee of meer miskramen heeft gehad. Een van de oorzaken is schildklier auto-immuniteit. Dit betekent dat je antistoffen maakt tegen je eigen schildklier, namelijk TPO-antistoffen. Je schildklierfunctie zelf is normaal. Schildklier auto-immuniteit geeft een twee tot drie keer verhoogde kans op een miskraam, maar geeft ook een risico op vroeggeboorte.

Behandeling schildklier auto-immuniteit

Momenteel is het niet duidelijk of toediening van het schildklierhormoon het risico op een volgende miskraam verlaagt. Er zijn twee kleine studies die een mogelijk gunstig effect van behandeling met schildklierhormoon (levothyroxine) laten zien, maar deze zijn van onvoldoende kwaliteit om behandeling al te rechtvaardigen.

Meer informatie en literatuur
zondag 23 augustus 2015

Ongewenst beleid substitutie schildklierhormoon: zij vertelt ...

Zij vertelt: “Ik ben goed ingesteld momenteel en heb geen klachten. Vanmiddag echter vrij acuut erg veel last gekregen van moeheid en stemmingswisselingen. Reden hiervan is in zekere zin mijn medicatie, oftewel het ophalen van mijn medicatie bij de apotheek. Ik slik momenteel de ene dag 112 mcg Euthyrox en de andere dag 125 mcg Euthyrox. Ik kreeg een doosje van 112 mcg Euthyrox en een potje Levothyroxine Natrium van TEVA met tabletjes van 125 mcg.”


“Er werd direct bijgezegd: ‘Ik weet dat u hier niet blij mee gaat zijn.’ Nou dat is een understatement. Al mijn argumenten en documentatie mochten niet helpen. Ze had geen boodschap aan de handleiding substitutie van de KNMP, het op merknaam uitgeschreven recept van mijn arts, aan de richtlijn van de NHG, aan de schriftelijke toezegging van mijn zorgverzekeraar dat ik gewoon Euthyrox vergoed krijg en ook niet aan de mededeling van minister Schippers dat er geen preferentiebeleid is voor Levothyroxine.”

“Volgens de medewerker was Levothyroxine Natrium omwisselbaar met Euthyrox dit zou exact gelijk zijn en werd volgens haar door de KNMP zo geadviseerd. Ze was vervolgens erg verbaasd dat ik het recept terug wilde om mijn medicatie bij een andere apotheek te gaan halen. Ik word hier zo moe van. Het is een never ending story. Ik heb een klacht neergelegd bij de zorgverzekeraar, de KNMP en SON. Ik ga dit oplossen door over te stappen naar een andere apotheek dan fiets ik maar naar een ander dorp. Pfff moest het even kwijt.”


Stroomdiagram substitutie


maandag 17 augustus 2015

Low treatment adherence in pubertal children treated with thyroxin

Treatment outcome depends largely on treatment adherence (TA). However, studies analyzing TA in chronic endocrine diseases are scarce and controversial in childhood.

Low treatment adherence in pubertal children treated with thyroxin or growth hormone
N Las and T Reinehr

Patients and Methods

Treatment adherence was studied in 97 children treated orally with thyroxin. TA was calculated based on the prescription refill rates.

Results

The correlation between recorded TA and calculated TA based on prescription refill rates was very good. TA was lower in pubertal children compared to prepubertal children and in children self-administering their medication compared to those whose drug was administered by their parents. Overall, 58% of the pubertal children treated with thyroxin missed at least 1 dose per week.

Discussion

Puberty and self-administration of drugs were negative predictors of TA. Therefore, in puberty, prevention and treatment efforts should be undertaken to improve TA, especially when adolescents administer their drugs themselves.

donderdag 13 augustus 2015

Hyperthyreoïdie of als je schildklier te veel hormoon maakt

Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon. De oorzaken verschillen. Hyperthyreoïdie wordt behandeld met:

Samen met de arts en afhankelijk van de oorzaak van de hyperthyreoïdie kiest de patiënt voor een behandeling. Van belang is goede uitleg over voor- en nadelen van de drie behandelingen. Denk hierbij aan grote kans op terugkomst van hyperthyreoïdie bij schildklierremmers, grote kans op hypothyreoïdie bij radioactief jodium en operatie, en risico’s bij een operatie.

In de praktijk maakt de arts vaak een keus zonder overleg met de patiënt


Behandelopties bij hyperthyreoïdie op basis van ziekte van Graves of multinodulair struma


Klachten

Veel klachten zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier zorgt voor deze klachten.

Schildklierremmers

Zoals het woord zegt: schildklierremmers remmen de schildklier. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol (= Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven.

  • Bij de ziekte van Graves kan gekozen worden voor de blokkade + substitutietherapie. De patiënt slikt in dat geval een remmer + levothyroxine.
  • Ook kan de patiënt kiezen voor de titratietherapie. In dat geval slikt de patiënt alleen een schildklierremmer.

Beide behandelingen zijn goed bruikbaar. In de praktijk maakt de arts vaak een keus zonder overleg met de patiënt.

Radioactief jodium en operatie

Wanneer de Gravespatiënt kiest voor radioactief jodium (= slok) of een operatie, begint de behandeling van hyperthyreoïdie ook vaak met schildklierremmers. Van belang is hoe ziek een patiënt is en of hij de oogziekte van Graves heeft. Het voorkomt complicaties bij de slok of operatie. Ook bij patiënten met een andere oorzaak van hyperthyreoïdie begint de behandeling vaak met schildklierremmers. In afwachting van een slok (meestal) of een operatie (soms). Of heel zelden totdat andere medicijnen werken, zoals bij secundaire hyperthyreoïdie.

Lees ook op Schildkliertje:vrijdag 7 augustus 2015

Archief Hypoforum online als schildklier naslagwerk!

Het Hypoforum, oftewel het voormalige forum van Hypo maar niet Happy, functioneerde na het opheffen van HmnH zelfstandig naast het SON-forum van Schildklierorganisatie Nederland. Begin november 2014 heeft SON het zonder aankondiging offline gehaald. Na veel protest kwam het weer online, maar plaatsen van nieuwe berichten en registeren van nieuwe leden was niet meer mogelijk. Te voorzien was dat SON het Hypoforum alsnog zou verwijderen of ontoegankelijk maken; wat begin juni 2015 ook is gebeurd. Reden voor een forumdeelnemer om in november al een lokale kopie van het forum te maken.


Veel mensen hebben door het Hypoforum veel geleerd over de schildklier. Er is veel kennis vergaard. En allerlei informatie over de schildklier werd via dat forum verspreid. Met het archief van het Hypoforum is veel van de verzamelde informatie en ervaringen weer toegankelijk.

Noten bij het gebruik

  • Het oorspronkelijke Hypoforum was een zogeheten dynamische site, waarbij alle informatie in een database zit. Die database had die forumdeelnemer niet, waardoor de kopie zijn beperkingen heeft. Het is niet mogelijk je te registreren, om in te loggen en de zoekfunctie werkt niet.
  • Enkele dagen nadat SON het Hypoforum begin november 2014 weer online zette, viel het een gebruiker op dat er een discussie was verwijderd. Deze discussie (’OPKOMST en ONDERGANG van HmnH’) ging grotendeels over manier waarop Hypo maar niet Happy was geïntegreerd in SON. Het is niet bekend waarom SON deze discussie heeft verwijderd. Na de ontdekking hiervan konden via de cachefunctie van Google nog enkele pagina’s worden gered. Deze pagina’s zijn alleen beschikbaar als screenshot: 1 6 11 12 Overzichtspagina Hypocafé.


dinsdag 4 augustus 2015

Capsules en vloeibare levothyroxine en hun mogelijke toepassing

De markt voor levothyroxine is in beweging. Nieuwe vormen levothyroxine duiken op, zoals capsules en drankjes. Maar hebben patiënten er wel iets aan? En zijn deze producten verkrijgbaar? Volgens deze review van AM Formenti en anderen biedt vloeibare levothyroxine duidelijke voordelen. Capsules (zoals Tirosint) en tabletten levothyroxine zouden onderling weinig verschillen.

Liquid levothyroxine and its potential use
AM Formenti, L Daffini, I Pirola, E Gandossi, A Cristiano, C Cappelli

Pharmacokinetics and potential advantages of a new oral solution of levothyroxine vs. other available dosage forms
CS Yue et al.

Nieuwe pillen, capsules, druppels en drankjes levothyroxine een aanwinst?
Schildkliertje

Nowadays, novel levothyroxine formulations are available, namely, soft gel capsules and liquid form. The soft gel capsule contains L-T4 dissolved in glycerine in an outer gelatine shell. This structure provides protection from the variations of gastric pH and could also prevent binding to other substances in the intestinal lumen, such as coffee or other medicaments (for example calcium or iron salts).

The liquid form is composed only of L-T4 of variable concentrations, glycerine and ethanol. The most important advantage of an oral solution, compared to the solid formulation, is the possibility of administration also in patients who are not able to swallow intact capsules or tablets.

Furthermore, as shown in a recent in vivo study, liquid L-T4 formulation also has a better absorption rate. In fact, Yue et al have shown that L-T4 in liquid formulation peaks in blood faster than the tablet or the soft gel capsule (faster at maximum concentration (ng/mL) by an average of 30 min). The levothyroxine rate and the extent of exposure are similar in the three types of formulations (tablets, soft gel capsule and liquid form), but the solution appears to reach the systemic circulation faster as dissolution is not needed before absorption starts.


maandag 3 augustus 2015

Operatie met robot nu ook bij ‘snelle schildklier’

Dat in het UMC Utrecht schildklieroperaties bij schildklierkanker werden uitgevoerd met een robot wist ik al langer. Maar waar ik op wachtte, dat was een ervaring met die operatie bij hyperthyreoïdie door de ziekte van Graves. In dat geval maakt de schildklier te veel hormoon, ook wel snelle schildklier genoemd. Op de facebookpagina van SON kwam ik het verhaal van Samantha tegen. Samantha vond het goed dat ik haar verhaal op de facebookpagina van Schildkliertje plaatste en nu hier.

Schildklieroperatie zonder halslitteken
UMC Utrecht

Samantha vertelt over haar ervaring met de robotoperatie
Facebook Schildkliertje waar reacties ook welkom zijn

Samantha vertelt: ‘Ik wil hier (op facebook) graag een stukje op plaatsen over mijn operatie. Ik heb mijn schildklier voor 90% laten verwijderen met de robotarm en met mijn berichtje wil ik bereiken dat meer mensen zoals ik informatie erover krijgen. Ik ben 29 jaar. Drie jaar geleden is de ziekte van Graves geconstateerd bij me. Na drie jaar lang sukkelen met medicijnen kreeg ik de schildklier niet stabiel. Mijn internisten wilden dat ik de radioactieve jodiumslok deed maar door mijn (nog steeds) onvervulde zwangerschapswens was dit voor mij geen optie.’

‘Toen koos ik voor de operatie, maar omdat ik geen mooi littekenweefsel heb wilde ik niet in mijn hals geopereerd worden. Ik werk in de kinderopvang en wil geen schrikbeeld vormen voor de kinderen. Toen hoorde ik via familie dat er ook operaties konden plaatsvinden onder de arm. Nadat ik dit had aangegeven bij mijn internist ging hij dit voor mij uitzoeken. Na twee weken kreeg ik een heel lullig antwoord dat dit pas experimenteel in het ziekenhuis werd gedaan en dat ik er niet voor in aanmerking kwam.’

‘Ik was zelf ook al op onderzoek gegaan en vond op de website van UMC Utrecht een artikel over succesvolle operaties. Nadat ik zelf contact met de arts had opgenomen hoefde ik maar een afspraak te maken en ervoor te zorgen dat mijn internist al mijn gegevens doorstuurde naar UMC Utrecht. Zo gezegd en zo gedaan. Ben daar naartoe gegaan en na wat korte onderzoeken kreeg ik te horen dat het geen probleem was en dat ik binnen acht weken geholpen zou worden. Dat is nu donderdag 2 juli gebeurd.’

‘Het is me reuze meegevallen nu achteraf. Had me vooraf op het allerergste voorbereid maar dat was nergens voor nodig. Nu een maand later gaat het redelijk. Ik heb in plaats van één nachtje drie nachten geslapen in het UMC omdat mijn calciumwaarde te laag was maar met de juiste medicatie is dit weer op de goede weg. Nu ben ik alweer een paar weken aan de levothyroxine maar dat wist ik al van tevoren omdat de schildklier bijna helemaal weggehaald is.’

‘Het UMC Utrecht is het enige ziekenhuis in Nederland dat deze operatie uitvoert. Ik ben heel tevreden over hoe ze je daar behandelden. Ze waren heel bezorgd en heel meegaand met je. Ook de artsen zien je als patiënt in plaats van een ding die geld oplevert. Ze houden je goed in de gaten ook als je thuis bent. Ik hoop dat ik mensen hiermee kan helpen en als er vragen zijn of mensen die hier over twijfelen te helpen stel ze gerust en ik beantwoord ze graag. Hoe de toekomst eruit gaat zien is nu afwachten voor mij maar ik zie het heel positief tegemoet.’

In het filmpje geeft Menno Vriens uitleg.


Let op!

Raadpleeg altijd een arts als je twijfelt over je gezondheid. De informatie op dit blog kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling.