Openbaar beoordelingsrapport / public assessment report Thyrax®

Deze module geeft de wetenschappelijke discussie en evaluatie weer van mogelijke nadelige bijwerkingen in verband met de verandering van de verpakking van Thyrax Duotab van glazen flesje naar een Alu / Alu blisterverpakking. Deze beoordeling werd op 30 juli 2015 afgerond.
Public Assessment Report Thyrax Duotab 0.025 mg, 0.100 mg and 0.150 mg, tablets (levothyroxine sodium)
NL License RVG: 09334, 08389, 13683. Date: 20 August 2015

CBG-beoordeling onderzoek door Aspen naar kwaliteit Thyrax®
Nieuwsbericht | 30-07-2015 | 17:30

Bijwerkingen na verpakkingswijziging Thyrax®
Schildklierforum

Aanbevelingen

Op basis van de beoordeling van een toename van gemelde bijwerkingen na de verandering van de verpakking, is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Nederland van mening dat zowel de tabletten verpakt in blisterverpakking als in een glazen flesje voldoen aan de relevante kwaliteitseisen. In gebruik lijkt de blisterverpakking iets consistenter wat leidt tot een verminderde ontbinding van de tabletten.

Het CBG erkent dat een lichte aanpassing in geneesmiddelen voor behandeling van hypothyreoïdie kan leiden tot klinisch relevante veranderingen van levothyroxine-evenwicht van de patiënt. Dit zou de stijging van het aantal gemelde bijwerkingen kunnen verklaren bij het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb na invoering van de blisterverpakking. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar om de waargenomen verschillen in oplosprofielen tussen Thyrax in blisterverpakking en glazen flesje daadwerkelijk te vertalen naar toegenomen levothyroxine-bloedspiegels.

Onderzoek van de houder van de handelsvergunning, Aspen Pharma Trading Limited, is nodig om openstaande vragen te verduidelijken om de kwaliteit van dit geneesmiddel te waarborgen. CBG en Lareb zullen nauwlettend toezicht blijven houden op het gebruik van Thyrax Duotab.

Managementsamenvatting

Thyrax Duotab bevat het werkzame bestanddeel levothyroxine, een synthetisch bereide levoisomer van thyroxine, het belangrijkste hormoon van de schildklier, en wordt geïndiceerd voor de behandeling van hypothyreoïdie. Dit geneesmiddel is geregistreerd in Nederland sinds 1980.

De verandering van de verpakking van Thyrax Duotab van een glazen flesje naar een blister werd door het College goedgekeurd in december 2012. De goedkeuring omvatte ook een analytische controle en werkwijze voor de test en onzuiverheden van het geneesmiddel, en de specificaties voor verontreinigingen van het geneesmiddel. De samenstelling van de tabletten en het proces van vervaardiging van de tabletten bleef ongewijzigd.

Op 16 september 2014 ontving het CBG een brief van het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb met een overzicht van de verslagen over bijwerkingen die mogelijk verband hielden met de recente wijziging van de verpakking van thyrax. Op basis van deze rapporten, besloot het CBG om opnieuw het proces van verandering te evalueren en te beoordelen of een relatie kon worden vastgesteld tussen de wijziging van de verpakking en de gemelde bijwerkingen. Een verband was niet duidelijk op dat moment.

De vergunninghouder werd gevraagd om een vergelijking te maken van de gemelde bijwerkingen voor en na de verandering van de verpakking, onderzoek te doen naar de oorzaak van de toename van de meldingen, en een risico-analyse op te stellen.

De vergunninghouder bevestigde dat geen verband kon worden gevonden tussen de gerapporteerde bijwerkingen en specifieke partijen op de Nederlandse markt. Het glazen flesje was een multi-dosisverpakking. In de blisterverpakking is elk tablet beschermd in zijn individuele verpakking totdat het tablet uit de verpakking gehaald wordt. Door dit verschil in verpakking verzocht het CBG de vergunninghouder om te onderzoeken of er sprake is van een verschil in stabiliteit tussen het product in het glazen flesje en in de blisterverpakking. Bij dit verzoek verstrekte de vergunninghouder de onderzoeksresultaten van een vergelijkende in gebruik stabiliteitsstudie, gebaseerd op een aanvaardbaar protocol.

In dit public assessment report (openbaar beoordelingsrapport) worden de details van het onderzoek bekend gemaakt. Daarnaast Lareb publiceerde een bijgewerkte analyse van de meldingen ontvangen op hun website, getiteld Bijwerkingen na Verpakkingswijziging Thyrax®, gedateerd 3 juli 2015, waarbij ook rekening werd gehouden in de beoordeling.

Opmerkelijk

De vergunninghouder heeft geconstateerd dat rond de tijd van de invoering van de nieuwe verpakking, een communicatiecampagne werd gevoerd in Nederland om huisartsen en endocrinologen te informeren over de verandering van de verpakking van het product. Bovendien werden de patiënten geïnformeerd over de nieuwe verpakking met een patiëntenkaart.

De vergunninghouder gaf aan dat deze campagne een factor was waardoor het melden van bijwerkingen gestimuleerd zou zijn in de periode na de verpakkingsverandering. Opvallend is dat deze campagnestrategie nauwelijks gewerkt heeft. Op sociale media en fora blijkt dat de patiëntenkaart onbekend is.

Reacties