Posts

Posts uit november, 2019 weergeven

Nieuwsbrief ziekte van Graves

Afbeelding
In hun maandelijkse nieuwsbrief voor het publiek besteedt de American Thyroid Associatian (ATA) altijd aandacht aan allerlei onderzoek op het gebied van schildklierziekten. In de maand november krijgen hyperthyreoïdie en de oogziekte altijd extra aandacht. Deze maand krijgen de volgende drie onderzoeken aandacht in de nieuwsbrief. Early and effective control of Graves’ disease is associated with improved survival regardless of treatment method Graves’ disease is the most common cause of hyperthyroidism in the United States. Some studies suggest that patients with Graves’ disease have an increased risk of death, mainly due to cardiac disease. The goal of the study was to look at the effect of treatment of Graves’ disease on heart disease and to understand whether the choice of therapy affects the survival in a large group of patients. High levels of some clotting factors may explain the association between high free T4 and cardiovascular disease It is well known that changes in th

Meld bijwerkingen schildklierremmers!

Afbeelding
Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen (block en replace of titratie). Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of strumazol voor. De arts kan ook carbimazol of propylthiouracil (PTU) voorschrijven. Deze schildklierremmers kunnen net als veel andere medicijnen bijwerkingen hebben. Meld jouw bijwerkingen! Overzicht Bijsluiters CBG: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol Databank bijwerkingen Lareb: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol Farmacotherapeutisch Kompas: Strumazol (thiamazol) Propylthiouracil (PTU) Carbimazol FDA: Propylthiouracil (PTU) Zeldzame bijwerkingen: Agranulocytose Vasculitis Leverfunctie

Als je meer wilt lezen over de oogziekte van Graves

Oogklachten komen vaak voor bij schildklierpatiënten. Gelukkig komt de oogziekte van Graves niet voor bij alle schildklieraandoeningen. De oogziekte zie je eigenlijk alleen bij de auto-immuunziekten van de schildklier. Voornamelijk bij de ziekte van Graves, maar soms ook bij de ziekte van Hashimoto. De oogziekte van Graves noem je met een moeilijk woord Graves’ oftalmopathie. Afgekort ook wel GO. De ernst van Graves’ oftalmopathie (GO) varieert sterk, van mild tot zeer ernstig. Meestal zijn beide ogen in gelijke mate aangedaan, maar 15% van de patiënten heeft een unilaterale GO (= één oog is aangedaan). Van alle patiënten met GO heeft zo’n 80% ook Graves’ hyperthyreoïdie: in deze groep ontstaat GO in 20% vóór de Graves’ hyperthyreoïdie, in 40% gelijktijdig met de Graves’ hyperthyreoïdie en in 40% ná de Graves’ hyperthyreoïdie. Niet alle patiënten met Graves’ hyperthyreoïdie krijgen de verschijnselen van GO: slechts 5-15% ontwikkelt ernstige GO met een duidelijk zichtbare oogaf

Hoe ging het met het project Verantwoord Wisselen?

Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit beleid is al jarenlang een ongewenste ontwikkeling doordat veranderingen in levothyroxine kunnen zorgen voor allerlei klachten. Een versoepeling van het beleid is gewenst vanwege de positieve gevolgen voor patiënten. Gebruikers van bijvoorbeeld levothyroxine zouden niet meer tegen hun zin hoeven te veranderen van merk. Als je er meer over wilt weten?! Handleiding Geneesmiddelsubstitutie grondig herzien KNMP Verantwoord wisselen van medicijnen Schildklierforum Over verandering van merk levothyroxine Schildkliertje ‘Stop het wisselen van medicatie om niet-medische redenen’ Schildkliertje Rapport wisselen van medicijnen Patiëntenorganisaties Geen akkoord Verantwoord Wisselen De Handleiding Geneesmiddelensubstitutie geeft aan bij welke geneesmiddelgroepen substitutie (wisselen van merk) kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de

Herken jij deze klachten als je schildklier te veel hormoon maakt?

Afbeelding
Veel klachten bij hyperthyreoïdie zijn niet typisch voor een schildklieraandoening. Ze komen ook voor bij andere aandoeningen. Dit maakt het moeilijk een diagnose te stellen op basis van de klachten. Als meer klachten aanwezig zijn, is er wellicht sprake van een schildklieraandoening. Het is dan aan te raden een bloedonderzoek te laten doen. Alleen een bloedonderzoek geeft aan of de schildklier zorgt voor deze klachten. Welke klachten heb jij die ontbreken in de lijst? In het kort Hartkloppingen (tachycardie) Vermoeidheid Kortademigheid bij inspanning Snelle, regelmatige polsslag Struma (vergrote schildklier) Last van warmte (overmatig transpireren), voorkeur voor koude Warme, vochtige handen Trillende handen/vingers Zenuwachtig, nervositeit, gejaagdheid Angst Pretibiaal myxoedeem, waarbij de huid van vooral de scheenbenen dikker en is gevoelig voor ontstekingen Bewegingsonrust, niet stil kunnen zitten Spierzwakte, krachtverlies in spieren Spaarzame menstruatie Darmkl

Aandacht voor ernstige bijwerking van schildklierremmers blijft nodig

Afbeelding
Een zeldzame bijwerking van schildklierremmers als Strumazol (thiamazol), Carbimazol en PTU is: agranulocytose. Gelukkig komt deze bijwerking weinig voor, maar die bijwerking kan wel gevaarlijk zijn. Door agranulocytose verlaagt het aantal van een bepaald soort witte bloedlichaampjes (granulocyten) sterk. Met als gevolg een hoog risico op ernstige infecties. Deze bijwerking gaat samen met keelpijn en koorts. Agranulocytose en de drie K’s - Koorts + Keelpijn = Komen (bij arts) Acute agranulocytose bij het gebruik van strumazol Thuisarts.nl: Ik word behandeld voor hyperthyreoïdie Uitleg over schildklierremmers en agranulocytose moet duidelijker! Belangrijk is dat deze bijwerking steeds weer aandacht krijgt. Telkens weer wordt bij mensen de diagnose ziekte van Graves met hyperthyreoïdie gesteld. En telkens weer hebben deze nieuwe patiënten een kleine kans om deze bijwerking te krijgen. Maar ook bij jarenlang gebruik van deze middelen kan deze bijwerking optreden.

Welke schildklierziekte kreeg jij na het stoppen met roken?

Afbeelding
In de diverse besloten facebookgroepen vertellen mensen dat zij de eerste tijd nadat zij gestopt zijn met roken de schildklier- en oogziekte van Graves kregen. Dat terwijl in wetenschappelijk onderzoek vaak wordt genoemd dat de ziekte van Hashimoto ontstaat na het stoppen met roken. Reden om de vraag voor te leggen in een poll . Voor zover deze poll enige wetenschappelijke waarde heeft, is het wel zuur dat door stoppen met roken blijkbaar de ziekte van Graves kan ontstaan. Juist waar mensen met de ziekte van Graves het advies krijgen om te stoppen met roken. Lees ook Over stoppen met roken en je schildklier Over anatabine, roken, tabak, ziekte van Hashimoto en antistoffen Stoppen met roken en ziekten van de schildklier Roken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich

Kwaliteit van leven na behandeling van de ziekte van Graves

Afbeelding
Van hyperthyreoïdie is bekend dat het een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven (QoL). Het doel van de huidige studie was om de kwaliteit van leven te beoordelen bij patiënten 6-10 jaar na behandeling van de ziekte van Graves (GD) met radioactief jodium (RAI) in vergelijking met een behandeling met operatie of schildklierremmers (ATD). Gebruik was gemaakt van de schildklier-vragenlijst ThyPRO en algemene gezondheids-vragenlijst (36-item Short Form Health Status) QoL-enquête (SF-36). Impaired quality of life after radioiodine therapy compared to antithyroid drugs or surgical treatment for Graves' Hyperthyroidism: A long-term follow-up with the ThyPRO questionnaire (ThyPRO) and the SF-36 survey O Törring, T Watt, G Sjölin, K Byström, M Abraham-Nordling, J Calissendorff, PK Cramon, H Filipsson Nyström, B Hallengren, M Holmberg, S Khamisi, M Lantz, G Wallin Leestip: Verwarrende wetenschap bhrw, GMED Als je schildklier te veel hormoon maakt Schildkliertje Methode De

Vaker remissie na langdurige titratiebehandeling bij de ziekte van Graves

Afbeelding
Studies verschillen over de vraag of een langdurige titratiebehandeling met de schildklierremmer methimazol (is hetzelfde als strumazol) de frequentie van remissie verhoogt bij patiënten met Graves' hyperthyreoïdie. Azizi e.a. hebben onderzoek gedaan met parallelle groepen waarin de terugvalpercentages werden vergeleken bij patiënten met langdurige titratie met methimazol versus titratie met gebruikelijke duur van 18-24 maanden. Ze zochten ook naar variabelen die verband houden met terugval na titratie met gebruikelijke duur. Increased remission rates after long-term methimazole therapy in patients with Graves' Disease: results of a randomized clinical trial F Azizi, A Amouzegar, M Tohidi, M Hedayati, D Khalili, L Cheraghi, Y Mehrabi, M Takyar Published Online: 17 Sep 2019 | https://doi.org/10.1089/thy.2019.0180 Met langdurig lage dosis strumazol minder terugkomst hyperthyreoïdie Schildkliertje Lange termijn behandeling ziekte van Graves bhrw | GMED Aan het onderzo