Posts

Posts uit oktober, 2014 weergeven

Over Eltroxin, Aspen Thyroxine, Thyroxine Aspen

Afbeelding
Sinds de verpakking van Thyrax veranderd is van glazen potje naar blister, melden veel gebruikers klachten. Inmiddels is duidelijk dat Aspen behalve in Israël, Nieuw-Zeeland ook een speler is op de markt in Australië. Het rapport van de Therapeutic Goods Administration (TGA) doet verslag van het door Aspen betaalde onderzoek. De TGA in Australië is de FDA in de VS en de EMA in Europa en CARM in Nieuw-Zeeland (waar eerder de veranderde samenstelling van Eltroxin voor veel klachten zorgde). Australian Public Assessment Report for Thyroxine Sodium Proprietary Product Name: Eltroxin, Aspen Thyroxine, Thyroxine Aspen Sponsor: Aspen Pharma Pty Ltd Government of Health - Therapeutic Goods Administration Media in Israël over de de veranderde samenstelling van Eltroxin Haaretz The Eltroxin formulation Change An analysis of reports en Safety information New Zealand Medicines and Medical Devices Safety Authority Thyroxine: anatomy of a health scare A recent change in the formulatio

Opbouw voorraad T4 bij inname van 135 µg levothyroxine per dag

Afbeelding
Het voorbeeld houdt geen rekening met eetpatroon, met medicijngebruik, met beweging, met ziekten, met de individuele manier van afbreken van schildklierhormonen, en met andere processen in je lichaam. Iemand zonder schildklierfunctie moet eerst een T4-voorraad opbouwen In dit voorbeeld wordt er 135 µg levothyroxine per dag geslikt. Daarvan wordt 75% (= 100 µg levothyroxine) in het bloed opgenomen. Van 135 µg levothyroxine komt dus 100 µg in het bloed terecht. De rest verdwijnt in het riool. Een maximale voorraad (= eindvoorraad) is bereikt als er iedere dag evenveel wordt verbruikt als opgenomen. Je noemt dat ook steady state . Als het niveau van de eindvoorraad is bereikt, dan wordt 100 µg per dag opgenomen en ook 100 µg per dag verbruikt. Het blijkt dat de waarde van de eindvoorraad in dit voorbeeld 1000 µg levothyroxine is. In het kort Iedere dag wordt ongeveer 1/10 deel van de opgebouwde voorraad verbruikt. De eerste dag komt 100 µg levothyroxine in je bloed. Daarvan wordt

Over schildklier screening bij mensen met Downsyndroom

Bij mensen met het Downsyndroom komen afwijkende schildklierwaarden vaker voor dan in de algemene bevolking. Vaak gaat het om subklinische hypothyreoidie, waarbij mogelijke symptomen moeilijk te beoordelen zijn. Hoewel de gevolgen voor verdere follow-up en behandeling hiervan niet duidelijk zijn, is het de bedoeling dat mensen met het Downsyndroom regelmatig gescreend worden op schildklier functiestoornissen. Hypothyroidism in Down Syndrome: Screening guidelines and testing methodology Vroege ontwikkeling en de schildklierhormoonstatus bij Downsyndroom Waarom er bij dezelfde afwijkende waarden soms wel en soms niet met behandeling gestart wordt, is door het ontbreken van gegevens vaak niet duidelijk. De controle van de schildklierfunctie, zoals uitgevoerd bij mensen met het Downsyndroom, leidt vaak tot de vaststelling van afwijkende schildklierwaarden, waarna het beleid voor verdere controle en behandeling niet duidelijk is, ook omdat de schildklierwaarden zonder behandeling kunn

Behandeling van hypothyreoïdie kan gemakkelijker

Afbeelding
Annemieke Roos promoveerde in 2014 aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zij deed onderzoek naar de behandeling van hypothyreoïdie. Haar onderzoek maakte deel uit van het LifeLines-bevolkingsonderzoek. Zij is werkzaam als internist-endocrinoloog in het Martiniziekenhuis in Groningen. Clinical and epidemiological studies on thyroid function Annemieke Roos LifeLines Cohort studie Schildkliertje Beleid behandeling hypothyreoïdie met levothyroxine NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening) Patiënten met hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon T4) hebben vaak last van kouwelijkheid, vermoeidheid en gewichtstoename. Als deze ziekte lang onbehandeld blijft is er bovendien een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Mede vanwege dit verhoogde risico, is het gebruikelijk de behandeling van hypothyreoïdie te starten met een lage dosis levothyroxine, en deze langzaam te verhogen. Annemieke Roos concludeert in haar proefschrift dat het goed mogelijk is om direct

Met een depressie naar de immunoloog ...

Afbeelding
MoodInFlame was een grootschalig medisch-wetenschappelijk project. Het werd gefinancierd door de EU. Het concept was dat belangrijke stemmingsstoornissen, zoals bipolaire stoornis, depressieve stoornis en kraambedpsychose, ontstaan door een abnormale gevoeligheid voor ontstekingen. Een gevoeligheid die ook een auto-immuunziekte veroorzaakt als de ziekte van Hashimoto. Een ziekte die vaker voorkomt bij mensen met een ernstige stemmingsstoornis. Met je schildklier naar de psychiater Malou van Hintum Van alles over schildklier en depressie Schildkliertje Volgens de onderzoekers van het MoodInFlame-project worden bekende stemmingsstoornissen grotendeels veroorzaakt door een milde chronische ontsteking van bepaalde hersengebieden die de stemming reguleren, zoals het limbisch systeem. De gevoeligheid voor ontstekingen verstoort ook: de hormonale systemen die ontstekingen reguleren en betrokken zijn bij stress biologische reacties, en de stofwisseling van tryptofaan, een belangrijke