Posts

Posts uit augustus, 2014 weergeven

Onderzoek naar hypothyreoïdie en bewegingsklachten

Afbeelding
Deze systematische review beschrijft de gevolgen van hypothyreoïdie op het lichamelijke prestatievermogen bij onbehandelde en behandelde patiënten met hypothyreoïdie.

Impact of overt and subclinical hypothyroidism on exercise tolerance: a systematic review
Jeannette A. C. Lankhaar, Wouter R. de Vries, Jaap A. C. G. Jansen, Pierre M. J. Zelissen, Frank J. G. Backx

Hypothyreoïdie en bewegingsintolerantie: een casusbeschrijving
Jeannette A.C. Lankhaar, J. C. IJzerman, Pierre M. J. Zelissen, Frank J. G. Backx

Van alles over schildklier, sport en spieren
Schildkliertje
Een systematische computer search werd uitgevoerd in biomedische databases. Relevante studies in het Engels, Duits en Nederlands, verschenen vanaf de vroegste datum van elke database tot en met december 2012, werden geïdentificeerd.

Van de 116 studies voldeden 38 studies met 1379 patiënten aan de inclusiecriteria. Deze studies benadrukken de verschillende oorzaken van inspanningsintolerantie bij onbehandelde patiënten. Beperkin…

Vitiligo en schildklier auto-immuniteit

Afbeelding
De precieze oorzaak van vitiligo is onbekend. Heel waarschijnlijk is het een auto-immuunziekte. Vitiligo komt vaker tegelijk voor met andere auto-immuunziekten, zoals reuma, schildklieraandoeningen en diabetes. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen vitiligo en schildklier antistoffen. De aanwezigheid van antistoffen tegen schildklierhormoon zou een voorspellende rol kunnen hebben bij vitiligo.
High prevalence of circulating autoantibodies against thyroid hormones in vitiligo and correlation with clinical and historical parameters of patients
Colucci R, Lotti F, Dragoni F, Arunachalam M, Lotti T, Benvenga S, Moretti S.

Wat is vitiligo?
www.huidinfo.nl

Polyglandulair auto-immuun syndroom (PAIS, APGS, PGA, PAS)
Schildkliertje

Diabetes type 2, subklinische hypothyreoïdie en een verminderde nierfunctie

Afbeelding
Patiënten met diabetes type 2 en subklinische hypothyreoïdie, hebben relatief vaak beginnende nierschade. Hoewel niet duidelijk is wat de oorzaak is, zou behandelen van de schildklier mogelijk een positief effect kunnen hebben op de nieren, schrijft een groep onderzoekers in het tijdschrift van de Japanse Vereniging voor Endocrinologie.

Willy vertelt over haar leven met het polyglandulair auto-immuun syndroom

In dit verhaal vertelt Willy over haar leven met PAIS. Het begon met jeuk, veel jeuk. En met medicijnen, veel medicijnen. Jaren heeft ze er over gedacht om het op papier te zetten en eindelijk heeft ze dat met veel moeite gedaan. Veel is ze vergeten, zegt ze, maar dat is maar goed ook.

Als je meer wilt weten over het polyglandulair auto-immuun syndroom
Schildkliertje

Gesprek nieuw geneesmiddel

Afbeelding
Vanaf 1 januari 2015 wijzigt de naam van de zorgprestatie ‘eerste terhandstellingsgesprek’ in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Dit begeleidingsgesprek kan de apotheker apart in rekening brengen als er aan de patiënt een nieuw geneesmiddel wordt overhandigd en er een begeleidingsgesprek plaatsvindt over onder andere het gebruik en mogelijke bijwerkingen van het nieuwe geneesmiddel.

Aandacht voor schildklier screening bij zwangere vrouwen

Jaarlijks hebben naar schatting 1.000 zwangeren in Nederland een ernstige, niet gediagnosticeerde schildklierafwijking die schadelijk is voor de ongeboren vrucht. Daarom moet er een standaard screening van de schildklierfunctie komen voor zwangeren. Dat stellen onderzoekers van Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam in een publicatie in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Thyroid.
The attitude towards hypothyroidism during early gestation: time for a change of mind?
VJ Pop, M Broeren, WM Wiersinga

Aanbevelingen NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen en zwangerschap
In vraag en antwoord

Van alles over schildklier en zwangerschap
Schildkliertje

Screening for maternal thyroid dysfunction in pregnancy: a review of the clinical evidence and current guidelines
DL Chang, EN Pearce
Ongeveer twee tot drie procent van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd heeft een schildklierfunctiestoornis. Bij een derde van hen maakt de schildklier te veel hormoon (hyperthyreoidie) en …

Heel blij en trots met 300.000 pageviews :-)

Afbeelding
Tweeënhalf jaar geleden begon ik met Schildkliertje. Vanmiddag om 15.43 uur was het raak! Ik heb het zelf gezien, toen de teller van 299.999 naar 300.000 ging.

Het eerste bericht dateert van 17 januari 2012; het gaat over therapeutische breedte. Zoals je kunt lezen op Schildkliertje, is dit onderwerp nog steeds actueel.

Ieder individu heeft een te berekenen TSH-FT4 setpoint

In deze verhandeling laten de auteurs voor het eerst zien hoe met de TSH en de FT4 het persoonlijke setpoint berekend wordt. Dit setpoint is voor iedereen anders, ondanks dat de TSH en FT4 binnen de referentiewaarden vallen. Nu ligt eindelijk een snellere instelling op levothyroxine binnen handbereik.
The homeostatic set point of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis - maximum curvature theory for personalized euthyroid targets
MK Leow, SL Goede
Theoretical Biology and Medical Modelling 2014, doi:10.1186/1742-4682-11-35
Published: 8 August 2014; Free access

A novel minimal mathematical model of the hypothalamus-pituitary-thyroid axis validated for individualized clinical applications
SL Goede, MK Leow, JW Smit, JW Dietrich

Generieke schildklierhormoon-substitutie: info op een rijtje

Afbeelding
Zonder uitleg of informatie krijgen te veel patiënten te vaak opeens een ander merk of merkloos levothyroxine bij hun apotheek. Dit is een ongewenste ontwikkeling doordat zulke veranderingen in medicatie kunnen zorgen voor over- of onderdosering.