Posts

Vitiligo en schildklier auto-immuniteit

Diabetes type 2, subklinische hypothyreoïdie en een verminderde nierfunctie

Willy vertelt over haar leven met het polyglandulair auto-immuun syndroom

Aandacht voor schildklier screening bij zwangere vrouwen

Heel blij en trots met 300.000 pageviews :-)

Ieder individu heeft een te berekenen TSH-FT4 setpoint

Generieke schildklierhormoon-substitutie: info op een rijtje