Vitiligo en schildklier auto-immuniteit

De precieze oorzaak van vitiligo is onbekend. Heel waarschijnlijk is het een auto-immuunziekte. Vitiligo komt vaker tegelijk voor met andere auto-immuunziekten, zoals reuma, schildklieraandoeningen en diabetes. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen vitiligo en schildklier antistoffen. De aanwezigheid van antistoffen tegen schildklierhormoon zou een voorspellende rol kunnen hebben bij vitiligo.
High prevalence of circulating autoantibodies against thyroid hormones in vitiligo and correlation with clinical and historical parameters of patients
Colucci R, Lotti F, Dragoni F, Arunachalam M, Lotti T, Benvenga S, Moretti S.

Wat is vitiligo?
www.huidinfo.nl

Polyglandulair auto-immuun syndroom (PAIS, APGS, PGA, PAS)
Schildkliertje

Antistoffen tegen schildklierhormoon (THAb), T3 (T3-Ab) en/of T4 (T4-Ab) komen heel weinig voor. Ze zijn soms verhoogd bij andere auto-immuunziektes dan de schildklier. Aanwezigheid van THAb lijkt in die gevallen auto-immuun schildklierziektes (AITD) te kunnen voorspellen. Tot nog toe is dit niet onderzocht bij mensen met vitiligo. Met dit onderzoek is de aanwezigheid van THAb bepaald bij een groep mensen met vitiligo.

Conclusie

77 van de 79 (97,5%) vitiligo patiënten hadden ten minste één type THAb (11/79 T3-Ab, 10/79 T4-Ab, 56/79 T3-Ab en T4-Ab). In de controlegroep had slechts 1/100 (1%) THAb. Bij vitiligo patiënten was er een duidelijke relatie tussen T3-Ab en antistoffen tegen de schildklier. De afwezigheid van T3-Ab liet een verband zien met een individuele geschiedenis met kanker. Aanwezigheid van T4-Ab had een duidelijk verband met de activiteit en duur van vitiligo.

Dat THAb in zo’n hoge mate aanwezig is bij vitiligo patiënten veronderstelt een mogelijke rol in het ziekteverloop van vitiligo en benadrukt de sterke relatie tussen vitiligo en auto-immuunziekten van de schildklier. Meer onderzoek is nodig om duidelijker uitspraken te kunnen doen.


Reacties