Posts

Posts uit mei, 2019 weergeven

Britse praktijkrichtlijn raadt behandeling subklinische hypothyreoïdie af

Afbeelding
De laatste jaren is het de trend onder endocrinologen en onderzoekers om te waarschuwen voor ‘overbehandeling’ van subklinische hypothyreoïdie. De grens om te behandelen wordt steeds hoger. Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) waren betrokken bij deze praktijkrichtlijn. Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline British Medical Journal | Rapid recommendations Geen behandeling bij subklinische hypothyreoïdie?! Schildklierforum Subklinische hypothyreoïdie (SCH) wel of niet behandelen? Schildkliertje Waar eerst behandeling met levothyroxine bij een TSH hoger dan 10 aanbevolen werd. Daar luidt de aanbeveling nu hoger dan 20 in deze nieuwe praktijkrichtlijn. Bij patiënten - gebruikers van levothyroxine - is de ongerustheid groot over de mogelijke gevolgen. Inmiddels wordt wel duidelijk dat patiënten niet alleen staan. Ook de nodige endocrinologen hebben hun vraagtekens bij deze nie

Geen levothyroxine (meer) voor ouderen bij hypothyreoïdie?

Afbeelding
Het doel van dit project is om uit te zoeken hoeveel oudere personen die al langer levothyroxine gebruiken, geleidelijk kunnen stoppen met de tabletten zonder dat de gezondheid of het welbevinden ernstig vermindert. Effects of discontinuation of levothyroxine treatment in older adults: a self-controlled study Projectleider en penvoerder: Dr. R.K.E. Poortvliet | Leids Universitair Medisch Centrum Geen behandeling bij subklinische hypothyreoïdie?! Schildklierforum In Nederland gebruiken veel oudere personen tabletten met kunstmatig schildklierhormoon; levothyroxine. Deze behandeling is doorgaans levenslang maar wordt niet altijd goed gecontroleerd. Onderzoek toont dat tot 4 op de 10 oudere levothyroxine gebruikers mogelijk onnodig behandeld wordt. Volgens de onderzoekers laten nieuwe onderzoeken zien dat deze behandeling op latere leeftijd voor veel personen niet leidt tot betere gezondheid. Terwijl er wel sprake kan zijn van bijwerkingen en zelfs schade aan de gezondheid. Het is

Patiënt wil TSH en FT4, arts krijgt advies om alleen TSH te prikken

Afbeelding
In verband met de nieuwe formule van Euthyrox is informatiemateriaal voor patiënten en zorgverleners verschenen van Merck , CBG en SON . Euthyrox nieuwe formule vanaf 1 juni verkrijgbaar in Nederland Schildkliertje Door de verandering van hulpstoffen bij de nieuwe formule van Euthyrox kan de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof en het effect veranderd zijn. Er kunnen klachten ontstaan, waardoor bloedonderzoek gewenst is. Waar SON en CBG het over bloedwaardes hebben, daar heeft Merck het over schildklierhormoonwaarde (TSH-waarde). Het advies van Merck voor artsen luidt: TSH-waarde prikken (zie afbeelding, onder kopje ‘Voor voorschrijvende artsen’ punt 2.) Bloedwaardes Volgens CBG en SON: In overleg met zorgverleners is het advies aan patiënten om bij klachten bij het gebruik van de nieuwe tabletten, contact op te nemen met de behandeld arts. Deze kan dan de bloedwaardes controleren, als dat nodig is. Als er door de wisseling toch een verandering in de hormoonspiegel

Euthyrox nieuwe formule in juni 2019 in België en Nederland

Afbeelding
Al langer is bekend dat Merck een nieuwe formule Euthyrox op de markt wil brengen. België en Nederland zijn begin juni aan de beurt. Op het Schildklierforum vind je uitleg over de nieuwe formule. Euthyrox nieuwe formule in België en Nederland Schildklierforum In een tablet is de hulpstof lactose vervangen door mannitol en citroenzuur. Verandering van hulpstoffen bij een gelijkblijvende hoeveelheid werkzame stof kan de biologische beschikbaarheid van de werkzame stof veranderen. Het effect van de medicatie kan hierdoor veranderen. Eerdere voorbeelden van veranderingen bij levothyroxine zijn Eltroxin , L-thyroxine , Thyrax en Levothyrox (de Franse Euthyrox).