Posts

Posts uit februari, 2013 weergeven

Informatie over de hielprik en schildklier

Afbeelding
In de eerste week na de geboorte worden bij een baby met de hielprik (website RIVM) enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame erfelijke ziektes, zoals aangeboren hypothyreoïdie . Aan de hielprik zijn geen kosten verbonden. Aangeboren hypothyreoïdie Wanneer de schildklier van een pasgeborene geen of te weinig hormoon maakt, heet dit congenitale hypothyreoïdie . Afgekort is dat CHT. Heel soms komt aangeboren hypothyreoïdie door congenitaal hypopituïtarisme . In dat geval werkt de hypofyse niet goed. Afgekort is dat CHP. Lees ook Hielprik onthult nieuwe afwijking , Angela Rijnen , AMC-magazine

Onderzoek naar relatie vermoeidheid en hypothyreoïdie

Afbeelding
Patiënten die schildklierhormoon slikken ervaren vaak blijvende vermoeidheidsklachten. Onderzoek naar het welzijn van deze patiënten is dus gerechtvaardigd. In deze studie is gekeken of de oorzaak van hypothyreoïdie gevolgen heeft voor dergelijke vermoeidheidsklachten. De oorzaak kon zijn schildklierkanker of autoimmuun hypothyreoïdie. Hierbij werd de relatie tussen vermoeidheid en een gemeenschappelijke genetische variant van de TSH-receptor geanalyseerd. Fatigue and fatigue-related symptoms in patients treated for different causes of hypothyroidism M Louwerens, BC Appelhof, H Verloop, M Medici, RP Peeters, TJ Visser, A Boelen, E Fliers, JWA Smit en OM Dekkers Objective Research on determinants of well-being in patients on thyroid hormone replacement is warranted, since persistent fatigue-related complaints are common in this population. In this study we evaluated the impact of different states of hypothyroidism on fatigue and fatigue-related symptoms. Furthermore the relationshi

Geen aandacht voor schildklier en arbeid in revisie NIV-Richtlijn

Afbeelding
Onlangs is de NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen Revisie 2012 verschenen. Op pagina 38 staat: ‘ Hoofdstuk VI (Schildklierziekten en arbeid) is niet meegenomen in de herziening 2012 en komen te vervallen. Bij een volgende herziening zal met de NVAB worden onderzocht hoe dit onderwerp het beste kan worden geadresseerd.’ Een reden ontbreekt. Patiëntenperspectief Het is uitermate spijtig dat de werkgroep en de patiëntenorganisatie dit belangrijke onderwerp lieten liggen. In 2007 heeft de patiëntenwerkgroep zich juist zo ingezet dat een hoofdstuk over schildklierziekten en arbeid opgenomen werd in de NIV-Richtlijn, zie pagina 92 en verder. Het is het enige stuk waarmee patiënten een vuist kunnen maken binnen de werkomgeving. Conclusies NIV-Richtlijn 2007 Aanbeveling Een schildklierfunctiestoornis kan op grond van de symptomatologie aanleiding geven tot beperkingen in het functioneren. De bedrijfsarts moet met de verzamelde informatie van behandelend arts, patiënt en de liter

Subklinische hypothyreoïdie bij jongeren en kinderen

Studies regarding the natural history of SH and its consequences in childhood are lacking and very few studies have examined the effects of levothyroxine (l-T4) replacement therapy in young people with SH. The aim of this review is to summarize what is known about the natural course of SH in children and adolescents and the potential effects of a replacement therapy. Natural history of subclinical hypothyroidism in children and adolescents and potential effects of replacement therapy: a review A Monzani, F Prodam, A Rapa, S Moia, V Agarla, S Bellone and G Bona Objective Subclinical hypothyroidism (SH) is quite common in children and adolescents. The natural history of this condition and the potential effects of replacement therapy need to be known to properly manage SH. The aim of this review is to analyze: the spontaneous evolution of SH, in terms of the rate of reversion to euthyroidism, the persistence of SH, or the progression to over hypothyroidism; and the effects of replac

Roken en autoimmuun schildklierziektes: het net sluit zich

Afbeelding
Nieuwe onderzoeken hebben aangetoond dat roken enerzijds kan beschermen tegen de ontwikkeling van TPO-antistoffen, wat zou leiden tot een kleinere kans om de ziekte van Hashimoto te krijgen. Anderzijds stimuleert roken de ontwikkeling van de ziekte van Graves - hyperthyreoïdie en de oogziekte. In het kort: roken vergroot de kans om de ziekte van Graves te krijgen en verkleint de kans om de ziekte van Hashimoto te krijgen. Smoking and autoimmune thyroid disease: the plot thickens GE Krassas en W Wiersinga Roken is een van de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling of verergering van de oogziekte van Graves. Daarnaast is het effect van de behandeling van de oogziekte van Graves minder succesvol bij rokers vergeleken met niet-rokers. Er bestaan ook zorgen over de gevolgen van passief roken bij autoimmuun schildklierziektes. Aangetoond is dat passief roken een negatieve invloed kan hebben op de oogziekte van Graves bij kinderen. Dat er een relatie bestaat tussen roken en auto

Uitleg over hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie en struma (video)

Afbeelding

Wanneer gemeten vrij T4 en vrij T3 misleidend kunnen zijn ...

Het gebeurt wel dat uitslagen van bloedonderzoek een verrassend beeld geven. In genoemd onderzoek beschrijven de auteurs een dergelijke situatie. Aangeraden wordt dus om altijd je bloed bij hetzelfde lab te laten prikken. Case report: When measured free T4 and free T3 may be misleading. Interference with free thyroid hormones measurements on Roche® and Siemens® platforms Krzysztof C Lewandowski, Katarzyna Dąbrowska and Andrzej Lewiński Laat je bloed altijd op dezelfde tijd en in hetzelfde lab prikken Schildkliertje Abstract A 59-year old female patient presented with apathy and 6 kg weight gain. Investigations revealed severe primary hypothyroidism (TSH>100 μIU/ml). L-thyroxine (L-T4) was started and titrated up to 75 μg, once daily, with clinical improvement. Other investigations revealed very high titres of anti-thyroid peroxidase (anti-TPO) and anti-thyroglobulin (anti-Tg) antibodies. After three months, there was a fall in TSH to 12.74 μIU/ml, however, with unexpectedly

Anatomie en functie van de schildklier (video)

Afbeelding