Posts

Posts uit december, 2014 weergeven

The treacherous use of thyroxine preparations

Afbeelding
Endocrinologists not infrequently confront the problem of inconsistent blood values of thyroxine among patients receiving L-thyroxine preparations. The question is how universal this problem is. The treacherous use of thyroxine preparations. Stability of thyroxine preparations Demetrios A. Koutras, HORMONES 2003, 2(3):159-160 Before the use of L-thyroxine or thyroid gland preparations, hypothyroid patients were left untreated. It was therefore a landmark in the history of medicine when for the first time Murray in 1891 treated hypothyroidism with injections of an extract of sheep thyroid glands. ( 1 ) The preparations from animal thyroid glands were later standardized according to their iodine content, but nevertheless had a variable content of the active thyroid hormones L-thyroxine (T4) and L-triodothyronine (T3), and also had a relatively short ‘shelf-life’, i.e. their biologic potency decreased with time, especially if not properly stored. Hence, they were replaced in the sixt

Grotere kans hart- en vaatziekten voor en na behandeling hyperthyreoïdie

Afbeelding
Eerdere studies suggereren dat patiënten met hyperthyroïdie een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben. Ook als hun schildklierwaarden weer normaal zijn (= euthyreoïdie). Hoe dat verhoogde risico ontstaat en of dat komt door de behandeling van hyperthyreoïdie blijft onduidelijk. Cardiovascular morbidity and mortality in surgically treated hyperthyroidism – a nation-wide cohort study with a long-term follow-up E Ryödi, J Salmi, P Jaatinen, H Huhtala, R Saaristo, M Välimäki, A Auvinen, S Metso Clinical Endocrinology, mei 2014 Hyperthyroidism is associated with hypertension, coronary artery disease and heart failure, even 20 years after treatment with thyroid surgery Clinical Thyroidology for the Public Doel van deze vervolgstudie was om ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten en de sterfte hierdoor bij hyperthyreoïdie patiënten te vergelijken met een controlegroep. Bij de hyperthyreoïdie patiënten was de schildklier met een operatie verwijderd. De studie werd uitgevoe

Subklinische hypothyreoïdie (SCH) wel of niet behandelen?

Afbeelding
Eind november 2013 verscheen de ETA-richtlijn voor de behandeling van subklinische hypothyreoïdie. Bij subklinische hypothyreoïdie is de TSH-waarde verhoogd en zijn de fT4- en T3-waarde normaal (zie bloedonderzoek ). Aan de hand van 26 aanbevelingen (recommendations) wordt uitgelegd hoe de diagnose gesteld kan worden, welke klachten en symptomen vaak voorkomen en hoe deze aandoening behandeld kan worden. ( 1 ) Juni 2014 verscheen een reactie van een aantal endocrinologen op de voorgestelde aanpak. ( 2 ) In de huisartsenrichtlijn ( 3 ) staat dat een subklinische hypothyreoïdie zelden de klachten verklaart van de patiënt. In veel gevallen normaliseert het TSH spontaan. De kans op normalisatie is omgekeerd evenredig met de hoogte van het TSH. Behandeling met levothyroxine bij subklinische hypothyreoïdie wordt in het algemeen niet aanbevolen. Op Schildkliertje ( 4 ) en het Schildklierforum ( 5 ) vind je meer informatie over en ervaringen met subklinische hypothyreoïdie. Bronnen 201

Stoppen met medicijnen bij de behandeling van de ziekte van Graves

Afbeelding
Als je schildklier te veel hormoon maakt kan gekozen worden voor een behandeling met medicijnen. Je noemt deze medicijnen wel schildklierremmers. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol ( = Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven. Er zijn twee manieren van aanpak: Blokkade + substitutietherapie Bij deze therapie wordt de schildklier volledig geremd (= geblokkeerd). Levothyroxine wordt toegevoegd (= substitutie) omdat door die blokkering een tekort ontstaat aan schildklierhormoon. Titratietherapie Bij deze therapie schrijft de arts alleen een schildklierremmend medicijn voor. De patiënt slikt precies zoveel schildklierremmer dat de schildklier genoeg schildklierhormoon maakt. Duur van de behandeling De behandeling duurt 1 à 1½ jaar. Hierna is de ziekte bij minder dan de helft van de patiënten genezen. Bij een deel van de Gravespatiënten verloop

Verandering schildklierhormoon in België per 1 januari 2015

Afbeelding
Per 1 januari 2015 vindt er een verandering plaats: het schildklierhormoon L-Thyroxine Christiaens® (levothyroxine) krijgt een nieuwe samenstelling. Ongeveer 90% van de 500.000 schildklierpatiënten in België gebruiken dit middel. Deze verandering betekent dat de patiënten hun dosering heel goed in de gaten moeten houden. L-Thyroxine Christiaens (natriumlevothyroxine): productie-update FAGG / Takeda - brief aan artsen en apothekers 500.000 Belges prennent des médicaments pour leur thyroïde: si vous en faites partie, lisez ceci RTL.be Verandering schildklierhormoon in België Schildklierforum Artsen moeten hun patiënten controleren De nieuwe samenstelling zal krachtiger werken. Het risico van overdosering is dus reëel. Volgens cijfers uit 2012 zijn er 500.000 mensen die levothyroxine gebruiken. In de begeleidende brief dringt de fabrikant erop aan dat de artsen alert moeten zijn op de sterkere werking. ‘Een zorgvuldige controle van de patiënt wordt aanbevolen bij aanvang van het