Grotere kans hart- en vaatziekten voor en na behandeling hyperthyreoïdie

Eerdere studies suggereren dat patiënten met hyperthyroïdie een verhoogde kans op hart- en vaatziekten hebben. Ook als hun schildklierwaarden weer normaal zijn (= euthyreoïdie). Hoe dat verhoogde risico ontstaat en of dat komt door de behandeling van hyperthyreoïdie blijft onduidelijk.
Cardiovascular morbidity and mortality in surgically treated hyperthyroidism – a nation-wide cohort study with a long-term follow-up
E Ryödi, J Salmi, P Jaatinen, H Huhtala, R Saaristo, M Välimäki, A Auvinen, S Metso
Clinical Endocrinology, mei 2014

Hyperthyroidism is associated with hypertension, coronary artery disease and heart failure, even 20 years after treatment with thyroid surgery
Clinical Thyroidology for the Public

Doel van deze vervolgstudie was om ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten en de sterfte hierdoor bij hyperthyreoïdie patiënten te vergelijken met een controlegroep. Bij de hyperthyreoïdie patiënten was de schildklier met een operatie verwijderd.

De studie werd uitgevoerd onder 4334 hyperthyreoïdie patiënten (gemiddelde leeftijd 46 jaar) bij wie de schildklier operatief verwijderd was in de periode van 1986-2007 in Finland. De gegevens werden vergeleken met die van 12.991 controlepersonen.

Resultaten en conclusies

De kans op een ziekenhuisopname door hart- en vaatziekten nam vijf jaar voor de schildklieroperatie al toe bij de patiënten met hyperthyreoïdie in vergelijking met de controles. Na de schildklieroperatie kwamen hoge bloeddruk, hartfalen en valvulaire (= hartkleppen) ziekten of hartritmestoornissen vaker voor bij de patiënten dan bij de controles gedurende twintig jaar na de schildklieroperatie. De verhoogde kans op deze hart- en vaatziekten was niet duidelijk gerelateerd aan de oorzaak van de hyperthyreoïdie. Ondanks de verhoogde kans op die hart- en vaatziekten was er geen verschil in sterfte door hart- en vaatziekten.

De studie toont aan dat door hyperthyreoïdie de kans op hospitalisatie door hart- en vaatziekten tot twee decennia na effectieve chirurgische behandeling groter is dan bij controlepersonen.Reacties