Bloedonderzoek

Normaalwaarden TSH, T4, FT4, T3, FT3

Normaalwaarden zijn de grenswaarden die horen bij een normale werking van de gezonde schildklier. De arts vergelijkt een gemeten waarde met de normaalwaarden. Zo ziet hij of deze binnen de normale grenzen ligt.

Let op: elk laboratorium heeft zijn eigen normaalwaarden.

De meest gebruikelijke waarden

  • TSH : 0,4 – 4,0 mU/l
  • T4 : 58 - 160 nmol/l - - - (4,5 - 12,6 μg/dl)*
  • FT4 : ca. 7,0 - 16 pmol/l tot ca. 10 - 23 pmol/l - - - (0,7 – 1,8 ng/dl)*
  • T3 : 1,2 – 3,4 nmol/l - - - (80 – 180 ng/dl)*
  • FT3 : 3,5 - 7,7 pmol/l - - - (1,7 - 4,2 pg/ml)*
*De normaalwaarden tussen haakjes zie je wel in Duitsland en België

Verklarende woordenlijst en afkortingen

Bloedonderzoek TSH en FT4

Slik jij genoeg schildklierhormoon?

Een simpele TSH-test

TSH- en FT4-waarde bij gebruik van levothyroxine (Thyrax, Euthyrox)

De fijn-instelling van levothyroxine bij de behandeling van hypothyreoïdie gebeurt aan de hand van laboratoriumuitslagen en klachten. Doel is een zo goed mogelijke regulatie van het metabolisme (de stofwisseling). Het TSH bevindt zich bij goed ingestelde patiënten veelal in het laag-normale gebied. Het vrije T4 is dan meestal hoog-normaal. 

Reacties